Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

DS18b20 + lcd + atmega 32 programowany w c

09 Mar 2007 22:45 3262 4
 • Poziom 16  
  Przepraszam odrazu że poruszam temat wałkowany 1000 a moze i wiecej razy. Niestety jednak niepotrafie sobie sam poradzić dlatego prosze was o pomoc.

  Termometr wyswietla mi cały czas temp -0.02

  Niemam pojecia dlaczego


  Ds jest zasilany ciągle (nie przez iwire) a środkowa noga zwarta przez rezystor podciągający (4,7k) do zasilania.
  podłączyłem go do 0 pina portu d

  Niewiem czy przez przypadek nie spaliłem dallasa podłączając na odwrót polaryzacje ale nie wydaje mi się poniewaz 2 dallas reaguje tak samo .
  Moze macie jakiś sposobik co by szybko sprawdzic dallasa ?

  Jeżeli ktoś byłby tak miły i zobaczył mój kod...
  Oscylator ustawiłem na 4MHz

  Code:

  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  //
  #define klaw PORTC
  #define oklaw PINC
  #define dklaw DDRC

  #define LCD  PORTA
  #define DLCD DDRA
  #define E  3
  #define RS  2
  //
  #define SET_E   LCD |= _BV(E)
  #define CLR_E   LCD &= ~_BV(E)
  //
  #define SET_RS  LCD |= _BV(RS)
  #define CLR_RS  LCD &= ~_BV(RS)

  #define DQ 1

  #define SET_DQ DDRD &= ~_BV(DQ)
  #define CLR_DQ DDRD |= _BV(DQ)

  #define IN_DQ PIND & _BV(DQ)

  //ENABLE_INT0_FLAGING;
  unsigned char temper1, temper2, dana=1, dana1;


  // procedura opóźniająca o (5+5*t)* 0,25 us dla 4MHz kwarcu
  void delay(int t)
  {
  do{asm("nop");}while(--t);
  }

  void delay_ms(unsigned int ms)
  {
     unsigned int i;
        for (i=0;i<ms;i++)
         {
               delay(800);
               asm volatile ("WDR");
     }
  }
  //obsługa klawiatury mtrycowej 4x4
  prog_char tz[4][4]=   {
                   {'D','C','B','A'},
                 {'#','9','6','3'},
                 {'0','8','5','2'},
                 {'*','7','4','1'}
                                 };                

  int i=1000;
  char bufor[17];
  char tabc[3];
  //tabc[1]=tz[1][1];

  char przycisk()
  {
  unsigned char row,col,k; // lokalne zmienne pomocnicze
  unsigned char m=0x01; // maska do wyboru rzędu

  for(row=0;row<4;row++) //4 rzędy
     {
     //dklaw=m; //wybór rzędu przez zmianę kierunku
     klaw=~m;
     k=0xEF; //odczyt kolumn
     for(col=0;col<4;col++) // 4 kolumny
        {
        if(oklaw==(~m&k)) // sprawdzanie czy kolumna = 0
           {
           //dklaw=0xF0; // wszystkie rzędy - wyjście(wykrycie naciśnięcia dowolnego przyc.)
           klaw=0xF0;
         return(tabc[0]=pgm_read_byte(&tz[row][col])); // pobieramy kod klawisza z tablicy w pamięci programu
           }
        k<<=1;
       k++; // kolejna kolumna na pozycję 0
        }
     m<<=1; // kolejny rząd jako wyjście
     }
  //dklaw=0xF0;
  klaw=0xF0;
  return (tabc[0]='e'); // czyżby nic nie wciśnięto ?
  }

