Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

problem z odczytem temperatury z 1wire za pomoca 4xDS1820

lukasb9 03 Jul 2006 01:10 1586 2
 • #1
  lukasb9
  Level 28  
  Pokładałem sobie urzadzonko które ma czytac z czterech ds-ów temperature, wszystkie cztery sa na jednej magistrali z zasilaniem osobnym, (trzy kable) wyswietlacze na których ma byc pokazana temperatura to zwykłe 7-mio segmentowe led-y, multipleksowane w przerwaniu od timera (przerwanie działa tylko w momentach kiedy ds czeka naprzykład na impuls strobujacy z procesora i odwrotnie, stad nie przeszkadzxa w transmisji po 1wire) i wszystko niby jest ok ale... jak podłacze wiecej jak 2 ds-y to całosc sie psuje, co któras transmisja to odczyt samych jedynek z magistrali, przy podłaczeniu 4 ds-ów to juz sie nieda zobaczyc temperatury tak czesto sa te złe odczyty.... zmieniałem opornik podciagajacy, próbowałem delikatnie filtrowac magistrale i nic...bład jest w programie , załaczam listing z nadzieja ze ktos cos znajdzie, to mój pierwszy program w C prosze o wyrozumiałosc, zapomniał bym, numery ds-ów sa zapisane w eepromie atmegi8 która całoscia steruje  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/signal.h>
  unsigned char tablica[18];

  unsigned char tablica2[32];
  unsigned char licznik;
  void selectchar (unsigned char numchar);
  void zapisz1w (unsigned char rozkaz);
  void czytaj1w(void);
  unsigned char odbierz(void);


  void wait1w (unsigned char time)
  {
  do
  {asm("NOP");}
  while(--time);
  }


  void wait480us(void)
  {TIMSK |= _BV(0);
  unsigned char zt1;
  unsigned char zt;
  for (zt=15;zt>0;zt--)
  {for(zt1=20;zt1!=0;zt1--)
  asm("NOP");}
  TIMSK &= ~_BV(0);}  void wait415us (void)
  {TIMSK |= _BV(0);
  unsigned char zt1;
  unsigned char zt;
  for (zt=14;zt>0;zt--)
  {for(zt1=20;zt1!=0;zt1--)
  asm("NOP");}
  TIMSK &= ~_BV(0);}


  unsigned char reset1w()
  {unsigned char stan;
  TIMSK |= _BV(0);
  stan = 0;
  DDRC |= _BV(2);
  wait480us();
  DDRC &= ~_BV(2);
  wait1w(49);
  if bit_is_clear(PINC,PC2)
  stan = 1;
  wait415us();
  if bit_is_clear(PINC,PC2)
  stan = 0;
  TIMSK &= ~_BV(0);
  return stan;}
  void wyslij (unsigned char znak)
  {
  if (znak)
  {
  DDRC |= _BV(2); //sciagnij wyjscie 1wire do masy
  wait1w(5);
  DDRC &= ~_BV(2); //zwolnij linie 1wire
  TIMSK |= _BV(0); //zezwolenie na przerwania od timera
  wait1w(44);
  TIMSK &= ~_BV(0); //wylaczenie obslugi przerwania od timera
  DDRC &= ~_BV(2); //zwolnij linie 1wire
  }
  else
  {
  DDRC |= _BV(2); //sciagnij wyjscie 1wire do masy
  TIMSK |= _BV(0); //zezwolenie na przerwania od timera
  wait1w(54);
  TIMSK &= ~_BV(0); //wylaczenie obslugi przerwania od timera
  DDRC &= ~_BV(2); //zwolnij linie 1wire
  }}  void zapiseeproma (void)
  {
  unsigned char flag;
  unsigned char i;
  extern unsigned char tablica2[32];
  flag = 0;
  EEARH = 0;
  unsigned char slot;
  if bit_is_clear(PIND,PD2)
  {slot = 0;
  flag = 1;}
  if bit_is_clear(PIND,PD1)
  {slot = 8;
  flag = 1;}
  if bit_is_clear(PIND,PD0)
  {slot = 16;
  flag = 1;}
  if bit_is_clear(PINC,PC5)
  {slot = 24;
  flag = 1;}


  if (flag == 1)
  {


  if (reset1w()) //reset magistrali
  {
  zapisz1w(0x33); //rzadanie o przedstawienie pastylki
  for(i=(0+slot);i<(8+slot);i++) //8 razy odczytaj i zapisz bajt z układu do eeproma
  {
  do //petla nieskonczona
  {} //czeka az dostane zezwolenie na zapis
  while(bit_is_set(EECR,EEWE)); //eeproma

