Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pod Win XP komputer się nie wyłącza, a pod Win 98 tak ?

15 Jun 2006 20:02 2746 12
 • #1
  User removed account
  User removed account  
 • #2
  tronic1
  IT specialist
  Napisz jaśniej co się dzieje.Z XP wogóle się nie włącza ?
 • #3
  User removed account
  User removed account  
 • #4
  gacekm
  Level 18  
  Chyba jakoś tak to leciało:
  Panel sterowania / Opcje zasilania > włącz zaawansowane zarządzanie energią (APM).σ
 • #5
  User removed account
  User removed account  
 • #6
  tronic1
  IT specialist
  Rozwiązaniem może być modyfikacja klucza Rejestru. Uruchom Edytor rejestru (przejdź do Start|Uruchom, wpisz regedit i wciśnij [Enter]) i odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER|Control Panel|Desktop i zmień wartość PowerOffActive z 0 na 1. Zamknij Edytor rejestru.Poza tym przed wyłączeniem komputera w menadżerze zadań wyłącz kolejno "obce",nie systemowe zadania,sprzwdzisz jak się wyłączają czy stawiają opór.
 • #7
  Dydzio
  Level 30  
  Symptomy
  Przy próbie zamknięcia systemu Windows XP lub Windows 2000 komputer może przestać odpowiadać („zawiesić się”) i może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
  Teraz można bezpiecznie wyłączyć komputer


  Przyczyna
  To zachowanie może wystąpić, jeśli dowolny z następujących warunków jest prawdziwy:
  • Komputer obsługuje funkcję zaawansowanego zarządzania energią (APM, Advanced Power Management), ale niepoprawna konfiguracja systemu BIOS (basic input/output system) zgodnego z interfejsem ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) nie zezwala systemowi operacyjnemu na odłączenie zasilania.

  Sprawdź BIOS, jak powyżej!!! Jak nie pomoże, to wkleję Ci całość...
 • #9
  User removed account
  User removed account  
 • #10
  Dydzio
  Level 30  
  Zawieszenie się, czyli nie wyświetlenie czarnego ekranu z Teraz można...
  Sprawdź w BIOSie, czy masz włączone (Enable) ACPI albo APM, nie pamietam...
 • #11
  User removed account
  User removed account  
 • Helpful post
  #12
  Dydzio
  Level 30  
  No to masz całość:

  Rozwiązanie
  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

  Krok 1: Włączanie obsługi zaawansowanego zarządzania energią (Advanced Power Management)
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje zasilania.

  Uwaga: W systemie Windows XP należy kliknąć polecenie Przełącz do widoku klasycznego w Panelu sterowania, aby ułatwić wykonywanie poniższych kroków.
  2. Kliknij kartę APM.

  Uwaga: Podczas korzystania z wielu monitorów karta APM może być niedostępna.
  3. Zaznacz pole wyboru Włącz obsługę Zaawansowanego zarządzania energią, a następnie kliknij przycisk OK.

  Krok 2: Potwierdzanie poprawności ustawień systemu BIOS/pamięci CMOS komputera
  OSTRZEŻENIE: Ta procedura może wymagać zmiany ustawień pamięci CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) oraz systemu BIOS komputera. Niepoprawne zmiany ustawień BIOS komputera mogą stać się przyczyną poważnych problemów. Ustawienia pamięci CMOS komputera można zmieniać na własną odpowiedzialność.

  Niepoprawne lub uszkodzone ustawienia pamięci CMOS i systemu BIOS mogą stać się przyczyną problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu. Informacje o poprawnych ustawieniach pamięci CMOS i systemu BIOS dla danego komputera oraz o sposobie sprawdzania i zmiany tych ustawień można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z komputerem lub uzyskać, kontaktując się z producentem. Aby sprawdzić, czy system BIOS komputera jest aktualny i czy są dostępne jego aktualizacje, należy skontaktować się z producentem komputera.

  Krok 3: Sprawdzanie zgodności komputera z interfejsem ACPI
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
  2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  3. Rozwiń gałąź Komputer. Pojawi się specyfikacja podobna do jednej z poniższych:
  • Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  • Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  • Komputer PC z interfejsem ACPI
  • Wieloprocesorowy komputer Compaq SystemPro lub w 100% zgodny
  • Jednoprocesorowy komputer PC MPS
  • Wieloprocesorowy komputer PC MPS
  • Standardowy komputer PC
  Jeśli dany komputer rozpoznano jako Komputer PC z interfejsem ACPI, przejdź do sekcji „Krok 4: Komputer jest zgodny z interfejsem ACPI”.

  Jeśli dany komputer rozpoznano jako Standardowy komputer PC, wystąpi problem. Istnieje jednak możliwość obejścia tego problemu. Przejdź do sekcji „Krok 5: Komputer jest niezgodny z interfejsem ACPI”.

  Jeśli dany komputer rozpoznano jako Standardowy komputer PC, ale masz pewność co do jego zgodności z interfejsem ACPI, przejdź do sekcji „Krok 4: Komputer jest zgodny z interfejsem ACPI”.

