Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przekierowanie stron. Zamieszczony log.

Borys85 12 Mar 2006 12:18 2528 7
 • #1 12 Mar 2006 12:18
  Borys85
  Poziom 19  

  1. Znajomy wpisuje na google np. "elektroda"
  2. Po znalezieniu paru(set) stron klika na wybrany link.
  3. Następuje przekierowanie na sróżne strony (m. in. www.simsing.de www.google.de www.213.83.55.150/promo.html )

  Wklejam log z Hijackthis-a (PS WG mnie czysty, pomijając zbędne aplikacje TP) i z programu Ad-ware (PS Tutaj się nie orientuję.)


  Code:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:35:46, on 2006-03-12
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AVENGINE.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\apvxdwin.exe
  C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\SRVLOAD.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\WebProxy.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe
  C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe
  C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
  C:\Documents and Settings\xxx\Pulpit\Nieużywane skróty pulpitu\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {19F301FE-5CBC-45E8-9E15-5194A7D3AD43} - C:\WINDOWS\system32\ciaSvbClsSvr.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "G:\roboty\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [PicoZip] F:\INSTAL~1\PICOZIP\PicoZipTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{146FBB7D-9861-46E8-98E5-7F63461F68D5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{146FBB7D-9861-46E8-98E5-7F63461F68D5}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Panda Antispam Server Service (PASSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe
  O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe
  O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


  Code:
  ArchiveData(auto-quarantine- 2006-03-11 21-29-19.bckp)
  
  Referencefile : SE1R96 09.03.2006
  ======================================================

  MRU LIST
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  obj[0]=MRU FileReference : C:\Documents and Settings\xxx\recent\Desktop.ini
  obj[1]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\adobe\acrobat reader\5.0\avgeneral\crecentfiles\c1
  obj[2]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\adobe\acrobat reader\6.0\avgeneral\crecentfiles\c1
  obj[3]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\adobe\acrobat reader\6.0\avgeneral\crecentfiles\c2
  obj[4]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\adobe\acrobat reader\6.0\avgeneral\crecentfiles\c3
  obj[5]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\adobe\acrobat reader\6.0\avgeneral\crecentfiles\c4
  obj[6]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\adobe\acrobat reader\6.0\avgeneral\crecentfiles\c5
  obj[8]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\ahead\cover designer\recent file list
  obj[9]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\ahead\nero - burning rom\recent file list
  obj[10]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication name
  obj[11]=MRU RegReference : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication name
  obj[12]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication name
  obj[13]=MRU RegReference : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication name
  obj[14]=MRU RegReference : software\microsoft\directdraw\mostrecentapplication name
  obj[15]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\directinput\mostrecentapplication name
  obj[16]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\directinput\mostrecentapplication id
  obj[17]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\internet explorer download directory
  obj[18]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\internet explorer\main save directory
  obj[19]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\mediaplayer\medialibraryui mllastselectednode
  obj[20]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\mediaplayer\player\settings opendir
  obj[21]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\mediaplayer\preferences lastplaylistindex
  obj[22]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\mediaplayer\preferences lastplaylist
  obj[23]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\mediaplayer\preferences searchpath
  obj[24]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\microsoft management console\recent file list
  obj[25]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\office\10.0\clip organizer\search\last query
  obj[26]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\office\10.0\common\general symbolmru
  obj[27]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\office\10.0\common\search\last query
  obj[28]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\office\10.0\excel\recent files
  obj[29]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\search assistant\acmru\5603
  obj[30]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\search assistant\acmru\5604
  obj[31]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\office\10.0\powerpoint\recentfolderlist
  obj[32]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\windows\currentversion\applets\paint\recent file list
  obj[33]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\recentdocs\.rar
  obj[34]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\recentdocs\Folder
  obj[76]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips8
  obj[69]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips1
  obj[70]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips2
  obj[71]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips3
  obj[72]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips4
  obj[73]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips5
  obj[74]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips6
  obj[75]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\MostRecentClips7
  obj[65]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\realnetworks\realplayer\6.0\preferences\LastLoginTime
  obj[105]=MRU RegReference : .DEFAULT\software\microsoft\windows media\wmsdk\general computername
  obj[106]=MRU RegReference : S-1-5-18\software\microsoft\windows media\wmsdk\general computername
  obj[107]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\windows media\wmsdk\general computername
  obj[108]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\winrar\dialogedithistory\extrpath

