Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
OptexOptex
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Atmega128 C] Program do wysyłania SMSa (SL45).

maly_misiak 26 Sty 2006 20:27 2734 0
 • #1
  maly_misiak
  Poziom 10  
  Witajcie

  Znalazłem program taki jak poniżej. Chciałbym go przerobić w taki sposób aby móc go zastosować na SL45i i przy wykorzystaniu Atmega128. Kochani powiedzcie laikowi jak....

  Wymienione biblioteki posiadam: siemens35.h, eeprom8252.h

  Mam także pytania:
  1. Dodam, że nieinteresuje mnie wykorzystywanie jako alarmu zatem co usunąć?
  2. Oraz w jaki sposób mogę sprawdzić czy ten program rzeczywiście działa (nieposiadam jeszcze procesorka)?
  3. W czym kompilować?

  Oto listing:

  Code:
  /*************************************************
  
   Alarm z powiadomieniem przez SMS oraz wyłączany
   przez odbiór identyfikacji osoby dzwoniącej CLIP
   
   UWAGA: przystosowany do pracy z telefonami
   GSM firmy SIEMENS M/S/C35
   *************************************************/

  #pragma DEFJ(TIM1_INIT=0xFD)      //Timer 1 jako zegar UART (19200,n,8,1)
                                   //wartość TH1 = 0xFD dla 11,0592MHz
  #pragma SMALL                     //wybór modelu pamięci

  #include <stdio.h>               //funkcje wejścia - wyjścia
  #include <string.h>               //operacje na łańcuchach
  #include <siemens35.h>            //biblioteka obsługi SIEMENS35
  #include <reg8252.h>               //definicje rejestrów AT89S8252
  #include <eeprom8252.h>            //biblioteka funkcji obsługi pamięci eeprom AT89S8252

  //definicje stałych
  #define OFF       0
  #define ON         1
  #define ACTIVE      0x0F
  #define DISACTIVE   0xF0
  #define time2on   8               //czas opóźnienia do załączenia alarmu
  #define alarmtime   60               //przybliżony czas załączenia alarmu w sekundach

  //definicja zewnętrzna komunikatu wysyłanego przez program
  extern code char TEKSTPOWIADOMIENIA[];
  //definicja zewnętrzna "telefonu supervisora"
  extern code char SPHONE[];

  //bity załączające układy wykonawcze
  sbit RELAY_1 = P3^5;
  sbit RELAY_2 = P3^4;
  sbit BUZZER = P1^4;
  sbit NIBBLE = P3^2;

  //zmienna określająca tryb pracy alarmu
  data BYTE INWATCHMODE;
  //zmienna zawierająca stan czujników
  data BYTE SENSORS;
  //licznik czasu opóźnienia
  data BYTE DELAYTIME;
  //bit znacznika ustawiany przez uprawniony do wyłączenia alarmu telefon; należy załączyć identyfikację
  //osoby dzwoniącej-jeśli alarm odbierze ten telefon, to zostanie wyłączony;bit ustawiany w obsłudze przerwania
  bit NOPHONE = 1;
  //bufor odbioru dla UART
  at 0x0400 xdata BYTE RBUF[256];
  //indeks bufora odbioru
  data BYTE RECVD = 0;
  //licznik odebranych znaków nowej linii (0x0A)
  data BYTE OxOA_CNT = 0;
  //numer odczytany z pamięci telefonu
  data BYTE READPHONE[13];


  //procedura obsługi przerwania UART
  void UART_Isr() interrupt 4 using 2
  {
     BYTE temp;
     
     if (RI != 0)                           //fragment kodu wykonywany, gdy ustawiona jest
     {                                       //flaga odbioru
        RI = 0;
        temp = SBUF;
        if (temp > 0x0D) RBUF[RECVD++] = temp;
        if (temp == 0x0A) OxOA_CNT++;
     }
  }


  //sygnalizacja błędu przy pomocy LED: 2 krótkie błyski+0,5s przerwy
  void comunicationerror()
  {
     while(1)
     {
        SCK = 0; delay(80);
        SCK = 1; delay(150);
        SCK = 0; delay(80);
        SCK = 1; delay(500);
     }
  }


