Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy

ghost666 15 Apr 2023 01:43 1017 2
Automation24
 • Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy
  Generatory termoelektryczne (TEG) wykorzystują ciepło — a dokładniej różnice temperatur — oraz dobrze znany efekt Seebecka do produkowania energii elektrycznej. Ich zastosowania sięgają od pozyskiwania zasobów z dostępnego ciepła, a zwłaszcza tego 'marnowanego' w sytuacjach przemysłowych i innych, po bycie konwerterem tego pochodzącego z radioaktywnych elementów i przeobrażanie go w energię elektryczną dla statków kosmicznych w radioizotopowych generatorach termicznych (RTG). RTG oparte na TEG wykorzystują na ogół ciepło naturalnego rozpadu plutonu-238. Były używane w prawie każdej misji kosmicznej od 1961 roku, są także spożytkowywane w zdalnych aplikacjach na Ziemi. Nie poświęca się im zbyt wiele uwagi w porównaniu z dobrze widocznymi, czysto wyglądającymi, często olśniewającymi panelami słonecznymi. Jednak rzeczywistość jest taka, że te ostatnie nie są w stanie same zapewnić odpowiedniej mocy, nawet dla wielu orbitujących lub znajdujących się w pobliżu słońca misji. Opcja akumulatorów elektrochemicznych jest wykluczona, ponieważ nie działają one w zimnie kosmosu. Temperatura tutaj panująca wynosi około 2,7 K, jeśli dany obiekt nie jest aktualnie ogrzewany promieniami słońca.

  TEG, podobnie jak większość przetworników i układów zbierających energię, wydaje się w zasadzie dobrym pomysłem, ponieważ dostajemy coś wartościowego za prawie nic. W praktyce jednak mają one kilka wad: stosunkowo trudno je wyprodukować (zwłaszcza masowo) i są mało wydajne (osiągają sprawność około 10%). Taki wskaźnik, choć wydaje się niski, jest często akceptowalny, gdy w przeciwnym razie to ciepło zostałoby po prostu zmarnowane lub nie ma innego realnego wyboru źródła zasilania.

  Zwykle kojarzymy efekt Seebecka z termoparami z bimetalicznymi złączami i pomiarem temperatury, a nie ze zbieraniem energii. W rzeczywistości wiele urządzeń TEG z odzyskiem ciepła wykorzystuje silnie domieszkowane półprzewodniki wykonane z tellurku bizmutu (Bi2Te3), tellurku ołowiu (PbTe), tlenku wapnia i manganu (Ca2Mn3O8), a także innych materiałów, w zależności od zastosowania i termiki.

  Innym problemem związanym z TEG jest to, że są one trudne do wytworzenia w dużych ilościach i przy dobrych kosztach. Te mankamenty stanowią jednakże zachętę dla naukowców do sprawdzenia, jakie udoskonalenia lub ulepszenia w tych materiałach i procesach produkcyjnych można wprowadzić, co wyraźnie pokazują dwa bardzo różne podejścia do opracowywania nowych generatorów termoelektrycznych.

  Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy
  Rys.1. Naukowcy stosują trzyetapowy proces interaktywny,
  z (i) spiekaniem sterowanym laserem, po którym następuje
  (ii) ocena właściwości termoelektrycznych,
  a następnie (iii) optymalizacja bayesowska,
  prowadząca z powrotem do (i).
  Projekt 1

  Zespół kierowany przez naukowców z University of Notre Dame (Indiana) zajął się problemem polegającym na tym, że TEG na ogół nie mają metody przetwarzania dużej ilości energii, dlatego wymyślili znacznie szybszy sposób tworzenia urządzeń o wydatnej sprawności. Wykorzystali techniki uczenia maszynowego, aby błyskawicznie zoptymalizować spiekanie materiałów przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokich właściwości termoelektrycznych, jak pokazano na rysunku 1.

