Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
TermopastyTermopasty
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - kilkanaście pytań PILNE !

Repciu 16 Wrz 2006 16:20 3011 0
 • #1
  Repciu
  Poziom 27  
  proszę o pomoc w rozwiązaniu kilku pytań z urządzeń elektrycznych. ODDAM 1 pkt ZA KAŻDE PYTANIE

  1. Współczynnik udaru zalezy od:
  a) Rezystancji i reaktancji odbiornika
  b) Rezystancji i reaktancji źródła
  c) Rezystancji i reaktancji układu widzianego od strony zwarcia

  2. Moc zwarciowa:
  a) Suma mocy znamionowych pozornych wszystkich źródeł energii pracujących na zwarcie
  b) Moc pozorna przeliczeniowa nie mająca znaczenia fizykalnego a jedynie charakteryzująca warunki zwarciowe w określonym punkcie systemu elektroenergetycznego
  c) Suma mocy pozornych znamionowych urządzeń wchodzących w skład zwartego obwodu

  3. Stała czasowa, to parametr określający proces nagrzewania:
  a) Wprost proporcjonalny do mocy oddawanej do otoczenia i odwrotnie do pojemności cieplnej
  b) Wprost proporcjonalny do jednostkowej pojemności cieplnej i odwrotnie proporcjonalny do jednostkowej mocy oddawanej do otoczenia przy różnicy temperatur 1K
  c) Równy czasowi, po którym element oddający ciepła do otoczenia (całkowicie cieplnie izolowany) osiągnąłby temperaturę równą temperaturze ustalonej przy braku wymiany ciepła

  4. Prąd zwarciowy cieplny Ith to:
  a) Prąd zastępczy o stałej wartości skutecznej, który w czasie przeliczeniowym n wydzieli w torze prądowym taką samą ilość ciepła jak prąd zwarciowy o rzeczywistym przebiegu
  b) Prąd zastępczy o stałej wartości skutecznej, który w czasie zwarcia
  wydzieli w torze prądowym taką samą ilość ciepła jak prąd zwarciowy o rzeczywistym przebiegu
  c) Prąd o stałej wartości, który w czasie zwarcia wydzieli w torze prądowym taką samą ilość ciepła jak początkowy prąd zwarciowy w czasie przeliczeniowym n

  5. Cieplna stała czasowa:
  a) Zależy od wartości prądu
  b) Nie Zależy od wartości prądu
  c) Zależy od kwadratu wartości prądu

  6. Temperatura ustalona
  a) Nie Zależy od wartości prądu
  b) Zależy od kwadratu wartości prądu
  c) Zależy od przewodności cieplnej materiału

  7. Obciążalność prądowa zwarciowa
  a) Służy do określenia minimalnego przekroju prądowego
  b) Nie ma związku z wymiarami geometrycznymi toru prądowego
  c) Służy do wyznaczenia dopuszczalnej temperatury zwarcia


  8. Wartość rezystancji zestykowej zależy od:
  a) Siły docisku styków
  b) Spadku napięcia na złączu stykowym
  c) Wartości pradu przepływającego przez zestyk

  9. Temperatura przewodu w czasie zwarcia:
  a) Nie zależy od jego temperatury przed zwarciem
  b) Zależy od jego temperatury przed zwarciem
  c) Zależy od temperatury odniesienia

  10. Wzrost temperatury w punkcie styczności odpowiada
  a) stosunkowi kwadratu napięcia zasilania do iloczynu rezystywności i przewodności materiału stykowego
  b) stosunkowi kwadratu spadku napięcia na rezystancji zestykowej do iloczynu rezystywności i przewodności cieplnej materiału stykowego
  c) stosunkowi kwadratu spadku na rezystancji zestykowej do iloczynu przewodności elektrycznej i ciepła właściwego materiału stykowego
  11. Odskoki powodują:
  a) Powstawanie przepięć łączeniowych
  b) Zmniejszenie rezystancji zestykowej poprzez dopasowanie powierzchni styków
  c) Wydłużenie czasu zwarcia