  //koniec obsługi klawiatyry
  // pcodedura zapisu bajtu do wyświetlacza LCD
  // bez rozróżnienia instrukcja/dana
  void write_to_lcd(char x)
  {
  SET_E; // ustaw na E stan wysoki
  LCD = ((LCD & 0x0F) | (x & 0xF0)); // zapis pierwszej połówki bajtu
  CLR_E; // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
  SET_E; // ustaw na E stan wysoki
  LCD = ((LCD & 0x0F) | ((x & 0x0F) << 4)); // zapis drugiej połowki bajtu
  CLR_E; // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
  delay_ms(1); // czekaj 1ms
  }

  // procedura zapisu instrukcji do wyświetlacza LCD
  void write_command(char x)
  {
  CLR_RS; // niski stan na RS -> zapis instrukcji
  write_to_lcd(x); // zapis do LCD
  }

  // procedura zapisu danej do wyświetlacza LCD
  void write_char(char x)
  {
  SET_RS; // wysoki stan na RS -> zapis danej
  write_to_lcd(x); // zapis do LCD
  }

  // procedura zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
  void write_text(char * s)
  {
  while(*s) // do napotkania 0
    {
    write_char(*s); // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
    s++; // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
    }
  }

  // USTAWIANIE KURSORA W ZADANYM MIEJSCU
  void lcd_xy(unsigned char w, unsigned char k)
  {
   write_command((w*0x40+k)|0x80);
  }

  // procedura inicjalizacji wyświetlacza LCD
  void lcd_init(void)
  {
  delay_ms(15); // czekaj 15ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
  CLR_E; // E = 0
  CLR_RS; // RS = 0
  char i; // zmianna licznikowa
  for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
    {
    SET_E; // E = 1
    LCD &= 0x3F; //
    CLR_E; // E = 0
    delay_ms(5); // czekaj 5ms
    }
  SET_E; // E = 1
  LCD &= 0x2E; //
  CLR_E; // E = 0
  delay_ms(1); // czekaj 1ms
  write_command(0x28); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
  write_command(0x08); // wyłącz LCD, kursor i miganie
  write_command(0x01); // czyść LCD
  write_command(0x06); // bez przesuwania w prawo
  write_command(0x0C); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
  }

   // OBSLUGA 1 WIRE


  // procedura reset
  void ow_reset(void)
  {
  CLR_DQ; // stan niski na linii 1wire
  delay(255); //
  delay(119); // opóźnienie ok 480us
  //delay(1);
  SET_DQ;// stan wysoki na linii 1wire
  delay(255); //
  delay(119); // opóźnienie ok 480 us
  }
  // procedura zapisu bitu na linię 1wire
  void ow_write_bit(char b)
  {
  cli(); // zablokowanie przerwań
  CLR_DQ; // stan niski na linii 1wire
  delay(7); // opóźnienie 10us
  if(b) SET_DQ; // jeśli parametr jest niezerowy to ustaw stan wysoki na linii
  delay(80); // opóźnienie 100us
  SET_DQ; // stan wysoki na linii 1wire
  sei(); // odblokowanie pzrerwań
  }

  char ow_read_bit(void)
  {
  cli();
  CLR_DQ;
  delay(1);
  SET_DQ;
  delay(11);
  sei();
  if(IN_DQ) return 1; else return 0;
  }

  unsigned char ow_read_byte(void)
  {
  unsigned char i;
  unsigned char value = 0;
  for (i=0;i<8;i++)
  {
  if(ow_read_bit()) value|=0x01<<i;
  delay(6);
  }
  return(value);
  }

  void ow_write_byte(char val)
  {
  unsigned char i;
  unsigned char temp;
  for (i=0; i<8; i++)
  {
  temp = val >> i;
  temp &= 0x01;
  ow_write_bit(temp);
  }
  delay(5);
  }


  void USART_Transmit( unsigned char data )
  {
     /* Wait for empty transmit buffer */
     while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
     /* Put data into buffer, sends the data */
     UDR = data;
  }

