Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Problem z programem do sterownika.

bobhead 19 Lip 2006 10:34 1245 4
 • #1 19 Lip 2006 10:34
  bobhead
  Poziom 10  

  Witam!
  Przepisałem z "NE" program do sterownika akariowego,niestety podczas sprawdzania błędów,Bascom wyrzuca mi kilka.Bardzo proszę,gdyby ktos zechciał zerknąć jaka jest tego przyczyna.Z góry dziękuję za pomoc.

  '##############################################################################
  'Sterownik do akwarium
  'Wersja Kompilatora Bascom-AVR V.1.11.7.4
  'Programator Bascom-AVR Demo V.1.11.7.4
  'stk200 \ Stk300
  'Generator Zewnętrzny 8mhz(external)
  'FusebitA9871110 : 1110external Osc
  'Reset Wewnetrzny : Fusebit Kl 10
  '6ck64mS Delay
  '##############################################################################
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000

  Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
  Config Adc = Single , Prescaler = 16 , Reference = Avcc
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portc.2 , Rs = Portc.4
  '_______________________________________________________________________
  Config Pinb.0 = Output
  Config Pinb.1 = Input
  Portb.1 = 1

  Config Pinb.2 = Output
  Config Pinb.3 = Output
  Config Pinb.4 = Output
  Config Pinb.5 = Output
  Config Pinb.6 = Output
  Config Pinb.7 = Output
  '______________________________________________________________________________
  Config Pinc.0 = Output

  Config Pinc.1 = Input
  Portc.1 = 1

  Config Pinc.2 = Output
  Config Pinb.3 = Input
  Portc.3 = 0
  Config Pinc.4 = Output
  Config Pinb.5 = Input
  Portc.5 = 1
  Config Pinc.6 = Input
  '______________________________________________________________________________
  Config Pind.0 = Input
  Config Pind.1 = Input
  Config Pind.2 = Input

  Config Pind.3 = Output
  Config Pind.4 = Output

  Config Pind.7 = Input
  Portd.7 = 1
  Config Pind.6 = Input
  Portd.6 = 1
  Config Pind.5 = Input
  Portd.5 = 1

  '------------------------------------------------------------------------
  'PIN/PORT
  #if_sim = 0
  '____________________________________________________________________________
  'przyciski
  S1 Alias Pind.7
  S2 Alias Pind.6
  S3 Alias Pind.5
  S4 Alias Pind.1
  '__________________________________________________________________________
  #else
  '_______________________________________________________________________
  'przyciski
  S1 Alias Portd.7
  S2 Alias Portd.6
  S3 Alias Portd.5
  S4 Alias Portd.1
  '________________________________________________________________________
  #endif
  '_______________________________________________________________
  Clock Alias Portc.0
  Pk1 Alias Portd.3
  Pk2 Alias Portd.4
  Pk3 Alias Portb.0

  Const Skok = 4883

  Dim Adc_reg As Word
  Dim Adc_buf As Word

  Dim Temper As Byte

  Dim Licznik As Byte

  Dim Sekundy As Long

  Dim Temp_time As Long
  Dim Temp_degs As Long
  Dim Temp As Long
  Dim Degs As Integer

  Dim W_on As Long
  Dim W_off As Long
  Dim P_on As Long
  Dim P_off As Long

  Dim Coun_time As Byte


  Dim Fuse As Word
  Dim Fuse_hi As Byte
  Dim Fuse_lo As Byte

  Dim S_s As Byte
  Dim M_m As Byte
  Dim H_h As Byte

  Dim W_h_on As Byte
  Dim W_m_on As Byte

  Dim W_h_off As Byte
  Dim W_m_off As Byte

  Dim P_h_on As Byte
  Dim P_m_on As Byte

  Dim P_h_off As Byte
  Dim P_m_off As Byte

  Dim Flags As Byte

  X1 Alias Flags.0
  Xpk1 Alias Flags.1
  Xpk2 Alias Flags.2
  Xpk3 Alias Flags.2
  Auto1 Alias Flags.4
  Ls_edit Alias Flags.7

  Dim Menu As Byte

  'procedury pozycjonowania i wyswietlania
  Declare Sub Lcd_temper()

