Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pytanie o asembler... Ściemniacz sterowany pilotem i ręcznie na Tiny12.

08 Kwi 2006 01:22 2469 7
 • Poziom 18  
  Witam
  Dzisiaj znalazłem fajną stronkę gdzie był umieszczony super fajny ściemniacz sterowany pilotem i ręcznie na Tiny12 ( http://republika.pl/rejestr/strony/avr_regulator.html ). I tu mam pare pytań:

  1. Potrzebuje 2 takich układów w jednej puszce więc żeby mi się to zmieściło wymyśliłem że uwspólnie odbiornik podczerwieni, zasilanie, tranzystor odp. za detekcje przejścia przez zero (Q1) i rezonator... Tylko właśnie z tym rezonatorem nie jestem pewien czy da się taką kombinacje wykonać, proszę o porade... [schemat poniżej]

  2. Czytałem i czytałem to co było tam na stronie i nie znalazłem opisu odnośnie konfiguracji kodu odbieranego z pilota... Jeżeli miałbym 2 takie układy w jednej puszce to musiałbym ustawić ściemnianie pierwszego układu pod np 1 a ściemnianie drugiego układu np pod 2 żeby po przyciśnięciu 1 nie ściemniały mi się oba układy. Ja na asemblerze się nie znam więc byłbym wdzięczny gdyby ktoś podpowiedział mi gdzie jest to miejsce... [kod poniżej] (czy chodzi może o kody 0x01, 0x0C, 0x1E i 0x24?)

  3. Co się może stać po wyłączeniu i ponownym włączeniu prądu? Układ nie ma już resetu, więc jeżeli np wyłączą prąd kiedy układ będzie włączony to po ponownym zasileniu układ się zresetuje czy powróci do stanu sprzed zaniku prądu?

  Code:
  ;*********************************************
  
  ; Regulator mocy RC5
  ; Procesor ATtiny12
  ; Autor Henryk Więsyk
  ; wersja z obsługą przycisku
  ; 20-to i 30-to stopniowa regulacja z uwzględnieniem SIN
  ; ograniczenie do 29-ciu kroków dla stabilnej pracy przy zasilaniu szeregowym
  ; wersja 1.3.B 10.10.2003
  ; kwarc 4MHz
  ;*********************************************
  .include "tn12def.inc"

  ;*********************************************
  ; Definicje
  ;*********************************************


  .equwejscie  =5; wejście odbiornika (PB)
  .equprzycisk =2; wejście przycisku
  .equsys_adres=0x0C; adres rc5
  .equSIZE =8; data block size
  .equtabela_l =$08; Low SRAM address of first data element
  .equtabela_h =$00; High SRAM address of first data element

  .deftemp=R16; rejestr uniwersalny
  .deflicz1=R17; licznik opóźnienia
  .deflicz2=R18;
  .deflicz3=R19;
  .defkomenda=R20; rejestr komendy rc5
  .defbity=R21; rejestr przechowywania ilości bitów
  .deflicz_f=R22; pomocniczy licznik tabeli
  .deffaza=R23; bajt dla fazy
  .deflicz4=R24;
  .defstatus=r25; bajt bitów statusu
  ;*********************************************
  .cseg
  .org0x00
  rjmpstart;
  .orgINT0addr; skoku do podprogramu
  rjmpinterrupt_int0; obsł przerw INT0
  .orgOVF0addr; skoku do podprogramu
  rjmpinterrupt_TC0; obsł przerw TC0

  ;*********************************************
  ; Inicjalizacja
  ;*********************************************

