Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[C++] Zapis danych do pliku

07 Jul 2006 14:41 27884 8
 • Level 25  
  Napisa│em bardzo prosty program do obliczenia pewnych wartoÂci ale przyda│o by siŕ w nim dodaŠ opcje zapisywania wynikˇw oblicze˝ do pliku txt. Skleci│em co takiego ale co nie chce dzia│aŠ :(

  Code:
  #include <cstdlib.h>
  
  #include <fstream.h>
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <vector.h>

  using namespace std;

  int main(int argc, char *argv[])
  {
    vector<string>v_s;
    string nr, st1,a ,b, c, y;
   
    char wybor;
      cout << "╔════════════════════════════════════════════════════════»" << endl ;
      cout << "║ Obliczanie \230redniej zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu ║" << endl ;
      cout << "║                                                        ║" << endl ;
      cout << "║                          m3 - m1                       ║" << endl ;
      cout << "║                  alfa = ───────── * 100%               ║" << endl ;
      cout << "║                          m2 - m1                       ║" << endl ;
      cout << "╚════════════════════════════════════════════════════════ą" << endl ;    ifstream ifile("test.txt");
    if (ifile==NULL)
    { perror ("Brak pliku,nastapi utworzenie pliku i na nowo uruchom");
    cout << "Podaj numer pomiaru: " ; cin >>nr;
    st1="Nr."+nr+" m1= "+a+" m2= "+b+" m3= "+c;
    ofstream ofile("test.txt");
    ofile<<st1;
    ofile.close(); ifile.close();exit(0);
    }
    else
    {
    while(!ifile.eof())
    {
    getline(ifile,st);
    v_s.push_back(st);
    }
    ofstream ofile("test.txt");
    for(int i=0;i<v_s.size();i++)
    {
    ofile<<v_s[i]<<"\n";
    }
    ofile.close(); ifile.close();
    }
    while(1)
    {
      cout <<"\n Wybierz odpowiedni\245 opcj\251:\n";
      cout <<" 1. Podaj dan\251.\n";
      cout <<" 2. Zapis danych.\n";
      cout <<" 3. Odczyt danych.\n";
      cout <<" 0. Wyj\230cie.\n";
     
      switch(getch())
      {
        case '1':
        {
            cout << " \n Podaj mas\251 tygla - m1 [g] : " ;
            cin >> a ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m1
            cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 - m2 [g] : " ;
            cin >> b ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m2
            cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 po spaleniu - m3 [g] : " ;
            cin >> c ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m3
            y = ((c-a)/(b-a))* 100;
            cout << " \n \227rednia zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu : " ;
            cout << y << "%" << endl ;
            break;
        }
        case '2':
        {
          cout << "Podaj numer pomiaru: "; cin >> nr;
          cout<<"\n";

          cout <<"Nr. "<<nr<<" m1= "<<a<<" m2= "<<b<<" m3= "<<c<<endl;
          st1="Nr."+nr+" m1= "+a+" m2= "+b+" m3= "+c;

          ofstream ofile("test.txt");
          for(int i=0;i<v_s.size();i++)
          ofile <<v_s[i]<<"\n";
          ofile<<st1<<"\n";
          v_s.push_back(st1);
          ofile.close();
          break;
        }
        case '3':
        {
          system("cls");
          ifstream ifile("test.txt"); //odczyt
          while(!ifile.eof())
          {
            getline(ifile,st);
            cout<<st<<endl;
          }
          ifile.close();
          break;
        }
        case '0':
        {
          exit(1);
        }
      }
    }
      system("PAUSE");
      return EXIT_SUCCESS;
  }


  Pozdrawiam
 • Level 16  
  Napisa│eÂ, skompilowa│eÂ, nie uda│o siŕ i za│o┐y│e ten temat? Mo┐e najpierw popraw podstawowe b│ŕdy, jakie pokazuje kompilator.
  Co to jest?
  Code:
  y = ((c-a)/(b-a))* 100;

  Przecie┐ zmienne y,a,b,c to tekst.
  Ile jest ma│pa-banan+2*jab│ko?

