Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

RS-232 + PC<->AVR + Simple Terminal

05 Lis 2006 13:48 3626 15
 • Poziom 17  
  Witam!

  Mam problrm ze skomunikowaniem ze sobą AT90S2313 z PC. Dysponuję zestawem uruchomieniowym ZL1AVR dedykowanym do książki J. Dolińskiego "Mikrokontrolery AVR w praktyce". W jednym z ćwiczeń przedstawionych w tej książce jest opisana właśnie komunikacja PC z AVR i sterowanie obrotami silnika prądu stałego.

  Dokumentacja płytki znajduje się tutaj:
  http://www.btc.pl/pdf/zl1avr.pdf

  Do procka wgrałem program. Do komunikacji używam prostego programu Simple Terminal i tu pojawia się problem. Nie mogę za nic przesłać żadnej wiadomości do uC. Program wypisuje mi komunikat, że nie ma urządzenia, albo że nie jest włączone.

  Czy ktoś wie gdzie może być przyczyna problemu?

  Ustawienia programu wyglądają tak:

  Port name: COM1
  Baud rate: 38400
  Data bits: 8
  Parity: none
  Stop bits: 1
  Hardware flow: none
  Software flow: none
  DTR control: Standard
  Device check: yes

  Natopmiast sam program wygląda następująco:

  Code:


  /********************************************************************/
  /* Ćwiczenie 8 - Zdalna regulacja obrotów silnika DC z komputera PC */
  /*               Modulacja PWM przy użyciu timera1                  */
  /*               Wykorzystanie UART-a do transmisji z komputerem    */
  /* J.D. '2003                                                       */
  /********************************************************************/

  #include <io.h>
  #include <progmem.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <interrupt.h>
  #include <signal.h>

  #define FCPU      8000000    //częstotliwość oscylatora CPU
  #define VUART     38400      //prędkość transmisji [bit/s]
  #define VUBRR     FCPU/(VUART*16)-1    //wpis do UBRR dla VUART

  unsigned char romram;        //romram=1 => dane z pamięci programu
                               //romram=0 => dane z RAM-u
  char *pfifosio;              //wskaźnik na kolejkę UART-u
  unsigned char volatile fodbznak=0;    //flaga: "odebrano znak"
  char komenda;                //odebrana komenda z PC-ta
  char *fifosio[];            //wskaźnik na kolejkę UART-u


  SIGNAL(SIG_UART_RECV)        //procedura obsługi odbiornika UART-u
  {
   komenda=UDR;                //zapamiętaj odebraną komendę
   fodbznak=1;                 //ustaw flagę odebrania znaku
  }

  SIGNAL(SIG_UART_TRANS)       //procedura obsługi nadajnika UART
  {                            //wywoływana po wysłaniu znaku
   char znak;

   if(romram)                  //skąd pobierać dane?
   {
    znak=PRG_RDB(pfifosio++); //pobierz daną z pamięci programu
   }
   else
   {
    znak=*pfifosio++;         //pobierz dane z pamięci RAM
   }
   if(znak!=0)                 //czy koniec pobierania danych?
   {
    UDR=znak;                  //nie, wyślij znak pobrany z kolejki
   }
   else
   {
    cbi(UCR,TXEN);             //tak, wyłącz nadajnik
   }
  }

  void czekaj(unsigned long zt) //procedura wytracania czasu
  {
   #define tau 10.38
   unsigned char zt1;
   for(;zt>0;zt--)
   {
    for(zt1=255;zt1!=0;zt1--);
   }
  }

  void wyslijtekstROM(char *tekst)  //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=1;                   //dane będą z pamięci programu
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=PRG_RDB(pfifosio++);   //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  void wyslijtekst(char *tekst)     //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=0;                   //dane będą z pamięci danych
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=*pfifosio++;           //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  int main(void)               
  {
   unsigned char i;
   unsigned char volatile licznikkl=0;  //zmienna wykorzystywana do pomiaru czasu
                               //naciśnięcia przycisków

   char volatile przyrost=1;  //przyrost zmiany współczynnika wypełnienia sygnału PWM
   //tablica komunikatów do wysłania
   char *info[7]={
                  PSTR("\n\rRegulator obrotów silnika DC\n\r"),
                  PSTR(", - zmniejszanie obrotów\n\r"),
                  PSTR(". - zwiększanie obrotów\n\r"),
                  PSTR("0 - zatrzymanie silnika\n\r"),
                  PSTR("1 - start z max. obrotami\n\r"),
                  PSTR("N - podaj aktualne parametry sterownika\n\r\n"),
                  PSTR("\n\rAktualne parametry PWM:")
                 };

   union                       //unia pozwala na bajtowy dostęp do zmiennej int
        {
         unsigned int pwm;
         unsigned char pwmc[2];
        }volatile upwm;        //aktualny współczynnik wypełnienia sygn. PWM

