Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
CControls
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Program jak i w czym go napisać?

mateuszkiek 12 Mar 2007 13:38 2646 5
 • #1 12 Mar 2007 13:38
  mateuszkiek
  Poziom 15  

  Tematy ćwiczeń z przykłady zadań (szczegółową treść zadań określa prowadzący zajęcia)
  (Cwiczenia wykonywane na zestawie dydaktycznym ZD 537,)
  Temat 1 — MIKROKONTROLER 8051 - struktura, pamięci, proramowanie
  Cel — pomanie podstaw owych modułów mikrokomputera i jego struktury rejestrowej, poznanie struktury programu asemblerowego, umiejętność pisania prostych programów wjęzyku asemblera - organizacja pętli, operacje na tablicach, tryby adresowania pamięci.
  Zadania: (Opracować i uruchomić)
  1. Procedury kopiowania (k. proste lub rozszerzone o dodatkowe operacje na kopiowanych danych,
  np. poszukiwanie wzorca, itp.) zbioru danych a) w obrębie określonej pamięci, b) między różnymi typami
  pamięci.
  2. Program realizujący proste operacje arytmetyczne na tablicach danych tworzonych w zadaniu 1.
  3. Procedury konwersji liczb, np. NKB 4 BCD8421 „ NKB4 ASCII,  Mam narazie jakiś kurs asemblera, lecz na czym to przetestować?
  We wtorek bedzie decydująca chcwila, przy nauczycielu.


  Pozostałe ważne informacje:
  Plik PDF Wszystkie zadania
  Drugi plik KK hasło do pliku: PTM

  Moderowany przez McRancor:

  Usunąłem link do "Programu do laborek", ostrzeżenie za link do nielegalnego oprogramowania.  Dziekuje za wyrozumialość.
  Pozdrawiam.

  0 5
 • CControls
 • Pomocny post
  #2 12 Mar 2007 13:54
  markosik20
  Poziom 33  

  To zależy jakiego asemblera się uczycie. Jak do '51 to możesz sobie złożyć lub kupić gotowe modułu uruchomieniowe (na allegro ich pełno), jak do do AVR'a to tak samo tylko inny uC.

  0
 • CControls
 • #3 12 Mar 2007 18:16
  mateuszkiek
  Poziom 15  

  ZAD. 1. Przygotować i uruchomić programy w języku asemblera 8051:
  a) kopiowania N-bajtowego obszaru TABL 1 z pamięci kodu do pamięci wewnętrznej DATA (obszar
  TABL2),
  b) kopiowania bit po bicie w pamięci DATA fragmentu danych z obszaru TABL2, a następnie bajt po bajcie i utworzenie obszaru TABL3
  c) kopiowania obszaru TABL2 do zewnętrznej pamięci XDATA (obszar TABL4),
  przy czym
  - obszarem źródłowym w pamięci CODE jest tablica TABL 1 utworzona jako dane w programie,
  - obszar docelowy TABL2 w pamięci DATA obejmuje komórki adresowane bitowo i bajtowo,
  - obszar TABL4 w pamięci XDATA, adres początku obszaru może być dowolny,
  - przy kopiowaniu TABL2 do TABL4
  a) dane kopiowane podlegają filtrowaniu zastępuje się bajty z cechą X bajtami Y, albo
  b) wyszukuje bajt z cechą Z i zlicza ich liczbę w kopiowanym zbiorze, wynik w rejestrze R7
  ZAD.2. Przygotować i uruchomić program(y) w języku asemblera 8051 realizujący(e) operacje arytmetyczne na danych zawartych w zbiorach DANE1 i DANE2. Program umieszcza wyniki tych operacji w obszarach o nazwach: SUMx, ROZx, MNOx, ILOx jako wyniki odpowiednio dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Tutaj indeks x wskazuje na system zapisu liczb, odpowiednio: x b liczby całkowite bez znaku, x=w liczby całkowite ze znakiem w kodzie U2.
  Uwaga:
  - obszary DANE 1 i DANE2 zostają utworzone w pamięci CODE i określone w ciele programu,
  - obszary SUMx, ROZx, MNOx, ILOx mają być tworzone w pamięci XDATA.
  1
  I/STR ONA 2 i V4 TĘPNE//
  REALIZACJA ZE”\JJC H.
  ad. ZAD.1.
  Założenia wstępne: przy opracowywaniu programu kopiowania przyjęto:
  - obszary TABL 1 (źródłowy) zawiera 9 bajtów — kody ASCII liter (cyJ, liczb); dane TABL 1 zapisane w treści programu,
  - adres początkowy TABŁ2 = 2EH; dwa bajty w obszarze adresowanym bitowo, pozostałe w obszarze adresowanym bajtowo pamięci DATA,
  - adres początkowy obszaru TABL3 — dowolny z zakresu 30H — 77H (8051) lub F7H (80357 — obszar górnej DATA),
  - adres początkowy TABL4 OO1OH w XDATA,
  - kopiowanie z TABL2 do TABL4 (z dodatkową operacją poszukiwania minimum (NKB) w kopiowanym zbiorze bajtów - podpunkt h), znalezione minimum zapamiętano w rejestrze R7 a liczbę bajtów o tej wartości w rejestrze R6.).
  Rozmieszczenie poszczególnych obszarów i kierunek ich kąpiowaniapokazanonąrysunku
  tutaj rysunek ilustrujący kopiowane obszar
  Rys. 1. Szkic rozmieszczenia kopiowanych danych i kierunki kopiowania
  Zadania kopiowania (Rys. 1) zrealizowano według algorytmu, którego sieć działań pokazano na rysunku 2 - implementacją algorytmu w języku asemblera 8051 jest plik KOPI A5 1 (dyskietka „Labflituj rysunek sieci działań algorytmu kopiowania
  Rys.2. Schemat blokowy realizowanego algorytmu
  itd.
  ad. ZAD.2.
  UWAGI I WNIOSKI
  ad. ZAD.1
  Program KOPI .A51 (zamieszczony na dyskietce „Lab-PTM grupy ...„) realizuje wszystkie wymagania ... „albo ... punkty a) i h) ... zadania ZAD. 1.
  W programie kopiowania użyto
  ) adresowania bitowego — oznaczono w komentarzu programu jako fragment XX ) adresowania bajtowego
  pośredniego — fragment XP
  bezpośredniego — fragment XB
  bazowo-indeksowego — fragment XBI
  Ponadto zbadano możliwość kopiowania danych do górnego obszaru pamięci DATA (pamięć dostępna w 80537) — dot. adresów ... „ patrz fragment XG - stwierdzono, że
  ...itd.