  // Zapis temperatury na wyswietlaczu
  void write_temp( short int t)
  {
     char s, d, j;
     
     if (t < 0)   
     {
     lcd_xy(1,0);
     write_text("-");
     t = -t;
     }
         
     s = t/100;
     d = (t-(s*100))/10;
     j = t-(s*100+d*10);
     USART_Transmit(s+48);
     USART_Transmit(d+48);
     USART_Transmit('.');
     USART_Transmit(j+48);
     USART_Transmit(32);
     write_char(s+48);
     write_char(d+48);
     write_text(".");
     write_char(j+48);
  }
     
    short int odczytaj_temp(void)

  {
           char temp1, temp2;
         short int tmp1, ulamek, t;
                 
        ow_reset();
          ow_write_byte(0xcc);           // pomin czytanie nr
          ow_write_byte(0x44);          // nakaz pomiar temperatury
          delay_ms(800);                // czekaj na przetworzenie 800 dla 12 bitow
        ow_reset();
        ow_write_byte(0xcc);           // pomin czytanie nr
        ow_write_byte(0xbe);           // zadaj odczytania temperatury
         temp1 = ow_read_byte();    // pierwszy bajt mlodszy
          temp2 = ow_read_byte();    // drugi bajt starszy
         
        tmp1 = temp1;                      // w tmp1 bedziemy trzymac czesc ulamkowa
                  tmp1 &= 0x0f;            // wycinamy niepotrzebne bity HHHH
                  temp1 >>= 4;             // przesuwamy HHHH w prawo wycinamy LLLL
                  temp2 <<= 4;             // wycinamy 4 niepotrzebne bity znaku
                  t = temp1 | temp2;     // laczymy i w t mamy czesc calkowita
              if (t > 127)              // gdy temperatura jest ujemna
                     {                       // musimy przeliczyc wynik
                          t =(255 - t);       // przeliczamy czesc calkowita
                          tmp1 =( 15 - tmp1);    // przeliczamy czesc ulamkowa       
                     
                 }       
              ulamek = tmp1 * 625;        // ulamek o warosciach do 10000
                  tmp1 = ulamek / 1000;      // tmp1 musi byc w granicach od 0 do 9
                  if (tmp1 ==10) tmp1 = 0;
              t=(t*10)+(tmp1-1);
               
        return(t);
  }

  // program główny
  int main(void)
  {
  short int tm;

  GIMSK=1<<INT0;         //włącz przerwanie zewnętrzne INT0
  MCUCR=0x02;            //przerwania INT0 wyzwalane narastajacym zboczem
  // konfiguracja portów we/wy

  DLCD = 0xFF;
  LCD = 0xFF;
  dklaw = 0x0F;
  klaw = 0xF0;
  sei();

  // inicjalizacja LCD
  lcd_init();
  // zapisz na LCD przykładowy tekst
  write_command(0x01); // czyść LCD
  /*write_text("Ala ma kota :D");
  write_command(0xC0);

  itoa(i,bufor,10);
  write_text(bufor);

  //write_text(tz);
  // petla nieskończona*/
  lcd_xy(0,0);
  write_text("temperatura:");
  int e=0;
  while(1)
  {

  char bufor1[33];
  tm = odczytaj_temp();
  lcd_xy(1,2);
  write_temp(tm);
  itoa(e,bufor1,10);
  lcd_xy(1,10);
  write_text(bufor1);
  delay_ms(20);
  e++;
  //return (0);     
  }   
  return 0;
  }


  SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  {


  przycisk();

  {
  if(tabc[0]=='3'||tabc[0]=='6'||tabc[0]=='9'||tabc[0]=='#'||tabc[0]=='A'||tabc[0]=='B'||tabc[0]=='C'||tabc[0]=='D')
     {
     i--;
     write_command(0x1C);
     }
     else
     {
     i++;
     write_command(0x18);
     }  write_command(0xC0);
  write_text("              ");

  itoa(i,bufor,10);
  write_command(0xC0);
  write_text(bufor);
  write_text(" ");
  write_text(tabc);
  }


  }


  Dzieki za rady...

