Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Grafika na wyświetlaczu graficznym...

05 Jul 2006 15:58 1860 3
 • Level 21  
  Witam,
  Mam problem z dopasowaniem grafiki na wyświetlaczu graficznym LCD, mianowicie:
  Gdy wyświetlacz działa w trybie czcionek 8x8 (linia wyświetlacza FS podłączona do masy) to wszystko jest dobrze, grafikę można wyświetlić i wszystko jest OK, natomiast jeśli chcę (docelowo) używać czcionek 6x8 (linia wyświetlacza FS podłączona do +5V)to cala grafika się rozmazuje.
  Do konwenterowania grafiki dla kodu w C używam programu z załącznika.

  Czy ma ktoś inny dobry program lub sposób który pozwala to poprawnie wyświetlać.
  Attachments:
  Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
 • Level 21  
  Dołączam listing programu(pliku nagłówkowego): (kompilator: CodeVisionAVR)
  Code:
  #include <stdlib.h>     // rand()
  
  #include <string.h>     // strlen()
  #include <math.h>       // cos(),sin()


  #define WRHI   PORTA.0=1
  #define WRLO   PORTA.0=0
  #define WR_DDR DDRA.0

  #define RDHI   PORTA.1=1
  #define RDLO   PORTA.1=0
  #define RD_DDR DDRA.1

  #define CEHI   PORTA.2=1
  #define CELO   PORTA.2=0
  #define CE_DDR DDRA.2


  #define CDHI   PORTA.3=1
  #define CDLO   PORTA.3=0
  #define CD_DDR DDRA.3


  #define RESETHI   PORTA.4=1
  #define RESETLO   PORTA.4=0
  #define RESET_DDR DDRA.4


  #define DATAIN  DDRC=0
  #define DATAOUT DDRC=0XFF

  #define DATAPIN  PINC
  #define DATAPORT PORTC

  /* ----- Definitions concerning LCD internal memory  ------ */

  #define G_BASE 0x0400            // base address of graphics memory     200
  #define T_BASE 0x0000            // base address of text memory
  #define BYTES_PER_ROW 40         // how many bytes per row on screen 30

  /* ----------------------------------------------------------- */


  void dput(int byte);           // write data byte to LCD module
  int  dget(void);              // get data byte from LCD module
  int  sget(void);            // check LCD display status pbrt
  void cput(int byte);          // write command byte to LCD module
  void lcd_setup();          // make sure control lines are at correct levels
  void lcd_init();               // initialize LCD memory and display modes
  void lcd_print(int,int,flash char *string);      // send string of characters to LCD
  void lcd_print_ram(int,int,char *string);      // send string of characters to LCD
  void lcd_set_address(unsigned int addr);
  void lcd_clear_graph();           // clear graphics memory of LCD
  void lcd_clear_text();         // clear text memory of LCD
  void lcd_xy(int x, int y);        // set memory pointer to (x,y) position (text)
  void lcd_clrpixel(int column, int row);  // set single pixel in 240x64 array
  void lcd_setpixel(int column, int row);  // set single pixel in 240x64 array
  void lcd_pixel(int column, int row,char show);

  void show(flash char *,int,int);
  void lcd_line(int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char show);
  void lcd_circle(int x, int y, int radius, unsigned char show);
  void lcd_circle_half(int x, int y, int radius, unsigned char show);
  void lcd_box(int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char show);
  void lcd_degree_line(int x, int y, int degree, int inner_radius, int outer_radius, unsigned char show);
  void lcd_degree_line_bold(int x, int y, int degree, int inner_radius, int outer_radius, unsigned char show);
  void lcd_fill(int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char persent,char first);
  #define XMAX 240        // limits of (x,y) LCD graphics drawing
  #define XMIN 0
  #define YMAX 128
  #define YMIN 0

  void lcd_set_address(unsigned int addr){
  dput(addr%256);
  dput(addr>>8);
  cput(0x24);
  }  void lcd_clear_graph()    // clear graphics memory of LCD
  {
  int i;
  lcd_set_address(G_BASE);     // addrptr at address G_BASE
  for (i=0;i<5120;i++) {   // must be  3840 ?????????????????     5120
     dput(0); cput(0xc0);               // write data, inc ptr.
     }    // end for(i)
  } // end lcd_clear_graph()

  //----------------------------------------------------------------

  void lcd_clear_text()
  {
   int i;   
   lcd_set_address(T_BASE);     // addrptr at address T_BASE

   for (i=0;i<640;i++) {  //  must be 480   ???????????     640 
        dput(0); cput(0xc0);               // write data, inc ptr.
   } // end for(i)

