Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Bezpieczeństwo maszyn. Uprawnienia, przepisy o stosowaniu osłon.

04 Gru 2006 14:45 2756 6
 • Poziom 28  
  Interesują mnnie konkretne przepisy odnośnie bezpieczeństwa maszyn w przemyśle.

  Moje przykładowe pytania :

  - jakie uprawnienia powinna posiadać osoba, aby kontrolować sprawność wyłączników krańcowych
  - kto na obiekcie odpowiada za ich sprawność (kierownik, dyspozytor, brygadzista, automatyk?)
  - przepis mówiący o konieczności stosowania osłon różnych elementów (np. transporter)
  - czy można stosować wyłączniki krańcowe starego typu, krzywkowe, gdzie krzywka przykręcona jest np. do zawiasu osłony na zwykłą śrubę
  - od kiedy, które i w jakich przypadkach maszyny zatrzymujące się wybiegiem powinny być wyposażone w hamulec elektromechaniczny
  - jak zabezpieczać np. leje zasypowe maszyn mielących itp.

  Będę wdzięczny za informacje, najchętniej jeśli ktoś ma dojście to zaznajomiłbym się z konkretnymi przepisami, dyrektywami.

  Pozdrawiam
 • Poziom 12  
  Może od początku.
  W obiekcie jest zawsze odpowiedzialny kierownik nawet jak wyznaczy osobę inną to i tak odpowiada on w całości. On wyznacza osobę która zajmuje się kontrolą, udziela mu szkolenie stanowiskowe z zakresu jego pracy oraz bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o uprawnienia to przepisy ruchowe wewnątrz-zakładowe. Wyłączniki krańcowe starego typu mogą być stosowane jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu i pełnią swoją funkcję. Przy wymianie na nowe to te muszą posiadać certyfikat CE

  Przepisów szukaj:

  Polskie normy są tu:

  http://www.pkn.pl/index.php?lang=pl&pid=sg
  zwróć uwagę czy jest uznaniowa czy obligatoryjna

  Ustawy, przepisy i rozporządzenia są tu
  http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

  Sorry ale nie mam czasu usiąść i powybierać ale myślę że sobie poradzisz

 • Poziom 26  
  Przedewszystkim osoba która ma uprawnienia dozorowe bo te urządzenia napewno przechodzą przez dozór.
 • Poziom 19  
  Twoje pytanie nadaje się conajmniej na 7 osobnych postów.

  Za bezpieczeństwo urządzeń odpowiada (w zależności od zakładu) prezes zarządu lub dyrektor. Ale ponieważ są to jednostki mądre to rozporządzeniem nakładają na kogoś (kierownik,itp ....) odpowiedzialność za dany tern,maszynę itp..

  Przespisy dotyczące koniecznosci stosowana osłon : chłopie ja mam dwa segregatory przepisów które mówią o bezpieczeństwie maszyn i urzadzeń. Zapytaj dokładniej

  Aby kontrolowac sprawność wyłączników krańcowych - "E" grupa 1
  Popartrz w przepisy dotyczace nadawania uprawnień z zakresu ekspolatacji.

  Aby odpowiedziec na resztę to muszę miec więcej informacji.

  Może wynajmij sobie firmę robiącą audity bezpieczeństwa maszyn. Oni Ci wszystko wyjaśnią.

  Pozdro
  M
 • Poziom 28  
  7 postów? Powiedz to moderatorowi... ;-)

  A nie masz tych segregatorów w PDF, albo jakaś skrótowa forma?

  E grupa 1 powidasz? Znaczy na eksploatację, czy na pomiar? A może dozór?

  Pozdrawiam.
 • Pomocny post
  Poziom 12  
  kleki napisał:
  Interesują mnnie konkretne przepisy odnośnie bezpieczeństwa maszyn w przemyśle.

  Moje przykładowe pytania :

  - jakie uprawnienia powinna posiadać osoba, aby kontrolować sprawność wyłączników krańcowych
  - kto na obiekcie odpowiada za ich sprawność (kierownik, dyspozytor, brygadzista, automatyk?)
  - przepis mówiący o konieczności stosowania osłon różnych elementów (np. transporter)
  - czy można stosować wyłączniki krańcowe starego typu, krzywkowe, gdzie krzywka przykręcona jest np. do zawiasu osłony na zwykłą śrubę
  - od kiedy, które i w jakich przypadkach maszyny zatrzymujące się wybiegiem powinny być wyposażone w hamulec elektromechaniczny
  - jak zabezpieczać np. leje zasypowe maszyn mielących itp.