  Declare Sub Lcd_w_h_on()
  Declare Sub Lcd_w_m_on()

  Declare Sub Lcd_w_h_off()
  Declare Sub Lcd_w_m_off()

  Declare Sub Lcd_p_h_on()
  Declare Sub Lcd_p_m_on()

  Declare Sub Lcd_p_h_off()
  Declare Sub Lcd_p_m_off()

  Declare Sub Lcd_t_h()
  Declare Sub Lcd_t_m()

  Declare Sub Count_time()

  Declare Sub Readkey()
  Dim Key As Byte


  Start Adc

  On Timer1 Timer_1_sub
  Enable Interrupts
  Disable Int0
  Disable Int1
  Disable Timer0
  Enable Timer1
  Stop Timer0
  Stop Timer1
  '##################################################################
  '#####POCZĄTEK PROGRAMU############################################
  '##################################################################
  Cursor Off

  Cls
  Lcd "NOWY ELEKTRONIK"
  Locate 2 , 1
  Lcd "AQUARIUM DRIVER"
  Wait 2

  Cls
  '#################################################################
  '#######POCZĄTEK PĘTLI GŁÓWNEJ####################################
  '#################################################################
  Readeeprom Temper , 10
  Readeeprom W_h_on , 11
  Readeeprom W_m_on , 12
  Readeeprom W_h_off , 13
  Readeeprom W_m_off , 14
  Readeeprom P_h_on , 15
  Readeeprom P_m_on , 16
  Readeeprom P_h_off , 17
  Readeeprom P_m_off , 18

  If Temper < 10 Or Temper > 50 Then Temper = 30
  If W_h_on > 23 Then W_h_on = 12
  If W_m_on > 59 Then W_m_on = 30

  If W_h_off > 23 Then W_h_off = 12
  If W_m_off > 59 Then W_m_off = 30

  If P_h_on > 23 Then P_h_on = 12
  If P_m_on > 59 Then P_m_on = 30

  If P_h_off > 23 Then P_h_off = 12
  If P_m_off > 59 Then P_m_off = 30

  Call Count_time()

  Xpk1 = 0
  Xpk2 = 0
  Xpk3 = 0

  Auto1 = 1
  Sekundy = 43200

  Fuse = 17221
  Fuse_hi = 256 - High(fuse)
  Fuse_lo = 256 - Low(fuse)

  Count_time = 16
  Tcnt1h = Fuse_hi
  Tcnt1l = Fuse_lo
  Start Timer1
  '##################################################
  '#a w przerwach między przerwaniami można sobie coś porobić#
  '###################################################
  Do
  '###################################################
  'odczyt sekund i zamiana na hh:mm:ss
  Locate 1 , 2
  Temp_degs = Sekundy
  Temp_time = Temp_degs
  Temp = Temp_degs Mod 60
  S_s = Temp
  Temp = Temp_degs / 60
  Temp_degs = Temp / 60
  H_h = Temp_degs
  Temp_degs = Temp Mod 60
  M_m = Temp_degs
  'wyswietlanie czasu
  If H_h < 10 Then Lcd "0";
  Lcd H_h ; ":";
  If M_m < 10 Then Lcd "0";
  Lcd M_m ; ":";
  If S_s < 10 Then Lcd "0";
  Lcd S_s ; ""

  '#######################################################
  'sprawdzanie czasów
  If Temp_time = W_on Then Xpk2 = 1
  If Temp_time = W_off Then Xpk2 = 0
  If Temp_time = P_on Then Xpk3 = 1
  If Temp_time = P_off Then Xpk3 = 0
  '################################################################
  'odczyt ADC - 50 razy na cykl
  Adc_buf = 0
  For Licznik = 1 To 50
  Adc_reg = Getadc(3)
  Adc_buf = Adc_buf + Adc_reg
  Next Licznik