  } // lcd_clear_text()
  void lcd_print(int x,int y,flash char *string)  // send string of characters to LCD
  {
  int i;
  int c;
  lcd_xy(x,y);
    for (i=0;string[i]!=0;i++) {
        c = string[i] - 0x20;     // convert ASCII to LCD char address
        if (c<0) c=0;
        dput(c);
        cput(0xc0);               // write character, increment memory ptr.
    } // end for

  } // end lcd_string

  //--------------------------------------------------------------------------------
               void lcd_print_ram(int x,int y,char *string)  // send string of characters to LCD
  {
  int i;
  int c;
  lcd_xy(x,y);
    for (i=0;string[i]!=0;i++) {
        c = string[i] - 0x20;     // convert ASCII to LCD char address
        if (c<0) c=0;
        dput(c);
        cput(0xc0);               // write character, increment memory ptr.
    } // end for

  } // end lcd_string

  //--------------------------------------------------------------------------------


  void lcd_setpixel(int column, int row)  // set single pixel in 240x64 array
  {

  int addr;       // memory address of byte containing pixel to write
    if( (column>=XMAX) || (row>=YMAX) )return;
    addr =  G_BASE + (row*BYTES_PER_ROW)  + (column/8);
    lcd_set_address(addr);  // set LCD addr. pointer
    cput(0xf8 | ((7-column%8)) );  // set bit-within-byte command
  }

  //--------------------------------------------------------------------------------

  void lcd_clrpixel(int column, int row)
  {
  int addr;       // memory address of byte containing pixel to write
    if( (column>=XMAX) || (row>=YMAX) )return;
    addr =  G_BASE + (row*BYTES_PER_ROW)  + (column/8);
    lcd_set_address(addr);  // set LCD addr. pointer
    cput(0xf0 | ((7-column%8)) );  // set bit-within-byte command


  }

  //---------------------------------------------------------------------------------

  void lcd_pixel(int column, int row,char show)
  {
  int addr;       // memory address of byte containing pixel to write
  if( (column>=XMAX) || (row>=YMAX) )return;
  addr =  G_BASE + (row*BYTES_PER_ROW)  + (column/6);
  lcd_set_address(addr);   // set LCD addr. pointer
  if(show)
    cput(0xf8 | ((6-1-column%6)) );  // set bit-within-byte command
  else
    cput(0xf0 | ((6-1-column%6)) );  // set bit-within-byte command
  }

  //---------------------------------------------------------------------------------


  void show(flash char * s,int start_line,int how_many_line){
  int addr,i;
  addr =  G_BASE +start_line*40;           //bylo 30
  lcd_set_address(addr);   // set LCD addr. pointer
  cput(0xB0);
  for(i=0;i<how_many_line*40;i++){        //bylo 30
     dput(s[i]);
     }
  cput(0xB2);
  }  void lcd_xy(int x, int y)  // set memory pointer to (x,y) position (text)
  {
  int addr;

    addr = T_BASE + (y * BYTES_PER_ROW) + x;
    lcd_set_address(addr);   // set LCD addr. pointer

  } // lcd_xy()  /* ==============================================================
   * Low-level I/O routines to interface to LCD display
   * based on four routines:
   *
   *          dput(): write data byte
   *          cput(): write control byte
   *          dget(): read data byte         (UNTESTED)
   *          sget(): read status
   * ==============================================================
   */

  void lcd_setup()  // make sure control lines are at correct levels
  {
   CE_DDR=1;
   RD_DDR=1;
   WR_DDR=1;
   CD_DDR=1;
   RESET_DDR=1;
   CEHI;  // disable chip
   RDHI;  // disable reading from LCD
   WRHI;  // disable writing to LCD
   CDHI;  // command/status mode
   DATAOUT; // make 8-bit parallel port an output port
   RESETHI;
   delay_ms(5);
   RESETLO;
   delay_ms(5);
   RESETHI;
  } // end lcd_setup()

  //---------------------------------------------------------------------------

  void lcd_init()  // initialize LCD memory and display modes
  {
   dput(G_BASE%256);
   dput(G_BASE>>8);
   cput(0x42);       // set graphics memory to address G_BASE

   dput(BYTES_PER_ROW%256);
   dput(BYTES_PER_ROW>>8);
   cput(0x43);  // n bytes per graphics line

   dput(T_BASE%256);
   dput(T_BASE>>8);
   cput(0x40);       // text memory at address T_BASE

   dput(BYTES_PER_ROW%256);
   dput(BYTES_PER_ROW>>8);
   cput(0x41);  // n bytes per text line


   cput(0x81);  // mode set: Graphics OR Text, ROM CGen

   cput(0xa7);  // cursor is 8 lines high
   dput(0x00);
   dput(0x00);
   cput(0x21);  // put cursor at (x,y) location

   cput(0x9C); 
           // (For cursor to be visible, need to set up position

  } // end lcd_init()


  // -------------------------------------------------------------------------------

  int sget(void)  // get LCD display status byte
  {
  int lcd_status;

