Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instrukcja Autoalarm Prestige AMX-G+

pinknick 01 Dec 2005 00:36 28217 1
Automation24
 • #1
  pinknick
  Level 1  
  Dzień dobry,

  Poproszę o sygnał jeśli ktoś posiada instrukcję do Prestige AMX-G+ - mam taki autoalarm i chciałbym go zamontować i skonfigurować.
  Uprzedzajac niektóre odpowiedzi - zamieszczona na forum instrukcja do AMX-G jest instrukcją do zupełnie innego modelu autoalarmu.
  Gdyby ktoś szukał innych modeli Prestige polecam:
  http:/http://www.autoelectric.ru/autoalarm/prestige/m-prestige.html/

  Z góry dziękuję i pozdrawiam;
 • Automation24
 • #2
  tk1001
  Level 16  
  Czesc
  Moze ta bedzie instrukcja bedzie ok?
  INSTRUKCJA MONTAŻU
  i SERWISU
  AUTO ALARMU AMX-G

  INSTRUKCJA MONTAŻU AMX-G
  UWAGA !!!
  INSTRUKCJA PRZEZNACZONA TYLKO DLA ZAKŁADU MONTAŻOWEGO.
  NIE NALEŻY UDOSTĘPNIAĆ TYCH INFORMACJI UŻYTKOWNIKOWI SAMOCHODU.

  Przed rozpoczęciem instalacji systemu należy bardzo dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu i serwisu. Pozwoli to na łatwe i szybkie zamontowanie autoalarmu.
  DANE TECHNICZNE (PEŁNE)

  *Napięcie zasilania 8 -16 V
  *Pobór prądu centrala (stan czuwania) 13 mA
  *Bateria pilota P17 GP23A
  *Zasięg pilota 5m -15m.
  *Częstotliwość pracy pilota 433.92 Mhz
  (stabilizowana kwarcem - SAW)
  *Opóźnienie uzbrajania się systemu 30 sek.
  *Cykl trwania stanu ALARM 30 sek.
  *Przerwa między cyklami alarmu przy ciągłym pobudzeniu
  systemu 3 sek.
  *Poziom przełączania wejścia drzwi < 2V (od 15.02.2002 <2.5V)
  *Poziom przełączania wejścia klapy < 0.5V (od 15.02.2002 <2.5V)
  *Obciążalność wyjścia syreny max 1.5 A
  *Bezpiecznik główny (umieszczony na przewodzie zasilającym) 15 A samochodowy
  *Zabezpieczenie wyjść kierunkowskazów bezpiecznik na druku
  *Obciążalność przekaźnika blokady zapłonu max 10A (NC- normalnie zwarty)
  *Obciążalność wyjść masowych 150 mA / 0.7V
  *Temperatura pracy -30”C do +80”C
  *Maksymalna ilość pilotów w komplecie 4 szt
  *Ilość cyfr kodu serwisowego 2
  zakres pierwszej cyfry kodu 1 -15
  zakres drugiej cyfry kodu 1-15

  Aby system dobrze rozróżniał podawane komendy bardzo istotnym jest sposób podłączenia +12V po stacyjce . tzn. +12 V na przewodzie żółto-zielonym musi występować tylko w pozycji stacyjki ZAPŁON i ROZRUCH, natomiast nie może pojawiać się w pozycji stacyjki ACC.

  2 SPOSÓB USTAWIANIA PARAMETRÓW W SYSTEMIE

  2.1 OPTYCZNE (CICHE) - DŹWIĘKOWE (GŁOŚNE) ZAŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE SYSTEMU
  System potwierdza załączenie / wyłączenie kierunkowskazami (ciche). Istnieje również możliwość potwierdzania przy pomocy syreny (głośne). Zmianę sposobu sygnalizacji należy wykonać w następujący sposób:
  załączyć stacyjkę samochodu w stan zapłon
  naciśnij duży przycisk pilota - przestawienie z cichego na głośne zostanie potwierdzone impulsem syreny i kierunkowskazów, natomiast przestawienie z głośnego na ciche tylko impulsem kierunkowskazów
  wyłączyć stacyjkę samochodu i sprawdzić