   DDRB=0xff;    //PORTB - wy
   PORTB=0xff;   
   DDRD=0x02;    //PD1 - wy (RXD), pozostałe we
   PORTD=0x02;   //podciągania wejścia PD1 (RXD)
   UBRR=VUBRR;   //ustaw prędkość transmisji
   UCR=1<<RXCIE | 1<<TXCIE  | 1<<RXEN;   //zezwolenie na przerwania od
                     //odbiornika i nadajnika, zezwolenie na odbiór i nadawanie
   TCCR1A=0x83;      //PWM 10 bitowy
                     //zerowanie OC1 po spełnieniu warunku równości podczas liczenia
                     //w górę, ustawiane podczas liczenia w dół
   TCCR1B=0x01;      //preskaler=3, co przy 10-bit PWM daje Fwy=ok. 61Hz @8MHz
   TCNT1L=0x00;      //wstępne ustawienie licznika 1
   TCNT1H=0x00;
   upwm.pwm=0x3ff;   //początkowo silnik włączony, wartość TOP odpowiada wysokiemu
                     //poziomowi na wyjściu OC1 (PB3)
   OCR1H=upwm.pwmc[1];         //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
   OCR1L=upwm.pwmc[0];         //OCR1 timera1
   sei();            //włącz przerwania

   for(i=0;i<5;i++) //wyślij winietkę
   {
    wyslijtekstROM(info[i]);   //wysłanie pojedynczej linii tekstu
    while(bit_is_set(UCR,TXEN));    //trzeba zaczekać, aż zostanie wysłana do końca
   }

   while(1)          //główna pętla programu
   {
    if(fodbznak)          //czy odebrano jakiś znak?
    {
     fodbznak=0;          //tak
     switch (komenda)     //interpretacja komendy i wykonanie odpowiedniej akcji
     {
      case '.':                 //odebrano "." - zwiększ prędkość
                upwm.pwm+=przyrost;       //zwiększ PWM
                if(upwm.pwm>0x3ff)
                {
                 upwm.pwm=0x3ff;    //jeśli przekroczono wartość TOP, to ustaw TOP
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;              //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case ',':                 //odebrano "," - zmniejsz prędkość
                upwm.pwm-=przyrost;      //zmniejsz PWM
                if(upwm.pwm>0x3ff)
                {
                 upwm.pwm=0;        //jeśli przekroczono wartość zero to ustaw zero
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;        //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case '0':                //odebrano "0" - zatrzymaj silnik
                upwm.pwm=0;    //silnik STOP
                break;
      case '1':                //odebrano "1" - ustaw max obroty silnika
                upwm.pwm=0x3ff;     //silnik na MAX
                break;
      case 'n':
      case 'N':
                wyslijtekstROM(info[6]);      //wysłanie pojedynczej linii tekstu
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                wyslijtekst("0x");       //wyślij prefiks dla liczb heksadecymalnych
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                itoa(upwm.pwm,fifosio,16);   //konwersja liczby int (hex)
                                              //na łańcuch znakowy
                wyslijtekst(fifosio);        //wyślij aktualną wartość PWM do PC-ta
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                break;
     }
     if(licznikkl>6)
     {
      przyrost=+16;             //wykryto długie naciśnięcie klawisza,
                                //zwiększ krok regulacji
      licznikkl=6;              //dalej już nie zwiększaj kroku
      cbi(PORTB,1);             //zapal diodę LED2
     }
     OCR1H=upwm.pwmc[1];        //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
     OCR1L=upwm.pwmc[0];        //OCR1 timera1
    }
    else
    {                           //jeśli cisza na linii, ustaw parametry spoczynkowe
     licznikkl=0;
     przyrost=1;
     sbi(PORTB,1);              //zgaś diodę LED2
    }
   }
  }  Jeśłi ktoś jest w stanie pomóc mi dobrać ustawienia terminala to będę bardzo wdzięczny. To jest moje pierwsze podejście do RS-232 i w tym temacie nie orientuję się jeszcze najlepiej.

  P.S. Czy przyczyną problemu może być źłe polutowany kabel?
  U mnie jeśli spojrzeć na piny od strony zew. (nie tej po której się lutuje) to połączenia wyglądają następująco:
  2-2,
  3-3,
  5-5.
  Czy nie trzeba np. skrosować lini 2 i 3 (RXD iTXD)?
 • Poziom 42  
  ... kolego - to oczywiste, że nie możesz łączyć wyjścia TxD AT90S2313 z wyjściem Tx na RS232 z PCta. TAK TRZEBA to skrosować ;) a poza tym zrób jeszcze tak:

  połącz we wtyczce (jeśli masz DB9) Pin6 z Pinem4 a następnie Pin7 z Pinem8. Poza tym podłącz swoją masę układu GND z Pinem5

  i transmisja powinna działać poprawnie (jeśli chodzi o hardware - bo nie analizowałem tego programu) ;)

  pozdrówka
 • Poziom 17  
  mirekk36 napisał:
  ... kolego - to oczywiste, że nie możesz łączyć wyjścia TxD AT90S2313 z wyjściem Tx na RS232 z PCta. TAK TRZEBA to skrosować ;) a poza tym zrób jeszcze tak:

  połącz we wtyczce (jeśli masz DB9) Pin6 z Pinem4 a następnie Pin7 z Pinem8. Poza tym podłącz swoją masę układu GND z Pinem5

  i transmisja powinna działać poprawnie (jeśli chodzi o hardware - bo nie analizowałem tego programu) ;)

  pozdrówka


  Witam!

  Od strony płytki wygląda to tak.

  RS-232 + PC<->AVR + Simple Terminal

  Jak widać są wykonane zapętlenia sygnałów na pinach 7 i 8 oraz 1,4 i 6. Przy wtyczne na PC tych zapętleń nie ma. Pin 5 jest podłączony do masy układu.

