Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?

21 Oct 2006 18:14 33181 84
Computer Controls
 • #61
  PIOTOM0
  Level 20  
  Ciekawy jestem na jakiej podstawie prawnej montuje się lub nie instalacje na takich budynkach. Według mnie taką instalację powinien mieć każdy budynek użyteczności publicznej a tym bardziej blok mieszkalny.
  Może macie jakieś wiadomości w tym temacie. Jakieś przepisy budowlane ??

  Budynek pochodzi z lat 1968-69, ale przepisy się zmieniały a instalacji jak nie było tak nie ma. Tylko czy według nowych przepisów być musi? Czy na starych budynkach 4 piętrowych gdzie w odległości 200m stoi 11 piętrowy wierzowiec trzeba taką instalcję zakładać? Ma tym wierzowcu taka instalacja jest.
  Może wiecie jak wymóc na administracji budowę takiej instalacji i czy oni muszą ją postawić? Jak ten blok przechodzi coroczne przeglądy instalacji?

  Co jest dziwne w moim przypadku to nie ma nawet pozostałości po jakiejkolwiek instalcji - czyli nigdy jej nie było.

  Chociaż jest pozytywny aspekt tej sytuacji. Brak instalacji skłania mnie do odświerzenia tematu budowy anteny typu Magnetic Loop i zainstalowania jej na dachu ale poniżej jakiejkolwiek innej anteny TV. Chociaż i to rowiązanie nie daje jekiejkolwiek gwarancji uderzenia pioruna.


  Czekam na informacje
  Dziękuje i pozdrawiam
  Piotom0
 • Computer Controls
 • #63
  Wrrr
  Level 12  
  Moim zdaniem, wystarczy dobre uziemienie, masztu badz samego uchwytu anteny, do istniejace instalacji odgromowej bloku. Na czas burzy oczywiscie nalezy odkrecic wtyczke od CB radia. W 1998 roku postawilem na dachu bloku cztero pietrowego, antene Spectrum 2000 na maszcie o wysokosci 10 metrow. Uchwyt anteny uziemilem z instalacja odgromowa bloku za pomoca preta aluminiowego o srednicy fi 12. Po zakonczonej instalacji anteny, na efekty nie musialem dlugo czekac. Po 30 minutach przeleciala nad miastem burza, i oczywiscie antena przeszla chrzest "piorunowy". Do dnia dzisiejszego antena jest sprawna.
  VY 73!
 • Computer Controls
 • #64
  PIOTOM0
  Level 20  
  Wszystko fajnie.
  Wiadomo co robić jak taka instalacja na bloku jest.
  Natomiast co zrobić jak jej nie ma. Dlaczego jej nie ma? Kto to uzasadnił i się pod tym podpisał?
  Jakie są przepisy mówiące o tym na jakich budowlach być musi czy ma być na bloku mieszkalnym 4 piętrowym i kto to kontroluje ?
  Pozdrawiam
  Piotom0
 • #65
  Anonymous
  Anonymous  
 • #66
  sp5wcx
  Level 33  
  PIOTOM0 wrote:
  ...Po wstępnych oględzinach okazało się, że ten blok wogóle nie ma instalacji odgromowej. Nie wiem co mam zrobić z tym tematem.


  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA INFRASTRUKTURY
  z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
  ...
  Dział III
  BUDYNKI I POMIESZCZENIA
  Rozdział 1
  Wymagania ogólne
  ...
  § 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
  2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
  ...
  Rozdział 8
  Instalacja elektryczna
  ...
  § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
  ...
  7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
  ...
  10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
  ...
  § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
  2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
  3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
  ...
  § 192.
  3. Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym radiowo-telewizyjnej, o której mowa w ust. 1, należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7, a elementy wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pomiędzy rokiem 1994 a 2002 obowiązywało:
  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  z dnia 14 grudnia 1994 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  ...
  Dział III
  BUDYNKI I POMIESZCZENIA
  Rozdział 1
  Wymagania ogólne
  ...
  § 53. 1. Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być przyłączony do sieci elektroenergetycznej i wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
  2. Budynek należy wyposażyć w instalację piorunochronną, chroniącą od wyładowań atmosferycznych, jeżeli obowiązek taki wynika z Polskiej Normy.
  ...
  Rozdział 8
  Instalacja elektryczna
  ...
  § 183. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
  ...
  5) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
  ...
  8) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
  ...
  § 184. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodociągowe, pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  z dnia 16 sierpnia 1999 r.
  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
  (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)

