Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Sterownik wycieraczki tylnej szyby.

Marian B 27 Oct 2006 22:09 70835 28
Przewód Toplex
 • Sterownik wycieraczki tylnej szyby.


  W samochodzie Skoda Octavia (kombi) przestała działać wycieraczka tylnej szyby. Uszkodzeniu uległ moduł sterujący silnika wycieraczki, znajdujący się wewnątrz obudowy przekładni. Silnik, przekładnia, moduł sterujący konstrukcyjnie stanowią jeden podzespół, i producent nie przewiduje jego naprawy. Koszt nowego zespołu wycieraczki, to około 400 zł. Próba naprawienia modułu sterującego nie powiodła się przede wszystkim ze względu na niezidentyfikowany układ scalony, a też i na znaczną ilość (59!) różnych elementów SMD na dwustronnie drukowanej, niewielkiej płytce.
  Warto, więc było opracować inny układ realizujący ten sam, dość prosty program sterujący.
  Nowy układ jest w pełni kompatybilny z oryginalnym modułem sterującym, i może być stosowany w każdym samochodzie, gdyż można nim sterować za pomocą zwykłych przełączników, jak i w sposób elektroniczny.
  Dodatkowo jest zastosowane elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika. Oryginalny układ takiego zabezpieczenia nie posiada i wykorzystywane jest tylko zabezpieczenie termiczne, wbudowane wewnątrz silnika.

  Moduł sterujący realizuje następujący program:
  • Natychmiast po włączeniu zespolonym wyłącznikiem, wycieraczka wykonuje jeden ruch, i następne ruchy powtarzają się, co około 15 sekund w trybie pracy przerywanej.
  • Gdy włączony jest spryskiwacz tylnej szyby wycieraczka pracuje w trybie ciągłym, a po wyłączeniu spryskiwacza wykonuje 3 ruchy i przechodzi do pracy przerywanej, co 15 sekund.
  • W przypadku, gdy wycieraczka zatrzyma się po wyłączeniu zapłonu np. na środku szyby, przy następnym włączeniu zapłonu wraca do położenia krańcowego, także wtedy, gdy wyłącznik zespolony jest w pozycji wyłączonej.
  • Styk wyłącznika krańcowego nie jest obciążony (nie przełącza dużego prądu).

  Uproszczony schemat blokowy systemu sterowania wycieraczkami i spryskiwaczami, ze szczególnym uwzględnieniem wycieraczki tylnej szyby jest pokazany na rys.1.
  Schemat modułu sterującego na rys.2.

  Dla użytkownika samochodu jest oczywiste, że gdy włączony spryskiwacz przedniej szyby, to jest zmywana przednia szyba, a gdy włączony spryskiwacz tylnej szyby, jest zmywana tylna szyba, i nikt nie zastanawia się jak to jest zrobione, gdy w samochodzie jest tylko jedna pompa (sądzę po sobie oczywiście). „Genialnego” odkrycia, że musi być zastosowany sterowany elektrycznie zawór przełączający odpowiednie wężyki dokonałem dopiero przy rozszyfrowywaniu wiązki czterech przewodów dochodzących do tylnej wycieraczki.
  Istnienie tego zaworu znacząco komplikuje sposób podłączenia modułu sterującego. Uzwojenie elektrozaworu posiada rezystancję 2Ω, i z punktu widzenia modułu jest to galwaniczne połączenie. Dodatkowo końcówki 2 i 3 gniazda wykazują rezystancję w stosunku do masy około 520Ω i 1800Ω w zależności od podłączenia końcówek omomierza, co świadczy o istnieniu na drugim końcu wiązki innego układu elektronicznego, prawdopodobnie modułu sterującego przednie wycieraczki.