  Krok 4: Komputer jest zgodny z interfejsem ACPI
  Jeśli komputer jest zgodny z interfejsem ACPI, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  2. Sprawdź, czy zainstalowano jakikolwiek z następujących programów:
  • Sterowniki myszy Logitech
  • Oprogramowanie firmy Adaptec/Roxio
  • Zone Alarm
  3. Jeśli zainstalowano którykolwiek z tych programów, skontaktuj się z producentem programu w celu uzyskania jego zaktualizowanej wersji lub tymczasowo usuń program.
  4. Spróbuj zamknąć system, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
  5. Jeśli problem nadal występuje, użyj Menedżera zadań, aby ustalić listę programów aktualnie uruchomionych na komputerze. Ręcznie zamknij każdy program z listy Menedżera zadań, a następnie zamknij system i ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  Uwaga: Lista znajdująca się na karcie Aplikacje Menedżera zadań może nie uwzględniać wszystkich aktualnie uruchomionych programów.
  a. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
  b. Kliknij kartę Aplikacje.
  c. W kolumnie Zadanie kliknij program, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.
  d. Zamknij Menedżera zadań.
  e. Zamknij system.
  6. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z producentami wszystkich dodatkowych urządzeń komputera (takich jak karty wideo i karty dźwiękowe), aby uzyskać dla nich najnowsze sterowniki. Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu z listy poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 (http://support.microsoft.com/kb/65416/PL/) Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

  60781 (http://support.microsoft.com/kb/60781/PL/) Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

  60782 (http://support.microsoft.com/kb/60782/PL/) Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
  7. Jeśli po zainstalowaniu aktualnych sterowników problem nadal występuje, w celu obejścia tego problemu należy skonfigurować komputer, aby był zgodny z interfejsem ACPI, zmieniając sterownik urządzenia na gałęzi Komputer.

  WAŻNE: W tej procedurze podano informacje dotyczące zmiany sterownika warstwy abstrakcji sprzętu (HAL, Hardware Abstraction Layer). Przed rozpoczęciem procedury upewnij się, czy komputer jest zgodny z interfejsem ACPI i czy wiesz jak przywrócić system Windows w razie wystąpienia problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  237556 (http://support.microsoft.com/kb/237556/PL/) How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues
  OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe zmodyfikowanie warstwy HAL może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Nie należy podejmować próby zmiany standardowej warstwy HAL na warstwę HAL interfejsu ACPI, chyba że masz pewność, że komputer jest zgodny z interfejsem ACPI (na przykład jeśli wiesz, że warstwa HAL interfejsu ACPI była obsługiwana przed uaktualnieniem systemu operacyjnego, lub jeśli możesz potwierdzić — sprawdzając system BIOS — że komputer obsługuje interfejs ACPI). W wyniku nieprawidłowej modyfikacji warstwy HAL uruchomienie komputera może okazać się niemożliwe. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych nieprawidłową zmianą warstwy HAL. Zmianę warstwy HAL można wykonywać na własną odpowiedzialność.

  Jeśli masz pewność, że komputer jest zgodny z interfejsem ACPI, wykonaj następujące kroki:
  a. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
  b. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  c. Rozwiń gałąź Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie wykrytą warstwę HAL (na przykład Standardowy komputer PC).
  d. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

  Uwaga: W Menedżerze urządzeń w pozycji Komputer możliwa jest tylko zmiana standardowej warstwy HAL na warstwę HAL typu ACPI. Zmiana warstwy HAL typu ACPI na standardową warstwę HAL może uniemożliwić uruchomienie komputera.

  Krok 5: Komputer jest niezgodny z interfejsem ACPI
  Jeśli komputer jest niezgodny z interfejsem ACPI, ten problem można obejść, instalując urządzenie NT APM/Legacy. Przed zainstalowaniem urządzenia NT APM/Legacy należy najpierw wyłączyć urządzenie Microsoft ACPI, jeśli zostało zainstalowane.

  Aby wyłączyć urządzenie Microsoft ACPI:
  1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
  2. Kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  3. W menu Widok kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
  4. Rozwiń gałąź Sterowniki niezgodne z Plug and Play.
  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli na liście nie ma pozycji Sterownik Microsoft ACPI:

  W gałęzi Obsługa NT APM/Legacy drzewa urządzeń powinna się znajdować pozycja Węzeł interfejsu NT Apm/Legacy. Obok niej powinien się znajdować czerwony znak X oznaczający, że ten sterownik został wyłączony.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Węzeł interfejsu NT Apm/Legacy, a następnie kliknij polecenie Włącz.

  Po wykonaniu tej procedury system Windows powinien zamykać się poprawnie.
  • Jeśli na liście znajduje się pozycja Sterownik Microsoft ACPI:
  a. Kliknij dwukrotnie pozycję Sterownik Microsoft ACPI.
  b. Kliknij kartę Sterownik, a następnie w polu Typ kliknij opcję Wyłączony.
  c. Kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
  d. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows powtórz te kroki w celu otwarcia okna dialogowego Właściwości: Sterownik Microsoft ACPI, a następnie kliknij kartę Sterownik.

  Sprawdź, czy:
  • W polu Typ wybrano opcję Wyłączony.
  • W sekcji Stan znajduje się informacja Zatrzymany.
  Po sprawdzeniu, że sterownik urządzenia Microsoft ACPI został wyłączony, należy wykonać następujące kroki w celu zainstalowania urządzenia NT APM/Legacy:
  e. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj sprzęt.
  f. Po zakończeniu wyszukiwania nowego sprzętu przez Kreatora sprzętu kliknij opcję Tak, sprzęt został już podłączony, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  g. Przewiń listę Zainstalowany sprzęt do końca, kliknij opcję Dodaj nowe urządzenie sprzętowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  h. Kliknij opcję Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  i. W obszarze Popularne typy sprzętu kliknij pozycję Obsługa NT Apm/Legacy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  j. Kliknij pozycję Węzeł interfejsu NT Apm/Legacy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  k. Kliknij ponownie przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Obecnie system powinien zamykać się poprawnie.

  Dodano po 56 [sekundy]:

  Baw się dobrze :)
 • #13
  User removed account
  User removed account