  Nowatorski proces posiłkuje się intensywnym pulsującym światłem do spiekania elementu termoelektrycznego w czasie poniżej sekundy, podczas gdy konwencjonalne ujęcie w piecach termicznych może zająć wiele godzin. Zespół zdynamizował tę metodę przekształcania atramentów nanocząsteczkowych w elastyczne urządzenia, spożytkowując uczenie maszynowe do określenia optymalnych warunków tego ultraszybkiego, ale złożonego procesu. Zintegrowali oni wysokoprzepustowe eksperymenty i optymalizację bayesowską (BO), aby przyspieszyć odkrycie wzorcowych wymogów spiekania folii z selenkiem srebra przy użyciu techniki ultraszybkiego spiekania Flash, tj. z wykorzystaniem intensywnego światła pulsacyjnego. Ze względu na charakter wielowymiarowego problemu optymalizacji ujęcia, model uczenia maszynowego regresji procesu Gaussa (GPR) został użyty do natychmiastowego zalecenia optymalnych zmiennych spiekania błyskawicznego w oparciu o oczekiwaną poprawę bayesowską, patrz rysunek 2.

  Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy
  Rys.2. Macierz korelacji cecha-cecha
  dla najważniejszych aspektów, która
  prowadzi proces doskonalenia.


  Naukowcy w ten sposób wytworzyli elastyczną folię TE o ultrawysokim współczynniku mocy, równym 2205 μW/mK² i o zT stanowiącym 1,1 przy 300 K. zT jest bezwymiarowym wskaźnikiem jakości termogeneratora, gdzie zT = S² * 1/ρ * 1/κ * T. I jest obliczany na podstawie współczynnika Seebecka (S), rezystywności elektrycznej (ρ) i przewodności cieplnej (κ) elementu. Zastosowany period był krótszy niż jedna sekunda, czyli o kilka rzędów wielkości mniej niż w przypadku konwencjonalnych technik spiekania termicznego.

  Folie wykazały również doskonałą elastyczność, zachowując 92% współczynnika mocy (PF) po tysiącu cykli gięcia z promieniem 5 mm, jak pokazano na rysunku 3. Ponadto nadający się do noszenia generator termoelektryczny oparty na foliach spiekanych metodą flash generuje bardzo konkurencyjną gęstość mocy 0,5 mW/cm² przy różnicy temperatur 10 K.

  Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy
  Rys.3. Test elastyczności folii spiekanych metodą flash przy różnych
  kątach zginania, który wykazał sprężystość i trwałość materiału.


  Badacze uważają, że ultraszybkie spiekanie wspomagane przez uczenie maszynowe umożliwi produkcję wysokowydajnych urządzeń znacznie szybciej i przy nader niższych kosztach niż jest to obecnie możliwe. Prace zostały szczegółowo opisane w artykule opublikowanym w czasopiśmie: „Energy & Environmental Science”.

  Projekt 2

  Zespół z prestiżowego Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) w Niemczech opracował sposób wytwarzania TEG przy użyciu nadających się do drukowania polimerów termoelektrycznych i elementów kompozytowych za pomocą niedrogiego, w pełni sitodrukowego, elastycznego surowca. Wykorzystując unikalną dwuetapową technikę składania w stylu 'origami', wyprodukowali stabilne mechanicznie, prostopadłościenne urządzenie 3D z układu 2D wydrukowanego na cienkim podłożu za pomocą atramentów termoelektrycznych opartych na nanodrutach PEDOT [poli(3,4-etylenodioksytiofen)] oraz kompleksowego materiału TiS2: heksylamina, jak opisano na rysunku 4.

  Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy
  Rys.4. Szczegóły dotyczące techniki wytwarzania i składania. [Żółty: materiał typu n, niebieski: typu p, szary: podłoża.
  Strzałki wskazują przepływ prądu przez urządzenie w wyniku zastosowanej różnicy temperatur (strona ciepła: czerwona,
  strona zimna: błękitna). Strzałki przerywane obrazują proces składania.]
  a) układ 2D czterech termopar na podłożu z dodatkowym paskiem niezadrukowanego;
  b) TEG złożony w origami z czterema termoparami z inkrustowanym materiałem podłoża do izolacji elektrycznej termopar.