  EEARL = i;
  EEDR=odbierz(); //odbierz bajt z 1wire
  EECR = 0b00000100;
  EECR = 0b00000110;
  }}

  EECR = 0b00000000;

  }
  for (i=0;i<32;i++)
  {

  do //petla nieskonczona
  {} //czeka az dostane zezwolenie na odczyt
  while(bit_is_set(EECR,EEWE)); //eeproma


  EEAR = i;
  EECR |= 0b00000001;
  tablica2[i]=EEDR;}

  }
  ///////////////////////////////////////////
  ///////////////////////////////////////////
  ///////////////////////////////////////////
  int main(void)
  {
  extern unsigned char tablica2[32];
  unsigned char adres;
  unsigned char temporary;
  extern unsigned char tablica[18];
  unsigned char temperatura;
  unsigned char liczniczek;

  DDRD = 0b11111111; //konfiguracja portów PD3,4,5,6,7 jako wyjsciowy
  DDRB = 0b00011111; //konfiguracja portów PB0,1,2,3,4 jako wyjsciowy (podciagniecie do jeden)
  DDRC = 0b00100011; //konfiguracja portu C jako wyjsciowy
  PORTC |=0b00100011; //ustawienie pinów C0, i C2 na jedynke
  PORTD |=0b00000111;
  zapiseeproma ();
  TCCR0 = 0b00000100; //konfiguracja preskalera dla timera 0 na 1024
  TCNT0 = 0b11111000; //załaduj do rejestru timera liczbe 245 (przerwaniepo 10 impulsach)
  TIMSK |= _BV(0); //LOKALNE ZEZWOLENIE NA PRZERWANIE "0"
  SREG |= _BV(7); //GLOBALNE ZEZWOLENIE NA OBSLUGE PRZERWAN
  do
  {
  liczniczek++;
  if(liczniczek==4)
  liczniczek=0;

  if (reset1w()) //sprawdź czy na magistrali sa jakies urzadzenia
  {
  zapisz1w(0xCC); //zapisz do ds-a polecenie skip rom
  zapisz1w(0x44); //poczatek konwersji dla wszystkich czujników

  if bit_is_set(PINC,PC2) //poczekaj na zakonczenie konwersji A/D
  {
  reset1w(); //reset ds-a - jasna sprawa
  zapisz1w(0x55); //zapisz do ds-a polecenie match rom

  //tablica[18]=17;
  //tablica[17]=17;
  if(liczniczek == 0)
  {temporary = 0;
  for (adres=0;adres<8;adres++)
  zapisz1w(tablica2[adres]);}
  if(liczniczek == 1)
  {temporary = 4;
  for (adres=8;adres<16;adres++)
  zapisz1w(tablica2[adres]);}
  if(liczniczek == 2)
  {temporary = 9;
  for (adres=16;adres<24;adres++)
  zapisz1w(tablica2[adres]);}
  if(liczniczek == 3)
  {temporary = 13;
  for (adres=24;adres<32;adres++)
  zapisz1w(tablica2[adres]);}

  zapisz1w(0xBE); //zapisz do ds-a zadanie odczytu temperatury
  }

  temperatura = odbierz();

  if(temperatura < 255)
  {tablica[temporary+1]=(temperatura/20);
  tablica[temporary+2]=(temperatura-(20*(temperatura/20)))/2;
  tablica[temporary+3]=16;
  tablica[temporary+4]=12;}
  else
  {tablica[temporary+1]=14;
  tablica[temporary+2]=18;
  tablica[temporary+3]=18;
  tablica[temporary+4]=17;}


  }
  else
  {for (temporary=0;temporary<17;temporary++)
  tablica[temporary]=19;}

  }
  while(1);
  return 0;
  }
  ///////////////////////////////////////////
  ///////////////////////////////////////////
  ///////////////////////////////////////////

