Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

WinAvr makefile dla 2-ch plików

qluska 16 Jun 2006 10:41 1561 4
Computer Controls
 • #1
  qluska
  Level 11  
  Witam

  Mam problem z napisaniem makefile dla kompilatora WinAVR. Problem jest następujący, mam plik z programem głównym Atmega8.c oraz zestaw funkcji w drugim pliku funkcje.c.
  Poniżej zamieszczam przykładowy program, żeby uzmysłowić o co chodzi. Może ktoś wie jak powinnien wygladać prawidłowo w tej konfiguracj plik makefile.

  Kod Atmega8.c

  #include <avr/io.h>

  int main(void)
  {
  ustawienia();
  }

  Kod funkcje.c

  void ustawienia(void)
  {
  DDRD = 255; // PortD jako wyjściowy
  DDRB = 255; // PortB jako wyjściowy
  }

  Makefile :

  PRG = Atmega8 funkcje
  OBJ = Atmega8.o
  MCU_TARGET = atmega8
  OPTIMIZE = -O2

  DEFS =
  LIBS =

  # You should not have to change anything below here.

  CC = avr-gcc

  # Override is only needed by avr-lib build system.

  override CFLAGS = -g -Wall $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU_TARGET) $(DEFS)
  override LDFLAGS = -Wl,-Map,$(PRG).map

  OBJCOPY = avr-objcopy
  OBJDUMP = avr-objdump

  all: $(PRG).elf lst text eeprom

  $(PRG).elf: $(OBJ)
  $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)

  # dependency:
  demo.o: demo.c iocompat.h

  clean:
  rm -rf *.o $(PRG).elf *.eps *.png *.pdf *.bak
  rm -rf *.lst *.map $(EXTRA_CLEAN_FILES)

  lst: $(PRG).lst

  %.lst: %.elf
  $(OBJDUMP) -h -S $< > $@

  # Rules for building the .text rom images

  text: hex bin srec

  hex: $(PRG).hex
  bin: $(PRG).bin
  srec: $(PRG).srec

  %.hex: %.elf
  $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@

  %.srec: %.elf
  $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O srec $< $@

  %.bin: %.elf
  $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O binary $< $@

  # Rules for building the .eeprom rom images

  eeprom: ehex ebin esrec

  ehex: $(PRG)_eeprom.hex
  ebin: $(PRG)_eeprom.bin
  esrec: $(PRG)_eeprom.srec

  %_eeprom.hex: %.elf
  $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex $< $@

  %_eeprom.srec: %.elf
  $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O srec $< $@

  %_eeprom.bin: %.elf
  $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O binary $< $@

  # Every thing below here is used by avr-libc's build system and can be ignored
  # by the casual user.

  FIG2DEV = fig2dev
  EXTRA_CLEAN_FILES = *.hex *.bin *.srec

  dox: eps png pdf

  eps: $(PRG).eps
  png: $(PRG).png
  pdf: $(PRG).pdf

  %.eps: %.fig
  $(FIG2DEV) -L eps $< $@

  %.pdf: %.fig
  $(FIG2DEV) -L pdf $< $@

  %.png: %.fig
  $(FIG2DEV) -L png $< $@
 • Computer Controls
 • #2
  Robot_
  Level 18  
  oto fragment mojego makefila

  
  # Target file name (without extension).
  TARGET = main
  
  
  # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
  SRC = $(TARGET).c lcd.c twi.c funkcje.c przerwania.c
  
 • Computer Controls
 • #3
  qluska
  Level 11  
  No dobrze OK. Ale teraz z jakimi opcjami kompilujesz $(SRC).
 • #4
  Robot_
  Level 18  
  użyj standardowego Makefile z WinAVR i wstaw tylko w plik nazwy plików.
  Do tego utwórz plik nagłównkowe z definicjami funkcji i dołącz je w plikach gdzie wywołujesz funkcje z innego pliku.

  pozdr
 • #5
  qluska
  Level 11  
  Dzięki. Teraz funguje

  Trzeba było tylko tu dopisać funkcje.o

  OBJ = Atmega8.o funkcje.o