  Architektura urządzenia zaowocowała wysoką gęstością termopar wynoszącą 190 jednostek na cm², dzięki zastosowaniu cienkiego podłoża jako izolacji elektrycznej między elementami termoelektrycznymi, uzyskując wysoką moc wyjściową równą 47,8 µW/cm² przy różnicy temperatur stanowiącej 30 K. Właściwości urządzenia można regulować za pomocą układu wydruku. A impedancję termiczną TEG uda się dostroić o kilka rzędów wielkości, umożliwiając w ten sposób jej dopasowanie do dowolnego źródła ciepła, jak pokazuje rysunek 5.

  Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy
  Rys.5. a) układ wydruku dwuwymiarowego TEG origami z 254 nogami typu: „P” (niebieskie) i 253 nogami typu: „N” (żółty; zielony: nakładający się obszar) ułożonymi we wzór szachownicy składający się z 13 kolumn na 39 rzędów;
  b) sitodrukowane TEG z TiS2 jako materiałem typu n i PEDOT jako elementem typu p z rozszerzonymi polami kontaktowymi PEDOT osadzonymi manualnie;
  c) pierwszy krok składania polegający na układaniu w stos wszystkich kolumn plus jeden dodatkowy pasek podłoża;
  d) całkowicie złożona taśma termoelektryczna;
  e) taśma termoelektryczna pofałdowana na liniach zagięcia;
  f) kompletnie złożony generator termoelektryczny scalony taśmą kaptonową.


  Naukowcy z KIT testowali jednostki termoelektryczne w różnych warunkach, jak pokazuje rysunek 6. Moc wyjściowa w punkcie maksymalnej (MPP) była wystarczająco wysoka, aby zasilać obwody elektroniczne małej. Moc wyjściowa wzrosła przy ΔΤ², osiągając 243 µW dla ΔT = 60 K. Nawet dla ΔT = 30 K urządzenie to wygenerowało PMPP = 63,4 µW i napięcie w obwodzie otwartym równe Voc = 534 mV. Odpowiada to gęstości mocy 47,8 µW/cm², podczas gdy rezystancja wewnętrzna wynosi 1124 Ω.

  Generatory termoelektryczne zyskują coraz więcej uwagi badaczy
  Rys.6. a) histogram wewnętrznej rezystancji elektrycznej urządzeń rozwiniętych po wydrukowaniu (jasny) i po złożeniu origami (ciemny);
  b) konfiguracja charakterystyki TEG z dwoma blokami miedzianymi jako stykami termicznymi;
  c) napięcie obwodu rozwartego w funkcji spożytkowanej różnicy temperatur dla TEG nr 6;
  d) charakterystyka I-V i moc wyjściowa w funkcji napięcia dla odmiennych zastosowanych różnic termik w TEG numer 6;
  e) moc wyjściowa w funkcji obciążenia elektrycznego dla różnych wykorzystanych różnic temperatur w TEG numer 6;
  f) histogram maksymalnej mocy wyjściowej i napięć w obwodzie otwartym wszystkich wyprodukowanych TEG przy ∆T = 30 K.


  W ramach praktycznego testu i demonstracji przydatności badacze zbudowali stację pogodową z własnym zasilaniem, mierzącą temperaturę otoczenia, wilgotność i ciśnienie przy użyciu gotowych komponentów. W tym czujnika Bosch BME280 i układu scalonego zarządzania energią firmy Texas Instruments, który wszystkie pomiary przesyłał za pośrednictwem interfejsu Bluetooth Low Energy (BLE).