  //sprawdzenie numeru dzwoniącego telefonu, dane pobierane z bufora UART
  bit checknumber()
  {
     data BYTE T[13];
     signed char compresult;
     
     EA = 0;                                 //blokowanie przerwań
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     strncpy(&SPHONE, &READPHONE, 10);      //kopiowanie numeru uprawnionego z ROM do zmiennej w RAM;
                                            //UWAGA:może być zastąpione przez odczyt numeru zapamiętanego na przykład
                                            //na pozycji 1 SMS w pamięci telefonu czy karty SIM!
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     RECVD = 0;                              //wyszukanie "G" i ustawienie indeksu na "G" + 8 (CR-LF zostały pominięte)
     while ((RBUF[RECVD] != 'G') && (RECVD < 256)) RECVD++;
     if (RECVD < 256)                        //jeśli brak znaku "G" - wyjście z funkcji
     {
        disconnect();                        //połączenie sprawdzone,rozłączenie
        strncpy(&T, &RBUF, 10);               //uformowanie łańcucha do porównań
        compresult = strcmp(&T, &READPHONE);//porównanie tekstów numeru z ROM z numerem telefonu dzwoniącego
                                            //funkcja zwraca wartość "0", jeśli numery są zgodne
     }
     RECVD = OxOA_CNT = 0;                  //zerowanie licznika i indeksu
     EA = 1;                                 //załączenie przerwań
     return(compresult == 0);
  }


  //obsługa załączenia alarmu
  void alarmon()
  {
     BYTE i;
     
     DELAYTIME = alarmtime;                  //licznik czasu załączenia alarmu
     RELAY_1= ON;                            //załączenie przekaźnika RL1
     SCK = 0;                                 //załączenie diody LED
     NOPHONE = 1;
     sendsms(TEKSTPOWIADOMIENIA);
     while ((DELAYTIME--)&& NOPHONE)         //w tej pętli program oczekuje na wyłączenie w postaci przekroczenia czasu
     {                                       //przewidzianego dla alarmu lub wyłączenie na skutek odebrania "uprawnionego"
                                            //telefonu (numer jest wpisany do pamięci telefonu - modemu GSM)
        RELAY_2 = ON;                        //ten przekaźnik będzie pracował "pulsacyjnie"
        delay(2000);                        //będzie załączany na 2s. w odstępie 1s.
        RELAY_2 = OFF;
        delay(1000);
        if (OxOA_CNT == 4) NOPHONE = checknumber();
     }
     if (NOPHONE == 0)                      //jeśli wyłączono alarm "normalnie",wyłączenie trybu czuwania
     {                                       //oraz wyłączenie przerwań
        INWATCHMODE = DISACTIVE;
        EA = 0;
     }
  }


  //odczyt wejść czujników alarmowych (stan zwracany w SENSORS,aktywna 1)
  void readsensors()
  {
     BYTE r1;
     
     NIBBLE = 0;                              //odczyt połówki umownie uznanej za starszą
     SENSORS = (P1 << 4) & 0xF0;
     NIBBLE = 1;                              //odczyt połówki umownie uznanej za młodszą
     r1 = P1;
     r1 &= 0x0F;
     SENSORS |= r1;                           //sumowanie obu połówek
     SENSORS = ~SENSORS;                     //teraz "1" jest stanem aktywnym, podczas gdy zadziałanie czujki wymusza "0"
  }


  //program główny
  void main()
  {
     WMCON |= 0x02;                           //zerowanie timer'a watchdog
     WMCON &= 0xFE;                           //zatrzymanie watchdog'a, jeśli uK został zrestartowany
     SCK = 0;                                 //załączenie LED
     delay(1000);                           //czas na stabilizację warunków pracy
     PCON |= 0x80;                           //ustawienie bitu prescalera zegara transmisji

     RELAY_1 = RELAY_2 = BUZZER = OFF;      //warunki początkowe pracy przekaźników
     REN = ES =1;                           //zezwolenie na pracę odbiornika UART i na przyjmowanie przerwań od UART
     