  Po włączeniu zasilania (zapłonu), rezystor R2 (470Ω) ustala na wejściach 3 i 2 modułu napięcie o wartości około 7,9V i w takim stanie układ jest gotowy do pracy. (W oryginalnym układzie „w tym miejscu” było 330Ω). Napięcie (7,9V) na wejściu przerzutnika B1 jest powyżej progu włączenia (przerzutnik Szmitta), na wyjściu B1 jest stan niski. Dioda D1 powoduje, że na wejściu 3 przerzutnika B2 jest też stan niski, generator zbudowany na tym przerzutniku zablokowany, na wyjściu B3 jest stan niski.
  Dzielnik złożony z elementów R16, D12, R18 obniża napięcie (7,9V) do napięcia poniżej progu włączenia dla przerzutnika B4, na wyjściu B5 jest niski stan, tranzystor T1 nie przewodzi.
  Każde włączenie zasilania powoduje ładowanie się kondensatora C4 i podanie bardzo krótkiego dodatniego impulsu na bramkę tranzystora T1, co spowoduje jego przewodzenie.
  Gdy wyłącznik krańcowy Wk jest otwarty, nic się nie dzieje, wirnik silnika nie zdąży się poruszyć. Natomiast, gdy wycieraczka znajduje się w niewłaściwym miejscu, wyłącznik Wk jest zamknięty, przewodzenie tranzystora T1 powoduje niski stan na wejściu 13 B6, wysoki na wyjściu i przewodzenie tranzystora T1 jest podtrzymane aż do chwili rozwarcia wyłącznika Wk.
  Po włączeniu wycieraczki wyłącznikiem zespolonym (środkowa pozycja na schemacie) wejście 3 modułu znajdzie się na masie, na wejściu 2 również nie będzie napięcia, na wyjściu przerzutnika B1 pojawi się stan wysoki, kondensator C1 oraz rezystory R3 i R6 powodują pojawienie się na bramce tranzystora T1 dodatniego impulsu o czasie trwania około 0,5sek. Jest to czas wystarczający do wprawienia w ruch wycieraczkę i zwarcie wyłącznika krańcowego Wk, i tym samym podtrzymanie przewodzenia T1 za pomocą przerzutnika B6. Wycieraczka wykona pełny ruch i silnik wyłączy się po rozwarciu Wk.
  Jednocześnie z pojawieniem się stanu wysokiego na wyjściu B1 zostaje zatkana dioda D1 i odblokowany generator B2, wytwarzający przebieg prostokątny o okresie około 15sekund. Po inwertorze B3 pierwsze narastające zbocze pojawi się po 15 sekundach. Jest ono przekształcone w impuls o czasie trwania około 0,5sek za pomocą kondensatora C3 i rezystorów R5 i R6. Impulsy pojawiają się, co15sek przez cały czas włączenia powodując cykliczną pracę wycieraczki.
  Włączenie spryskiwacza tylnej szyby (dolna, niestabilna pozycja przełącznika) powoduje podanie napięcia 12V na wejście 2 modułu, oraz na uzwojenie elektrozaworu i włączenie odpowiedniego wężyka. Na wejściu 11 przerzutnika B4 pojawi się napięcie obniżone dzielnikiem R16, D12, R18, ale będzie ono wyższe niż napięcie progowe przerzutnika Szmitta B4. Na wyjściu przerzutnika B5 pojawi się stan wysoki i tranzystor T1 jest w stanie przewodzenia. W czasie działania spryskiwacza na wejściu B4 oraz na wyjściu B5 jest cały czas stan wysoki i wycieraczka pracuje w trybie ciągłym. Po wyłączeniu spryskiwacza kondensator C5 rozładowując się przez rezystory R7 i R6 utrzymuje na bramce tranzystora T1 przez około 2 sekundy stan wysoki, wycieraczka wykona 3 ruchy i silnik się wyłączy, urządzenie przechodzi do pracy cyklicznej.
  Włączanie, a szczególnie wyłączanie spryskiwacza odbywa się w sposób przypadkowy, i może się zdarzyć, że po wyłączeniu spryskiwacza kondensator C5 rozładuje się w martwym polu wyłącznika krańcowego i wycieraczka nie zatrzyma się w pozycji krańcowej. Takiej sytuacji zapobiega układ opóźniający zanik napięcia na wejściu 11 przerzutnika B4. Są to elementy C8, R17, D14. Napięcie na wejściu 11 B4 (na kondensatorze C8) zaniknie zawsze wtedy, gdy załączy się wyłącznik Wk, a w następnej kolejności o zatrzymaniu się wycieraczki decyduje właściwy dobór C5, R7.
  Dioda D15 zapobiega włączaniu się tylnej wycieraczki przy korzystaniu ze spryskiwacza przedniej szyby. Następuje wtedy chwilowy skok napięcia na wejściach 2 i 3 modułu. Dioda D15 nie dopuszcza do naładowania się kondensatora C8, bo na wyjściu B1 jest stan niski (tylna wycieraczka wyłączona). Elementy R14, D11, R15 służą do stłumienia dużego impulsu napięciowego w chwili wyłączania cewki elektrozaworu.