  Edit: Napraw powy┐szy b│▒d, popraw w kilku linijkach nazwŕ zmiennej z st na st1 i powinno co ruszyŠ, przynajmniej siŕ skompilowaŠ.
 • Level 30  
  ten programik zapisuje do pliku :)

  Quote:
  #pragma argsused
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<alloc.h>
  #include<WINDOWS.h>
  struct mp3
  {
  BYTE TAG[3];
  BYTE title[30];
  BYTE artist[30];
  BYTE album[30];
  BYTE year[4];
  BYTE comment[29];
  BYTE trackno[1];
  BYTE genre[1];
  };

  int main()
  {

  struct mp3 z;
  FILE *plik;


  plik=fopen("sciezka dostepu","rb");
  fseek(plik,-128,SEEK_END);
  fread(&z,sizeof(struct mp3),1,plik);

  printf("\n");
  printf("%3s\n",z.TAG);
  printf("%s\n",z.title);
  printf("%s\n",z.artist);
  printf("%s\n",z.album);
  printf("%s\n",z.year);
  printf("%s\n",z.comment);
  printf("%i\n",z.trackno);
  printf("%i\n",z.genre);
  fclose(plik);
  printf("\n");
  printf("Podaj tytul: ");
  scanf("%s",&z.title);
  plik=fopen("sciezka dostepu\\","wb");
  fwrite(&z,sizeof(struct mp3),1,plik);
  getch();
  return 0;
  }
 • Level 34  
  Straszliwie namiesza│e w tym programie. Po pierwsze je┐eli piszesz:
  using namesp...... to u┐ywaj▒c Dev-C++ nag│ˇwek powinien wyg│▒daŠ:
  #include "c:\dev-cpp\include\c++\cstdlib"
  #include <fstream>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <string>
  #include <vector>
  Bo kompilator zg│osi niepotrzebne uwagi.
  Na pocz▒tku deklarujesz
  string nr, st1,a ,b, c, y;
  potem pod te zmienne wczytujesz:
  cout << " \n Podaj mas\251 tygla - m1 [g] : " ;
  cin >> a ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m1
  cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 - m2 [g] : " ;
  cin >> b ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m2
  cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 po spaleniu - m3 [g] : " ;
  cin >> c ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m3
  y = ((c-a)/(b-a))* 100;

  i prˇbˇjesz obliczyŠ wartoŠ y ktˇra jest stringiem. Rzecz niemo┐liwa.
  Stwˇrz nowe zmienne np
  float m1,m2,m3,yy; cin>>m1; itd
  Dalej nie patrzy│em,ale po co tworzysz <vector>?
  Popraw pocz▒tek prog. bez zapisywania do pliku,czyli opuŠ od ifstream do while(1)
  potem w case te┐ nie otwieraj plikˇw. Program musi siŕ skompilowaŠ. Przedstaw to co napisa│eÂ.

  Podaj co chcesz uzyskaŠ. Dorobi siŕ resztŕ.
 • Helpful post
  Level 16  
  Nie weim co chcia│e osi▒gn▒Š, ale je┐eli dobrze zrozumia│em to zrobi│bym to tak:
  Code:
  #include <cstdlib> 
  
  #include <fstream>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <string>
  #include <vector>

  using namespace std;

  struct Pomiar
  {
     Pomiar(int pnumer,double pm1,double pm2,double pm3)
     {
        numer=pnumer;
        m1=pm1;
        m2=pm2;
        m3=pm3;
     }
     int numer;
     double m1,m2,m3;
  };

  int main(int argc, char *argv[])
  {
     vector<Pomiar>v_s;
     string nr, st1;//a ,b, c, y;
     double a,b,c,y;

     char wybor;
     cout << "╔════════════════════════════════════════════════════════»" << endl ;
     cout << "║ Obliczanie \230redniej zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu ║" << endl ;
     cout << "║                                                        ║" << endl ;
     cout << "║                          m3 - m1                       ║" << endl ;
     cout << "║                  alfa = ───────── * 100%               ║" << endl ;
     cout << "║                          m2 - m1                       ║" << endl ;
     cout << "╚════════════════════════════════════════════════════════ą" << endl ;
     while(1)
     {
        cout <<"\n Wybierz odpowiedni\245 opcj\251:\n";
        cout <<" 1. Podaj dan\251.\n";
        cout <<" 2. Zapis danych.\n";
        cout <<" 3. Odczyt danych.\n";
        cout <<" 0. Wyj\230cie.\n";