  Natomiast same połączenia kabelków na wtyczkach wyglądają następująco:

  RS-232 + PC<->AVR + Simple Terminal

  Jak widać połączone są piny 5-5, 2-2 i 3-3. Czy tak ma być?
 • Poziom 19  
  Wersja uproszczone RS232 zlacze 9 pin

  DS9 DS9
  pin 5 <> pin 5 (Ground-Ground)
  pin 3 <> pin 2 (Transmit-Receive)
  pin 2 <> pin 3 (Receive-Transmit)
  Ekran <> Obudowa

  dodatkowo w kazdym ze zlacz zwieramy : pin4 z pin 6, pin7 z pin8.
 • Poziom 42  
  ... teraz widzę w czym twój problem ;)

  ... otóż rysunek z tymi kabelkami jak go nazwałeś jest odnośnie połączeń jest poprawny - aczkolwiek opisy kierunków Rx i Tx są troszkę porąbane ;)

  ... u ciebie skrosowanie następuje już na twojej płytce - więc kabla nie musisz ruszać.

  nóżka T1OUT (14) z MAXa232 wychodzi na pin.2 we wtyczce DB9 czyli sygnał Tx z twojego układu idzie na Rx w PC , natomiast nóżka R1IN (13) z MAXa232 wychodzi na pin.3 we wtyczce DB9 czyli sygnał Tx z PC idzie do RxD twojego układu. Tu jest ten kros - spójrz sobie w notę katalogową MAX232 i wszystko stanie się jasne ;)

  zatem jeśli nic nie zmieniałeś w układzie ani w kablach to wszystko od strony sprzętowej powinno ci działać poprawnie a jeżeli tak nie jest to szukaj błędu po stronie programu ;)

  pozdrówka
 • Poziom 19  
  Tak dla zasady , czy zworki JP2 i JP3 sa włożone prawidłowo ?

  Pozdrawiam
 • Poziom 17  
  kaczepa napisał:
  Tak dla zasady , czy zworki JP2 i JP3 sa włożone prawidłowo ?

  Pozdrawiam


  Na pewno są dobrze włożone. ;-)

  Cytat:

  zatem jeśli nic nie zmieniałeś w układzie ani w kablach to wszystko od strony sprzętowej powinno ci działać poprawnie a jeżeli tak nie jest to szukaj błędu po stronie programu


  Program wgrałem już skompilowany w takiej wersji, jaka jest zamieszczona na stronie. Nie komplilowałem i nie pisałem programu sam. Może problem tkwi w ustawieniach terminala? Czy ktoś używał tego programu i może mi pomóc go skonfigurować?
 • VIP Zasłużony dla elektroda
  Zrób prosty i znany test. Tam gdzie masz zworki J2 i J3 zewrzyj jedną z drugą, oby zewrzeć tym samym pin 11 i 12 Max232, wtedy powinieneś w oknie przychodzącym terminala otrzymać dokładnie to samo co wysyłasz, nie pamiętam jak wygląda ten terminal, ale poza otwarciem portu całą resztą możesz się na początku nie przejmować.

  Tym sposobem sprawdzisz poprawność pracy interfejsu, bo może to w nim tkwi błąd.

  Takie zwarcie nie zaszkodzi ani PCtowi, ani maxowi, ani AVRowi, jeśli zwarłbyś przez przypadek jego Tx i Rx
 • Poziom 17  
  McRancor napisał:
  Zrób prosty i znany test. Tam gdzie masz zworki J2 i J3 zewrzyj jedną z drugą, oby zewrzeć tym samym pin 11 i 12 Max232, wtedy powinieneś w oknie przychodzącym terminala otrzymać dokładnie to samo co wysyłasz, nie pamiętam jak wygląda ten terminal, ale poza otwarciem portu całą resztą możesz się na początku nie przejmować.

  Tym sposobem sprawdzisz poprawność pracy interfejsu, bo może to w nim tkwi błąd.

  Takie zwarcie nie zaszkodzi ani PCtowi, ani maxowi, ani AVRowi, jeśli zwarłbyś przez przypadek jego Tx i Rx


  Wykonałem ten test i niestety program nie reaguje. Nie widzę w oknie przychodzącym nic. :( Termina nawet nie widzi urządzenia. :(
 • Pomocny post
  VIP Zasłużony dla elektroda
  Czyli czeka Cie teraz kombinowanie z kablem, pewnie masz zamienione w kablu Rx z Txem (2 i 3 noga złącza 9-pinowego), sprawdź czy złącze odpowiedniej płci (takie jak producent płytki podał) bo może się okazać że masz przeciwne i przez to sygnały są na złych przewodach.

  Zacznij od zwarcia 2 i 3 nogi w porcie COM komputera, powinno być echo (to co nadajesz to dostajesz) i po kolei wyeliminujesz w ten sposób błędy...

  Sterowanie przepływem ustaw na brak i upewnij się że COM odpowiedni (czy nie masz go przełączonego w biosie na IrDA) i musi działać.
 • Poziom 17  
  McRancor napisał:
  Czyli czeka Cie teraz kombinowanie z kablem, pewnie masz zamienione w kablu Rx z Txem (2 i 3 noga złącza 9-pinowego), sprawdź czy złącze odpowiedniej płci (takie jak producent płytki podał) bo może się okazać że masz przeciwne i przez to sygnały są na złych przewodach.

  Zacznij od zwarcia 2 i 3 nogi w porcie COM komputera, powinno być echo (to co nadajesz to dostajesz) i po kolei wyeliminujesz w ten sposób błędy...

  Sterowanie przepływem ustaw na brak i upewnij się że COM odpowiedni (czy nie masz go przełączonego w biosie na IrDA) i musi działać.


  Więc tak. Złączki są dobrych płci. Dokładnie takie jak przewidział producent, ale z tego co przed chwilą wywnioskowałem numeracja żeńskich jest odbiciem lustrzanych męskich. Kiedy teraz zwieram pin 3 i 4, czyli 2 i 3 w odbiciu lustrzanym końcówki męskiej to wraca echo. To co wysyłam to odbieram.

