Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

UART - szukam gotowej procedury (odbior)

24 Lip 2006 11:18 1839 2
 • Poziom 10  
  Witam

  Problem jest nastepujacy:

  Szukam gotowej procedury ktora spelnia funkcje uart (potrzebny jest tylko odbior).
  Predkosc transmisji jest zniewalajaca bo az 100 bit/s ;-)
  Procedura wywolywana bedzie dokladnie co 1ms a wiec na jeden bit przypadac bedzie 10 wywolan procedury.
 • Poziom 16  
  codevision avr
  atmega 8515
  nadawanie i odbior


  /*********************************************
  This program was produced by the
  CodeWizardAVR V1.23.8a Professional
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2003 HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.ro
  e-mail:office@hpinfotech.ro

  Project :
  Version :
  Date : 2006-07-02
  Author : j
  Company :
  Comments:


  Chip type : ATmega8515
  Program type : Application
  Clock frequency : 3,686400 MHz
  Memory model : Small
  External SRAM size : 0
  Data Stack size : 128
  *********************************************/

  #include <mega8515.h>

  #define RXB8 1
  #define TXB8 0
  #define UPE 2
  #define OVR 3
  #define FE 4
  #define UDRE 5
  #define RXC 7

  #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
  #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
  #define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
  #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
  #define RX_COMPLETE (1<<RXC)

  // USART Receiver buffer
  #define RX_BUFFER_SIZE 8
  char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
  unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
  // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
  bit rx_buffer_overflow;

  // USART Receiver interrupt service routine
  #pragma savereg-
  interrupt [USART_RXC] void uart_rx_isr(void)
  {
  char status,data;
  #asm
  push r26
  push r27
  push r30
  push r31
  in r26,sreg
  push r26
  #endasm
  status=UCSRA;
  data=UDR;
  if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  {
  rx_buffer[rx_wr_index]=data;
  if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
  {
  rx_counter=0;
  rx_buffer_overflow=1;
  };
  };
  #asm
  pop r26
  out sreg,r26
  pop r31
  pop r30
  pop r27
  pop r26
  #endasm
  }
  #pragma savereg+

  #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  // Get a character from the USART Receiver buffer
  #define _ALTERNATE_GETCHAR_
  #pragma used+
  char getchar(void)
  {
  char data;
  while (rx_counter==0);
  data=rx_buffer[rx_rd_index];
  if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
  #asm("cli")
  --rx_counter;
  #asm("sei")
  return data;
  }
  #pragma used-
  #endif

  // USART Transmitter buffer
  #define TX_BUFFER_SIZE 8
  char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
  unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;

  // USART Transmitter interrupt service routine
  #pragma savereg-
  interrupt [USART_TXC] void uart_tx_isr(void)
  {
  #asm
  push r26
  push r27
  push r30
  push r31
  in r26,sreg
  push r26
  #endasm
  if (tx_counter)
  {
  --tx_counter;
  UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
  if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
  };
  #asm
  pop r26
  out sreg,r26
  pop r31
  pop r30
  pop r27
  pop r26
  #endasm
  }
  #pragma savereg+

  #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
  // Write a character to the USART Transmitter buffer
  #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
  #pragma used+
  void putchar(char c)
  {
  while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
  #asm("cli")
  if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
  {
  tx_buffer[tx_wr_index]=c;
  if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
  ++tx_counter;
  }
  else UDR=c;
  #asm("sei")
  }
  #pragma used-
  #endif

  // Standard Input/Output functions
  #include <stdio.h>

  // Declare your global variables here

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
  // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x00;

  // Port B initialization
  // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
  // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;

  // Port C initialization
  // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
  // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
  // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;

  // Port E initialization
  // Func0=In Func1=In Func2=In
  // State0=T State1=T State2=T
  PORTE=0x00;
  DDRE=0x00;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  // Mode: Normal top=FFh
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 1 Stopped
  // Mode: Normal top=FFFFh
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  GICR|=0x00;
  MCUCR=0x00;
  EMCUCR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x00;

  // USART initialization
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  // USART Receiver: On
  // USART Transmitter: On
  // USART Mode: Asynchronous
  // USART Baud rate: 9600
  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0xD8;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x17;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  // Analog Comparator Output: Off
  ACSR=0x80;

  // Global enable interrupts
  #asm("sei")

  while (1)
  {
  // Place your code here

  };
  }
 • Poziom 11  
  Witam. Nie chcąc bawić się z timer'ami na szybko postanowiłem napisać programowy UART z wykorzystaniem powyższego kodu. Jak na razie napisałem część wysyłania do komputera. Wprowadziłem własne modyfikacje -> LSB wysyłany pierwszy i działa. W przypadku gdy MSB był pierwszy nie chciało oczywiście nic sensownego wyświetlać. Dodam tylko że osiągnąłem jedynie max BAUD rate 1200. Pracuję pod Linuxem :)
  Pozdrawiam Radek  Code:

  //plik główny
  int main(void)
  {
  int licznik=0;   
  //char byte='a';
  char byte[]={"abcdfghjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttklasd"};
  LCD_Initalize();
  LCD_Clear();
  DDRA |= _BV(0); //as output 1 in reg DDRA0
     while(1){
        for(licznik=0;NULL!=byte[licznik];licznik++){
           soft_UART(byte[licznik]);
           //itoa(byte,bufor,10);
           //LCD_WriteText(bufor);
           //LCD_Clear();
        }
     }

  return 1;
  }  //plik Functions.c
  #include "Header.h"

  inline void _delay_uart(void){

  int rest=1000000/BAUD;   //how much us as delay
     for(;;)   {
        if (rest>=48)_delay_us(48);
        else {
           _delay_us(rest);
           break;
        }
        rest-=48;         // 48 max delay_us with 16MHz oscillator  768/16=48
     }
  }

  // uart programowy
  void soft_UART(char byte){

  unsigned short i=0;
     //start bit
     //DDRA |= _BV(0);    // port A0 as output
     PORTA &= ~_BV(0);   //set low for start bit
     _delay_uart();   
     
  // send 8bits MSB last
     
     for(i=0;i<8;i++){
        if((byte) & 0x01) {
           PORTA |= _BV(0) ;   //write bit "1"
        //   LCD_WriteText("1");
        }
        else {
           PORTA &= ~_BV(0);           //write bit "0"
        //   LCD_WriteText("0");
        }
        byte>>=1;
        _delay_uart();
     }

        PORTA |= _BV(0);   //set high for stop bits
     _delay_uart();
   
  }

  //plik Headers.h
  #include <avr/io.h>
  #include "HD44780.h"
  #include <stdlib.h>
  //#include <math.h>

  #ifndef F_CPU
  #define F_CPU 16000000UL
  #endif

  #define BAUD 1200

  #include <util/delay.h>


  //  PORTA2_WRITE_0 PORTA &= ~_BV(2)
  //  PORTA2_WRITE_1 PORTA |= _BV(2)
  //  setPORTA2_as_output DDRA |= _BV(2)
  //  setPORTA2_as_inputt DDRA &= ~_BV(2)

  void soft_UART(char);