Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

WinAVR, makefile i wywołanie avrdude z avr910

TheMonter 10 Mar 2006 21:17 2338 2
 • #1
  TheMonter
  Level 17  
  Witam,
  Mam programatorek avr910 i urzywam WinAVR 20060125, chciałbym skonfigurować tan pakiecik tak, żeby po kliknięciu Make All w Programmers Notepad wykonywanie pliku make stworzonego przy pomocy MFile wywołało avrdude i załadowało flasha. Programator jest z wsadem ze strony http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html skompilowanym dla prędkości UART'a równej 115200 bodów. W pliku avrdude.conf mam dopisane pod sekcją dla avr910 "baudrate=115200" i sam soft do programowania działa zarówno z wiersza poleceń jak i z nakładki. Problem jest natomiast z plikiem makefile. Make All kompiluje poprawnie prościutki programik zapalający diodę ale nie startuje programowanie. Nie mam już pojęcie co można tam jeszcze pozmieniać. Zamieszczam wyniki kompilacji i zawartość makefile. Może bardziej doświadczeni wskażą ewentualne miejca gdzie jest błąd.

  Pzr.


  
  > "make.exe" all
  
  -------- begin --------
  avr-gcc (GCC) 3.4.5
  Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
  This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
  warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  
  
  Size before:
  test_1.elf  :
  section           size      addr
  .text              172         0
  .data                0   8388704
  .bss                 0   8388704
  .noinit              0   8388704
  .eeprom              0   8454144
  .stab              876         0
  .stabstr           132         0
  .debug_aranges      20         0
  .debug_pubnames     38         0
  .debug_info        161         0
  .debug_abbrev      103         0
  .debug_line        158         0
  .debug_str         107         0
  Total             1767
  
  
  
  
  Compiling: test_1.c
  avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=7372800UL  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test_1.lst  -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/test_1.o.d test_1.c -o test_1.o 
  test_1.c: In function `config':
  test_1.c:7: warning: control reaches end of non-void function
  
  Linking: test_1.elf
  avr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=7372800UL  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test_1.o  -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/test_1.elf.d test_1.o --output test_1.elf -Wl,-Map=test_1.map,--cref    -lm
  
  Creating load file for Flash: test_1.hex
  avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test_1.elf test_1.hex
  
  Creating load file for EEPROM: test_1.eep
  avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test_1.elf test_1.eep
  
  Creating Extended Listing: test_1.lss
  avr-objdump -h -S test_1.elf > test_1.lss
  
  Creating Symbol Table: test_1.sym
  avr-nm -n test_1.elf > test_1.sym
  
  Size after:
  test_1.elf  :
  section           size      addr
  .text              172         0
  .data                0   8388704
  .bss                 0   8388704
  .noinit              0   8388704
  .eeprom              0   8454144
  .stab              876         0
  .stabstr           132         0
  .debug_aranges      20         0
  .debug_pubnames     38         0
  .debug_info        161         0
  .debug_abbrev      103         0
  .debug_line        158         0
  .debug_str         107         0
  Total             1767
  
  
  
  -------- end --------
  
  
  > Process Exit Code: 0
  > Time Taken: 00:02
  


  Poniżej kawałki makefile dotyczące avrdude.

  
  #---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
  
  # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd 
  # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
  #
  # Type: avrdude -c ?
  # to get a full listing.
  #
  AVRDUDE_PROGRAMMER = avr910
  
  # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
  AVRDUDE_PORT = com1    # programmer connected to serial device
  
  AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
  #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
  
  
  # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
  # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
  # see avrdude manual.
  #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
  
  # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
  # performed after programming the device.
  AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
  
  # Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
  # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> 
  # to submit bug reports.
  #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
  
  AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
  AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
  AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
  AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
  


  
  # Program the device.  
  program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
  	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
  
 • Helpful post
  #2
  romario4
  Level 16  
  Witam!
  W WinAVR 'make all' nie programuje proca. nie używam Programmers Notepad'a więc nie wiem jak tam to jest zrobione, ale od tego jest polecenie 'make program', ewentualnie w makefile w wierszu:
  
  # Default target.
  all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
  

  po end dopisz 'program'.
 • #3
  TheMonter
  Level 17  
  :D hehe, sie zagalopowałem :D Sorki, po paru dniach posiedzenia komputerowego się już ciężko myśli. Teraz właśnie zauważyłem w Programmers Notepad przycisk Program w komplecie z Make All i Clean All :D

  Wszystko działa jak powinno, kompiluje i programuje.

  Post w sumie do zamknięcia a nawet może być również do usunięcia.

  Pzr.