Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Prośba o kolejną diagnozę kompa

jackuc 14 Dec 2006 15:50 4255 30
Texa Poland
 • #1
  jackuc
  Level 19  
  Witam,
  znajomy mnie poprosił o pomoc. Niestety mam tylko dostęp "na maila" do niego. Podesł mi loga oraz zrzuty z ekranu.
  Możecie określić co i jak ew. nie tak z tym kompem i jak zadziałać ?
  Dzięki

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:24:25, on 2006-12-14
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
  C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe
  D:\Program Files\Spik\Spik.exe
  E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  D:\Program Files\Recognita Plus 4.0\RNMONAPP.EXE
  D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Documents and Settings\MAMUSIA\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Spik] d:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
  O4 - HKLM\..\Run: [nvchost] C:\WINDOWS\csrss.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] e:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recognita Plus 4.0] D:\Program Files\Recognita Plus 4.0\RNMONAPP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/ArcaOnline.cab
  O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v...ls/en/x86/client/muweb_site.cab?1152304643828
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - d:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: flammei - {9d635a36-6b3c-4146-8625-f3aaf507bbf8} - (no file)
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  Prośba o kolejną diagnozę kompa.Prośba o kolejną diagnozę kompa
  Prośba o kolejną diagnozę kompa.Prośba o kolejną diagnozę kompa.Prośba o kolejną diagnozę kompa
  :arrow: TONI_2003 :D Kliknij aby powiększyć :!:
 • Texa Poland
 • #2
  DSB
  Level 15  
  Włos jeży na głowie liczba procesów... podejrzewam, że kolega narzeka na wolne działanie?
  Proponuję zacząć od użycia msconfig (start - > uruchom -> wpisać :msconfig ) i wyłączyć elementy które nie są potrzebne, np:
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  D:\Program Files\Recognita Plus 4.0\RNMONAPP.EXE
  D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  to tak przykładowo.
  A tak w ogóle to proponuję przyjrzeć się za pomocą Task Managera ile czasu procesora i ile pamięci zajmują jakie programy i na tej podstawie eliminować (Skype jest strasznie pamięciożerny, więc ja np. włączam go tylko gdy chcę zadzwonić)

  Lepszą diagnostykę uzyskasz jak rozszerzysz oczekiwania, bo tak ciężko jest stwierdzić do czego się dąży...
 • Texa Poland
 • #3
  jackuc
  Level 19  
  Dzięki
  Przekaże Twoje uwagi. Chodzi również o wiruchy i inne badziewie
  Zerknij w załączniki tam są zzrzuty ekranów :D
 • Helpful post
  #4
  Kolobos
  IT specialist
  :arrow: jackuc
  Zeby ktos obejrzal te zrzuty to musisz nauczyc sie umieszczac zdjecia na forum, maja miec format jpg, maly rozmiar (a nie 1.5MB + punkty za pobranie).

  W hjt do kasacji:
  O4 - HKLM\..\Run: [nvchost] C:\WINDOWS\csrss.exe <- plik do kasacji.
  O21 - SSODL: flammei - {9d635a36-6b3c-4146-8625-f3aaf507bbf8} - (no file)

  Do tego skan przy pomocy ewido.

  Warto tez wylaczyc zbedne rzeczy w msconfig oraz w services.msc zatrzymac i wylaczyc usluge indeksowania.

  edit:
  Widze, ze ktos juz "naprawil" screeny ;-)
  Niech kolega wylaczyc przywracanie systemu oraz usunie to wszystko co znalazl mu Kaspersky.
 • Helpful post
  #5
  TONI_2003
  Moderator
  jackuc wrote:
  Zerknij w załączniki tam są zzrzuty ekranów :D

  Witam !
  Szanowny kolego takie zamieszczenie załączników w załączniku i w takiej formie jak to zrobiłeś to delikatnie powiedziawszy małe nieporozumienie i braki totalne w użytkowaniu komputera i jego możliwości !
  Straciłem sporo czasu by to odkręcić tak jak to powinno być zrobione ...
  Postaraj się następnym razem i zrób to jak zrobiłem to ja, a nie zamieszczaj załącznikowy w tak olbrzymiej objętości !
  Żądając na dodatek za pomoc jeszcze punktów to delikatnie mówiąc paranoja :!:
 • #6
  jackuc
  Level 19  
  TONI_2003 wrote:
  jackuc wrote:
  Zerknij w załączniki tam są zzrzuty ekranów :D

