Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Głos w komputerze się ścisza z czasem

Synek125 22 Nov 2006 16:31 2357 3
 • #1
  Synek125
  Level 14  
  Witam! Mam kolejny problem. Czasami jak mój komputer chodzi dość długo to głos w komputerze się ścisza tak że aby coś usłyszeć muszę podkręcać głośność na maxa.
  Na początku głos zawsze jest normalny ale im komputer dłużej pochodzi tym mniej słychać. Niweluje to restart kompa ale jest to czasami denerwujące, chciałbym zaznaczyć że to się nie robi przy każdej sesji.
  Przy okazji wkleje log z HijackThis:

  Code:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  
  Scan saved at 16:24:16, on 2006-11-22
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Avast\aswUpdSv.exe
  D:\Avast\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
  D:\Avast\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe
  C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X73.exe
  D:\Avast\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  F:\PowerDVD 6.0\PDVDServ.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  D:\Avast\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Windows\ADS.exe
  D:\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\PC-TV\WinManager\WinManager.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  F:\Mozilla Firefox 2 beta2\firefox.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
  D:\Z CHIPA\Foobar2000 v0.9\foobar2000.exe
  C:\Documents and Settings\Synek\Pulpit\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus G] C:\Program Files\D-Link\AirPlus G\AirGCFG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X73 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X73.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVPDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Demo\pandasft.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\PowerDVD 6.0\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StartupDelayer] "D:\Startup Delayer\Startup Launcher.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Ares\Ares.exe" -h
  O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [Pcia] "C:\WINDOWS\CROSOF~1.NET\wuaclt.exe" -vt yazb
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - Startup: Xfire.lnk = D:\Xfire\xfire.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = F:\Acrobat Reader 7 PL\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: WinManager.lnk = C:\Program Files\PC-TV\WinManager\WinManager.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1159607139703
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{588D3B31-0789-4E95-A1B4-2136E8AC3922}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
  O20 - Winlogon Notify: winowl32 - winowl32.dll (file missing)
  O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Avast\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Avast\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 • Helpful post
  #2
  paweliw
  IT specialist
  Wyłącz przywracanie systemu, usuń wszystkie pliki tymczasowe (także internetowe).
  Uruchom komputer w trybie awaryjnym.

  Zaznacz poniższe pozycje w hijackthis i daj Fix Checked, pliki/katalogi zaznaczone na czerwono usuń (jak nie normalnie to przy użyciu Pocket KillBox-opcja Delete on reboot):
  O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Pcia] "C:\WINDOWS\CROSOF~1.NET\wuaclt.exe" -vt yazb
  O20 - Winlogon Notify: winowl32 - winowl32.dll (file missing)

  Użyj Windows Worms Doors Cleanera i zamknij nim porty (zmień znaczki z disable na enable) i reset komputera.

  Przeskanuj system tym:
  Skaner online Xscan
  Ewido <- zrób update przed skanowaniem, po przeskanowaniu odinstaluj.

  Radzę też przeskanować system skanerem on-line Bitdefender-a (wolny ale dokładny)

  Zdecyduj się na jednego antywirusa (widzę u Ciebie Avasta i Pandę demo) bo używanie dwóch nic nie daje, oprócz zbędnego spowolnienia komputera.

  Masz ponado wiele programów uruchamianych przy starcie systemu, zupełnie zbędnych w tym momencie i obciążających dodatkowo system (zbędnie uruchomione procesy), zastanów się czy Ci wszystkie potrzebne (zawsze można je włączyć "ręcznie" gdy będą potrzebne) np:
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X73 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X73.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\PowerDVD 6.0\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: WinManager.lnk = C:\Program Files\PC-TV\WinManager\WinManager.exe
  ...

  Radzę także odinstalować całą aplikację Neostrady (zostają tylko sterowniki modemu) i utworzyć nowe połączenie modemowe (szerokopasmowe). Opisy masz np. tutaj:
  Instalacja usługi neostrada
  Graficzny opis tworzenia nowego połączenia w Windows XP
 • #3
  Synek125
  Level 14  
  Dzieki za pomoc! Powiedziałeś nawet więcej niż chciałem:D ale to dobrze.
  Mam jeszcze tylko pytanie a raczej prośbe o jakiś programik do usówania programów z autostartu bo z poziomu systemu mi jest niewygodnie.

  A i próbowałem już zrobić z tą Neostradą ale mi się nie chce połączyć. Hasło i nazwe użytkownika napewno dobrze wpisuje.
 • #4
  paweliw
  IT specialist
  Programy z autostartu (O4 w logu) możesz wyłączyć np. poprzez:
  - hijackthis (zaznaczasz pozycję i Fix Checked),
  - msconfig (Start->Uruchom wpisz msconfig i odznaczasz zbędne pozycje),
  - aplikację główną uruchamianą przez dany program (wyłączasz opcję startu z systemem - często z ikonki w tray'u),
  - użycie zewnętrznego programu do zarządzania autostartem (np. PC World Komputer-Narzędzia autostartu).

  Co do Neostrady to sprawdź czy gdzieś jednak nie popełniłeś błędu (hasło, użytkownik itp.) lub czy nie zablokowałeś połączenia w Firewallu. Korzystając ze wskazanych metod nigdy nie miałem problemu z połączeniem.