  'przeliczanie napięcia na temp
  Adc_reg = Adc_buf / 50
  Temp_degs = Adc_reg * Skok
  Temp_degs = Temp_degs / 10
  Temp_degs = Temp_degs / 10
  Temp_degs = Temp_degs / 10
  Temp_degs = Temp_degs / 10
  Degs = Temp_degs - 273
  'wyświetlanie temperatury
  Locate 1 , 12
  Lcd "T=" ; Degs ; ""
  '################################################################
  'sprawdzanie temperatury
  If Degs < Temper Then
  Xpk1 = 1
  Elseif Degs > Temper Then
  Xpk1 = 0
  End If

  'warunek dla przycisku s1
  If Auto1 = 0 Then
  Xpk1 = 0
  End If

  'aktywacja przekaźników
  Pk1 = Xpk1
  Pk2 = Xpk2
  Pk3 = Xpk3

  'wyświetlanie stanu przekaźników
  Locate 2 , 1
  Lcd "R1=" ; Xpk1 ; "R2=" ; Xpk2 ; "R3=" ; Xpk3
  '###################################################################
  'obsługa klawiatury
  If S1 = 0 Or S2 = 0 Or S3 = 0 Or S4 = 0 Then
  Call Readkey()
  Ls_edit = 0
  Select Case Key
  Case 1:
  Toggle Auto1

  Case 2:
  Toggle Xpk2

  Case 3:
  Toggle Xpk3

  Case 4:
  Menu = 0
  Cls
  Lcd "Settings"
  Pk1 = 0
  Pk2 = 0
  Pk3 = 0
  Do
  Call Readkey()
  Select Case Key
  Case 1:
  Incr Menu
  If Menu > 7 Then Menu = 1
  Cls
  Select Case Menu
  Case 1 : Lcd "TempON R1"
  Call Lcd_temper()
  Case 2:
  Lcd "TimeON R2:"
  Call Lcd_w_h_on()
  Call Lcd_w_m_on()
  Locate 1 , 13
  X1 = 0
  Cursor On
  Case 3:
  Lcd "TimeOFF R2:"
  Call Lcd_w_h_off()
  Call Lcd_w_m_off()
  Locate 1 , 13
  X1 = 0
  Case 4:
  Lcd "TimeON R3:"
  Call Lcd_p_h_on()
  Call Lcd_p_m_on()
  Locate 1 , 13
  X1 = 0
  Case 5:
  Lcd "TimeOFF R3:"
  Call Lcd_p_h_off()
  Call Lcd_p_m_off()
  Locate 1 , 13
  X1 = 0
  Case 6:
  Lcd "CLOCK TIME:"
  Call Lcd_t_h()
  Call Lcd_t_m()
  Locate 1 , 13
  X1 = 0
  Case 7:
  Lcd "<EXIT>"
  Cursor Off
  End Select
  Case 2:
  Select Case Menu
  Case 2 To 6
  If X1 = 0 Then
  X1 = 1
  Locate 1 , 16
  Elseif X1 = 1 Then
  X1 = 0
  Locate 1 , 13
  End If
  Case 7 : Menu = 100
  End Select
  Case 3:
  Select Case Menu
  Case 1:
  Incr Temper
  If Temper > 50 Then Temper = 10
  Call Lcd_temper()
  Case 2:
  If X1 = 0 Then
  Incr W_h_on
  If W_h_on > 23 Then W_h_on = 0
  Call Lcd_w_h_on()
  Elseif X1 = 1 Then
  Incr W_m_on
  If W_m_on > 59 Then W_m_on = 0
  Call Lcd_w_m_on()
  End If
  Case 3:
  If X1 = 0 Then
  Incr W_h_off
  If W_h_off > 23 Then W_h_off = 0
  Call Lcd_w_h_off()
  Elseif X1 = 1 Then
  Incr W_m_off
  If W_m_off > 59 Then W_m_off = 0
  Call Lcd_w_m_off()
  End If
  Case 4:
  If X1 = 0 Then
  Incr P_h_on
  If P_h_on > 23 Then P_h_on = 0
  Call Lcd_p_h_on()
  Elseif X1 = 1 Then
  Incr P_m_on
  If P_m_on > 59 Then P_m_on = 0
  Call Lcd_p_m_on()
  End If
  Case 5:

  Incr P_h_off
  If P_h_off > 23 Then P_h_off = 0
  Call Lcd_p_h_off()
  Elseif X1 = 1 Then
  Incr P_m_off
  If P_m_off > 59 Then P_m_off = 0
  Call Lcd_p_m_off()
  End If
  Case 6:
  Ls_edit = 1
  If X1 = 0 Then
  Incr H_h
  If H_h > 23 Then H_h = 0
  Call Lcd_t_h()
  Elseif X1 = 1 Then
  Incr M_m
  If M_m > 59 Then M_m = 0
  Call Lcd_t_m()
  End If
  Case 7 : Menu = 100
  End Select
  Case 4:
  Select Case Menu
  Case 1:
  Decr Temper
  If Temper < 10 Then Temper = 50
  Call Lcd_temper()

  Case 2:
  If X1 = 0 Then
  Decr W_h_on
  If W_h_on > 23 Then W_h_on = 23
  Call Lcd_w_h_on()
  Elseif X1 = 1 Then
  Decr W_m_on
  If W_m_on > 59 Then W_m_on = 59
  Call Lcd_w_m_on()
  End If
  Case 3:
  If X1 = 0 Then
  Decr W_h_off
  If W_h_off > 23 Then W_h_off = 23
  Call Lcd_w_h_off()
  Elseif X1 = 1 Then
  Decr W_m_off
  If W_m_off > 59 Then W_m_off = 59
  Call Lcd_w_m_off()
  End If
  Case 4:
  If X1 = 0 Then
  Decr P_h_on
  If P_h_on > 23 Then P_h_on = 23
  Call Lcd_p_h_on()
  Elseif X1 = 1 Then
  Decr P_m_on
  If P_m_on > 59 Then P_m_on = 59
  Call Lcd_p_m_on()
  End If
  Case 5:
  Decr P_h_off
  If P_h_off > 23 Then P_h_off = 23
  Call Lcd_p_h_off()
  Elseif X1 = 1 Then
  Decr P_m_off
  If P_m_off > 59 Then P_m_off = 59
  Call Lcd_p_m_off()
  End If
  Case 6:
  Ls_edit = 1
  If X1 = 0 Then
  Decr H_h
  If H_h > 23 Then H_h = 23
  Call Lcd_t_h()
  Elseif X1 = 1 Then
  Decr M_m
  If M_m > 59 Then M_m = 59
  Call Lcd_t_m()
  End If
  Case 7 : Menu = 100
  End Select
  End Select
  Loop Until Menu = 100

  Cls
  If Ls_edit = 1 Then
  Temp_degs = H_h * 60
  Temp_degs = Temp_degs + M_m
  Temp_degs = Temp_degs * 60
  Stop Timer1
  Count_time = 16
  Tcnt1h = Fuse_hi
  Tcnt1l = Fuse_lo
  Sekundy = Temp_degs
  Start Timer1
  End If

  Writeeeprom Temper , 10
  Writeeeprom W_h_on , 11
  Writeeeprom W_m_on , 12
  Writeeeprom W_h_off , 13
  Writeeeprom W_m_off , 14
  Writeeeprom P_h_on , 15
  Writeeeprom P_m_on , 16
  Writeeeprom P_h_off , 17
  Writeeeprom P_m_off , 18
  Call Count_time()
  Loop
  '#################################################################
  'koniec pętli głównej################
  '#################################################################