  Silnik wycieraczki w czasie normalnej pracy pobiera prąd około 3,5A. Prąd zwarcia po zahamowaniu wirnika wynosi około 9,2A. Przy normalnej pracy spadek napięcia na rezystorze R13 wynosi 0,35V i to nie wystarczy do włączenia tyrystora Th1. Gdy spadek napięcia na R13 przekroczy 0,7V, co nastąpi przy prądzie 7A, zostanie włączony tyrystor i tym samym odcięte wysterowanie tranzystora T1, silnik wyłączy się.
  Tyrystor jest podtrzymywany w stanie włączonym napięciem wysokiego stanu na wyjściu B1 za pomocą rezystora R11 i diody D8. Ponowne włączenie silnika jest możliwe po wyłączeniu wyłącznikiem zespolonym, lub po wyłączeniu zasilania stacyjką. Kondensator C7 opóźnia włączenie tyrystora, gdyż w pierwszej chwili prąd rozruchu silnika jest równy prądowi zwarcia, gdyby nie było kondensatora C7, niemożliwe byłoby uruchomienie silnika.
  Sprawdzenie działania zabezpieczenia jest bardzo proste, wystarczy zatrzymać wycieraczkę ręką i silnik natychmiast się wyłączy.

  Moduł sterujący został przykręcony pod jedną ze śrub mocujących zespół wycieraczki za pomocą odpowiednio ukształtowanego uchwytu z aluminiowej blachy, służącego jednocześnie jako radiator tranzystora T1. Nie potrzebna jest obudowa modułu, gdyż po zmontowaniu całości wszystko jest zakryte masywną plastykową osłoną. Oryginalną płytkę pozostawiono na swoim miejscu ze względu na wtyczkę do podłączenia wiązki, po uprzednim przecięciu wszystkich połączeń drukowanych od wtyczki i od końcówek silnika.
  Sposób podłączenia jest pokazany na rys.3. Z uszkodzonej płytki został też odzyskany tranzystor T1.
  Nowy moduł daje większe możliwości sterowania wycieraczką. Na przykład, montując kondensatory C1 i C2 o wartości 2µF można uzyskać dwa ruchy wycieraczki przy każdym włączeniu, zmieniając wartość kondensatora C5 można uzyskać 1, 2, lub 3 ruchy wycieraczki po wyłączeniu spryskiwacza. Można też kondensator C5 zdemontować i wycieraczka pracuje w trybie ciągłym tylko wtedy, gdy jest włączony spryskiwacz.
  Silniczek tylnej wycieraczki w Octavii i w innych samochodach osobowych koncernu Volkswagen ma niewielką moc, a więc i nie dużą masę wirnika, a opory ruchu wycieraczki są na tyle duże, że wycieraczka zatrzymuje się natychmiast po wyłączeniu zasilania i nie potrzebne jest elektryczne hamowanie silnika.  Wykaz elementów:

  R1………………….. 100Ω/0,1W
  R2………………….. 470Ω/0.1W
  R3,R5,R6…………… 1M/0,1W
  R4*…………………… 2M/0,1W
  R7*……………………3,3M/0,1W
  R8…………………… 10k//0,1W
  R9,R11,R12,R16…….. 1k/0,1W
  R10…………………... 4,7k/0,1W
  R13…………………... 0,1Ω/5W
  R14…………………... 16Ω/2W (10+6,8)
  R15…………………... 4,7Ω/2W
  R17…………………... 2M/0,1W
  R18…………………... 47k/0,1W


  Kondensatory:
  C1,C3……………….. 1µF (nie elektrolityczny)
  C2…………………... 10µF/25V
  C4…………………... 220pF
  C5…………………... 1,47µF (1+0,47) (nie elektrolityczny)
  C6…………………... 1µF/25V
  C7…………………... 100µF/16V
  C8…………………... 1µF (nie elektrolityczny)


  Diody:
  D1÷D11…………….. 1N4007
  D12…………………Zenera 5,1V (BZX85G5V1)
  D13÷D15…………… 1N4007
  Th1………………… BRX49 tyrystor

  Tranzystor:
  T1………………..BUK445-60A (60V, 20A)

  Układ scalony:
  US1................... 4584 (MC14106)

  Złącze 4-stykowe:
  TBG-5-PW-4P gniazdo
  TBW-5-PTR-4P wtyk

  Złącze 3-stykowe:
  TBG-5-PW-3P gniazdo
  TBW-5-PTR-3P wtyk

  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  Marian B
  Level 37  
  Offline 
  Has specialization in: naprawa rtv
  Marian B wrote 3276 posts with rating 966, helped 362 times. Live in city Szczecinek. Been with us since 2006 year.
 • Przewód Toplex
 • #2
  UBL21
  Level 20  
  Naprawdę kawał dobrej roboty, urządzenie zaprojektowane, wykonane i sprawdzone. Kompletny schemat i opis działania. Aż się prosi żeby inne projekty które trafiają na forum były tak dopracowane, jestem pełen uznania za wykonaną pracę.
 • #3
  leszekraczka
  Level 23  
  Dobry jesteś. A niech się wściekają za taką krótką ocenę Twojej pracy.
 • #4
  ffajans
  Level 2  
  Schylam nisko czoło, jeżeli sam to zrobiłeś.Jest to, co tygrysy lubią najbardziej.Kawał fajnej roboty.Po to jest to forum, a nie klub dyskusyjny w którym tylko się krytykuje dla zasady.
  Pozdrawiam 6/6
 • #6
  maciek37
  Level 11  
  a teraz ci w skodzie dowiedzą się że ich podzespoły można zastąpic dużo tańszymi i to domowej roboty jak dla mnie to 6/6
 • #7
  krollew
  Level 20  
  Heh, kawał dobrej hobbystycznej roboty. Normalny człowiek, by przeżałował te 4 stówy, ale w przypadku elektronika chęć rozgryzienia tematu jest silniejsza od człowieka :D Też to czasem mam. Wielkie ukłony za profesjonalne podejście do tematu.
 • #8
  Detlef_90
  Level 14  
  Również gratuluje udanego projektu !! Tutaj sprawdza się twierdzenie że wszystko jest dla człowieka :) Dużo dobrej roboty. Pozdrawiam i życze dalszych sukcesów. :)
 • #9
  Moran
  Level 18  
  Oczywiscie 10/10 ;). Chcialem jedynie dołożyć uwagę praktyczną natury ogólnej ;--) . - zintegrowanie sterownika z istniejącą instalacją elektryczną w samochodzie wymaga poznania jej schematu- ciężko jest stworzyć coś uniwersalnego, ze względu na (czasem niewielkie) ale istniejące różnice. Sam to przerabiałem -)):D
 • Przewód Toplex
 • #10
  Malas1984
  Level 29  
  Godny powagi oraz zainteresowania i pochwały projekt i wykonanie, widze, że wiesz co się z czym je... 6/6 ;-)
 • #11
  Łukasz K
  Level 17  
  Witam
  Mój problem z tylna wycieraczką polega na tym, że po prostu "świruje" po włączeniu w funkcję pracę cykliczną oraz po puszczeniu spryskiwacza wycieraczka rusza, zatrzymuje się w różnych pozycjach na szybie, znowu rusza i tak do zakończenia kilku cykli, aż w końcu zatrzymuje się w pozycji końcowe=startowej, czyli na dole szyby.
  Zastanawiam się na czym polegał Wasz problem z wycieraczką? Czy ona nie działała wogóle, nie ruszała z miejsca przy w/w funkcjach czy zachowywała się tak jak moja? Bo rozumiem że wycieraczka przy funkcji praca ciągła pracuje normalnie ponieważ sygnał omija uszkodzony moduł.
  Czy ktoś próbował grzać płytkę hotairem celem wyeliminowania ewentualnych zimnych lutów?