  P.S
  Po czytanie wielu tematów na temat ds18b20 doszłem do wniosku coby stworzyć oddzielny temacik gdzie by była skarbnica wiedzy poniewaz wiele osób pyta o podstawy takie jak obsługa iwire lub procedurki do dsa.
  Wiele milej było by to wszystko znależć w 1 temacie.
  Jezeli ktoś by zechciał mi pomóc to moze byśmy zredagoowali jakiś taki post nadający się do doklejenia z podstawowymi procedurkami.
 • Poziom 39  
  domelfm napisał:
  ...Termometr wyswietla mi cały czas temp -0.02

  Niemam pojecia dlaczego

  No to zaraz podam Ci , pierwszy powód ;)
  domelfm napisał:
  ...podłączyłem go do 0 pina portu d

  Tiaaaa.... a w kodzie ...
  Code:

  /*...*/
  #define DQ 1

  #define SET_DQ DDRD &= ~_BV(DQ)
  #define CLR_DQ DDRD |= _BV(DQ)

  #define IN_DQ PIND & _BV(DQ)
  /*...*/

  domelfm napisał:

  Dzieki za rady...

  Nie ma za co ;)
  Natomiast za "nad-komentarze" i "niezgodność" z kanonami sztuki programowania w C , dostanie Ci się :shii: od kol. JacekCz :D

  Piotrek
 • Poziom 16  
  Cze...

  Takie dorobne przeoczenie ale i taki efekt ten sam...
  Teraz zmieniłem sobie na portb pin 0.

  Code:

  #define DQ 0

  #define SET_DQ DDRB &= ~_BV(DQ)
  #define CLR_DQ DDRB |= _BV(DQ)

  #define IN_DQ PINB & _BV(DQ)
 • Poziom 12  
  Witam.

  Po pierwsze sprawdź dokładnie czy Twoja funkcja odczytu temperatury poprawnie konwertuje wynik (nie wydaje mi się ale mogę się mylić). Sprawdź też komunikację z DSem - opóźnienia przy transmisji i czy delay_ms(800) rzeczywiście daje 800ms opóźnienia. Funkcja ta zwraca -2 (co odpowiada temp. -0.2 jak rozumiem) dla wartości odczytanej z czujnika 0xFFFF. Bawiłem się kiedyś DSami i miałem podobny efekt - często dostawałem same FFki - problem związany był właśnie z funkcją delay(us).
 • Poziom 12  
  zumek napisał:

  Natomiast za "nad-komentarze" i "niezgodność" z kanonami sztuki programowania w C , dostanie Ci się :shii: od kol. JacekCz :D

  To ja się wtrącę, żeby nie było, że tylko JacekCz krytykuje :D. Bo niestety ma on absolutną rację.
  Oczywiście kod wygląda na "CTRL+C -> CTRL+V" z kursu http://mikrokontrolery.net/avr_kursy.htm - stąd tyle komentarzy. Jak zwykle razi (nad)używanie #define. I tu poprę kolegę JacekCz - lepiej żeby kursu wogóle nie było, niżby miał uczyć złego stylu. Niestety to specyfika polskich kursów. Dlatego czasem warto pomęczyć się i poszukać anglojęzycznych...
  Czy tak trudno nauczać korzystania z sympatycznej i nadzorowanej przez kompilator funkcji inline?? Efekt ten sam a ileż zalet...

  domelfm napisał:
  Po czytanie wielu tematów na temat ds18b20 doszłem do wniosku coby stworzyć oddzielny temacik gdzie by była skarbnica wiedzy poniewaz wiele osób pyta o podstawy takie jak obsługa iwire lub procedurki do dsa.

  Zamiast tego proponuję stworzyć oddzielny temat zajmujący się prostowaniem głupot (przepraszam za wyrażenie ale inaczej sie nie da...) wypisywanych w kursach C na uC...

  Pozdrawiam,
  Zenek[/b]