  COOLWEBSEARCH
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  obj[41]=Regkey : interface\{18e6c36a-c45f-4b60-a1a4-5c0bb16d4cc2}
  obj[62]=Regkey : software\microsoft\downloadmanager
  obj[63]=RegValue : software\microsoft\internet explorer\search\searchproperties\en-us "SingleProvider"
  obj[64]=RegValue : software\microsoft\internet explorer\search "SearchAssistant"
  obj[65]=RegValue : software\microsoft\internet explorer\main "Use Custom Search URL"
  obj[66]=RegValue : software\microsoft\internet explorer\main "Enable Browser Extensions"
  obj[67]=RegValue : software\microsoft\internet explorer\main "Search Bar"
  obj[75]=Plik : C:\WINDOWS\system32\wbem\logs\wbemess.log

  VX2
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  obj[42]=Regkey : typelib\{3fa866ac-40d7-4fe6-babf-78ee854a4325}
  obj[43]=Regkey : interface\{a42c0ef4-1c76-43cc-989f-eadc7e4b755d}
  obj[68]=Regkey : software\vendor\xml
  obj[69]=Regkey : software\vendor
  obj[76]=Plik : C:\DOCUME~1\xxx\USTAWI~1\Temp\binkw32.dll

  INTEXUSDIAL
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  obj[44]=Regkey : software\intexusdial
  obj[45]=RegValue : software\intexusdial "PreNumber"
  obj[46]=RegValue : software\intexusdial "DeviceName"
  obj[47]=RegValue : software\intexusdial "Country"
  obj[48]=RegValue : software\intexusdial "Language"
  obj[49]=RegValue : software\intexusdial "Machine"
  obj[50]=RegValue : software\intexusdial "InstallFlags"
  obj[51]=RegValue : software\intexusdial "PassFlags"
  obj[52]=RegValue : software\intexusdial "Password"
  obj[70]=Regkey : software\microsoft\windows\currentversion\explorer\menuorder\start menu\programs\- clevercrackers -
  obj[71]=Regkey : software\microsoft\windows\currentversion\explorer\menuorder\start menu\programs\- p2p -
  obj[72]=RegData : software\microsoft\internet explorer\main "Check_Associations"

  POSSIBLE BROWSER HIJACK ATTEMPT
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  obj[53]=Regkey : SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7}
  obj[54]=RegValue : SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} "Installer"
  obj[73]=Plik : C:\Documents and Settings\xxx\Ulubione\Onet.pl - Polski Portal Internetowy.url
  obj[74]=Plik : C:\Documents and Settings\xxx\Ulubione\MotoNet.pl - Internetowa Giełda Samochodowa [ motocykl ].url

  TRACKING COOKIE
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  obj[55]=IECache Entry : Cookie:xxx@stat.4u.pl/cgi-bin/
  obj[56]=IECache Entry : Cookie:xxx@mediaplex.com/
  obj[57]=IECache Entry : Cookie:xxx@partners.webmasterplan.com/
  obj[58]=IECache Entry : Cookie:xxx@tradedoubler.com/
  obj[59]=IECache Entry : C:\Documents and Settings\xxx\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\xxx@please[1].txt
  obj[60]=IECache Entry : C:\Documents and Settings\xxx\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\xxx@cgi-bin[1].txt
  obj[61]=IECache Entry : C:\Documents and Settings\xxx\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\xxx@list[1].txt

  Code:
  ArchiveData(auto-quarantine- 2006-03-12 11-34-27.bckp)
  
  Referencefile : SE1R96 09.03.2006
  ======================================================