  A odnośnie samego projektu:
  1. Czy konieczne jest pozostawienie oryginalnego modułu na swoim miejscu? Czy on spełnia jakieś funkcje bo nie bardzo rozumiem? Czy można go wyrzucić, wylutować gniazda i zamontować je do nowego modułu tak jak to było zrobione z tranzystorem?
  2. Co jest pokazane na rys.3 na uszkodzonym module - chodzi o połączenie gniazda 3 pinowego. Co to jest wyłącznik krańcowy i gdzie on się znajduje w rzeczywistości i jakie spełnia funkcje?

  Dzieki za każda odpowiedz
 • #12
  Marian B
  Level 37  
  Stary moduł został pozostawiony tylko i wyłącznie ze względu na wtyczkę, gdyż w tym przypadku nie trzeba było kombinować z inną wtyczką. Wszystkie ścieżki dochodzące do tej wtyczki zostały przecięte. Zachowana została w ten sposób możliwość podłączenia w każdej chwili nowo zakupionego zespołu wycieraczki, gdyby przyszła taka chęć.
  W moim przypadku wycieraczka przestała działać (nie można było włączyć), i to zmobilizowało do budowy modułu sterującego.
  Do trzypinowej wtyczki jest podłączony silnik wycieraczki. Wyłącznik krańcowy jest w zespole silnika (zespół silnik-przekładnia), i służy do tego, aby wycieraczka zatrzymywała się w miejscu na to przeznaczonym.
 • #13
  marac
  Level 20  
  Witam,
  Widzę że mocno się wgryzłeś w temat tylnej wycieraczki. Mam problem ze spryskiwaczem/wycieraczką tylnej szyby w Golfie 5 (szczegółowy opis) Silnik sprawdzony w innym samochodzie i jest OK. Przez cały czas trzyma przekaźnik spryskiwacza tylnej szyby. Czy masz może jakieś sugestie lub materiały (schemat, opis) do mojego przypadku?
 • #14
  bimber1111
  Level 2  
  Witam
  Chciałem właśnie stworzyć to cudeńko. Niestety nie mogę dostać nigdzie Tranzystora i Tyrystora. Może ktoś będzie w stanie pomóc. z góry dziękuje. Pozdrawiam
 • #15
  badzio
  Level 1  
  Dzieki za opis, zamierzam zrobic sobie taki silniczek do ave :)
  Robie sobie projekt plytki na kompie (Eagle, jak skoncze to wrzuce na forum) ale widze pewne niescislosci pomiedzy schematem ideowym a schematem plytki drukowanej:
  wg schematu ideowego r15 podpiete jest do anody D11, natomiast wg schematu plytki drukowanej r15 podpiete jest do katody d11. wg schematu plytki r14, r15 i r16 sa polaczone ze soba, wg schematu ideowego r14 jest podlaczone tylko z r15 (a r16 idzie do drugiej koncowki r14 oraz katody d11)
  Ktos robil plytke na podstawie schematu ideowego?
  Albo moze ktos robil plytke na kompie i moglby sie pochwalic schematem? Probowalem rysowac recznie ale brzydko mi to wyszlo.
  Pozdrawiam
  PS bimber, ja kupilem tyrystor i tranzystor w lodzi. Widzialem w dwoch sklepach:
  http://www.aphelektra.com/
  http://www.wekton.pl/
 • #16
  Marian B
  Level 37  
  D11 i R15 są połączone ze sobą szeregowo w ten sposób, że to (szregowe) połączenie jest wykonane w powietrzu. Zamiana miejscami elementów połączonych w szereg w niczym nie zmienia zasady działania, ważny tylko kierunek diody.
 • #17
  bimber1111
  Level 2  
  Dzięki wielkie Badzio jednakże wolał bym gdzieś w okolicy Stolicy
 • #18
  Popak
  Moderator on vacation ...
  Witam
  Miesiąc temu kupiłem Golfa MK4 z uszkodzoną tylną wycieraczką. Przyczyny nie działającej wycieraczki były dwie:
  Przetarty przewód masy i uszkodzona elektronika w silniku.
  Patrząc na twoje fotki Marian B napęd jest taki sam jak w moim golfie. Po przebadaniu instalacji i porównując do twojego schematu (zdjęcie drugie "system wycieraczek i spryskiwaczy'') Jest mały błąd. Mianowicie w sterowaniu. Na twoim schemacie jest:

  Pin 1 Zasilanie
  Pin 2 +sterowanie
  Pin 3 -Sterowanie
  Pin 4 Masa


  U mnie wyszło następująco:

  Pin 1 Zasilanie
  Pin 2 - sterowanie
  Pin 3 +sterowanie
  Pin 4 Masa


  Podłączając silnik według twojego schematu silnik cały czas się kręcił. A tak nie powinno być.
  Dla tych co chcą zobaczyć oryginalną płytkę sterownika to zamieszczaj ją po niżej:

  Sterownik wycieraczki tylnej szyby.

  Pozdrawiam
 • #19
  Marian B
  Level 37  
  W przypadku Octavii końcówka "3" jest łączona do masy na pewno. Możliwe, że w Golfie jest inaczej. Błąd tkwi w nazewnictwie cewki na schemacie, "elektrozawór". Otóż nie jest to elektrozawór, o czym byłem przekonany w fazie projektowania, tylko silnik pompki spryskiwacza. Ten silnik poprostu zmienia kierunek obrotów przy pryskanu na tył, a dzieje się to za sprawą przyciskania manetki (do przodu) gdy pryskamy na tylną szybę. Ten błąd w nazwie nie zmienia jednak zasady działania.
  Bylem przekonany, że zmiana "kierunku" pryskania odbywa się za pomocą specjalnego zaworu, a jest o wiele prościej, poprostu z pompki wychodzą dwa wężyki, (jeden wchodzi), i silnik zmienia kierunek obrotów.
 • #20
  Popak
  Moderator on vacation ...
  Witam
  Trochę nie rozumiem jak pompa może zmienić kierunek? Bo jak zmieni kierunek to odwrotnie będzie działać czyli będzie zasysać powietrze z dyszy do zbiornika. :|
  Po niżej schemat elektryczny połączenia pompki i silnika wraz z sterowaniem w golfie 4
  Sterownik wycieraczki tylnej szyby. Sterownik wycieraczki tylnej szyby.
 • #21
  Marian B
  Level 37  
  Konstrukcja pompki jest taka, że prawdopodobnie jest wewnątrz jakiś zaworek, lub zaworki, które powodują, że przy zmianie kierunku wirowania silnika ciecz jest pchana w odpowiednie wężyki. Też o tym nie wiedziałem, dopiero uświadomili mnie forumowicze "Octavii".
  W przypadku samochodu bez wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby jest stosowana inna pompka.
 • #23
  owocowy89
  Level 20  
  Być może podkusiłbym się o zrobienie płytki w eaglu. Prościej by mi było, gdyby ta płytka była narysowana od strony elementów, bo jak widzę, to jest od strony ścieżek. I teraz tak, byłem w sklepie, kupiłem wszystkie elementy pasywne. Tyrystor natomiast kupiłem BRX47, był dużo tańszy i myślę, że wystarczy spokojnie? A i tranzystora tylko mi brakuje... Wie ktoś może o jakimś zamienniku? co zamiast niego można użyć?
 • #24
  dar_dob
  Level 2  
  Panowie, mam audi A4 i padła mi wycieraczka. Silnik sprawny, sprawdzałem. Napięcie do wtyczki też dochodzi (Stałe, wycieraczki i spryskiwacz). Stawiam więc na padniętą płytkę sterującą.