     INWATCHMODE = ee_getbyte(0);             //status alarmu pobierany z eeprom,np.po restarcie watchdog,wyłączeniu
                                            //zasilania i temu podobnych sytuacjach
     if (INWATCHMODE == 0xFF)               //inicjalizacja,jeśli pamięć eeprom nie była używana (pierwsze załączenie)
     {
        ee_savebyte(DISACTIVE, 0);
        INWATCHMODE = DISACTIVE;
     }

     if (!initgsm())                        //funkcja zwraca wartość TRUE, jeśli inicjalizacja telefonu jest OK
                                            //jeśli błąd komunikacji z telefonem,to jest on sygnalizowany przez
        comunicationerror();                  //szybkie mruganie LED

  //------------------ GŁÓWNA PĘTLA PROGRAMU ------------------
     while (1)
     {
  loopbegin:
        if (INWATCHMODE == ACTIVE)
        {
           EA = 1;                           //załączenie przerwań dla odbioru ew.sygnału dzwonienia
           if (OxOA_CNT == 4) NOPHONE = checknumber();   //odebrano identyfikację CLIP
           if (NOPHONE == 0)                  //jeśli funkcja sprawdziła,że to uprawniony telefon,to wyłączenie alarmu
           {
              INWATCHMODE = DISACTIVE;      //wyłączenie trybu czuwania
              EA = 0;                        //wyłączenie przerwań
              SCK = 1;                        //wyłączenie diody LED
              goto loopbegin;               //powrót na początek pętli
           }
           SCK = 0;                           //załączenie diody LED
           readsensors();                     //odczyt czujników,wartość odczytu w zmiennej SENSORS
           delay(100);                       //aktywnemu czujnikowi odpowiada stan logiczny "1" mimo,iż
           SCK = 1;                           //transoptor w przypadku załączenia czujnika daje "0"
           delay(400);
           if (SENSORS != 0)                  //jeśli zmienna ma wartość <>0,to aktywna jest któraś czujka
           {                                 //następuje wyzerowanie watchdoga - w ten sposób zyskuję 2sekundy -
              delay(100);                     //ponowny odczyt dla upewnienia się
              readsensors();
              if (SENSORS != 0)
              {
                 DELAYTIME--;               //równe "time2on x 1,5s."
                 delay(1000);
                 if (DELAYTIME == 0) alarmon();   //jeśli przekroczono czas opóźnienia,to załączenie alarmu
              }
           }
              else DELAYTIME = time2on;
        }
           else
        {
           SCK = 1;                           //wyłączenie diody LED
           readsensors();                     //odczyt czujników,interesuje nas bit połączony z X2
           if (SENSORS == 0x08)               //jeśli bit jest ustawiony, to ponowny odczyt dla
           {                                 //upewnienia się, ale po czasie 500ms dla eliminacji zakłóceń
              delay(500);
              readsensors();
              if (SENSORS == 0x01)          //jeśli bit nadal ustawiony, to opóźnienie na "ucieczkę" i załączenie
              {                              //trybu czuwania (INWATCHMODE=ACTIVE)
                                            //pętla opóźnienia o czasie trwania ok. time2on x 2sekundy
                 for (RECVD = time2on; RECVD > 0; RECVD--)
                 {
                    SCK = 0;                  //załączenie diody LED
                    delay(1000);            //opóźnienie 1 sekunda
                    SCK = 1;                  //wyłączenie diody LED
                    delay(1000);            //opóźnienie 1 sekunda
                 }
                 INWATCHMODE = ACTIVE;      //załączenie trybu czuwania
              }
           }
        }
     }
  }
  Moderowany przez Light-I:

  3. W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji. Gwarantuje to łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Nie akceptujemy tematów w stylu "pomoc", "problem"
  Regulamin www.elektroda.pl znajduje się Tutaj.Bardzo proszę o logiczne i zgodne z regulaminem tytułowanie tematu. Nadużywasz słowa 'pomoc' - nie jesteś ważniejszym od innych użytkownikiem forum, każdy, kto tu zakłada nowy temat, ma z czymś istotny problem... A "pilne", "ważne", "pomoc", "Pomocy!!!", "Help!!!" działa raczej odwrotnie od twoich zamiarów - odstrasza bardziej zaawansowanych użytkowników od czytania... . Wyróżnianie tematu jest możliwe przez odpowiednie spożytkowanie punktów na tym forum. Treść tematu zmieniono na bardziej adekwatną. Kod ujęto w tagi "code".

 • OptexOptex