  2.2 WYWOŁANIE PAMIĘCI ALARMU
  Jeśli w trakcie czuwania był wyzwolony alarm wówczas po wyłączeniu systemu syrena jednokrotnie wygeneruje dwa dodatkowe impulsy. Natomiast sprawdzenie, które z czujników spowodowały ostatnie cztery alarmy odbywa się w następujący sposób:
  załączyć stacyjkę samochodu w stan zapłon
  naciśnij mały przycisk pilota
  Dioda LED krótkimi impulsami wskaże, które z czujników spowodowały ostatnie cztery alarmy.
  1 impuls LED - czujnik drzwi kierowcy
  2 impulsy LED - czujnik klapy silnika
  3 impulsy LED - czujnik zmiany ciśnienia lub zbicia szyby
  5 impulsów LED - włączenie stacyjki w stan zapłon

  2.3 REGULACJA CZUŁOŚCI CZUJNIKA ZBICIA SZYBY
  Czujnik zbicia szyby wykrywa wybicie - stłuczenie szyby samochodowej. Elementem pomiarowym jest mikrofon, który należy przykleić do osłony plastikowej w okolicach kolumny kierowniczej, skrzynki bezpiecznikowej, itp. tak aby był skierowany do wewnątrz kabiny i nie był przysłonięty.
  Czułość czujnika ustawiana jest przy pomocy POTENCJOMETRU dostępnego przez otwór w obudowie centralki.
  W celu ustawienia właściwej czułości należy wejść do samochodu zamknąć okna, drzwi, klapę bagażnika. Włączyć autoalarm. Dioda LED do czasu uzbrojenia (30 sek) wskazuje stan czujników. Czułość zwiększamy do momentu wykrycia mocnego uderzenia metalowym przedmiotem w szklaną butelkę. Czujnika nie należy ustawić na maksymalną czułość, jeśli nie jest to potrzebne. Może to spowodować fałszywe alarmy wywołane zewnętrznym hałasem.

  2.3 USTAWIANIE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW SYSTEMU (SETUP) PATRZ TABELA

  WYBIERANIE NUMERU PARAMETRU
  Wejście w tryb ustawienia głównych parametrów systemu odbywa się w następujący sposób:
  włącz stacyjkę samochodu w stan zapłon
  naciśnij duży i mały przycisk pilota równocześnie na ok. 3 sekund, aż syrena wygeneruje dwa impulsy
  naciśnij duży przycisk pilota tyle razy, jaki jest numer parametru
  każde naciśnięcie jest potwierdzane diodą LED
  naciśnij w ciągu 3 sekund mały przycisk pilota. Parametr zostanie załączony jeśli był wyłączony lub zostanie wyłączony jeśli był załączony. Jeśli nie zdążyłeś kierunkowskazy zasygnalizują jednym impulsem wyjście z numeru parametru. Powtórz wybieranie numeru parametru.
  syrena ilością impulsów potwierdzi numer parametru
  dioda LED potwierdzi ustawienie danego parametru (załączenie dwa impulsy, wyłączenie jeden impuls)
  czekaj aż kierunkowskazy zasygnalizują wyjście z ustawiania danego parametru (patrz uwaga)
  chcąc ustawić następny parametr rozpocznij od wybrania numeru parametru
  wyłącz stacyjkę, syrena 1 impulsem potwierdzi zapamiętanie parametrów
  włącz i wyłącz autoalarm pilotem, parametry zostaną ustawione
  UWAGA !!! Jeśli ustawiłeś daną funkcje (np. parametr nr 2 ) i chcesz ustawić parametr nr np. 5 to po ustawieniu parametru nr 2 naciśnij (zanim kierunkowskazy zasygnalizują wyjście z parametru 2) 3 razy duży klawisz i jesteś w parametrze 5 i możesz go ustawić małym klawiszem co zostanie potwierdzone syreną i diodą LED a następnie możesz przejść dalej do parametru o wyższym numerze.