  To może być dobry trop. :D

  Na razie idę spać. Jutro może skończę tą nierówną walkę.
 • Poziom 42  
  Cytat:
  Kiedy teraz zwieram pin 3 i 4, czyli 2 i 3 w odbiciu lustrzanym


  pisząc to - pomyliłeś się? jak to zwierasz pin 3 i 4 ? nie może po drugiej stronie pin 2 i 3 zamienić się na 3 i 4 ;) chyba że coś z kablem jest źle. ;)

  weź sobie miernik i zmierz "zwarciowo" po jednej i drugiej stronie kabla powinieneś mieć zwarcie na pinach nr 2 oraz zwarcie na pinach nr 3

  pozdrówka
 • VIP Zasłużony dla elektroda
  Jak wsadzi się męskie złącze zamiast żeńskiego to właśnie taki cyrk powstaje, pamiętaj jeszcze o połączeniu mas! (w "oryginale" 5 noga COMa)
 • Poziom 17  
  No coż problem się rozwiązał głównie dzięki pomocy McRancor. Przyczyna problemów tkwiła w źle polutowanym przewodzie do RSa. Nie wziołem poprawki na to, że numeracja końcówki żeńskiej jest odbiciem lustrzanym męskiej.
 • Poziom 17  
  No coż transmisja działa na skompilowanym programie aż miło.

  Teraz przechodzę do napisania programu pod moje potrzeby. Na początek chciałem przenieść program napisany w starszej wersji kompilatora na nowszy. Chciałem, bo niestety mi się to nie udało. :( Naniosłem poprawki i skompilowałem program. Po wgraniu na uC silnik kręci się dość wolno, a powinien startować z max prędkością. Nie mogę też nim sterować. Oto miejsca, gdzie dokonałem zmian:

  1)

  Stara wersja:

  Code:

  #include <io.h>
  #include <progmem.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <interrupt.h>
  #include <signal.h>


  Nowa:

  Code:

  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/signal.h>
  #include <avr/pgmspace.h>


  2)

  Stara:
  Code:

  SIGNAL(SIG_UART_TRANS)       //procedura obsługi nadajnika UART
  {                            //wywoływana po wysłaniu znaku
   char znak;

   if(romram)                  //skąd pobierać dane?
   {
    [b]znak=PRG_RDB(pfifosio++); //pobierz daną z pamięci programu[/b]
   }
   else
   {
    znak=*pfifosio++;         //pobierz dane z pamięci RAM
   }
   if(znak!=0)                 //czy koniec pobierania danych?
   {
    UDR=znak;                  //nie, wyślij znak pobrany z kolejki
   }
   else
   {
    [b]cbi(UCR,TXEN);             //tak, wyłącz nadajnik[/b]
   }
  }


  Nowa:
  Code:

  SIGNAL(SIG_UART_TRANS)       //procedura obsługi nadajnika UART
  {                            //wywoływana po wysłaniu znaku
   char znak;

   if(romram)                  //skąd pobierać dane?
   {
    [b]znak=pgm_read_byte(pfifosio++); //pobierz daną z pamięci programu[/b]
   }
   else
   {
    znak=*pfifosio++;         //pobierz dane z pamięci RAM
   }
   if(znak!=0)                 //czy koniec pobierania danych?
   {
    UDR=znak;                  //nie, wyślij znak pobrany z kolejki
   }
   else
   {
    [b]UCR = (UCR & 0xF7);//cbi(UCR,TXEN);             //tak, wyłącz nadajnik[/b]
   }
  }


  3)

  Stara
  Code:

  void wyslijtekstROM(char *tekst)  //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=1;                   //dane będą z pamięci programu
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   [b]sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=PRG_RDB(pfifosio++);   //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane[/b]
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  void wyslijtekst(char *tekst)     //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=0;                   //dane będą z pamięci danych
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   [b]sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik[/b]
   UDR=*pfifosio++;           //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }


  Nowa:

  Code:

  void wyslijtekstROM(char *tekst)  //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=1;                   //dane będą z pamięci programu
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   [b]UCR = (UCR | 0x08);//sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=pgm_read_byte(pfifosio++);   //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane[/b]
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  void wyslijtekst(char *tekst)     //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=0;                   //dane będą z pamięci danych
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   [b]UCR = (UCR | 0x08);//sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=*pfifosio++;           //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane[/b]
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }


  4)
  Stara:
  Code:

  char *info[7]={
                  PSTR("\n\rRegulator obrotów silnika DC\n\r"),
                  PSTR(", - zmniejszanie obrotów\n\r"),
                  PSTR(". - zwiększanie obrotów\n\r"),
                  PSTR("0 - zatrzymanie silnika\n\r"),
                  PSTR("1 - start z max. obrotami\n\r"),
                  PSTR("N - podaj aktualne parametry sterownika\n\r\n"),
                  PSTR("\n\rAktualne parametry PWM:")
                 };


  Nowa:

  Code:

  char *info[7]={
                  "\n\rRegulator obrotów silnika DC\n\r",
                  ", - zmniejszanie obrotów\n\r",
                  ". - zwiększanie obrotów\n\r",
                  "0 - zatrzymanie silnika\n\r",
                  "1 - start z max. obrotami\n\r",
                  "N - podaj aktualne parametry sterownika\n\r\n",
                  "\n\rAktualne parametry PWM:"
                 };


  Podejrzewam, że problem może tkwić w funkcjach pgm_read_byte i PRG_RDB, a dokładnie w ich kompatybilności. W starszej wersji kompilatora była biblioteka <progmem.h>. W nowszej jej nie ma, ale szperając znalazłem <pgmspace.h>, ale nie wiem czy są to odpowiedniki. Jeśli ktoś ma pomysł gdzie może tkwić błąd to proszę o pomoc. Zmian w porównaniu z oryginałem nie ma dużo, więc dla takich specjalistów jak Wy nie będzie to problem. ;-)