  12. Elektroujemny gaz to taki, który ma właściwości:
  a) Łączenia jonów dodatnich i ujemnych
  b) Przyłączania swobodnych elektronów do obojętnych atomów lub cząsteczek
  c) Łączenia jonów dodatnich z elektronami

  13. Przy łuku prądu przemiennego występują tylko ch-ki :
  d) Tylko ch-ki statyczne
  e) Tylko ch-ki dynamiczne
  f) Zarówno ch-ki statyczne jak i dynamiczne

  14. Wydłużenie ch-ki statycznej zależy od:
  a) Wartości prądu łuku
  b) Warunków chłodzenia kolumny łukowej
  c) Szybkości zmian prądu w czasie

  15. Przebieg ch-ki dynamicznej zależy od :
  a) Warunków chłodzenia kolumny łukowej
  b) Kierunku i szybkości zmian prądu w czasie
  c) Materiału elektrod (styków)

  16. Jedną z metod gaszenia łuku prądu stałego jest:
  a) Minimalna moc odbierana od łuku powinna być mniejsza od ¼ mocy znamionowej źródła
  b) Minimalna moc odbierana od łuku powinna być równa lub większa od pojemności cieplnej układu
  c) Minimalna moc odbierana od łuku powinna być równa lub większa od max. Mocy wydłużenia łuku
  17. Stycznik jest to:
  a) wyłącznik elektromagnetyczny
  b) rozłącznik
  c) odłącznik mechaniczny

  18. Przy doborze przewodów bierze się pod uwagę prąd cieplny:
  a) zawsze
  b) nigdy
  c) tylko dla niskich i wys. Napięć
  19. Parametry napięcia powrotnego
  a)
  b)
  c)
  20. Kategorie doboru stycznika to:
  a) parametry stycznika
  b)
  c)trwałość mechaniczna, częstość przełączeń
  21. Przy zwiększaniu się odległości od wyłącznika przy zwarciu:
  a)zwiększa się wartość prądu wyłączania wyłącznika
  b)
  c)
  22. Pole transformatorowe
  a) jest to miejsce instalowania transformatora
  b) aparatura łączeniowa i zabezpieczeniowa
  c) jest to miejsce instalowania transformatora, aparatura łączeniowa i zabezpieczeniowa
  23. Sieć jest zasilana 430/230 V, imp. 2ohm, jaki będzie prąd i czas zwarcia:
  a) 115A; 4s
  b)115A; 0,2s
  c)25A; 2s
  24. Jak zabezpiecza się przekładniki prądowe
  a) Bezpiecznik topikowy
  b) Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
  c) Nie zabezpiecza się
  25. Jak zabezpiecza się przekładniki napięciowe
  a) Wyłącznik różnicowo-prądowy
  b) Nie zabezpiecza się
  c) Bezpiecznik topikowy
  26.Wyłącznik różnicowo-prądowy::
  a) chroni przed dotykiem pośrednim
  b)
  c)
  27. Przy doborze aparatury łączeniowej bierze się pod uwagę zwarcia:
  a) jedno fazowe
  b) dwu fazowe
  c) trój fazowe
  28. Który przekładnik prądowy zabezpiecza lepiej :
  a) FS 5
  b) FS 10
  c) bez znaczenia
  29. Strefa zabroniona (chyba coś było przy napięcia powrotnych)
  a)
  b)
  c)
  30. Układ H jest to układ:
  a) połączeń w kształcie litery H
  b) bezszynowy
  c)
  31. II klasa ochronności:
  a)
  b)
  c)
  32. Przy prądzie przemiennym stosuje się gaszenie łuku
  a)
  b) gazy elektroujemne
  c)
  33. Przy prądzie stałym gaszenie łuku odbywa się poprzez:
  a) wydmuch elektromagnetyczny
  b)
  c)
 • TermopastyTermopasty