  Będę wdzięczny za informacje, najchętniej jeśli ktoś ma dojście to zaznajomiłbym się z konkretnymi przepisami, dyrektywami.

  Pozdrawiam


  ad1.Podstawa to świadectwo kwalifikacyjne E na określoną grupę udządzeń/maszyn.Jeśli podlegają dozorowi UDT-osobne świadectwo kwalifikacyjne.No i ważne badania okresowe.
  ad2.Osobą odpowiedzialną za stan techniczny maszyn/urządzeń w zakładzie przemysłowym jest najczęściej Kierownik Działu Utrzymania Ruchu-powinien mieć świadectwo kwalifikacyjne D dla określonej grupy urządzeń,ale często zdarza się że jest bardziej zielony od swoich podwładnych(znajomy/pociotek prezesa)lub ma zupełnie inne wykształcenie ,dlatego bezpośrednia odpowiedzialność spada na wykwalifikowanych pracowników.Oni na podstawie przeprowadzonych oględzin/przeglądów udządzenia decydują o jego eksploatacji(likwidacja uszkodzeń,wyłączenie z ruchu,remont)
  ad3.Warto się zapoznać

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA GOSPODARKI1)

  z dnia 15 grudnia 2005 r.

  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego)

  Dziennik Ustaw z 2005 r. > Nr 259 > poz. 2172


  oraz tu:

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA GOSPODARKI1)

  z dnia 20 grudnia 2005 r.

  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa)

  Dziennik Ustaw z 2005 r. > Nr 259 > poz. 2170

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

  USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ( z póżniejszymi zmianami)

  Cytat:
  Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

  Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
  ................................................................................
  4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

  Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
  ....................................................................................
  4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

  Art. 215. § 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane i budowane, aby:
  1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

  Art. 218. Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.


  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596

  Cytat:
  Rozdział 4
  Kontrola maszyn
  § 26. 1. W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:
  1) wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;
  2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.
  2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonujš jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  § 27. Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:
  1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;
  2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:
  a) prac modyfikacyjnych,
  b) zjawisk przyrodniczych,
  c) wydłużonego czasu postoju maszyny,
  d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.
  § 28. 1. Wyniki kontroli, o których mowa w § 26 i 27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
  2. Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.
  § 29. Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

  USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ( z póżniejszymi zmianami)

  Cytat:
  Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

  Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
  ................................................................................
  4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

  Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
  ....................................................................................
  4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

  Art. 215. § 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane i budowane, aby:
  1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

  Art. 218. Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.


  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596

  Cytat:
  Rozdział 4
  Kontrola maszyn
  § 26. 1. W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:
  1) wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;
  2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.
  2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.
  § 27. Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:
  1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;
  2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:
  a) prac modyfikacyjnych,
  b) zjawisk przyrodniczych,
  c) wydłużonego czasu postoju maszyny,
  d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.
  § 28. 1. Wyniki kontroli, o których mowa w § 26 i 27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
  2. Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.
  § 29. Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

  Nie zapomnij,że przekroczenie swoich kompetencji w przypadku jakiegoś nieszczęścia może skutkować bliskim spotkaniem III-go stopnia z prokuratorem,a wtedy nie zazdroszczę.
 • Poziom 19  
  Witka,

  W skład czynności wykonywanych przez pracowników posiadających uprawnienia "E" czyli eksploatacja moga wchodzić czynności z zakresu :

  + Obsługi
  + konserwacji
  + remontów
  + montażu
  + kontrolno-pomiarowym

  Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje musisz zaznaczyć o które z powyższych punktów chcesz powalczyć ;-)

  Do sprawdzania wyłacznika krańcowego wg. mnie wystarczy - konserwacja.

  PS. Grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.
  To tylko tak dla pewności,żeby niewtajemniczeni tez wiedzieli o co chodzi.

  Jak ktoś chce zapoznać się z tym tematem bliżej to zachęcam
  Rozporządzenie MGPiPS z 28 kwietnia 2003 r (Dz. U. Nr 89 poz. 828)

  Pozdro
  Mat