  A pełne programy wyglądają nstępująco:

  Stara wersja:
  Code:

  #include <io.h>
  #include <progmem.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <interrupt.h>
  #include <signal.h>

  #define FCPU      8000000    //częstotliwość oscylatora CPU
  #define VUART     38400      //prędkość transmisji [bit/s]
  #define VUBRR     FCPU/(VUART*16)-1    //wpis do UBRR dla VUART

  unsigned char romram;        //romram=1 => dane z pamięci programu
                               //romram=0 => dane z RAM-u
  char *pfifosio;              //wskaźnik na kolejkę UART-u
  unsigned char volatile fodbznak=0;    //flaga: "odebrano znak"
  char komenda;                //odebrana komenda z PC-ta
  char *fifosio[];            //wskaźnik na kolejkę UART-u


  SIGNAL(SIG_UART_RECV)        //procedura obsługi odbiornika UART-u
  {
   komenda=UDR;                //zapamiętaj odebraną komendę
   fodbznak=1;                 //ustaw flagę odebrania znaku
  }

  SIGNAL(SIG_UART_TRANS)       //procedura obsługi nadajnika UART
  {                            //wywoływana po wysłaniu znaku
   char znak;

   if(romram)                  //skąd pobierać dane?
   {
    znak=PRG_RDB(pfifosio++); //pobierz daną z pamięci programu
   }
   else
   {
    znak=*pfifosio++;         //pobierz dane z pamięci RAM
   }
   if(znak!=0)                 //czy koniec pobierania danych?
   {
    UDR=znak;                  //nie, wyślij znak pobrany z kolejki
   }
   else
   {
    cbi(UCR,TXEN);             //tak, wyłącz nadajnik
   }
  }

  void czekaj(unsigned long zt) //procedura wytracania czasu
  {
   #define tau 10.38
   unsigned char zt1;
   for(;zt>0;zt--)
   {
    for(zt1=255;zt1!=0;zt1--);
   }
  }

  void wyslijtekstROM(char *tekst)  //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=1;                   //dane będą z pamięci programu
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=PRG_RDB(pfifosio++);   //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  void wyslijtekst(char *tekst)     //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=0;                   //dane będą z pamięci danych
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=*pfifosio++;           //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  int main(void)               
  {
   unsigned char i;
   unsigned char volatile licznikkl=0;  //zmienna wykorzystywana do pomiaru czasu
                               //naciśnięcia przycisków

   char volatile przyrost=1;  //przyrost zmiany współczynnika wypełnienia sygnału PWM
   //tablica komunikatów do wysłania
   char *info[7]={
                  PSTR("\n\rRegulator obrotów silnika DC\n\r"),
                  PSTR(", - zmniejszanie obrotów\n\r"),
                  PSTR(". - zwiększanie obrotów\n\r"),
                  PSTR("0 - zatrzymanie silnika\n\r"),
                  PSTR("1 - start z max. obrotami\n\r"),
                  PSTR("N - podaj aktualne parametry sterownika\n\r\n"),
                  PSTR("\n\rAktualne parametry PWM:")
                 };

   union                       //unia pozwala na bajtowy dostęp do zmiennej int
        {
         unsigned int pwm;
         unsigned char pwmc[2];
        }volatile upwm;        //aktualny współczynnik wypełnienia sygn. PWM

   DDRB=0xff;    //PORTB - wy
   PORTB=0xff;   
   DDRD=0x02;    //PD1 - wy (RXD), pozostałe we
   PORTD=0x02;   //podciągania wejścia PD1 (RXD)
   UBRR=VUBRR;   //ustaw prędkość transmisji
   UCR=1<<RXCIE | 1<<TXCIE  | 1<<RXEN;   //zezwolenie na przerwania od
                     //odbiornika i nadajnika, zezwolenie na odbiór i nadawanie
   TCCR1A=0x83;      //PWM 10 bitowy
                     //zerowanie OC1 po spełnieniu warunku równości podczas liczenia
                     //w górę, ustawiane podczas liczenia w dół
   TCCR1B=0x01;      //preskaler=3, co przy 10-bit PWM daje Fwy=ok. 61Hz @8MHz
   TCNT1L=0x00;      //wstępne ustawienie licznika 1
   TCNT1H=0x00;
   upwm.pwm=0x3ff;   //początkowo silnik włączony, wartość TOP odpowiada wysokiemu
                     //poziomowi na wyjściu OC1 (PB3)
   OCR1H=upwm.pwmc[1];         //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
   OCR1L=upwm.pwmc[0];         //OCR1 timera1
   sei();            //włącz przerwania

   for(i=0;i<5;i++) //wyślij winietkę
   {
    wyslijtekstROM(info[i]);   //wysłanie pojedynczej linii tekstu
    while(bit_is_set(UCR,TXEN));    //trzeba zaczekać, aż zostanie wysłana do końca
   }