  Rozdział 1
  Przepisy ogólne
  § 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych dalej "budynkami".
  § 2. Rozporządzenie określa warunki, które mają zapewnić:
  1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,
  2) ochronę zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku,
  ...
  § 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  ...
  17) instalacja piorunochronna - zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej,
  ...
  Rozdział 5
  Użytkowanie lokali
  ...
  § 16. 1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
  1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,
  2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.
  2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
  ...
  5) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.

  ...
  Rozdział 15
  Użytkowanie instalacji elektrycznej
  ...
  § 53. 1. Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.
  2. Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.
  ...
  Rozdział 16
  Użytkowanie instalacji piorunochronnej
  § 56. Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku.
  § 57. Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej należy:
  1) badanie tej instalacji w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia,
  2) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,
  3) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian,
  4) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
  5) w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środowiska lub mienia - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.
 • #67
  liszkar
  Level 20  
  Witam. Czy jeśli zrobię maszt obok domu (bez instalacji odgromowej) to jak mi piorun strzeli w ten maszt to dom ocaleje?? ;)
 • #68
  avi
  Level 14  
  Co masz na myśli pisząc "maszt"? Czy chodzi Ci o maszt antenowy z zamocowaną anteną? Twoim obowiązkiem jest taki maszt uziemić a jeżeli nie regulują tego przepisy to nakazuje to zrobić logika. Jak będzie nie uziemiony to uderzenie pioruna w dom jest bardzo prawdopodobne.

  Znalazłem bardzo dobą stronę (nie wiem czy jest już link na elce). Polecam dokładnie poczytać. Czarne na białym, dokładnie, na rysunkach i z przykładami jest opisane jak powinny wyglądać instalacje. Poza tym uważam, że instalacje odgromowe jako nieodzowna część instalacji antenowych powinna mieć swój odrębny link jak np. strojenie anten nadawczo-odbiorczych.

  Tu link do jednego z artykułów:
  http://ochrona.net.pl/pdf/ochrona_na_dachach.pdf

  a tu link do strony, na której jest sporo o instalacjach:
  http://ochrona.net.pl/
 • #69
  liszkar
  Level 20  
  Chodzi mi o to że dom jest nie uziemiony a masz będzie w odległości od niego 8m. Będzie to rura 8m wkopana w ziemie i zalana betonem. Na końcu antena 5/8 do CB
 • #70
  avi
  Level 14  
  Dobrze by było abyś pod rurą dał większy dół, taki ze 2 metry głębokości i zakopał tam nierdzewną bednarkę, której koniec należy wyprowadzić na zewnątrz i połączyć z rurą. pewnie będziesz musiał zrobić odciągi, bo jak dasz antenę na maszt to może go złamać. Odciągi też w pewnym stopniu będą stanowiły odgrom.
 • #71
  liszkar
  Level 20  
  Witam po dłuższej przerwie.

  Myślałem nad wykonaniem anteny z wędki z włókna szklanego. Pomyślałem że włókno szklane nie przewodzi niczego dlatego będzie nie widoczne dla pioruna. Co o tym myślicie??
 • #72
  avi
  Level 14  
  Włókno będzie izolatorem, ale przecież wewnątrz musisz dać drut lub rurkę metalową i tym samym wracasz do punktu wyjśćia. Nie ma co kombinować, tylko po prostu należy uziemic anteny i już.
 • #73
  liszkar
  Level 20  
  Dam linkę miedzianą w środek, a w około będzie włókno szklane więc jakoś to powinno nie ściągać aż tak piorunów jak goła rurka aluminiowa.
 • #74
  avi
  Level 14  
  Włókno szklane jest izolatorem, ale dla wyładowania atmosferycznego nie stanowi żadnej zapory. Poza tym piorun nie musi uderzyć wcale w czubek promiennika, ale np. w przeciwwagi albo w maszt. Błędne jest też myślenie, że piorun zazwyczaj uderza w wyższe konstrukcje. Miejsce wyładowania pioruna związane jest z tzw. konduktywnością gruntu, która to często jest większa w dołkach niż na wzniesieniach.
  Uziemia się anteny dla tego aby podczas wyładowania cała energia skierowana była do gruntu a nie fiderem do pomieszczenia z radiem. Dobrze uziemiona antena nie "ściąga" piorunów ale daje większe poczucie pewności, że cała! energia pioruna ominie inne drogi i linią odgromową zejdzie do ziemi.
 • #75
  sp5wcx
  Level 33  
  liszkar wrote:
  Witam po dłuższej przerwie.