    DATAIN;       // make 8-bit parallel port an input
    CDHI;         // bring LCD C/D line high (read status byte)
    RDLO;         // bring LCD /RD line low (read active)
    CELO;         // bring LCD /CE line low (chip-enable active)
    #asm("nop");
    #asm("nop");
    lcd_status = DATAPIN;      // read LCD status byte
    CEHI;         // bring LCD /CE line high, disabling it
    RDHI;         // deactivate LCD read mode
    DATAOUT; // make 8-bit parallel port an output port

    return(lcd_status);
  } // sget()

  //------------------------------------------------------------------------------------------

  void dput(int byte) // write data byte to LCD module over par. port
            // assume PC port in data OUTPUT mode
  {
    do {} while ((0x03 & sget()) != 0x03); // wait until display ready
    CDLO;
    WRLO;         // activate LCD's write mode
    DATAPORT=byte;          // write value to data port
    CELO;                       // pulse enable LOW > 80 ns (hah!)
    #asm("nop");
    #asm("nop");
    CEHI;                       // return enable HIGH
    WRHI;                       // restore Write mode to inactive

   // using my P5/75 MHz PC with ISA bus, CE stays low for 2 microseconds

  } // end dput()

  //------------------------------------------------------------------------------------------

  int dget(void)      // get data byte from LCD module
  {
  int lcd_byte;

    do {} while ((0x03 & sget()) != 0x03); // wait until display ready
    DATAIN; // make PC's port an input port
    WRHI;   // make sure WRITE mode is inactive
    CDLO;   // data mode
    RDLO;   // activate READ mode
    CELO;   // enable chip, which outputs data
    lcd_byte = DATAPIN;  // read data from LCD
    CEHI;   // disable chip
    RDHI;   // turn off READ mode
    DATAOUT; // make 8-bit parallel port an output port

    return(lcd_byte);
  } // dget()

  //----------------------------------------------------------------------------------------

  void cput(int byte) // write command byte to LCD module
            // assumes port is in data OUTPUT mode
  {
    do {} while ((0x03 & sget()) != 0x03); // wait until display ready

    DATAPORT=byte;  // present data to LCD on PC's port pins

    CDHI;         // control/status mode
    RDHI;         // make sure LCD read mode is off
    WRLO;         // activate LCD write mode
    CELO;         // pulse ChipEnable LOW, > 80 ns, enables LCD I/O
    CEHI;         // disable LCD I/O
    WRHI;         // deactivate write mode

  } // cput()


  /***********************************************************************
  Draws a line from x1,y1 go x2,y2. Line can be drawn in any direction.
  Set show to 1 to draw pixel, set to 0 to hide pixel.
  ***********************************************************************/
  void lcd_line(int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char show)
  {
    int dy ;
    int dx ;
    int stepx, stepy, fraction;
    dy = y2 - y1;
    dx = x2 - x1;
    if (dy < 0)
    {
      dy = -dy;
      stepy = -1;
    }
    else
    {
      stepy = 1;
    }
    if (dx < 0)
    {
      dx = -dx;
      stepx = -1;
    }
    else
    {
      stepx = 1;
    }
    dy <<= 1;
    dx <<= 1;
    lcd_pixel(x1,y1,show);
    if (dx > dy)
    {
      fraction = dy - (dx >> 1);
      while (x1 != x2)
      {
        if (fraction >= 0)
        {
          y1 += stepy;
          fraction -= dx;
        }
        x1 += stepx;
        fraction += dy; 
        lcd_pixel(x1,y1,show);
      }
    }
    else
    {
      fraction = dx - (dy >> 1);
      while (y1 != y2)
      {
        if (fraction >= 0)
        {
          x1 += stepx;
          fraction -= dy;
        }
        y1 += stepy;
        fraction += dx;
        lcd_pixel(x1,y1,show);
      }
    }
  }  /***********************************************************************
  Draws a circle with center at x,y with given radius.
  Set show to 1 to draw pixel, set to 0 to hide pixel.
  ***********************************************************************/
  void lcd_circle(int x, int y, int radius, unsigned char show)
  {
    int xc = 0;
    int yc ;
    int p ;
    yc=radius;
    p = 3 - (radius<<1);
    while (xc <= yc) 
    {
      lcd_pixel(x + xc, y + yc, show);
      lcd_pixel(x + xc, y - yc, show);
      lcd_pixel(x - xc, y + yc, show);
      lcd_pixel(x - xc, y - yc, show);
      lcd_pixel(x + yc, y + xc, show);
      lcd_pixel(x + yc, y - xc, show);
      lcd_pixel(x - yc, y + xc, show);
      lcd_pixel(x - yc, y - xc, show);
      if (p < 0)
        p += (xc++ << 2) + 6;
      else
        p += ((xc++ - yc--)<<2) + 10;
    }
  }