  MRU LIST
  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
  obj[0]=MRU FileReference : C:\Documents and Settings\xxx\recent\Desktop.ini
  obj[1]=MRU FileReference : C:\Documents and Settings\xxx\recent\ad-aware se.TXT.lnk
  obj[3]=MRU RegReference : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication name
  obj[4]=MRU RegReference : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication name
  obj[5]=MRU RegReference : software\microsoft\directdraw\mostrecentapplication name
  obj[6]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\comdlg32\opensavemru\*
  obj[7]=MRU RegReference : S-1-5-21-1957994488-1757981266-839522115-1004\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\recentdocs\.TXT  PS Proszę o podanie przyczyny przekierowań

  0 7
 • #2 12 Mar 2006 14:25
  piooo
  Poziom 29  

  ja bym zaczął od totalnej czystki -wszystkie tempa i inne śmieci . Rzeczywiście niby wszystko jest ok , jedynie co mnie zastanawia to : obj[70]=Regkey : software\microsoft\windows\currentversion\explorer\menuorder\start menu\programs\- clevercrackers -
  , po czym jest to ślad? wygląda ,że masz powiązanego IE z jakimś plikiem wykonywalnym , który najprawdopodobniej znajduje się w windows/system32 , poszukaj tam po datach może jakiś .exe lub .dll jest w miarę świeże i podejrzane , sprawdzaj każde w google . Przeskanuj ewido , może się zdziwisz ,co znajdzie . Możesz też zainstalować Operę i sprawdzić czy ten objaw wystąpi , jeśli nie to znaczy ,że mam rację . Aha , jeszcze sprawdź plik hosta czy nie ma przekierowań .I oczywiście przywracanie systemu masz wyłączone na ten moment? pozdrawiam

  0
 • #3 12 Mar 2006 14:41
  paweliw
  Spec od komputerów

  Rzeczywiście log wygląda na czysty.
  Nie wiem tylko co to jest:
  O2 - BHO: (no name) - {19F301FE-5CBC-45E8-9E15-5194A7D3AD43} - C:\WINDOWS\system32\ciaSvbClsSvr.dll
  Jak Ty wiesz to ok, jak nie to sprawdź we właściwościach pliku - może będzie producent lub aplikacja.

  Oprócz polecanego wcześniej ewido, przeskanuj też tym:
  skaner online http://www.spywareinfo.com/xscan.php
  ftp://download.hirekmedia.hu/ssfsetup1_0.exe <- zrób update przed skanowaniem, po przeskanowaniu odinstaluj.

  Wklej może jeszcze log z Silent Runners http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=15989&st=0&#entry207029

  0
 • #4 13 Mar 2006 14:01
  Borys85
  Poziom 19  

  Dorzucam jeszcze log z innego antivira.

  Code:

  2006-03-12 12:07:51> Zablokowano okienko wyskakujace (http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/707-3922-3266-15?RedirectEnter&partner=25910&loc=http://searc - Neostrada Plus wita Cie w Int)
  2006-03-12 12:07:51> 2006-03-12 12:07:51: Zablokowano okienko wyskakujace "http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/707-3922-3266-15?RedirectEnter&partner=25910&loc=http://searc - Neostrada Plus wita Cie w Int"
  2006-03-12 12:07:51> Zdarzenie przegladarki
  2006-03-12 12:07:51> Parentprocess:
  2006-03-12 12:07:51> "http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/707-3922-3266-15?RedirectEnter&partner=25910&loc=http://searc - Neostrada Plus wita Cie w Int"
  2006-03-12 12:07:51> Handle:382664704
  2006-03-12 12:07:51> Classname:WorkerW
  2006-03-12 12:07:51>
  2006-03-12 12:08:09> Sledzacy plik cookie zablokowany.
  2006-03-12 12:08:09> Czas ostatniej synchronizacji: 2006-03-12 12:07:52
  2006-03-12 12:08:09> Nazwa: Cookie:xxx@mediaplex.com/
  2006-03-12 12:08:09> Rozmiar: 78 Bytes.
  2006-03-12 12:08:09> Trafienia: 1
  2006-03-12 12:08:09> Liczba prób uzycia: 0
  2006-03-12 12:08:09> Wygasa: 2009-06-22 01:00:00
  2006-03-12 12:08:09>
  2006-03-12 12:08:09> Sledzacy plik cookie zablokowany.
  2006-03-12 12:08:09> Czas ostatniej synchronizacji: 2006-03-12 12:07:50
  2006-03-12 12:08:09> Nazwa: Cookie:xxx@partners.webmasterplan.com/
  2006-03-12 12:08:09> Rozmiar: 217 Bytes.
  2006-03-12 12:08:09> Trafienia: 1
  2006-03-12 12:08:09> Liczba prób uzycia: 0
  2006-03-12 12:08:09> Wygasa: 2006-03-22 12:06:46
  2006-03-12 12:08:09>
  2006-03-12 12:13:09> Sledzacy plik cookie zablokowany.
  2006-03-12 12:13:09> Czas ostatniej synchronizacji: 2006-03-12 12:12:52
  2006-03-12 12:13:09> Nazwa: Cookie:xxx@kelkoo.co.uk/
  2006-03-12 12:13:09> Rozmiar: 172 Bytes.
  2006-03-12 12:13:09> Trafienia: 2
  2006-03-12 12:13:09> Liczba prób uzycia: 0
  2006-03-12 12:13:09> Wygasa: 2008-03-11 12:11:46
  2006-03-12 12:13:09>
  2006-03-12 12:13:42> Zablokowano okienko wyskakujace (http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/710-12978-3160-19?RedirectEnter&partner=36646&loc=http://sear - Neostrada Plus wita Cie w Int)
  2006-03-12 12:13:42> 2006-03-12 12:13:42: Zablokowano okienko wyskakujace "http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/710-12978-3160-19?RedirectEnter&partner=36646&loc=http://sear - Neostrada Plus wita Cie w Int"
  2006-03-12 12:13:42> Zdarzenie przegladarki
  2006-03-12 12:13:42> Parentprocess:
  2006-03-12 12:13:42> "http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/710-12978-3160-19?RedirectEnter&partner=36646&loc=http://sear - Neostrada Plus wita Cie w Int"
  2006-03-12 12:13:42> Handle:382664704
  2006-03-12 12:13:42> Classname:tooltips_class32
  2006-03-12 12:13:42>
  2006-03-12 12:14:01> Sledzacy plik cookie zablokowany.
  2006-03-12 12:14:01> Czas ostatniej synchronizacji: 2006-03-12 12:13:42
  2006-03-12 12:14:01> Nazwa: Cookie:xxx@mediaplex.com/
  2006-03-12 12:14:01> Rozmiar: 77 Bytes.
  2006-03-12 12:14:01> Trafienia: 1
  2006-03-12 12:14:01> Liczba prób uzycia: 0
  2006-03-12 12:14:01> Wygasa: 2009-06-22 01:00:00
  2006-03-12 12:14:01>
  2006-03-12 17:16:57> Zablokowano okienko wyskakujace (http://www.geldverdienen-heute.com/pscript/klick.php?wid=2&pid=25013&sub=wpop - Neostrada Plus wita Cie w Internecie)
  2006-03-12 17:16:57> 2006-03-12 17:16:57: Zablokowano okienko wyskakujace "http://www.geldverdienen-heute.com/pscript/klick.php?wid=2&pid=25013&sub=wpop - Neostrada Plus wita Cie w Internecie"
  2006-03-12 17:16:57> Zdarzenie przegladarki
  2006-03-12 17:16:57> Parentprocess:
  2006-03-12 17:16:57> "http://www.geldverdienen-heute.com/pscript/klick.php?wid=2&pid=25013&sub=wpop - Neostrada Plus wita Cie w Internecie"
  2006-03-12 17:16:57> Handle:382337024
  2006-03-12 17:16:57> Classname:IEFrame
  2006-03-12 17:16:57>
  2006-03-12 17:27:51> Wykryto modyfikacje rejestru
  2006-03-12 17:27:51>
  2006-03-12 17:27:51> Glówny:HKEY_CURRENT_USER
  2006-03-12 17:27:51> Klucz:Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  2006-03-12 17:27:51> Wartosc:Pop-Up-Blocker
  2006-03-12 17:27:51> Dane:
  2006-03-12 17:27:51> Nowe dane:"C:\Program Files\Tweak-XP Pro 4\popup.exe"
  2006-03-12 17:27:51>
  2006-03-12 17:28:03> Wykryto modyfikacje rejestru
  2006-03-12 17:28:03>
  2006-03-12 17:28:03> Glówny:HKEY_CURRENT_USER
  2006-03-12 17:28:03> Klucz:Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  2006-03-12 17:28:03> Wartosc:Pop-Up-Blocker
  2006-03-12 17:28:03> Dane:"C:\Program Files\Tweak-XP Pro 4\popup.exe"
  2006-03-12 17:28:03> Nowe dane:
  2006-03-12 17:28:03>
  2006-03-12 18:17:44> Sledzacy plik cookie zablokowany.
  2006-03-12 18:17:44> Czas ostatniej synchronizacji: 2006-03-12 18:17:26
  2006-03-12 18:17:44> Nazwa: Cookie:xxx@kelkoo.co.uk/
  2006-03-12 18:17:44> Rozmiar: 172 Bytes.
  2006-03-12 18:17:44> Trafienia: 2
  2006-03-12 18:17:44> Liczba prób uzycia: 0
  2006-03-12 18:17:44> Wygasa: 2008-03-11 18:16:22
  2006-03-12 18:17:44>
  2006-03-12 18:32:13> Zablokowano okienko wyskakujace (http://www.smsland.de/?pid=land-2 - Neostrada Plus wita Cie w Internecie)
  2006-03-12 18:32:13> 2006-03-12 18:32:13: Zablokowano okienko wyskakujace "http://www.smsland.de/?pid=land-2 - Neostrada Plus wita Cie w Internecie"
  2006-03-12 18:32:13> Zdarzenie przegladarki
  2006-03-12 18:32:13> Parentprocess:
  2006-03-12 18:32:13> "http://www.smsland.de/?pid=land-2 - Neostrada Plus wita Cie w Internecie"
  2006-03-12 18:32:13> Handle:382337024
  2006-03-12 18:32:13> Classname:IEFrame
  2006-03-12 18:32:13>