   while(1)          //główna pętla programu
   {
    if(fodbznak)          //czy odebrano jakiś znak?
    {
     fodbznak=0;          //tak
     switch (komenda)     //interpretacja komendy i wykonanie odpowiedniej akcji
     {
      case '.':                 //odebrano "." - zwiększ prędkość
                upwm.pwm+=przyrost;       //zwiększ PWM
                if(upwm.pwm>0x3ff)
                {
                 upwm.pwm=0x3ff;    //jeśli przekroczono wartość TOP, to ustaw TOP
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;              //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case ',':                 //odebrano "," - zmniejsz prędkość
                upwm.pwm-=przyrost;      //zmniejsz PWM
                if(upwm.pwm>0x3ff)
                {
                 upwm.pwm=0;        //jeśli przekroczono wartość zero to ustaw zero
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;        //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case '0':                //odebrano "0" - zatrzymaj silnik
                upwm.pwm=0;    //silnik STOP
                break;
      case '1':                //odebrano "1" - ustaw max obroty silnika
                upwm.pwm=0x3ff;     //silnik na MAX
                break;
      case 'n':
      case 'N':
                wyslijtekstROM(info[6]);      //wysłanie pojedynczej linii tekstu
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                wyslijtekst("0x");       //wyślij prefiks dla liczb heksadecymalnych
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                itoa(upwm.pwm,fifosio,16);   //konwersja liczby int (hex)
                                              //na łańcuch znakowy
                wyslijtekst(fifosio);        //wyślij aktualną wartość PWM do PC-ta
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                break;
     }
     if(licznikkl>6)
     {
      przyrost=+16;             //wykryto długie naciśnięcie klawisza,
                                //zwiększ krok regulacji
      licznikkl=6;              //dalej już nie zwiększaj kroku
      cbi(PORTB,1);             //zapal diodę LED2
     }
     OCR1H=upwm.pwmc[1];        //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
     OCR1L=upwm.pwmc[0];        //OCR1 timera1
    }
    else
    {                           //jeśli cisza na linii, ustaw parametry spoczynkowe
     licznikkl=0;
     przyrost=1;
     sbi(PORTB,1);              //zgaś diodę LED2
    }
   }
  }


  Nowa wersja:

  Code:

  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/signal.h>
  #include <avr/pgmspace.h>

  #define FCPU      8000000    //częstotliwość oscylatora CPU
  #define VUART     38400      //prędkość transmisji [bit/s]
  #define VUBRR     FCPU/(VUART*16)-1    //wpis do UBRR dla VUART

  unsigned char romram;        //romram=1 => dane z pamięci programu
                               //romram=0 => dane z RAM-u
  char *pfifosio;              //wskaźnik na kolejkę UART-u
  unsigned char volatile fodbznak=0;    //flaga: "odebrano znak"
  char komenda;                //odebrana komenda z PC-ta
  char *fifosio[];            //wskaźnik na kolejkę UART-u


  SIGNAL(SIG_UART_RECV)        //procedura obsługi odbiornika UART-u
  {
   komenda=UDR;                //zapamiętaj odebraną komendę
   fodbznak=1;                 //ustaw flagę odebrania znaku
  }

  SIGNAL(SIG_UART_TRANS)       //procedura obsługi nadajnika UART
  {                            //wywoływana po wysłaniu znaku
   char znak;

   if(romram)                  //skąd pobierać dane?
   {
    znak=pgm_read_byte(pfifosio++); //pobierz daną z pamięci programu
   }
   else
   {
    znak=*pfifosio++;         //pobierz dane z pamięci RAM
   }
   if(znak!=0)                 //czy koniec pobierania danych?
   {
    UDR=znak;                  //nie, wyślij znak pobrany z kolejki
   }
   else
   {
    UCR = (UCR & 0xF7);//cbi(UCR,TXEN);             //tak, wyłącz nadajnik
   }
  }

  void czekaj(unsigned long zt) //procedura wytracania czasu
  {
   #define tau 10.38
   unsigned char zt1;
   for(;zt>0;zt--)
   {
    for(zt1=255;zt1!=0;zt1--);
   }
  }

  void wyslijtekstROM(char *tekst)  //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=1;                   //dane będą z pamięci programu
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   UCR = (UCR | 0x08);//UCR = 1 << TXEN;//sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=pgm_read_byte(pfifosio++);   //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  void wyslijtekst(char *tekst)     //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=0;                   //dane będą z pamięci danych
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   UCR = (UCR | 0x08);//UCR = 1 << TXEN;//sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=*pfifosio++;           //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  int main(void)               
  {
   unsigned char i;
   unsigned char volatile licznikkl=0;  //zmienna wykorzystywana do pomiaru czasu
                               //naciśnięcia przycisków

   char volatile przyrost=1;  //przyrost zmiany współczynnika wypełnienia sygnału PWM
   //tablica komunikatów do wysłania
   char *info[7]={
                  "\n\rRegulator obrotów silnika DC\n\r",
                  ", - zmniejszanie obrotów\n\r",
                  ". - zwiększanie obrotów\n\r",
                  "0 - zatrzymanie silnika\n\r",
                  "1 - start z max. obrotami\n\r",
                  "N - podaj aktualne parametry sterownika\n\r\n",
                  "\n\rAktualne parametry PWM:"
                 };

   union                       //unia pozwala na bajtowy dostęp do zmiennej int
        {
         unsigned int pwm;
         unsigned char pwmc[2];
        }volatile upwm;        //aktualny współczynnik wypełnienia sygn. PWM