  2.6 SZYBKIE USTAWIENIE PARAMETRÓW FABRYCZNYCH
  Wykonaj następujące czynności:
  włącz stacyjkę samochodu w stan zapłon
  naciśnij duży i mały przycisk pilota równocześnie na ok. 6 sekund, aż syrena wygeneruje trzy impulsy
  wyłącz stacyjkę, syrena 1 impulsem potwierdzi ustawienie fabrycznych parametrów
  Opcja szybkiego ustawienia parametrów spowoduje również ustawienie fabrycznego kodu serwisowego

  2.7 STAN SERWIS - WYŁĄCZENIE AWARYJNE
  Wyłączenie serwisowe stosować przy każdorazowym oddawaniu pojazdu do serwisu celem naprawy lub przeglądu. Umożliwia to pozostawienie pilota z kluczami w stacji obsługi bez obawy wykonania przez nieuczciwego pracownika dodatkowego pilota, przypadkowego załączenia, centralnego zamykania - otwierania drzwi przy pracach serwisowych. Funkcja ta umożliwia również wyłączenie systemu w przypadku awarii pilota.
  Wejście w stan serwisowy odbywa się po wprowadzeniu dwucyfrowego kodu (każda cyfra 1- 15), poprzez diodę LED oraz stacyjkę samochodu w następujący sposób (przykładowy kod pierwsza cyfra = 3 , druga cyfra = 11):
  - włóż klucz do stacyjki (stacyjka wyłączona)
  - włącz szybko PIĘĆ RAZY stacyjkę w stan zapłon (załącz-wyłącz, załącz-wyłącz, załącz-wyłącz, załącz-wyłącz, załącz-wyłącz). Czynność należy wykonać w czasie nie większym niż ok. 5 sekund.
  - dioda LED zaczyna mrugać (pierwsza cyfra ) maksymalnie 15 impulsów
  - załącz-wyłącz stacyjkę samochodu po TRZECIM IMPULSIE (w naszym przykładzie pierwsza
  cyfra =3) powodując zatwierdzenie pierwszej cyfry
  - dioda LED zaczyna mrugać (druga cyfra ) maksymalnie 15 impulsów
  - załącz-wyłącz stacyjkę samochodu po JEDENASTYM IMPULSIE (w naszym przykładzie druga
  cyfra = 11 ) powodując zatwierdzenie drugiej cyfry
  Jeżeli w trakcie wprowadzenia kodu popełniliśmy błąd należy zatwierdzić przypadkowe cyfry, wyłączyć stacyjkę na co najmniej 6 sekund i rozpocząć procedurę od początku.
  Stan serwis dioda LED sygnalizuje krótkimi impulsami.
  Jeśli autoalarm wyposażony jest w syrenę z własnym zasilaniem to po wprowadzeniu kodu należy syrenę wyłączyć kluczykiem. Zamek mechaniczny umieszczony jest w obudowie syreny.
  Wyjście ze stanu serwis odbywa się poprzez wprowadzenie kodu w identyczny sposób jak przedstawiono to powyżej oraz załączeniu syreny z własnym zasilaniem.

  2.8 USTAWIENIE KODU SERWISOWEGO
  Użytkownik posiada możliwość dokonania zmiany kodu ustawionego przez producenta. Ustawienie odbywa się poprzez diodę LED i stacyjkę samochodu w następujący sposób (przykładowy kod pierwsza cyfra = 3 , druga cyfra = 11):
  - włóż klucz do stacyjki (stacyjka wyłączona)
  -naciśnij mały przycisk pilota na ok. 3 sekundy, aż syrena wygeneruje dwa impulsy
  -załącz-wyłącz stacyjkę w ciągu 2 sekund
  - dioda LED zaczyna mrugać (pierwsza cyfra ) maksymalnie 15 impulsów
  - załącz-wyłącz stacyjkę samochodu po TRZECIM IMPULSIE (w naszym przykładzie pierwsza cyfra = 3) powodując zatwierdzenie pierwszej cyfry
  - dioda LED zaczyna mrugać (druga cyfra ) maksymalnie 15 impulsów
  - załącz-wyłącz stacyjkę samochodu po JEDENASTYM IMPULSIE (w naszym przykładzie druga cyfra = 11 ) powodując zatwierdzenie drugiej cyfry
  Jeżeli w trakcie wprowadzenia kodu popełniliśmy błąd należy zatwierdzić przypadkowe cyfry, wyłączyć stacyjkę na co najmniej 6 sekund i rozpocząć procedurę od początku. Proces wyświetlania cyfr przez diodę LED można w dowolnym momencie przerwać naciskając dowolny klawisz pilota.
  Po zatwierdzeniu drugiej cyfry syrena krótkimi impulsami przypomni wprowadzony kod (ilość impulsów = pierwsza cyfra, przerwa, ilość impulsów = druga cyfra). Następnie proces zakończenia ustawiania kodu syrena zasygnalizuje jednym impulsem.
  UWAGA !!! SPRAWDŹ KOD WPROWADZAJĄC AUTOALARM W STAN SERWIS. ZAPISZ GO LUB ZAPAMIĘTAJ. MOŻE BYĆ POTRZEBNY DOPIERO PO KILKU MIESIĄCACH LUB LATACH.