  Witam !
  Szanowny kolego takie zamieszczenie załączników w załączniku i w takiej formie jak to zrobiłeś to delikatnie powiedziawszy małe nieporozumienie i braki totalne w użytkowaniu komputera i jego możliwości !
  Straciłem sporo czasu by to odkręcić tak jak to powinno być zrobione ...
  Postaraj się następnym razem i zrób to jak zrobiłem to ja, a nie zamieszczaj załącznikowy w tak olbrzymiej objętości !
  Żądając na dodatek za pomoc jeszcze punktów to delikatnie mówiąc paranoja :!:


  Przepraszam. Z punktami oczywiście to oczywiście działanie pomyłkowe
  POzdrawiam i dziękuję zarazem za porady
 • #7
  jackuc
  Level 19  
  Kolobos wrote:
  :arrow: jackuc
  Zeby ktos obejrzal te zrzuty to musisz nauczyc sie umieszczac zdjecia na forum, maja miec format jpg, maly rozmiar (a nie 1.5MB + punkty za pobranie).

  W hjt do kasacji:
  O4 - HKLM\..\Run: [nvchost] C:\WINDOWS\csrss.exe <- plik do kasacji.
  O21 - SSODL: flammei - {9d635a36-6b3c-4146-8625-f3aaf507bbf8} - (no file)

  Do tego skan przy pomocy ewido.

  Warto tez wylaczyc zbedne rzeczy w msconfig oraz w services.msc zatrzymac i wylaczyc usluge indeksowania.

  edit:
  Widze, ze ktos juz "naprawil" screeny ;-)
  Niech kolega wylaczyc przywracanie systemu oraz usunie to wszystko co znalazl mu Kaspersky.  A jeszcze taki pytanko odnośnie zapory windowsowej. Ona jest skuteczna czy lepiej ją wyłączyć i zainstalować coś innego ?
 • #9
  jackuc
  Level 19  
  Kolobos wrote:
  :arrow: jackuc
  W hjt do kasacji:
  O4 - HKLM\..\Run: [nvchost] C:\WINDOWS\csrss.exe <- plik do kasacji.
  O21 - SSODL: flammei - {9d635a36-6b3c-4146-8625-f3aaf507bbf8} - (no file).  Przekazałem, wszelkie uwagi i zalecenia. Nie wiem czy wszystkie dotarły do odbiorcy, ale poniżej efekty.
  Możesz ew. zerknąć czy coś jeszcze jest do wywalenia ?

  Dzięki

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:09:58, on 2006-12-18
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\TBPanel.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe
  D:\Program Files\Spik\Spik.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Documents and Settings\MAMUSIA\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Spik] d:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
  O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v...ls/en/x86/client/muweb_site.cab?1152304643828
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - d:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
 • #10
  Cichy666
  Level 20  
  Po co Ci tyle antywirusów?

  Dodano po 49 [sekundy]:

  Wszystko jest OK
 • #11
  jackuc
  Level 19  
  Cichy666 wrote:
  Po co Ci tyle antywirusów?

  Dodano po 49 [sekundy]:

  Wszystko jest OK


  Dzięki, przekażę. Który najlepiej zostawić ?

  Acha mam info od uzytkownika, że dźwięk się wykrzaczył przy porządkach. Instalować stery do płyty / muzy ponownie ?
 • #12
  Cichy666
  Level 20  
  Tak zainstaluj sterowniki ponownie. Każdy będzie Ci radził program, którego sam używa. Jeżeli chodzi o mnie mam Nortona Internet Security 2005 z Antywirem i jak na razie nie narzekam. Pozdrawiam
 • #13
  AlchimisteV
  Level 11  
  Witam
  mam prośbę ... czy ktoś móglby mi sprawdzić log????
  oto on:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:45:57, on 2006-12-26
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
  C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Documents and Settings\ADA\Pulpit\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] C:\Program Files\Hewlett-Packard\{D946675D-1D6C-4dc8-9E0D-B4B8EAA30EAA}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6CEDF893-19B7-45E2-A312-A473B934BC5B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
  O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


