Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Równanie stanu. Obliczanie transmisji. Transformata Laplacea.

Fajfer2 30 Oct 2006 19:12 3760 2
 • #1
  Fajfer2
  Level 20  
  Czy przy obliczaniu transmitancji przez równania stanu można
  zamiast różniczkowania zastosować transformatę Laplace'a ?
 • #3
  Quarz
  Level 43  
  Witam,
  Fajfer2 wrote:
  Czy przy obliczaniu transmitancji przez równania stanu można
  zamiast różniczkowania zastosować transformatę Laplace'a ?

  Równania Stanu, to równania (układy równań) różniczkowo - całkowe opisujące stan pewnego obiektu.
  Dlatego też, by znaleźć parametry tego obiektu, czyli Zmienne Stanu, należy owe równania (układ równań) rozwiazać, uwzględniając warunki brzegowe.
  Można to zrobić Metedą Klasyczną, a można też zastosować transformatę Laplace'a, czy transformatę Carsona - Heaviside'a.
  Oba przekształcenia całkowe (transformaty) różnią się między sobą czynnikiem, który jest parametrem w obu przekształceniach w taki sposób, że w transformacie Laplace'a owego czynnika przez całką oznaczoną nie ma, a w transformacie Carsona - Heaviside'a jest.

  Dla przykładu, dla transformaty Laplace'a ze stałej C, jej transfomata (obraz) jest C/p (lub częściej w elektrotechnice: C/s), a dla transformaty Carsona - Heaviside'a jest nadal C, a więc oryginał i jego obraz dla wartości stałej (czyli nie będącej funkcją zmiennej niezależnej) są tożsame.
  Ma to niekiedy znaczenie intepretacyjne, szczególnie w zastosowaniach czysto teoretycznych, gdzie "wymiar", lub wynikająca z obrazu jednosta, nie ma znaczenia.
  W elektrotechnice przyjęto stosować transformatę Laplace'a ze względu na podobieństwo wzorów (opis różniczką, lub całką) elementów zachowawczych, takich jak induktor L, czy kondensator C, do wzorów wynikajacych z zapisu dla wymuszeń sinusoidalnych w Metodzie Symbolicznej (liczb zespolonych).
  Np. operatorowa impedancja dwójnika R - L: Z(s) = R + s•L, czy podobnie dla szeregowego połączenia rezystora R z kondensatorem C: Z(s) = R + 1/(s•C).
  Parametr przekształcenia s nazywany pulsacją zespoloną w ogólności, przyjmuje się wtedy równy s = j•ω, gdzie oczywiście: j = √(-1) - jednostka urojona.
  Lecz nic za darmo, przy przekształceniu Laplace'a transformaty stałych wymuszeń w obwodach elekrycznych, a więc napięcia E i prądu I stałego należy dzielić przez s, czyli mamy np. E/s, I/s.
  Pozdrawiam