  start:cli; blokada przerwań
  lditemp,0x01; linia "0" wyjście
  outddrb,temp; zapis do rejestru
  sbi$08,7; wyłącz komparator
  lditemp,0x06; ustaw
  outportb,temp; podciąganie 1 i 2
  lditemp,0x04; ustawienie preskalera
  outtccr0,temp; na 256
  lditemp,0x02; wyzwolenie przerwania
  outmcucr,temp; zboczem opadającym
  ldifaza,0x9F
  ldilicz_f,0x09
  lditemp,1<<int0; ustawienie bitu zezwolenia
  outgimsk,temp; na przerwania INT0
  main:
  sbispinb,wejscie; testowanie wejścia RC5
  rjmpodb_rc5; skok do odbioru kodu
  sbispinb,przycisk; testowanie przycisku
  rjmpobs_przyc; skok do obsługi przycisku
  rjmpmain; zapętlenie
  odb_rc5:
  ldilicz1,0x32; początkowa wartość
  p1:ldilicz2,0x3B; odliczenie 2.25 msek
  p2:declicz2
  brnep2; skocz jeśli nie zero
  declicz1; druga pętla
  brnep1; skocz jeśli nie zero
  clrkomenda; zerowanie rejestru
  ldibity,0x07; liczba bitów adresu
  pa1:sbispinb,wejscie; odczyt wejścia i skok jeśli zero
  bset0; ustaw bit (C) przeniesienia
  rolkomenda; obrót logiczny w lewo z przeniesieniem
  ldilicz1,0x30; pętla opóźnienia 1.76 msek
  pa2:ldilicz2,0x30
  pa3:declicz2
  brnepa3
  declicz1
  brnepa2
  decbity; dekrementuj liczbę bitów
  brnepa1
  andikomenda,0x1F; maskowanie bitu "P"
  cpikomenda,sys_adres; sprawdzenie adresu
  brneczekaj_49; skok jeśli zły adres
  clrkomenda; zerowanie rejestru
  ldibity,0x06; liczba bitów dla komendy
  pc1:sbispinb,wejscie; odczyt wejścia i skok jeśli zero
  bset0; ustaw bit (C) przeniesienia
  rolkomenda; obrót logiczny w lewo z przeniesieniem
  ldilicz1,0x30; pętla opóźnienia 1.76 msek
  pc2:ldilicz2,0x30
  pc3:declicz2
  brnepc3
  declicz1
  brnepc2
  decbity; dekrementuj liczbę bitów
  brnepc1

  ;*********************************************
  ; sprawdzenie komendy
  ;*********************************************
  cpikomenda,0x01; załączenie                         <<<
  brnekom2; skok jeśli nie ta
  sei; odblokuj przerwania
  rjmpczekaj_49; skok do opóźnienia
  kom2:cpikomenda,0x0C; wyłącz                         <<<
  brnekom3
  cli; zablokuj przerwania
  rjmpczekaj_49
  kom3:cpikomenda,0x1E; zwiększ                         <<<  to są te 4 kody klawiszy pilota?
  brnekom4
  inclicz_f
  movlicz1,licz_f
  sbcilicz1,0x1D; odejmij stałą od rejestru dla 29-ciu kroków
  brmikom_end; skok jeśli ujemny
  ldilicz_f,0x1C; dla 29-ciu kroków
  rjmpczekaj_49
  kom4:cpikomenda,0x24; zmniejsz                         <<<
  brneczekaj_49
  declicz_f
  brplkom_end; skocz jeśli dodatni
  ldilicz_f,0x00
  brneczekaj_49
  kom_end:
  rcallw_faza
  ; opóźnienie
  ldilicz4,0x02; 100ms
  rjmppcz3
  czekaj_49:
  ldilicz4,0x01
  pcz3:ldilicz1,0xFF;  49ms
  pcz1:ldilicz2,0xFF
  pcz2:declicz2
  brnepcz2
  declicz1
  brnepcz1
  declicz4
  brnepcz3
  rjmpmain
  ;*********************************************
  ; obsługa przycisku
  ;*********************************************
  obs_przyc:
  rcallczas10
  sbicpinb,przycisk; testowanie przycisku
  rjmpwyjsc; skok jeśli nie wciśnięty
  ldilicz4,0x32
  cz500_1:
  rcallczas10
  declicz4
  brnecz500_1
  sbicpinb,przycisk; testowanie przycisku
  rjmpwl_wyl; włącz lub wyłącz
  bridp_przycisk; skocz jeśli nie włączony
  p_faza:; regulacja fazy
  sbrcstatus,0; sprawdzenie statusu
  rjmpdol
  inclicz_f; zwiększ fazę
  movlicz1,licz_f
  sbcilicz1,0x1C; odejmij stałą od rejestru dla 29-ciu kroków
  brmitest_przy; skok jeśli ujemny
  sbrstatus,1; ustawienie bitu statusu
  rjmptest_przy
  dol:declicz_f; zmniejsz fazę
  brpltest_przy
  ldilicz_f,0x01
  cbrstatus,1; kasowanie bitu "1" statusu
  test_przy:
  rcallw_faza; wyliczenie fazy
  ldilicz4,0x1A; czas opóźnienia
  cz500_2:
  rcallczas10
  declicz4
  brnecz500_2
  sbicpinb,przycisk; testowanie przycisku
  rjmpwyjsc
  rjmpp_faza
  wl_wyl:; włącz wyłącz
  bridwl; sprawdzenie załączenia przerwań
  cli; wyłącz
  rjmpwyjsc
  wl:sei; włącz
  rjmpwyjsc
  p_przycisk:
  sbispinb,przycisk; czeka na puszczenie przycisku
  rjmpp_przycisk
  wyjsc:rjmpmain
  ;*********************************************
  ; podprogram czas 10ms
  ;*********************************************
  czas10:
  ldilicz1,0x34
  cz1:ldilicz2,0xFF
  cz2:declicz2
  brnecz2
  declicz1
  brnecz1
  ret
  ;*********************************************
  ; podprogram wyliczania fazy
  ;*********************************************
  w_faza:ldizl,low(tabela<<0x01)
  ldizh,high(tabela<<0x01)
  addzl,licz_f
  lpm; ustawienie zegara
  movfaza,r0
  ret
  ;*********************************************
  ; podprogram obsługi przerwania od INT0
  ;*********************************************
  ;
  interrupt_int0:

  outtcnt0,faza
  lditemp,1<<toie0; zezwolenie na przerwanie
  outtimsk,temp; od zegara
  intemp,tifr
  sbrstemp,tov0
  rjmpinend
  sbrstatus,2
  ;lditemp,0<<tov0
  ;outtifr,temp
  inend:reti

  ;*********************************************
  ; podprogram obsługi przerwania od zegara T0
  ;*********************************************
  ;
  interrupt_TC0:; etykieta podprogramu
  sbrsstatus,1
  rjmpw4
  cbrstatus,2; kasuj bit znacznika
  rjmpw5
  w4:sbis$16,1; sprawdzenie bitu portu B
  rjmpw3
  lditemp,0<<toie0; zablokowane przerwanie
  outtimsk,temp; od zegara
  rjmpw1; jeśli bit L skok
  w3:lditemp,0x64; odliczenie 10 ms
  outtcnt0,temp
  w1:sbi$18,0; ustaw bit wyjścia
  ldilicz3,0x0E; ustaw czas impulsu
  w2:declicz3
  brnew2
  cbi$18,0; zeruj bit wyjścia
  w5:reti
  ;*********************************************
  ; Tabela wartości fazy
  ;*********************************************
  tabela:
  ;.db0x6F,0x7B,0x87,0x93,0x9F,0xB7,0xC3,0xCF,0xDB,0xE7,0xF3; dla 10 liniowo

  ;.db0x7A,0x84,0x8C,0x92,0x98,0x9E,0xA3,0xA8,0xAD,0xB2; z uwzględnieniem SIN
  ;.db0xB7,0xBC,0xC1,0xC6,0xCC,0xD2,0xD8,0xE0,0xEA; 18 kroków

  .db0x75,0x7D,0x83,0x88,0x8C,0x90,0x94,0x98,0x9B,0x9F; dla 30 z uwzględnieniem SIN
  .db0xA2,0xA5,0xA9,0xAC,0xAF,0xB2,0xB5,0xB8,0xBB,0xBF; dla 30
  .db0xC2,0xC5,0xC9,0xCC,0xD0,0xD3,0xD8,0xDC,0xE1;,0xE7,0xEE; dla 30
 • Poziom 18  
  po co 2 ukaldy ??
  jak rozumiem chcesz sterowac dwoma punktami swietlnymi ??
  jaesli tak to wystarcza dwa triaki (i optotriaki) natomiast jeden uC i jeden odbiornik
  co do restatu procka przy zaniku zasilania to mozn awykorzystac jego EEPROM do zapisu aktualnych warosci sciemniacza (np przy zaniku zasilania) wiec z tym nie ma problemu
 • Poziom 18  
  Anderian napisał:
  po co 2 ukaldy ??
  jak rozumiem chcesz sterowac dwoma punktami swietlnymi ??