   DDRB=0xff;    //PORTB - wy
   PORTB=0xff;   
   DDRD=0x02;    //PD1 - wy (RXD), pozostałe we
   PORTD=0x02;   //podciągania wejścia PD1 (RXD)
   UBRR=VUBRR;   //ustaw prędkość transmisji
   UCR=1<<RXCIE | 1<<TXCIE  | 1<<RXEN;   //zezwolenie na przerwania od
                     //odbiornika i nadajnika, zezwolenie na odbiór i nadawanie
   TCCR1A=0x83;      //PWM 10 bitowy
                     //zerowanie OC1 po spełnieniu warunku równości podczas liczenia
                     //w górę, ustawiane podczas liczenia w dół
   TCCR1B=0x01;      //preskaler=3, co przy 10-bit PWM daje Fwy=ok. 61Hz @8MHz
   TCNT1L=0x00;      //wstępne ustawienie licznika 1
   TCNT1H=0x00;
   upwm.pwm=0x3ff;   //początkowo silnik włączony, wartość TOP odpowiada wysokiemu
                     //poziomowi na wyjściu OC1 (PB3)
   OCR1H=upwm.pwmc[1];         //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
   OCR1L=upwm.pwmc[0];         //OCR1 timera1
   sei();            //włącz przerwania

   for(i=0;i<5;i++) //wyślij winietkę
   {
    wyslijtekstROM(info[i]);   //wysłanie pojedynczej linii tekstu
    while(bit_is_set(UCR,TXEN));    //trzeba zaczekać, aż zostanie wysłana do końca
   }

   while(1)          //główna pętla programu
   {
    if(fodbznak)          //czy odebrano jakiś znak?
    {
     fodbznak=0;          //tak
     switch (komenda)     //interpretacja komendy i wykonanie odpowiedniej akcji
     {
      case '.':                 //odebrano "." - zwiększ prędkość
                upwm.pwm+=przyrost;       //zwiększ PWM
                if(upwm.pwm>0x3ff)
                {
                 upwm.pwm=0x3ff;    //jeśli przekroczono wartość TOP, to ustaw TOP
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;              //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case ',':                 //odebrano "," - zmniejsz prędkość
                upwm.pwm-=przyrost;      //zmniejsz PWM
                if(upwm.pwm>0x3ff)
                {
                 upwm.pwm=0;        //jeśli przekroczono wartość zero to ustaw zero
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;        //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case '0':                //odebrano "0" - zatrzymaj silnik
                upwm.pwm=0;    //silnik STOP
                break;
      case '1':                //odebrano "1" - ustaw max obroty silnika
                upwm.pwm=0x3ff;     //silnik na MAX
                break;
      case 'n':
      case 'N':
                wyslijtekstROM(info[6]);      //wysłanie pojedynczej linii tekstu
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                wyslijtekst("0x");       //wyślij prefiks dla liczb heksadecymalnych
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                itoa(upwm.pwm,fifosio,16);   //konwersja liczby int (hex)
                                              //na łańcuch znakowy
                wyslijtekst(fifosio);        //wyślij aktualną wartość PWM do PC-ta
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                break;
     }
     if(licznikkl>6)
     {
      przyrost=+16;             //wykryto długie naciśnięcie klawisza,
                                //zwiększ krok regulacji
      licznikkl=6;              //dalej już nie zwiększaj kroku
     // cbi(PORTB,1);             //zapal diodę LED2
     }
     OCR1H=upwm.pwmc[1];        //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
     OCR1L=upwm.pwmc[0];        //OCR1 timera1
    }
    else
    {                           //jeśli cisza na linii, ustaw parametry spoczynkowe
     licznikkl=0;
     przyrost=1;
  //   sbi(PORTB,1);              //zgaś diodę LED2
    }
   }
  }
  [/b]
 • Poziom 17  
  No coż po całodziennych bojach udało mi się samemu dojść do rozwiązania problemu. Wreszcie mogę sobie sterować silnikiem. :) Kod programu zamieszczam poniżej. Może się komuś kiedyś przyda.

  W zasadzie jedyną rzeczą z którą nie mogę się sam uporać jest napisanie funkcji wysyłającej ciągi znaków. W starej wersji wyglądały one następująco:

  Code:

  SIGNAL(SIG_UART_TRANS)       //procedura obsługi nadajnika UART
  {                            //wywoływana po wysłaniu znaku
   char znak;

   if(romram)                  //skąd pobierać dane?
   {
    znak=PRG_RDB(pfifosio++); //pobierz daną z pamięci programu
   }
   else
   {
    znak=*pfifosio++;         //pobierz dane z pamięci RAM
   }
   if(znak!=0)                 //czy koniec pobierania danych?
   {
    UDR=znak;                  //nie, wyślij znak pobrany z kolejki
   }
   else
   {
    cbi(UCR,TXEN);             //tak, wyłącz nadajnik
   }
  }

  void wyslijtekstROM(char *tekst)  //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=1;                   //dane będą z pamięci programu
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=PRG_RDB(pfifosio++);   //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }

  void wyslijtekst(char *tekst)     //wysyłanie danych z pamięci programu
  {
   romram=0;                   //dane będą z pamięci danych
   pfifosio=tekst;            //ustaw wskaźnik na dane do wysłania
   sbi(UCR,TXEN);              //włącz nadajnik
   UDR=*pfifosio++;           //wyślij pierwszy znak, pozostałe będą pobierane
                               //w procedurze obsługi przerwania TXC
  }


  a ich przykładowe wywołania

  Code:

  wyslijtekstROM(info[6]);      //wysłanie pojedynczej linii tekstu
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                wyslijtekst("0x");       //wyślij prefiks dla liczb heksadecymalnych
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                itoa(upwm.pwm,fifosio,16);   //konwersja liczby int (hex)
                                              //na łańcuch znakowy
                wyslijtekst(fifosio);        //wyślij aktualną wartość PWM do PC-ta
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,


  Jeśłi ktoś ma jakieś fukcje realizujące podobne zadania to chętnie je wkomponuję w swój program. ;-) Sam nie mogę tego przejść. :/

  A to już mój sprawdzony i przetestowany program:

  Code:

  #include <avr\io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr\interrupt.h>
  #include <avr\signal.h>
  #include <avr\delay.h>