  W moim aucie są 2 pompki spryskiwaczy, osobna na przednią szybę i osobna na tylną.

  Czy sterownik z wątku będzie pasował do mojego auta? Czy to rozwiąże problem?
 • #25
  Marian B
  Level 37  
  Z pewnością będzie pasował, tylko nieco inne będzie podłączenie.
  W tym układzie wyprowadzenia 1 i 4 są podłączone na stałe: 1 do +12V po stacyjce, 4 do masy.
  Stałe podłączenie 3 do masy uruchamia wycieraczki bez spryskiwacza,
  stałe podłączenie 3 do masy i chwilowe 2 do +12V uruchamia spryskiwacz przy "stale" pracujących wycieraczkach.
 • #26
  dar_dob
  Level 2  
  Hmm... Jestem totalnym laikiem w tej dziedzinie i średnio rozumiem to co napisałeś.

  W kazdym razie u mnie:

  1 to + 12V po stacyjce
  4 to masa

  na 2 pojawia się +12V po włączeniu wycieraczki
  na 3 pojawia się +12V po włączeniu spryskiwacza

  Tyle zdążyłem sprawdzić.


  Możesz mi łopatologicznie wytłumaczyć gdzie co podłączyć do twojego układu, jakie zmiany zrobić?
 • #27
  Marian B
  Level 37  
  Pomyliłem się w poprzednim poście, powinno być: chwilowe 2 do +12V uruchamia spryskiwacz. Już to poprawiłem.
  W twoim przypadku wycieraczki są włączane "plusem" (przez podanie napięcia 12V), a więc potrzebna by była jeszce jedna bramka, inwerter na wejściu. Prostszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie na wejściu, zamiast inwertera, małego przekażniczka. Nie trzeba wtedy przerabiać układu. Po podaniu plusa na uzwojenie przekażnika, styki wygenerują "minus" do włączenia wycieraczki.
  Poza tym, odwrócona jest rola końcówek 2 i 3, trzeba je zamienić.
 • #28
  marian paszek
  Level 19  
  wlasnie odpalilem to cudenko na stole . lata pieknie . w sobote montuje u syna w Octavii. co prawda orginalny modul sterownika wyglada zupelnie inaczej niz prezentowany na zdjeciach -jest montowany na jednostronnej plytce smd i nie zawiera tylu el jak w opisie, ale zas sterowania jest ta sama . drugi problem to prad silniczka . na biegu jalowym bez samej wycieraczki wykazuje mi prad poboru 2,5A a nie 3,5 jak w opisie . jedyna zmiana to zastosowanie ukladu HEF40106 BP oraz tranzystora IRFZ34N . gratulacje dla autora za opis dzialania wszystkie opisane funkcje i ew. modyfikacje sie sprawdzaja , . .
 • #29
  romek ss
  Level 2  
  W moim przypadku za nie działający silniczek tylnej wycieraczki były szczotko trzymacze ( jedna szczotka się zawiesiła ), po wyczyszczeniu szczotko trzymaczy wszystko śmiga jak trzeba i cieszę się działającą tylną wycieraczką skoda octavia 2 lift