  Myślałem nad wykonaniem anteny z wędki z włókna szklanego. Pomyślałem że włókno szklane nie przewodzi niczego dlatego będzie nie widoczne dla pioruna. Co o tym myślicie??


  Równie skuteczne będzie powieszenie obrazku ś. Katarzyny w oknie. Tak mi babcia kiedyś mówiła że ten obrazek zapobiega ściąganiu piorunów. A Ona dowiedziała się o tym od swojej babci.
 • #76
  liszkar
  Level 20  
  W takim razie prościej będzie wystawić ten obraz i jeszcze do tego zrobię układ automatycznego zapalania gromnicy.
 • #77
  Robert SP3WBX
  Level 14  
  Witam.

  Mam budynek mieszkalny piętrowy z niskim parterem z lat 80-tych na którym zamierzam postawić kilka anten VHF/UHF. Budynek posiada jeden uziom do którego podłączony jest jedyny maszt na którym ktoś wcześniej zamontował dwie anteny satelitarne i wyciągnął zwód ponad maszt. Całość dośc mocno skorodowana. Wydaje mi się, że ten jeden uziom to trochę za mało i poza tym nie wiadomo jaki jest jego stan w ziemi i rezystancja. Czy jest sens podłączać w tej chwili maszty anten do tego istniejącego uziomu? W najbliższym czasie ma być remontowana instalacja przyłącza ściekowego co wiąże się z wykopaniem sporego dołu tuż przy fundamentach. Zamierzam przy tek okazji zakopać w tym dole bednarkę i zrobić jeszcze jeden punkt uziemienia i połączyć wszystkie metalowe elementy na dachu jak maszty, rynny, opierzenie itp. Niestety wyciągnięcie zwodów ponad anteny ze względów technicznych i długości anten jest niemożliwe. Jakiej długości powinna być ta zakopana bednarka? Do kogo zgłosić się z prośbą o inspekcję i pomiar rezystancji i prawidłowości wykonanej instalacji? Jaki może być koszt takiej inspekcji?
  W swojej okolicy zauważyłem jeden budynek ze skośnym dachem z wyciągniętym zwodem ponad dach o długości ok 3 m i tylko jednym po najkrótszej linii punktem uziemienia. Czy taka instalacja odgromowa jest prawidłowa?
 • #78
  sp5wcx
  Level 33  
  Ideałem byłoby wykonanie nowego uziomu otokowego. Tak w wielkim skrócie (z pamięci podaję) to należało by zakopać bednarkę wokół całego budynku (otok) na głębokość poniżej 1m i w odległości około 1m od budynku. W narożnikach budynku wyprowadzić przewody uziemiające gdzieś tak na wysokość 1m nad gruntem.
  Wszystkie te zagadnienia łącznie z doborem przekrojów, rodzajem materiałów, odległości itd ... masz w odpowiednich normach, przytoczonych w tym i pokrewnych tematach.
  Co do oględzin i wykonania ekspertyzy istniejącej instalacji odgromowej - jeśli chcesz mieć "papier" z takich oględzin to zwróć się do pierwszej lepszej osoby z uprawnieniami budowlanymi w branży instalacyjnej - sieci i instalacje elektryczne (projektowanie + wykonawstwo). Dodatkowo będzie koniecznym wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia przez osobę z uprawnieniami elektroenergetycznymi w odpowiednim zakresie.
 • #79
  kondensator
  Level 36  
  Kol. SP5WCX ma oczywiście rację, podobnie jak Rozporządzenie o WT które mają spełniać budynki. Pozwolę sobie dodać małe uzupełnienia:
  1. Samolot nie ma uziemienia w czasie lotu, pioruny w niego uderzają i w 99% nic się nie psuje...
  2. Większość uszkodzeń i zakłóceń elektroniki "od burzy" nie jest od udarów bezpośrednich, które są dość rzadkie (nawet w krajach o dużej ilości dni burzowych)...
  http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=29&t=13879
  http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=6978
  http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=4693
  http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=6935
  http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=5924
  http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=39785#39785
  http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2951 linkownia, większość linków na Elektrodę, część tematów "związana z burzą"
  http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=4647
  http://radioscanner.pl/viewtopic.php?f=6&t=3464&start=0 do czytania wymagana rejestracja, stąd na zachętę cytat:
  strażaq wrote:
  Przyszła wiosna, co dla krótkofalowców jest równoznaczne z koniecznością konserwacji instalacji antenowych. Przy ostatniej wizycie na dachu i przeglądzie moich konstrukcji doszedłem do wniosku, że warto dodatkowo zabezpieczyć się przed piorunami i ładunkami elektrostatycznymi. Na moim dachu najwyżej umocowany jest maszt z anteną X-200N. Antena jest po przeróbce, jest zwarta dla prądu DC. Maszt, na którym jest zamontowana, został uziemiony do rynien i do odgromówki drutem ocynkowanym fi 8mm. Ekran kabla antenowego na dachu ma połączenie z masztem poprzez wtyk, więc przy antenie też jest uziemiony.
  Chciałbym jednak uziemić ekran dodatkowo w miejscu zagięcia przy opadaniu przez rynnę na krawędzi dachu i przed samym wejściem do budynku. Kabel nie biegnie wzdłuż zwodów instalacji odgromowej, żeby wykluczyć przeskoki iskier na ekran kabla. Planuję wbić w ziemię dodatkową szpilę dla samego tylko ekranu i kabel podłączyć pod tę właśnie szpilę. Raz, że zmniejszy to trochę pętle masy utworzoną obecnie od anteny przez kabel i radio, utrudniając ewentualną indukcję ładunków w kablu, a dwa, że odprowadzi ładunki elektrostatyczne z ekranu tuż przed samym wejściem do mieszkania.
  No i teraz tak...Przeczytałem chyba wszystkie ... na temat odgromień, przeczytałem sporo ... na elektrodzie, forum SEP itp., ale nie znalazłem jakiegoś gotowego rozwiązania jak najlepiej przewód uziemiający do tego ekranu podłączyć. Obmyśliłem to sobie tak:...