  pozdrawiam
 • #14
  jankolo
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  AlchimisteV, oczywiście 25 pozycji startujących wraz z systemem jest Ci bezwzględnie potrzebne?
 • #15
  AlchimisteV
  Level 11  
  ;)
  chodzi mi o to, że na gg...od kilku dni "wędrują" sobie takie fajne linki....przypadkiem wybrałam taki, bo otrzymałam od dobrego kumpla....i niestety zaczął się taki "mały" łańcuszek....
  teraz próbuję stwierdzić czy są jakieś skutki tego
 • #16
  Figi
  Level 37  
  Póki co nie, ale jeśli będzie koleżanka klikała we wszystko, co dostanie na GG, to jest całkiem prawdopodobne, że już niedługo będą.
  Od koleżanki też ktoś dostał coś, czego koleżanka nie wysyłała?
 • #17
  AlchimisteV
  Level 11  
  niestety tak....kilka osób się do mnie zgłosiło, że wysłałam im takiego linka...choć nie było mnie przy kompie...i to nawet osoby których nie znam...
  przed momentem dostałam kolejnego linka....i to od tej samej osoby :|
 • #18
  Figi
  Level 37  
  W logu z HjT nic nie widzę. Proszę wkleić loga z Silent Runners.
 • #19
  AlchimisteV
  Level 11  
  "Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/
  Operating System: Windows XP SP2
  Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


  Startup items buried in registry:
  ---------------------------------

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
  "ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]
  "Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]
  "MsnMsgr" = ""C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background" [MS]
  "Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
  "WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]
  "SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]
  "WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]
  "WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe" ["France Télécom R&D"]
  "WINDVDPatch" = "CTHELPER.EXE" ["Creative Technology Ltd"]
  "UpdReg" = "C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."]
  "Jet Detection" = ""C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"" [empty string]
  "CTStartup" = "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run" ["Creative Technology Ltd."]
  "SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]
  "HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" ["HP"]
  "HPHUPD05" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\{D946675D-1D6C-4dc8-9E0D-B4B8EAA30EAA}\hphupd05.exe" ["Hewlett-Packard"]
  "HP Component Manager" = ""C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]
  "HP Software Update" = ""C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"" ["Hewlett-Packard"]
  "HPHmon05" = "C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe" ["Hewlett-Packard"]
  "WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]
  "avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]
  "snpstd3" = "C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe" [empty string]
  "RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]
  "InCD" = "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" ["Nero AG"]
  "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]
  "iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Computer, Inc."]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
  {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
  {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "Windows Live Sign-in Helper"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll" [MS]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
  "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
  -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
  \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
  "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
  -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
  "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  "{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]
  "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]
  "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
  "{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"
  -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]
  "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"
  -> {HKLM...CLSID} = "avast"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
  "{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}" = "Messenger Sharing Folders"
  -> {HKLM...CLSID} = "Moje foldery udostępniania"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Messenger\fsshext.8.0.0812.00.dll" [MS]
  "{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW"
  -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Nero AG"]

  HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
  <<!>> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
  avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
  -> {HKLM...CLSID} = "avast"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

  HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

  HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
  avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
  -> {HKLM...CLSID} = "avast"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


  Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:
  -----------------------------------------------

  Note: detected settings may not have any effect.

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

  "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
  Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

  "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
  Devices: Allow undock without having to log on}


  Active Desktop and Wallpaper:
  -----------------------------

  Active Desktop may be disabled at this entry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

  Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:
  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\
  "Wallpaper" = "%APPDATA%\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"

  Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:
  HKCU\Control Panel\Desktop\
  "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\ADA\Dane aplikacji\FastStone\FSIV\FSViewerWallPaper.bmp"


  Startup items in "ADA" & "All Users" startup folders:
  -----------------------------------------------------

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
  "Action Manager 32" -> shortcut to: "C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe" [null data]


  Enabled Scheduled Tasks:
  ------------------------

  "AppleSoftwareUpdate" -> launches: "C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe -Task" ["Apple Computer, Inc."]
  "HP Usg Daily" -> launches: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\{D946675D-1D6C-4dc8-9E0D-B4B8EAA30EAA}\pexpress\hphped05.exe" [empty string]


  Winsock2 Service Provider DLLs:
  -------------------------------

  Namespace Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
  000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
  000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
  000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

  Transport Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
  0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
  %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17
  %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


  Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
  ------------------------------------

  Explorer Bars

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"
  Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"
  Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"
  Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"
  Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

  Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
  "MenuText" = "Sun Java Console"
  "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBC}"
  -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_09"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
  -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_09"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

  {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
  "ButtonText" = "Badanie"


  Miscellaneous IE Hijack Points
  ------------------------------

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\
  <<H>> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]


  Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
  ------------------------------------------------------------------

  avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]
  avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]
  avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
  avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
  Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe" ["Creative Technology Ltd"]
  InCD Helper, InCDsrv, "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe" ["Nero AG"]
  InterBase Guardian, InterBaseGuardian, "C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe" ["Borland Software Corporation"]
  InterBase Server, InterBaseServer, "C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe" ["Borland Software Corporation"]
  iPod Service, iPod Service, ""C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"" ["Apple Computer, Inc."]
  LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]
  Pml Driver HPZ12, Pml Driver HPZ12, "C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe" ["HP"]
  Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]
  WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]


  Print Monitors:
  ---------------

  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
  hpzlnt09\Driver = "hpzlnt09.dll" ["HP"]
  Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]


  ----------
  <<!>>: Suspicious data at a malware launch point.
  <<H>>: Suspicious data at a browser hijack point.