        switch(getch())
        {
        case '1':
           {
              cout << " \n Podaj mas\251 tygla - m1 [g] : " ;
              cin >> a ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m1
              cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 - m2 [g] : " ;
              cin >> b ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m2
              cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 po spaleniu - m3 [g] : " ;
              cin >> c ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m3
              y = ((c-a)/(b-a))* 100;
              cout << " \n \227rednia zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu : " ;
              cout << y << "%" << endl;
              v_s.push_back(Pomiar(v_s.size()+1,a,b,c));
              break;
           }
        case '2':
           {
              ofstream ofile("test.txt");
              for(int i=0;i<v_s.size();i++)
              {
                 ofile << "Nr." << v_s[i].numer << " m1=" << v_s[i].m1 << " m2="
                    << v_s[i].m2 << " m3=" << v_s[i].m3;
                 ofile << endl;
              }
              ofile.close();
              cout << "Gotowe" << endl;
              break;
           }
        case '3':
           {
              system("cls");
              ifstream ifile("test.txt");
              while(!ifile.eof())
              {
                 getline(ifile,st1);
                 cout<<st1<<endl;
              }
              ifile.close();
              break;
           }
        case '0':
           {
              exit(1);
           }
        }
     }
     system("PAUSE");
     return EXIT_SUCCESS;
  }
 • Level 25  
  Troszkŕ namiesza│em :| Z tymi zmiennymi to a┐ mi wstyd :( prˇbowa│em wszystkich mo┐liwoÂci :| Jestem pocz▒tkuj▒cy jeszcze muszŕ wiele nadrobiŠ. G│ˇwne za│o┐enia tego programu to obliczenie wartoÂci y oraz zapisaniu do pliku wartoÂci m1, m2, m3 i y.

  Dodano po 2 [godziny] 15 [minuty]:

  Dziŕki Faust o to mi chodzi│o, zapomnia│em, ┐e mo┐na do tego celu wykorzystaŠ rekordy :|. Mam do Ciebie pytanie bo dane s▒ nadpisywane czyli po ponownym uruchomieniu zostaj▒ wpisywane wyniki od pozycji nr.1 jak zrobiŠ by wyniki nie zosta│y skasowane lecz dopisywane do poprzednich?
 • Level 16  
  Ja bym to zrobi│ tak, tylko teraz, je┐eli w ci▒gu jednego uruchomienia programu bŕdziesz zapisywa│ plik kilka razy to niektˇre pomiary bŕd▒ dublowane. Wiŕc to trzeba tak, uruchamiasz program, wpisujesz dane, zapisujesz na dysk, wy│▒czasz program.
  Code:
  #include <cstdlib> 
  
  #include <fstream>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <string>
  #include <vector>

  using namespace std;

  struct Pomiar
  {
     Pomiar(double pm1,double pm2,double pm3)
     {
        m1=pm1;
        m2=pm2;
        m3=pm3;
     }
     double m1,m2,m3;
  };

  int main(int argc, char *argv[])
  {
     vector<Pomiar>v_s;
     string nr, st1;//a ,b, c, y;
     double a,b,c,y;

     char wybor;
     cout << "╔════════════════════════════════════════════════════════»" << endl ;
     cout << "║ Obliczanie \230redniej zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu ║" << endl ;
     cout << "║                                                        ║" << endl ;
     cout << "║                          m3 - m1                       ║" << endl ;
     cout << "║                  alfa = ───────── * 100%               ║" << endl ;
     cout << "║                          m2 - m1                       ║" << endl ;
     cout << "╚════════════════════════════════════════════════════════ą" << endl ;
     while(1)
     {
        cout <<"\n Wybierz odpowiedni\245 opcj\251:\n";
        cout <<" 1. Podaj dan\251.\n";
        cout <<" 2. Zapis danych.\n";
        cout <<" 3. Odczyt danych.\n";
        cout <<" 0. Wyj\230cie.\n";