  Sub Lcd_temper()
  Locate 1 , 14
  If Temper < 10 Then Lcd "0"
  Lcd Temper
  End Sub
  '#############################################
  Sub Lcd_w_h_on()
  Locate 1 , 12
  If W_h_on < 10 Then Lcd "0"
  Lcd W_h_on
  Locate 1 , 13
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_w_m_on()
  Locate 1 , 15
  If W_m_on < 10 Then Lcd "0"
  Lcd W_m_on
  Locate 1 , 16
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_w_h_off()
  Locate 1 , 12
  If W_h_off < 10 Then Lcd "0"
  Lcd W_h_off
  Locate 1 , 13
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_w_m_off()
  Locate 1 , 15
  If W_m_off < 10 Then Lcd "0"
  Lcd W_m_off
  Locate 1 , 16
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_p_h_on()
  Locate 1 , 12
  If P_h_on < 10 Then Lcd "0"
  Lcd P_h_on
  Locate 1 , 13
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_p_m_on()
  Locate 1 , 15
  If P_m_on < 10 Then Lcd "0"
  Lcd P_m_on
  Locate 1 , 16
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_p_h_off()
  Locate 1 , 12
  If P_h_off < 10 Then Lcd "0"
  Lcd P_h_off
  Locate 1 , 13
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_p_m_off()
  Locate 1 , 15
  If P_m_off < 10 Then Lcd "0"
  Lcd P_m_off
  Locate 1 , 16
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_t_h()
  Locate 1 , 12
  If H_h < 10 Then Lcd "0"
  Lcd H_h
  Locate 1 , 13
  End Sub
  '############################################
  Sub Lcd_t_m()
  Locate 1 , 15
  If M_m < 10 Then Lcd "0"
  Lcd M_m
  Locate 1 , 16
  End Sub
  '############################################
  Sub Count_time()
  W_on = W_h_on * 60
  W_on = W_on + W_m_on
  W_on = W_on * 60

  W_off = W_h_off * 60
  W_off = W_off + W_m_off
  W_off = W_off * 60
  P_on = P_h_on * 60
  P_on = P_on + P_m_on
  P_on = P_on * 60
  P_off = P_h_off * 60
  P_off = P_off + P_m_off
  P_off = P_off * 60
  End Sub
  '#############################################
  Sub Readkey()
  Do
  Key = 0
  If S1 = 0 Then
  Waitms 40
  Do
  Loop Until S1 = 1
  Key = 1
  Elseif S2 = 0 Then
  Waitms 40
  Do
  Loop Until S2 = 1
  Key = 2
  Elseif S3 = 0 Then
  Waitms 40
  Do
  Loop Until S3 = 1
  Key = 3
  Elseif S4 = 0 Then
  Waitms 40
  Do
  Loop Until S4 = 1
  Key = 4
  End If
  Loop Until Key > 0
  End Sub
  '####################################################3
  Timer_1_sub:
  Decr Count_time
  If Count_time > 0 Then Goto No_1sek
  Count_time = 16
  Tcnt1h = Fuse_hi
  Tcnt1l = Fuse_lo
  Toggle Clock
  Incr Sekundy

  If Sekundy > 86399 Then
  Sekundy = 0
  End If
  No_1sek:
  Return
  '####################################################
  End

  0 4
 • #2 19 Lip 2006 12:19
  crazy_phisic
  VIP Zasłużony dla elektroda

  W funkcji:

  Code:

  Timer_1_sub:
  Decr Count_time
  If Count_time > 0 Then Goto No_1sek
  Count_time = 16
  Tcnt1h = Fuse_hi
  Tcnt1l = Fuse_lo
  Toggle Clock
  Incr Sekundy


  Odwołujesz się do nieistniejącej zmiennej, "Count_time" to funkcja a zmienna to "Coun_time". Poza tym zgubiłeś gdzieś End Select

  0
 • #3 19 Lip 2006 13:46
  bobhead
  Poziom 10  

  Ok,dziękuję za zainteresowanie tematem.Zatem co powinienem w tym kodzie poprawić?Dopiero zaczynam zabawę z mikrokontrolerami i nie za bardzo wiem jak to ugryźć.dzięki z góry za odpowiedź.

  0
 • #4 19 Lip 2006 17:44
  bogdan_p
  Poziom 39  

  bobhead nie chcę Cię zniechęcać , ale podobnych tematów jest kilka na forum odnośnie przepisanych programów z NE , sam nawet siedziałem dość długo chcąc pomóc na forum w podobnej sprawie i okazało się że nawet po poprawieniu błędów , prawidłowej kompilacji załadowaniu do uC program nie działał , nie wiem czy nie lepiej poszukać innego sterownika z pewnym programem

  0
 • #5 19 Lip 2006 20:57
  bobhead
  Poziom 10  

  Bogdan_p masz chyba rację,po prostu byłem ciekaw czy to moja wina czy ich celowe działanie.Także słyszałem opinię że kody "NE" nie działają.
  W każdym razie dziękuję za pomoc.Temat zamknięty.

  0