  Słowa kluczowe: LEMP, SPD, ESD, LPS, EMC, Charoy, sieć masy budynku
 • #80
  dipol
  Level 34  
  A praktycznie niszczące działanie pioruna tak wygląda
  Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom? Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?
  Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?
  Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?
  dla tych co tego nie mogą sobie uświadomić !!??(energia która poszła po kablu telekomunikacyjnym,wyrwana ściana i okno z budynku mieszkalnego po uderzeniu w antenę telewizyjną,instalacja elektryczna przestała istnieć,szczęście domowników nie było w domu,w promieniu 500-1000m poszła do utylizacji wszelka elektronika.
  73!
 • #81
  radiat
  Level 12  
  Witam!
  Mam maszt metalowy 12m odizolowany od ziemi. Zastosowałem odgromniki RB-5. Czy to nie będzie zdawało egzaminu?
  Pozdrawiam
 • #82
  dipol
  Level 34  
  W jakiś sposób zda egzamin zależy od jakości uziemienia.Piorun swoją pracę wykona po swojemu hi
  Antena CB i pioruny. Jak zapobiegać ewentualnym uderzeniom?

  a najwięcej spustoszenia czynią wyładowania wtórne.
  73!
 • #83
  radiat
  Level 12  
  Skoro wyładowanie powstaje tam gdzie jest największa różnica potencjałów to dobrze uziemiony wysoki maszt jest teoretycznie bardziej zagrożony. Maszt odizolowany i odgromnik, który zaczyna przewodzić przy napięciu kilkuset volt powinien zmniejszyć różnicę potencjałów. Ewentualnie iskrownik wykonany np. ze świecy samochodowej spowoduje także zmniejszenie potencjałów. Iskrzenie na elektrodach wystąpi przy niższym napięciu niż wyładowanie.
  Byłem ciekawy czy ktoś w ten sposób zabezpieczał swoje urządzenia, anteny.
 • #84
  dipol
  Level 34  
  Nie twórz nowych teorii.Popatrz na zamieszczone zdjęcia i wyciągnij wnioski. Po co świece ????!!!wystarczy przerwa odpowiednia miedzy uziemieniem a masztem.Prąd płynący podczas wyładowania to jest rząd wielkości między 100-400kA .Mam uziemienie 3.5oma.Najlepsze i skuteczne uziomy fundamentowe -bednarka położona pod fundamentem pospawana z elementami zbrojenia budynku i elementami metalowymi np okna(brak wyładowań wtórnych).Naprawiałem sprzęt elektroniczny który był wyłączony z sieci wyłączone anteny a miał popalone przewody zasilające, popalone ścieżki itd. Czytaj wyżej- koledzy podali przepisy PN i na nich trzeba się opierać.

  73!
 • #85
  Robert SP3WBX
  Level 14  
  sp5wcx wrote:
  Ideałem byłoby wykonanie nowego uziomu otokowego. Tak w wielkim skrócie (z pamięci podaję) to należało by zakopać bednarkę wokół całego budynku (otok) na głębokość poniżej 1m i w odległości około 1m od budynku. W narożnikach budynku wyprowadzić przewody uziemiające gdzieś tak na wysokość 1m nad gruntem.