  NIE ZALECA SI Ę USTAWIANIA KODU SERWISOWEGO 1 1 . Opcja zbyt łatwa.
  TABELA
  PARAMETRY MOŻLIWE DO USTAWIENIA W ZAKŁADZIE INSTALACYJNYM
  SETUP SYSTEMU

  NR PARAMETRU NAZWA PARAMETRUPARAMETRY FABRYCZNE USTAWIONE PRZEZ PRODUCENTA PARAMETRY MOŻLIWE DO USTAWIENIA PRZEZ INSTALATORAPOTWIERDZA-NY ILOŚCIĄ IMPULSÓW SYRENYUSTAWIENIE PRZEZ NACIŚNIĘCIE ZIELONEGO PRZYCISKU PILOTAUSTAWIENIE PRZEZ NACIŚNIĘCIE MAŁEGO PRZYCISKU PILOTA DIODA LED 1 IMPULS USTAWIENIE PRZEZ NACIŚNIĘCIE MAŁEGO PRZYCISKU PILOTA DIODA LED 2 IMPULSY1CZUJNIK ZBICIA SZYBY ZAŁĄCZONY (ON)WYŁĄCZONY (OFF)*2OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA ZBICIA SZYBYWYŁĄCZONE (0 MINUT)ZAŁĄCZONE ( 15 MINUT)3CZAS ZAMYKANIA ZAMKA0.7 SEK.25 SEK4DODATKOWE RYGLOWANIEWYŁĄCZONE (OFF)ZAŁĄCZONE (ON)5WYŁĄCZENIE ZE STANU ALARMJEDNOETAPOWEDWUETAPOWE6AUTOMATYCZNE ZAŁĄCZENIE PO PRZYPADKOWYM WYŁĄCZENIUWYŁĄCZONE (OFF)ZAŁĄCZONE (ON)7WYŁĄCZENIE CZUJNIKA PO TRZECH WYZWOLENIACH ALARMUZAŁĄCZONE (ON)WYŁĄCZONE (OFF)
  OPIS PARAMETRÓW MOŻLIWYCH DO USTAWIENIA W TABELI
  1 Czujnik zmiany ciśnienia lub zbicia szyby fabrycznie włączony. Istnieje możliwość wyłączenia czujnika przez instalatora. *Funkcja niedostępna
  2 Opóźnienie zadziałania czujnika. Fabrycznie wyłączone. Można włączyć opóźnienie o15 minut tzn. czujnik zadziała dopiero po 15 minutach od chwili załączenia autoalarmu.
  3 Czas zamykania drzwi . Fabrycznie impuls zamykający trwa 0.7 sekundy - zamki elektryczne. Istnieje możliwość wydłużenia impulsu do 25 sekund -wejście comfort.
  W samochodach wyposażonych w wejście comfort (marki niemieckie, SKODA ) umożliwia to zamknięcie drzwi, zaryglowanie i domknięcie szyb. Wydłużenie czasu zamykania powoduje, że po załączeniu alarmu dioda LED będzie sygnalizowała aktywne wejście dopiero po 25 sekundach. Czas ten można dowolnie skrócić przez naciśnięcie małego przycisku pilota.
  4 Dodatkowe ryglowanie. Fabrycznie wyłączone. Załączenie spowoduje wygenerowanie drugiego impulsu zamykającego w odstępie czasowym 1sekundy (OPEL). Jeśli mamy ustawiony punkt nr 3 - czas zamykania długi 25 sekund - to funkcja ryglowania nie działa.
  5 Wyłączenie systemu ze stanu alarm 1-etapowe lub 2-etapowe (fabrycznie 1-etapowe) Wyzwolony system (syrena załączona, kierunkowskazy mrugają ) wyłącza się poprzez krótkie naciśnięcie dużego klawisza pilota . Natomiast przy 2-etapowym wyłączaniu wyzwolony system wyłącza się poprzez dwukrotne naciśnięcie dużego klawisza pilota. Wówczas pierwsze naciśnięcie powoduje, że STAN ALARMU zostaje skasowany, jednak system nadal czuwa , drzwi samochodu wyposażonego w centralny zamek pozostają zamknięte. Dopiero drugie naciśnięcie dużego klawisza po upływie ok. 2 sekund wyłącza system całkowicie.
  6 Powtórne załączenie. Funkcja fabrycznie wyłączona. Po ustawieniu funkcja ta zabezpiecza użytkownika przed przypadkowym wyłączeniem systemu tzn. jeśli zostanie naciśnięty klawisz pilota i system zostanie wyłączony bez wiedzy właściciela np. przy wkładaniu kluczy do kieszeni, przez bawiące się dziecko, wówczas system automatycznie po 15sek. załączy się. Natomiast jeśli w ciągu 15sek. po wyłączeniu system wykryje zmianę stanu czujników ( otwarcie drzwi lub klap: bagażnika, silnika; ruch w kabinie, włączenie stacyjki lub dowolnego odbiornika) funkcja ponownego załączenia zostaje zablokowana co jest sygnalizowane krótkim impulsem diody LED. Ponowne załączenie systemu jest możliwe tylko przy pomocy pilota. UWAGA!!! Podłączenie wejścia drzwi alarmu do oświetlenia kabiny w samochodzie wyposażonym w układ powodujący opóźnienie wyłączenia oświetlenia spowoduje, że funkcja 6 - powtórne załączenie nie będzie działała.
  7 Wyłączenie czujnika jeśli w trakcie czuwania spowodował 3 razy wyzwolenie alarmu. Fabrycznie funkcja załączona. Autoalarm automatycznie odłączy czujniki, które spowodowały trzykrotne wyzwolenie alarmu w trakcie czuwania. Po ponownym załączeniu systemu przy pomocy pilota czujniki wcześniej zablokowane zostają odblokowane. Funkcję można wyłączyć, wówczas uszkodzony czujnik powoduje ciągłe pobudzenie alarmu, aż do momentu wyłączenia alarmu przez właściciela.

