Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Rejestr i identyfikacja IE na stronach

arnoldk_20 04 Wrz 2006 14:41 1133 2
 • #1 04 Wrz 2006 14:41
  arnoldk_20
  Poziom 35  

  Może ktoś mi wyjaśnić po co jest ten wpis w rejestrze i co go wstawia.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform

  Jest tam ciąg znaków mniejwięcej taki {CD6Dxxxx-92xx-A1xx-45xx-8xxB4F32xxxx}
  który jest przesyłany wraz z nagłówkiem przeglądarki IE na strony.
  I na serwerach jest przeglądarka identyfikowana tak
  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {CD6Dxxxx-92xx-A1xx-45xx-8xxB4F32xxxx}; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
  I przez to mam wrażenie nie jestem anonimowy.

  To mój log i wydaję się czysty
  nie mam pojęcia za co jest odpowiedzialny ten wpis
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DC8583F5-FC5F-428E-A124-1DB61F203DD1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:30:14, on 2006-09-04
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINXP\System32\smss.exe
  C:\WINXP\system32\winlogon.exe
  C:\WINXP\system32\services.exe
  C:\WINXP\system32\lsass.exe
  C:\WINXP\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINXP\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINXP\System32\svchost.exe
  C:\WINXP\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINXP\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINXP\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINXP\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINXP\system32\ZONELABS\vsmon.exe
  C:\Progra~1\TBridge\Flatbed.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINXP\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
  C:\WINXP\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\AVACS\PC-TV FM\RemoteCtl.exe
  C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
  C:\WINXP\system32\LVComsX.exe
  C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\AVACS\PC-TV FM\pc-tv.exe
  C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\File Manager\fmgrsrv.exe
  C:\PROGRA~1\SONYER~1\Mobile\MOBILE~1\EPMWOR~1.EXE
  C:\Download\BitComet\BitComet.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Dysk\Backup\Tuning Windows\HijackThis.exe
  C:\WINXP\regedit.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.tpnet.pl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  F3 - REG:win.ini: load=C:\Progra~1\TBridge\Flatbed.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Kwyshell MidpX BHO - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Sony Ericsson\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - C:\Program Files\Sony Ericsson\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINXP\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Global Startup: LogiTray.exe.lnk = C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - Global Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\Program Files\AVACS\PC-TV FM\RemoteCtl.exe
  O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
  O4 - Global Startup: TOTALCMD.EXE.lnk = C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  O4 - Global Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl
  O15 - Trusted Zone: http://czateria.interia.pl
  O15 - Trusted Zone: http://bezpieczenstwo.onet.pl
  O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/...ls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1134338575296
  O16 - DPF: {9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - http://5.43.165.157/tsweb/msrdp.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DC8583F5-FC5F-428E-A124-1DB61F203DD1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINXP\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINXP\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINXP\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINXP\system32\ZONELABS\vsmon.exe

  0 2
 • Pomocny post
  #2 04 Wrz 2006 14:51
  krzychoocpp
  VIP Zasłużony dla elektroda

  Witam, ciągi znaków dodawane są do UA IE po instalacji niektórych programów, w Twoim wypadku Office'a i będącego z nim w komplecie InfoPath. ".NET" świadczy chyba o instalacji .Net Framework. Nie wiem dokładnie czemu ma służyć informacja o zainstalowanym InfoPath, itd; ale na pewno niektóre strony wykorzystują to i zależnie od UA wysyłają rózną zawartość. W internecie nigdy nie będziesz anonimowy, ale firefox którego uzywasz nie uzywa przecież tego ustawienia, tylko własnego. Poszukaj tago ciągu znaków w klamrach w google, dowiesz się wtedy od czego może pochodzić.

  Pozycja w logu o którą pytasz, dotyczy serwerów DNS.

  Pozdrawiam, Krzysztof.

  0
 • #3 04 Wrz 2006 14:59
  arnoldk_20
  Poziom 35  

  To by się zgadzało mam offica jak i Net Framework.
  Wywalenie tego klucza z rejestru nie powoduje wysyłanie informacji przez ie.
  To że nie jestem anonimowy w sieci to wiem, ale bez tego wpisu nie jestem harakterystyczny wśród innych użytkowników neo.
  W ff nie było tego problemu (po za tym ff ma wiele innych zalet) .
  Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

  0