  + This report excludes default entries except where indicated.
  + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
  launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
  + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI
  DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the
  first message box and "Yes" at the second message box.
  ---------- (total run time: 62 seconds, including 9 seconds for message boxes)
 • #20
  Figi
  Level 37  
  Wcześniej jakoś umknęło mi to:
  AlchimisteV wrote:
  R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
  Prewencyjnie do "zafixowania" w HijackThis.
  Log z Silent Runners sprawdzą koledzy, bo to, że ja nie widzę tam nic niepokojącego, niekoniecznie musi oznaczać, że nic takiego tam nie ma.
  Tymczasem proszę przeskanować system przy pomoce Ewido.
 • #21
  AlchimisteV
  Level 11  
  ok....poczekam :)
  mam takie małe pytanko jeszcze....
  w plikach tymczasowych mam plik, którego nie można usunąć , jest to con.wijo .... wogóle co to jest rozszerzenie *.wijo????
 • #23
  AlchimisteV
  Level 11  
  ok.... sprawa z *.wijo załtwiona :)....
  czekam jedynie na wynik Log z Silent Runners :)
  pozdrawiam
 • #25
  AlchimisteV
  Level 11  
  bardzo dziekuje
  pozdrawiam
 • #26
  jackuc
  Level 19  
  Witam
  w wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic644032.html już prosiłem o pomoc nie dla siebie. Wątek już zamknięty a niestety problem nie jest do końca rozwiązany.
  Ponadto po wyłączeniu niektórych procesów podczas uruchamiania, np. java, recognita itp. wyskakują komunikaty, że coś nie gra.
  No i po skanie Kasperskym wychodzi, że bardzo rozmnożył się Worm.Win32.Agent.
  Co radzicie ?
  Moderated By TONI_2003:

  Posty i tematy zostały scalone !
  Skoro podziękowałeś w poprzednim temacie to został zamknięty teraz masz wszystko razem wystarczyło napisać do mnie czy do kolegi moderatora Jankolo , a nie otwierać nowy temat to tak na przyszłość kolego!

 • #27
  wolferin
  Level 16  
  Od razu wywal sobie tego kasprowskiego on-line bo to zawsze badziewie na worma może łatkę na mks.com.pl znajdziesz a jak ci nie pójdzie wejdź na stronkę avast.com i ściągnij sobie cały program z instalką jest darmowy i rejestracja też jest darmowa i tym Przeskanuj
  Powinien pomóc bo ja na razie przez tyle czasu co używam nie miałem żadnej infekcji
  Tylko pamiętaj że nie możesz mieć zainstalowanego tylko jeden program antywirusowy.
 • #28
  jackuc
  Level 19  
  Ok, przekażę. Co do avasta to ta osoba coś namieszała bo jak napisała:
  "wogóle nie mogę ani zainstalować ani odinstalować avasta a działać też nie chce bo krzyczy że błąd"

  Poradziłem aby Regcleanerem wyczyścić avasta i jeszcze raz próbowac zainstalować
 • Helpful post
  #29
  zyzioo
  Level 14  
  Witam
  Po pierwsze to polecił bym wykopanie Avasta u mnie się nie sprawdził :(.
  Ściągnij sobie spyawreterminator bardzo dobry program do wywalania syfu z systemu :),jest darmowy.Aha jeszcze radził bym Ci zmienić Avasta na NOD32 .Wtedy możesz po czyszczeniu systemu odinstalować spywarka :) i zostawić NODa.

  Pozdrawiam
 • #30
  zbigniew18
  Level 11  
  Witam,
  aby sprawdzić czy nie ma nadal na kompie trojanów i spyware'ów dobrze jest sobie coś takiego zapodać:
  1) z menu start wybieramy "uruchom" i tam wpisujemy "cmd" (uruchomi się tryb poleceń)
  2) w trybie poleceń wpisujemy
  netstat -an
  polecenie to wyświetla wszystkie połączenia i porty nasłuchiwania w postaci liczbowej.
  Jeśli jest dużo adresów nasłuchujących różnych od IP Twojego kompa to raczej jakieś wirusy są zagnieżdżone.
  Ja miałem kiedyś taki przypadek, że wirusy tak blokowały łącze że nic nie dało rady zrobić :(