  void selectchar (unsigned char numchar)
  {switch(numchar){
  case 0:
  PORTD = 0b11000000;
  PORTB = 0b00001111;
  break;
  case 1:
  PORTD = 0b01000000;
  PORTB = 0b00000010;
  break;
  case 2:
  PORTD = 0b01000000;
  PORTB = 0b00011101;
  break;
  case 3:
  PORTD = 0b01000000;
  PORTB = 0b00010111;
  break;
  case 4:
  PORTD = 0b11000000;
  PORTB = 0b00010010;
  break;
  case 5:
  PORTD = 0b10000000;
  PORTB = 0b00010111;
  break;
  case 6:
  PORTD = 0b10000000;
  PORTB = 0b00011111;
  break;
  case 7:
  PORTD = 0b01000000;
  PORTB = 0b00000011;
  break;
  case 8:
  PORTD = 0b11000000;
  PORTB = 0b00011111;
  break;
  case 9:
  PORTD = 0b11000000;
  PORTB = 0b00010111;
  break;
  //case 10:
  //PORTD = 0b11000000;
  //PORTB = 0b00011011;
  //break;
  //case 11:
  //PORTD = 0b10000000;
  //PORTB = 0b00011110;
  //break;
  case 12:
  PORTD = 0b10000000;
  PORTB = 0b00001101;
  break;
  //case 13:
  //PORTD = 0b01000000;
  //PORTB = 0b00011110;
  //break;
  case 14:
  PORTD = 0b10000000;
  PORTB = 0b00011101;
  break;
  //case 15:
  //PORTD = 0b10000000;
  //PORTB = 0b00011001;
  //break;
  case 16:
  PORTD = 0b11000000;
  PORTB = 0b00010001;
  break;
  case 17:
  PORTD = 0b00000000;
  PORTB = 0b00000000;
  break;
  case 18:
  PORTD = 0b00000000;
  PORTB = 0b00011000;
  break;
  case 19:
  PORTD = 0b00000000;
  PORTB = 0b00010000;
  break;
  }}  void zapisz1w (unsigned char rozkaz)
  {
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
  {
  wyslij(rozkaz&0x01);
  rozkaz>>=1;
  }}
  unsigned char odbierz(void)
  {
  unsigned char bitna1w;
  unsigned char i;
  unsigned char bajt;
  bajt=0;
  for (i=0;i<8;i++)
  {
  bitna1w =1; //ustaw wstepnie bit
  DDRC |= _BV(2); //sciagnij wyjscie 1wire do masy
  wait1w(1);
  DDRC &= ~_BV(2); //zwolnij linie 1wire
  wait1w(6);
  if bit_is_clear(PINC,PC2) //jesli pastylka sciagneła linie to
  bitna1w = 0; //odczytany bit jest zerem, jesli nie to jeden
  TIMSK |= _BV(0);
  wait1w(44);
  TIMSK &= ~_BV(0);
  if(bitna1w) bajt |= 0x01<<i;
  }
  return bajt; //no i zwróc to co odczytałes
  }


  SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
  {
  extern unsigned char tablica[18];
  extern unsigned char licznik;
  TCNT0 = 0b11110000;
  PORTD = 0b00000000;
  PORTB = 0b00000000;
  licznik++;


  PORTD |= _BV(4);
  PORTD &= ~_BV(4);
  if (licznik==17)
  licznik = 0;

  if (licznik<9)
  {
  PORTD &= ~_BV(5);
  PORTD |= _BV(3);
  }
  else
  {
  PORTD &= ~_BV(3);
  PORTD |= _BV(5);
  }  selectchar (tablica[licznik+1]);

  }
 • #2
  zumek
  Level 39  
  Z krótkiej lektury Twojego kodu wynika jedno - nie znasz "zasady działania" DS18B20 :(
  Za pomocą rozkazu 1wire 0x33(READ ROM) , nie można odczytać ID , jeśli na linii jest >1 układ.Do tego służy rozkaz 0xF0(SEARCH ROM).Po wtóre , sprawdzanie stanu magistrali 1wire , by wykryć koniec konwersji , nic nie da. Procek musi "zapytać" czy konwersja dobiegła końca , odczytując 1 bit z magistrali 1wire ... itd :(

  Piotrek
 • #3
  lukasb9
  Level 28  
  A wiec... dziekuje za odpowiedź:) teraz małe sprostowanie, nie uzywam układów DS18B20 tylko DS1820, odczyt ID pastylki przeprowadzam jednorazowo, zwierajac jedna z czterech zworek na płytce podłaczajac tylko jeden czujnik i właczajac układ co powoduje zapis ID do EEPROMA, czynnosc ta powtarzam 4 razy dla czterech ds-ów za kazdym razem przykładajac tylko jeden do magistrali, kiedy juz wszystkie sa zapisane w EEPROMIE zdejmuje zworke i odpalam układ, teraz cały program pobiera numery seryjne z EEPROMA polecenia READ ROM (0x33) uzyłem tylko w miejscu programowania EEPROMA a to wykonuje sie tylko raz i w załozeniu z jednym ds-em na magistrali nie rozumiem jeszcze tylko tego czekania na koniec konwersji zaraz sprawdze w nocie wydawało mi sie ze układy na czas konwersji zwieraja magistrale i wystapienie na niej stanu "1" oznacza koniec konwersji wszystkich układów