  Wszystkie te zagadnienia łącznie z doborem przekrojów, rodzajem materiałów, odległości itd ... masz w odpowiednich normach, przytoczonych w tym i pokrewnych tematach.
  Co do oględzin i wykonania ekspertyzy istniejącej instalacji odgromowej - jeśli chcesz mieć "papier" z takich oględzin to zwróć się do pierwszej lepszej osoby z uprawnieniami budowlanymi w branży instalacyjnej - sieci i instalacje elektryczne (projektowanie + wykonawstwo). Dodatkowo będzie koniecznym wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia przez osobę z uprawnieniami elektroenergetycznymi w odpowiednim zakresie.


  Wykonanie uziomu otokowego jest raczej niemożliwe, takie coś wykonuje się w czasie budowy domu. Poza tym budynek dzieli jedną ścianę z sąsiednim budynkiem już na innej działce. Nie chodzi tu o papier tylko o to żeby uchronić się od ew. uderzenia pioruna. Jedynym chyba rozwiązaniem jest wykonanie uziomów pionowych. Cytat: "Jeśli budowa już jest zakończona, a teren wokół domu urządzony, wtedy najczęściej wykonuje się uziomy pionowe. Są to metalowe pręty długości około 3 m wbijane w ziemię przy każdym zejściu przewodu odprowadzającego z budynku." To chyba jednak wiąże się ze zdobyciem dokumentacji geodezyjnej bo jak tu wiedzieć na co możemy natrafić w ziemi przy wbijaniu uziomu?
  Pytanie jeszcze takie: jak ustosunkowuje się prawo budowlane do montażu indywidualnych anten choćby telewizyjnych naziemnych czy satelitarnych na obiektach mieszkalnych, budowanych ileś tam lat wstecz, przeważnie ubiegłego wieku, do braku instalacji piorunochronowej na takim budynku? Mam tu na myśli budownictwo jednorodzinne, gdzie większość takich domów nie posiada piorunochronów a telewizja kablowa nie występuje. Przecież to nic innego jak też instalacja antenowa tyle, że odbiorcza i też montowana na masztach i narażona na wyładowania atmosferyczne. Trudno zmusić przecież przeciętnego Kowalskiego do wykonania instalacji piorunochronowej i pewnie mało kto z przeciętnych właścicieli takich domów o tym myśli. To my jako użytkownicy przeważnie pionowych anten nadawczo/odbiorczych skłaniamy się do pomyślenia o tym co będzie jak naszą antenę trafi piorun bo przecież wystaje ładnych parę metrów nad dach i wydaje się, że aż może ściągnąć wyładowanie tym swoim "wystawaniem". osobiście znam przypadek jednego ze znajomych kolegów krótkofalowców gdzie właśnie w takim budownictwie, kilka dni po zamontowaniu anteny na 2m uderzył w nią piorun. Efektem oprócz samego zniszczenia anteny były: spalony odbiornik sat. oraz switch.