  Kompletny zakres danych na temat procesu produkcji tego generatora, dogłębna analiza fizyki materiałów całego układu, a także ich układy testowe i wyniki znajdują się w artykule opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie: „Nature”. Dostępny jest też 13-stronicowy plik informacji uzupełniających, który zawiera dalsze analizy, a także pełne szczegóły konstrukcyjne stacji pogodowej. Do wglądu jest również 30-sekundowe wideo z pierwszego etapu procesu produkcyjnego.

  A czy Wy kiedykolwiek używaliście tego rodzaju generatorów w swoich projektach? Czy Wasze wykorzystanie systemów zbierania energii termicznej ograniczało się do elementów bimetalicznych (które konwertują zasoby termiczne na mechaniczne)? Czy projekt się udał, czy też wystąpiły nieoczekiwane problemy, które sprawiły, że był to nieodpowiedni wybór dla spożytkowania 'darmowej' energii?

  Źródło: https://www.edn.com/thermoelectric-generators-are-getting-more-rd-attention/

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  ghost666
  Translator, editor
  Offline 
  Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
  ghost666 wrote 11792 posts with rating 9936, helped 157 times. Live in city Warszawa. Been with us since 2003 year.
 • Automation24
 • #2
  paweljaneczekpj
  Level 1  
  Kiedyś zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, może troszkę w innym celu bo bardziej przyziemnym.
  Chciałem za pomocą sporego układu połączonych ogniw Peltiera spowodować niewielką różnicę temperatur na płycie służącej do suszenia opału w postaci ekogroszku.
  Pomysł zawierał również wykorzystanie niewielkiej pompy ciepła ze starej lodówki. Celem była energetyczna niezależność tego układu. Nawet powiedzmy całość kleiła mi się w głowie. Im większy mróz na zewnątrz ( bo to stanowiło by stronę zimną) tym wydajność ogniw wzrastała a część energii pozyskanych z ogniw chciałem wykorzystać do ogrzania strony gorącej w celu zwiększenia amplitudy temperatur a więc ich wydajności.
  Napisanie sterownika nie jest dla mnie problemem, niestety fizyka jest nieubłagana i wydajność ogniw po obliczeniach jako całości inwestycji okazała się nieopłacalna żeby zająć się tym na dłużej. Było jeszcze kilka innych pomysłów z panelami fotowoltaicznymi i solariami w rożnych konfiguracjach, ale ostatecznie porzuciłem ten pomysł i zająłem się pisaniem systemu operacyjnego dla mikrokontrolera pod swój projekt. Ale temat jest jak najbardziej ciekawy, siedzi mi w głowie od czasu pracy inżynierskiej gdzie budowałem komorę klimatyczną i również z nacisku czasu ograniczyłem się niestety do samej inkrementacji parametrów temperatury oraz wilgotności w jej wnętrzu a szkoda bo miałem też plany na regulację warunków skierowanych na obniżanie temperatury.
  Szukając rozwiązań natknąłem się między innymi na zjawisko Seebecka oraz działanie pomp ciepła kiedy jeszcze nie były tak rozpowszechnione.
  Jeżeli ktoś posiada jakiś swój prototyp lub projekt związany w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem opisanego wyżej zjawiska i chciałby się podzielić to z chęcią bym go tutaj zobaczył w rozwinięciu tego tematu. Pozdrawiam
 • #3
  ADI-mistrzu
  Level 30  
  @paweljaneczekpj wybacz, ale chaotycznie to napisałeś... Staraj się także nie pisać wszystkiego jednym ciągiem, łatwiej się czyta.

  Chciałeś zrobić stos Peltiera (bądź połączyć je równolegle) i generować energię elektryczną z różnicy temperatur pomieszczenie-warunki na zewnątrz ?
  I tą energią napędzić pompę ciepła aby coś robiła? I jeszcze część tej energii cofnąć z powrotem do układu aby zwiększyć różnicę temperatur na ogniwach Peltiera ?

  Wymyśliłem silnik sprzęgnięty z alternatorem połączone razem przewodami, niby mogło by działać ale straty powodują że nie może działać i niema to sensu.