  Tak dokładnie o to chodzi, mam w pokoju żyrandol w którym są 2 układy po 2 żarówki...

  Anderian napisał:
  jaesli tak to wystarcza dwa triaki (i optotriaki) natomiast jeden uC i jeden odbiornik


  Ale chciałem mieć możliwość niezależnego sterowania układami...

  Anderian napisał:
  co do restatu procka przy zaniku zasilania to mozn awykorzystac jego EEPROM do zapisu aktualnych warosci sciemniacza (np przy zaniku zasilania) wiec z tym nie ma problemu


  Mi nie chodzi tu o tworzenie nowego układu tylko przeróbkę tego... wiadomo że można, tylko po pierwsze ja nie znam asemblera, który jest tu niezbędny bo procek nie ma ramu (więc bascom odpada). Po drugie właśnie taki efekt "zapamiętywania" aktualnego stanu układu jest niepowołany... jeżeli np wyłączą prąd o 21 (światło zapalone), a włączą o 2 w nocy kiedy wszyscy rozejdom się do łóżek, to niepotrzebnie będzie bił nam licznik prądu...
 • Specjalista techniki cyfrowej
  Co do dwóch mikrokontrloeró na wspólnym kwarcu.
  Możesz spróbować, ale wątpię, żeby to zadziałało.
  Pierwszy zostawić tak jak jest na schemacie, a drugiemu przestawić fusy na zewnętrzny oscylator i jego wejście (XTAL1) połączyć z wyjściem (XTAL2) oscylatora w pierwszym procesorze. Problem może być taki, że wejście drugiego procesora zbytnio obciąży generator w pierwszym i generator się nie wzbudzi, albo będzie pracował niestabilnie.

  Znacznie lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie zewnętrznego generatora i podłączenie sygnału taktującego do obu kontrolerów.
 • Poziom 32  
  nic nigdzie nie musisz zmieniac podlacz x tal 2 procesora z kwarcem do x tal 1 procesora bez kwarcu zawsze dziala i program tez bez zmian
 • Poziom 18  
  OK, zrozumiałem... A co z moim drugim pytaniem odnośnie pilota i RC5 wysyłanego przez niego? czy chodzi o te 4 zaznaczone kody?
  Code:
  ;********************************************* 
  
  ; sprawdzenie komendy
  ;*********************************************
  cpikomenda,0x01; załączenie                         <<<
  brnekom2; skok jeśli nie ta
  sei; odblokuj przerwania
  rjmpczekaj_49; skok do opóźnienia
  kom2:cpikomenda,0x0C; wyłącz                         <<<
  brnekom3
  cli; zablokuj przerwania
  rjmpczekaj_49
  kom3:cpikomenda,0x1E; zwiększ                         <<<  to są te 4 kody klawiszy pilota?
  brnekom4
  inclicz_f
  movlicz1,licz_f
  sbcilicz1,0x1D; odejmij stałą od rejestru dla 29-ciu kroków
  brmikom_end; skok jeśli ujemny
  ldilicz_f,0x1C; dla 29-ciu kroków
  rjmpczekaj_49
  kom4:cpikomenda,0x24; zmniejsz                         <<<
 • Poziom 25  
  shg napisał:
  .....Pierwszy zostawić tak jak jest na schemacie, a drugiemu przestawić fusy na zewnętrzny oscylator i jego wejście (XTAL1) połączyć z wyjściem (XTAL2) oscylatora w pierwszym procesorze....


  Jest to jak najbardziej do zrealizowania. Zrób jak proponuje shg tylko miedzy "procki" daj szeregowo rezystor 1 - 4,7k i kondensator 47p - 10nF (dobrze byłoby dobrać te wartości). Rezystor aby nie obciążać wejścia generatora kwarcowego w pierwszym procku a kondensator, żeby oddzielić składową stała napięcia która może uniemożliwić start i stabilna pracę w/w generatora. Raczej więcej niż jeden "dodatkowy procek" nie podłączysz bo bedzie to już za duże obciążenie dla wewn. gen. jednak dając bufor i z jego wyjścia pobierając sygnał problem ustępuje (to tak na przyszłość).
 • Poziom 18  
  OK. A teraz co z tym kodem? czy w zaznaczonych liniach są podane kody z pilota?