  #define FCPU 8000000 //częstotliwość oscylatora CPU
  #define VUART 38400 //prędkość transmisji [bit/s]
  #define VUBRR FCPU/(VUART*16)-1 //wpis do UBRR dla VUART

  unsigned char volatile odebrano_znak = 0; //flaga: "odebrano znak"
  char komenda; //odebrana komenda z PC-ta
  char znak = 'S';

  SIGNAL(SIG_UART_RECV) //procedura obsługi odbiornika UART-u
  {
   komenda = UDR;                //zapamiętaj odebraną komendę
   odebrano_znak = 1;                 //ustaw flagę odebrania znakuu
  }

  SIGNAL(SIG_UART_TRANS) //procedura obsługi nadajnika UART
  {

  }

  void czekaj(unsigned long zt) //procedura wytracania czasu
  {
   #define tau 10.38
   unsigned char zt1;
   for(;zt>0;zt--)
   {
    for(zt1 = 255;zt1 != 0;zt1--);
   }
  }

  void UART_out ( char data)    // wysłanie znaku
  {
     UCR = (UCR | 0x08);
     UDR = data;
     UCR = (UCR & 0xF7); 
  }

  int main(void)
  {
   // Konfiguracja portów
   DDRB = 0xff; //PORTB - wy
   PORTB = 0xff;
   DDRD = 0x02; //PD1 - wy (RXD), pozostałe we
   PORTD = 0x02; //podciągania wejścia PD1 (RXD)
   
   // Konfiguracja UARTA
   UBRR = VUBRR; //ustaw prędkość transmisji
   UCR = 1<<RXCIE | 1<<TXCIE | 1<<RXEN; //zezwolenie na przerwania od
   //odbiornika i nadajnika, zezwolenie na odbiór i nadawanie
   
   // Konfiguracja PWM
   unsigned char volatile licznikkl = 0;  //zmienna wykorzystywana do pomiaru czasu
                               //naciśnięcia przycisków

   char volatile przyrost=1;  //przyrost zmiany współczynnika wypełnienia sygnału PWM
   
   union                       //unia pozwala na bajtowy dostęp do zmiennej int
   {
    unsigned int pwm;
    unsigned char pwmc[2];
   } volatile upwm;        //aktualny współczynnik wypełnienia sygn. PWM
   
   TCCR1A = 0x83;      //PWM 10 bitowy
                     //zerowanie OC1 po spełnieniu warunku równości podczas liczenia
                     //w górę, ustawiane podczas liczenia w dół
   TCCR1B = 0x01;      //preskaler=3, co przy 10-bit PWM daje Fwy=ok. 61Hz @8MHz
   TCNT1L = 0x00;      //wstępne ustawienie licznika 1
   TCNT1H = 0x00;
   upwm.pwm =0x000;   //początkowo silnik włączony, wartość TOP odpowiada wysokiemu
                     //poziomowi na wyjściu OC1 (PB3)
   OCR1H = upwm.pwmc[1];         //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
   OCR1L = upwm.pwmc[0];         //OCR1 timera1

   sei(); //włącz przerwania
   UART_out(znak);
   
   while(1) //główna pętla programu
   {
    if(odebrano_znak)          //czy odebrano jakiś znak?
    {
     odebrano_znak = 0;          //tak
     UART_out(komenda);
     switch (komenda)     //interpretacja komendy i wykonanie odpowiedniej akcji
     {
      case '.':                 //odebrano "." - zwiększ prędkość
                upwm.pwm += przyrost;       //zwiększ PWM
                if(upwm.pwm > 0x3ff)
                {
                 upwm.pwm = 0x3ff;    //jeśli przekroczono wartość TOP, to ustaw TOP
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;              //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case ',':                 //odebrano "," - zmniejsz prędkość
                upwm.pwm-=przyrost;      //zmniejsz PWM
                if(upwm.pwm > 0x3ff)
                {
                 upwm.pwm = 0;        //jeśli przekroczono wartość zero to ustaw zero
                }
                czekaj(150*tau);    //eliminacja powtórnej interpretacji
                                    //naciśnięcia przycisku
                licznikkl++;        //mierz długość naciśnięcia przycisku
                break;
      case '0':                //odebrano "0" - zatrzymaj silnik
                upwm.pwm = 0;    //silnik STOP
                break;
      case '1':                //odebrano "1" - ustaw max obroty silnika
                upwm.pwm = 0x3ff;     //silnik na MAX
                break;
      /*case 'n':
      case 'N':
                wyslijtekstROM(info[6]);      //wysłanie pojedynczej linii tekstu
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                wyslijtekst("0x");       //wyślij prefiks dla liczb heksadecymalnych
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                itoa(upwm.pwm,fifosio,16);   //konwersja liczby int (hex)
                                              //na łańcuch znakowy
                wyslijtekst(fifosio);        //wyślij aktualną wartość PWM do PC-ta
                while(bit_is_set(UCR,TXEN));  //trzeba zaczekać,
                                              //aż zostanie wysłana do końca
                break;*/
     }
     if(licznikkl>6)
     {
      przyrost =+ 20;             //wykryto długie naciśnięcie klawisza,
                                //zwiększ krok regulacji
      licznikkl = 6;              //dalej już nie zwiększaj kroku
     }
     OCR1H = upwm.pwmc[1];        //wpisz aktualnie ustawiony współczynnik do rejestrów
     OCR1L = upwm.pwmc[0];        //OCR1 timera1
    }
    else
    {                           //jeśli cisza na linii, ustaw parametry spoczynkowe
     licznikkl = 0;
     przyrost = 1;
    }
   }
  }