        switch(getch())
        {
        case '1':
           {
              cout << " \n Podaj mas\251 tygla - m1 [g] : " ;
              cin >> a ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m1
              cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 - m2 [g] : " ;
              cin >> b ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m2
              cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 po spaleniu - m3 [g] : " ;
              cin >> c ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m3
              y = ((c-a)/(b-a))* 100;
              cout << " \n \227rednia zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu : " ;
              cout << y << "%" << endl;
              v_s.push_back(Pomiar(a,b,c));
              break;
           }
        case '2':
           {
              int IloscPomiarow=0;
              ifstream ifile("test.txt");
              if(!ifile.is_open())
                 IloscPomiarow=0;
              else
              {
                 while(!ifile.eof())
                 {
                    getline(ifile,st1);
                    IloscPomiarow++;
                 }
                 ifile.close();
                 IloscPomiarow--;
              }         
              ofstream ofile("test.txt",ios::app);
              for(int i=0;i<v_s.size();i++)
              {
                 ofile << "Nr." << ++IloscPomiarow << " m1=" << v_s[i].m1 << " m2="
                    << v_s[i].m2 << " m3=" << v_s[i].m3;
                 ofile << endl;
              }
              ofile.close();
              cout << "Gotowe" << endl;
              break;
           }
        case '3':
           {
              system("cls");
              ifstream ifile("test.txt");
              while(!ifile.eof())
              {
                 getline(ifile,st1);
                 cout<<st1<<endl;
              }
              ifile.close();
              break;
           }
        case '0':
           {
              exit(1);
           }
        }
     }
     system("PAUSE");
     return EXIT_SUCCESS;
  }
 • Level 25  
  Same wartoÂci m1, m2, m3 bŕd▒ zawsze rˇ┐ne, sprawdzi│em program i dzia│a poprawnie :)

  Pozdrawiam
 • Level 34  
  Nie trzeba stosowaŠ kontenera <vector> i struktury. Mo┐na po│▒czyŠ wprowadzanie danych z zapisŕm do pliku. Mo┐na wprowadziŠ zabezpieczenie przed prˇb▒ otwarcia nieistniej▒cego pliku. Tak przedtem napisa│em bo chcia│em aby z niewielk▒ pomoc▒ sam do tego doszed│. Teraz za│▒czam kompletny prog.

  #include <fstream>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #include <string>
  #include <vector>
  using namespace std;

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  string nr, st1;
  double y,m1,m2,m3;
  int IloscPomiarow;

  char wybor;
  cout << "╔════════════════════════════════════════════════════════»" << endl ;
  cout << "║ Obliczanie \230redniej zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu ║" << endl ;
  cout << "║ ║" << endl ;
  cout << "║ m3 - m1 ║" << endl ;
  cout << "║ alfa = ───────── * 100% ║" << endl ;
  cout << "║ m2 - m1 ║" << endl ;
  cout << "╚════════════════════════════════════════════════════════ą" << endl ;
  while(1)
  {
  cout <<"\n Wybierz odpowiedni\245 opcj\251:\n";
  cout <<" 1. Podaj dan\251.\n";
  cout <<" 2. Odczyt danych.\n";
  cout <<" 0. Wyj\230cie.\n";

  switch(getch())
  {
  case '1':
  {
  cout << " \n Podaj mas\251 tygla - m1 [g] : " ;
  cin >> m1 ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m1
  cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 - m2 [g] : " ;
  cin >> m2 ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m2
  cout << " Podaj mas\251 tygla z nawa\276k\245 po spaleniu - m3 [g] : " ;
  cin >> m3 ; // wczytaj wartoÂc danej o nazwie m3
  y = ((m3-m1)/(m2-m1))* 100;
  cout << " \n \227rednia zawarto\230ci popio\210u w badanym w\251glu : " ;
  cout << y << "%" << endl;

  IloscPomiarow=0;
  ifstream ifile("test.txt");
  if(!ifile.is_open())
  { IloscPomiarow=0;
  cout<<"jeszcze nie ma ┐adnego wpisu"<<endl;
  }
  else
  {
  while(!ifile.eof())
  {
  getline(ifile,st1);
  IloscPomiarow++;
  }
  ifile.close();
  IloscPomiarow--;
  } ifile.close();
  ofstream ofile("test.txt",ios::app);
  ofile << "Nr." << ++IloscPomiarow << " m1=" <<m1 << " m2="
  << m2 << " m3=" << m3<<" zaw. pop.= "<<y;
  ofile << endl;
  ofile.close();

  break;
  }

  case '2':
  {
  system("cls");
  ifstream ifile("test.txt");
  if(!ifile.is_open())
  { IloscPomiarow=0;
  ofstream ofile("test.txt",ios::app);
  ofile<<"poczatek pliku"<<endl;
  ifile.close();
  cout<<"jeszcze nie ma zadnego wpisu,musisz wpisac"<<endl;
  system("pause");exit(0);
  }
  while(!ifile.eof())
  {
  getline(ifile,st1);
  cout<<st1<<endl;
  }
  ifile.close();
  break;
  }
  case '0':
  {
  exit(0);
  }
  }
  }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
  }