  KASOWANIE I WGRYWANIE PILOTÓW

  Znając kod serwisowy autoalarmu można wykasować i wgrać nowe piloty. Autoalarm maksymalnie może pamiętać 4 piloty. Wgranie nowego pilota powoduje automatyczne skasowanie wszystkich pozostałych wcześniej zakodowanych pilotów. Dlatego należy w chwili wgrywania nowego pilota posiadać wszystkie pozostałe piloty z danego zestawu. Procedurę wgrywania i kasowania pilotów należy wykonać w następujący sposób:
  alarm wyłączony
  wprowadź kod serwisowy według wcześniej opisanej procedury
  po wejściu w stan serwis w ciągu 3 sekund załącz szybko 2.5 razy stacyjkę samochodu (załącz-wyłącz, załącz-wyłącz, załącz) stacyjka samochodu pozostanie w stanie załącz.
  czekaj około 3 sekundy aż syrena wygeneruje jeden impuls i dioda LED zacznie mrugać. Autoalarm czeka na kody pilotów
  naciśnij dwa razy duży klawisz pierwszego pilota. Syrena jednym impulsem potwierdzi wgranie pierwszego pilota
  naciśnij dwa razy duży klawisz drugiego pilota. Syrena jednym impulsem potwierdzi wgranie drugiego pilota
  naciśnij dwa razy duży klawisz trzeciego pilota. Syrena jednym impulsem potwierdzi wgranie trzeciego pilota
  naciśnij dwa razy duży klawisz czwartego pilota. Syrena jednym impulsem potwierdzi wgranie czwartego pilota
  syrena potwierdzi dwoma impulsami koniec wgrywania pilotów
  wyłącz stacyjkę samochodu. Piloty zostaną zapamiętane.
  Jeśli wgrywamy dwa piloty to po wgraniu drugiego pilota wyłączamy stacyjkę. Zapamiętanie pilotów zostanie potwierdzone dwoma impulsami syreny.

  UWAGA !!!
  WSZYSTKIE PARAMETRY SYSTEMU SĄ PAMIĘTANE W PAMIĘCI EEPROM TZN. PO WYŁĄCZENIU ZASILANIA NIE KASUJĄ SIĘ I SYSTEM WRACA DO STANU Z PRZED WYŁĄCZENIA ZASILANIA.