  Jak powinien wyglądać ten kod asemblera?
  Pozdrawiam.

  0
 • Pomocny post
  #4 12 Mar 2007 22:52
  markosik20
  Poziom 33  

  Cytat:
  Jak powinien wyglądać ten kod asemblera?

  Czyżby kolega oczekiwał na jakiegoś "gotowcika" :):)
  Może lepiej zrobić tak: kolega napisze a my sprawdzimy :):)
  No jakieś podstawy na lekcji na pewno były.

  0
 • #5 13 Mar 2007 21:05
  mateuszkiek
  Poziom 15  

  [quote="markosik20"Może lepiej zrobić tak: kolega napisze a my sprawdzimy :):)
  No jakieś podstawy na lekcji na pewno były.[/quote]


  Code:
  $NOMOD51
  
  $INCLUDE(REG517.INC)
  CSEG AT 0

  MOV R0, #0       ;ZERUJ R0
  MOV DPTR, #TAB1   ;DPTR<-ADRES POCZATKOWY TAB1   
  MOV R7, #5       ;R7<-LICZNIK PETLI
  MOV R0, #30H    ; R0<-30H      kopia TAB1 bedzie zaczynala sie od adresu 30h

  PETLA:
  CLR A
  MOVC A,@A+DPTR      ;A<- DPTR+ZAWARTOSC KOMORKI KTOREJ ADRES JEST W ACC
  MOV @R0, A            ;PRZESLIJ ZAWARTOSC ACC DO KOMORKI KTOREJ ADRES W R0
  INC R0            ;INKREMENTUJ R0
  INC DPTR         ;INKREMENYUJ DPTR
  DJNZ R7,PETLA       ; JEZELI R7 == 0, TO PRZERYWA PETLE (JUMP IF NOT ZERO)

  MOV R1, #5Ah
  MOV R7, #6
  MOV DPTR, #0x8020
  kOPIUJX:
  CLR A
  MOV A, @R0
  MOVX @DPTR,A
  INC DPTR
  INC R1
  DJNZ R7,KOPIUJX


  JMP $
  TAB1: DB 5,7,11,17,34,8,23,19
  END


  Code:
  $NOMOD51
  
  $NOLIST
  $INCLUDE(REG517.INC)
  $LIST
  ile EQU 6
  CSEG AT 0
  START:
  MOV R1, #0
  MOV DPTR, #TAB1
  MOV R3, #ile
  MOV R1, #5Ah
  MTAB1:
  CLR A
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV @R1, A
  INC R1
  INC DPTR
  DJNZ R3,MTAB1

  MOV R1, #0
  MOV DPTR, #TAB2
  MOV R3, #ile
  MOV R1, #62h
  MTAB2:
  CLR A
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV @R1, A
  INC R1
  INC DPTR
  DJNZ R3,MTAB2
  MOV R3, #ile
  MOV R0, #5Ah
  MOV R1, #62h
  ;MOV DPTR, #72h

  DODAJ:
  CLR A
  MOV A, @R0
  ADD A, @R1
  MOV @R1, A
  INC R0
  INC R1
  ;INC DPTR
  DJNZ R3, DODAJ
  JMP $
  TAB1: DB 150,151,152,153,154,155
  TAB2: DB 155,154,153,152,151,150
  END  Z pomocą kolegi z grupy wyszło coś takiego.
  Nie wiem czy ljest dobrze lecz kompilator przy pierwszym sie nie buntuje.

  Ptytanie co oznacza ta linijka:MOV DPTR, #0x8020
  #0x8020 - prześlij coś co znajduje sie pod adresm 8020?

  Pozdrawiam

  0
 • Pomocny post
  #6 13 Mar 2007 21:29
  olekewaagata
  Poziom 25  

  DPTR jest rejestrem składającym się z dwóch bajtów o oznaczeniu DPL i DPH. A więc ten rozkaz ładuje (umieszcza) tą wartość w rejestrze DPTR.

  0