   
  void lcd_circle_half(int x, int y, int radius, unsigned char show)
  {
    int xc = 0;
    int yc ;
    int p ;
    yc=radius;
    p = 3 - (radius<<1);
    while (xc <= yc) 
    {
  //    lcd_pixel(x + xc, y + yc, show);
      lcd_pixel(x + xc, y - yc, show);
  //    lcd_pixel(x - xc, y + yc, show);
      lcd_pixel(x - xc, y - yc, show);
  //    lcd_pixel(x + yc, y + xc, show);
      lcd_pixel(x + yc, y - xc, show);
  //    lcd_pixel(x - yc, y + xc, show);
      lcd_pixel(x - yc, y - xc, show);
      if (p < 0)
        p += (xc++ << 2) + 6;
      else
        p += ((xc++ - yc--)<<2) + 10;
    }
  }
  void lcd_box(int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char show)
  {
  lcd_line(x1,y1,x2,y1,show);  // up
  lcd_line(x1,y2,x2,y2,show);  // down
  lcd_line(x2,y1,x2,y2,show);  // right
  lcd_line(x1,y1,x1,y2,show);  // left
  }
  /***********************************************************************
  Draws a line from x,y at given degree from inner_radius to outer_radius.
  Set show to 1 to draw pixel, set to 0 to hide pixel.
  ***********************************************************************/
  void lcd_degree_line(int x, int y, int degree, int inner_radius, int outer_radius, unsigned char show)
  {
    int fx,fy,tx,ty;

    fx = x + (inner_radius * sin(degree * 3.14 / 180));    //  ???????????????
    fy = y - (inner_radius * cos(degree * 3.14 / 180));
    tx = x + (outer_radius * sin(degree * 3.14 / 180));
    ty = y - (outer_radius * cos(degree * 3.14 / 180));
    lcd_line(fx,fy,tx,ty,show);
  }


  void lcd_degree_line_bold(int x, int y, int degree, int inner_radius, int outer_radius, unsigned char show)
  {
    int fx,fy,tx,ty;

    fx = x + (inner_radius * sin(degree * 3.14 / 180));    //  ???????????????
    fy = y - (inner_radius * cos(degree * 3.14 / 180));
    tx = x + (outer_radius * sin(degree * 3.14 / 180));
    ty = y - (outer_radius * cos(degree * 3.14 / 180));
    lcd_line(fx,fy,tx,ty,show);
    lcd_line(fx+1,fy+1,tx+1,ty+1,show);
    lcd_line(fx-1,fy-1,tx-1,ty-1,show);
  }   
  void lcd_fill_bp(int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char persent,char first)
  {
  char M,horizon_line,horizon_line2,i;
  if(persent>70)return;
  if(!first){
     lcd_line(x1,y2,x2,y2,1);  // down
     lcd_line(x2,y1,x2,y2,1);  // right
     lcd_line(x1,y1,x1,y2,1);  // left
     first=1;
     }
  M=60/abs(y2-y1);

  horizon_line=persent/M;
  for(i=0;i<horizon_line;i++)
     lcd_line(x1+2,y2-2-i,x2-2,y2-2-i,1);

  horizon_line2=100/M;
  for(i=horizon_line;i<horizon_line2;i++)
     lcd_line(x1+2,y2-2-i,x2-2,y2-2-i,0);
  }

  void lcd_fill(int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned char persent,char first)
  {
  char M,horizon_line,horizon_line2,i,str1[10];
  if(persent>100)return;
  if(!first){
     lcd_line(x1,y2,x2,y2,1);  // down
     lcd_line(x2,y1,x2,y2,1);  // right
     lcd_line(x1,y1,x1,y2,1);  // left
     first=1;
     }
  M=100/abs(y2-y1);

  horizon_line=persent/M;
  for(i=0;i<horizon_line;i++)
     lcd_line(x1+2,y2-2-i,x2-2,y2-2-i,1);

  horizon_line2=100/M;
  for(i=horizon_line;i<horizon_line2;i++)
     lcd_line(x1+2,y2-2-i,x2-2,y2-2-i,0);


  sprintf(str1,"%02d%% ",persent);
  lcd_print_ram( (x2+x1)/16-1 , (y2+y1)/16,str1);
  }

  Z tym kodem działa wszystko dotyczące wyświetlacza, tylko nie mogę wyświetlić poprawnie żadnego pliku z grafiką.
 • User removed account  
 • Level 21  
  Teksu mogę wyświetlać ile miejsca na LCDku, ale problem polega na wyświetlaniu grafiki przerobionej z pliku BMP, używając funkcji void show z pliku którego zawartość podałem wyżej.
  Wyświetlacz to:
  http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=602
pcbway logo