  Code:


  2006-03-12, 18:40:58
  Memory scanning started...
  No virus body found in memory.
  Memory scanning finished (35,0s).
  ----------
  Files scanning started...
  C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys... file could not be scanned!
  C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb... file could not be scanned!
  C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log... file could not be scanned!
  No virus body found.
  Files scanning finished  (93773 files, 0 infected, 602,6s).
  Drives scanned: C: F: G:
  ----------

  0
 • #5 13 Mar 2006 14:12
  paweliw
  Spec od komputerów

  Nie odpowiedziałeś na moje pytanie, nie wkleiłeś logu z Silent Runners !
  Przeskanowałeś tym co poleciłem ?
  Po co nam log z niewiadomo-czego !?
  Albo rozmawiamy poważnie albo dajmy sobie spokój ..

  0
 • #7 14 Mar 2006 10:33
  Kolobos
  Spec od komputerów

  Wystarczy log z silent + hjt, reszta nie jest potrzebna.Wiec juz nie wklejaj tych zbednych log'ow.

  Aplikacje od neostrady mozna wywalic:
  http://www.msinfo.pl/msinfoweb2/DesktopDefault.aspx?tabid=77

  W hijackthis:
  O4 - HKCU\..\Run: [PicoZip] F:\INSTAL~1\PICOZIP\PicoZipTray.exe <- pliku juz nie ma wiec mozna usunac.

  W rejestrze do kasacji w:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ ten wpis:
  {19F301FE-5CBC-45E8-9E15-5194A7D3AD43}
  Plik:
  C:\WINDOWS\system32\ciaSvbClsSvr.dll
  Do usuniecia z dysku co miales zrobic(a raczej kolega) juz dawno...

  0
 • #8 08 Sie 2006 10:31
  Borys85
  Poziom 19  

  Przyczyną były popularne ostatnio rootkity.

  Udało się ich pozbyć po przeskanowaniu programami:

  SpybotSearch&Destroy
  SpywareAdwareRemover
  Vcleaner

  0