Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Co z przerwaniem i deklarowaniemzmiennych WinAvr

20 Mar 2007 22:48 948 6
 • Poziom 10  
  Proźba o wytłumaczenie mi dlaczego nie działa wyświetlanie czasu:
  w drugiej linijce na LCD chcę wyświetlać godzinę, czas jest obliczany dzięki przerwaniu z TC1 (co 1 sekundę ma generować przerwanie)
  Niestety na LCD mam cały czas 00:00:00 tak jakby nie działało inkrementowanie w funkcji aktualizuj_czas lub jakby zmienne w głównej pętli nie były te same co w funkcji aktualizuj_czas
  Nie pomaga przeniesienie części kodu odpowiedzialnej za wyświetlanie czasu do funkcji aktualizuj_czas z main(), nie pomaga też zdeklarowanie zmiennych: jednostki_sekund, dzięsiątki_sekund ... jako volatile
  Z góry dziękuję za pomoc

  #define F_CPU 6000000
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <ctype.h>
  #include <stdio.h>
  #define DDR_DB4 DDRA
  #define PORT_DB4 PORTA
  #define DB4 PA2
  #define DDR_DB5 DDRA
  #define PORT_DB5 PORTA
  #define DB5 PA3
  #define DDR_DB6 DDRA
  #define PORT_DB6 PORTA
  #define DB6 PA4
  #define DDR_DB7 DDRA
  #define PORT_DB7 PORTA
  #define DB7 PA5
  #define DDR_RS DDRA
  #define PORT_RS PORTA
  #define RS PA0
  #define DDR_E DDRA
  #define PORT_E PORTA
  #define E PA1
  #define SET_DB4 PORT_DB4 |= _BV(DB4)
  #define CLR_DB4 PORT_DB4 &= ~_BV(DB4)
  #define SET_DB5 PORT_DB5 |= _BV(DB5)
  #define CLR_DB5 PORT_DB5 &= ~_BV(DB5)
  #define SET_DB6 PORT_DB6 |= _BV(DB6)
  #define CLR_DB6 PORT_DB6 &= ~_BV(DB6)
  #define SET_DB7 PORT_DB7 |= _BV(DB7)
  #define CLR_DB7 PORT_DB7 &= ~_BV(DB7)
  #define SET_E PORT_E |= _BV(E)
  #define CLR_E PORT_E &= ~_BV(E)
  #define SET_RS PORT_RS |= _BV(RS)
  #define CLR_RS PORT_RS &= ~_BV(RS)
  #define TIMER0_INIT 0
  #define OSC 6

  void waitms(unsigned char x)
  {
  unsigned char a, b; // zmnienne licznikowe
  for( ; x > 0; --x) // ta pętla zostanie wykonana x-razy
  for(b = 10; b > 0; --b) // a ta 10 razy
  for(a = 25 * OSC; a > 0; --a) // natomiast ta 100 razy
  __asm("nop"); // dodatkowa instrukcja opóźniająca o 1 cykl
  // razem to da opóźnienie ok. x * 1ms
  // x od 0 do 255
  // gdy x = 0 to opóźnienie = 256ms
  }

  void waits(char x)
  {
  unsigned char a;
  for(; x>0 ; x--)
  {
  for(a=4; a>0; a--)
  {
  waitms(250);
  }
  }

  }

  void write_to_lcd(char x)
  {
  SET_E;
  if(x & _BV(4)) SET_DB4; else CLR_DB4;
  if(x & _BV(5)) SET_DB5; else CLR_DB5;
  if(x & _BV(6)) SET_DB6; else CLR_DB6;
  if(x & _BV(7)) SET_DB7; else CLR_DB7;
  CLR_E;
  SET_E;
  if(x & _BV(0)) SET_DB4; else CLR_DB4;
  if(x & _BV(1)) SET_DB5; else CLR_DB5;
  if(x & _BV(2)) SET_DB6; else CLR_DB6;
  if(x & _BV(3)) SET_DB7; else CLR_DB7;
  CLR_E;
  waitms(1);
  }

  void write_command(char x)
  {
  CLR_RS; // niski stan na RS -> zapis instrukcji
  write_to_lcd(x); // zapis do LCD
  }

  void lcd_init(void)
  {
  DDR_DB4 |= _BV(DB4);
  DDR_DB5 |= _BV(DB5);
  DDR_DB6 |= _BV(DB6);
  DDR_DB7 |= _BV(DB7);
  DDR_E |= _BV(E);
  DDR_RS |= _BV(RS);

  waitms(15); // czekaj 15ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
  CLR_E; // E = 0
  CLR_RS; // RS = 0
  char i; // zmianna licznikowa
  for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
  {
  SET_E; // E = 1
  SET_DB4;
  SET_DB5;
  CLR_DB6;
  CLR_DB7;
  CLR_E; // E = 0
  waitms(5); // czekaj 5ms
  }
  SET_E;
  CLR_DB4;
  SET_DB5;
  CLR_DB6;
  CLR_DB7;
  CLR_E; // E = 0
  waitms(1); // czekaj 1ms
  write_command(0x28); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
  write_command(0x08); // wyłącz LCD, kursor i miganie
  write_command(0x01); // czyść LCD
  write_command(0x06); // bez przesuwania w prawo
  write_command(0x0C); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
  }


  void write_char(char x)
  {
  SET_RS; // wysoki stan na RS -> zapis danej
  write_to_lcd(x); // zapis do LCD
  }


  void write_text(char * s) // procedura zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
  {
  while(*s) // do napotkania 0
  {
  write_char(*s); // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
  s++; // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
  }
  }

  void locate(char y, char x)
  {

  switch (y) // obliczenie o ile nalezy zwiekszyc x w zaleznosci od wartosci y
  {
  case 1:
  x += 0x7F; // x = x + 0x80 - 1
  break;
  case 2:
  x += 0xBF; // x = x + 0xA8 - 1
  break;
  }
  write_command(x);
  }

  void lcd_cls(void)
  {

  write_command(0x01);

  }

  void aktualizuj_czas(void);

  SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)
  {
  TCNT1L = 0xDC; // załadowanie do licznika TIMER1 wartości początkowych
  TCNT1H = 0x0B; // określających częstotliwość występowania przerwania
  aktualizuj_czas(); // wywołanie procedury aktualizującej czas
  }

  // zmianne licznikowe do odmierzania czasu
  volatile int dziesiatki_godzin;
  volatile int jednostki_godzin;
  volatile int dziesiatki_minut;
  volatile int jednostki_minut;
  volatile int dziesiatki_sekund;
  volatile int jednostki_sekund;

  void aktualizuj_czas(void)
  {
  jednostki_sekund = 9;
  dziesiatki_sekund = 5;
  jednostki_minut = 9;
  dziesiatki_minut = 5;
  jednostki_godzin = 3;
  dziesiatki_godzin = 2;

  jednostki_sekund++; // zwiększ licznik jednostek sekund o 1
  if(jednostki_sekund == 10) // jeśli licznik jednostek sekund osiągnął wartość 10 to
  {
  jednostki_sekund = 0; // wyzeruj licznik jednostek sekund
  dziesiatki_sekund++; // zwiększ licznik dziesiątek sekund o 1
  if(dziesiatki_sekund == 6) // jeśli licznik dziesiątek sekund osiągnął wartość 6 to
  {
  dziesiatki_sekund = 0; // wyzeruj licznik dziesiątek sekund
  jednostki_minut++; // zwiększ licznik jednostek minut o 1
  if(jednostki_minut == 10) //jeśli licznik jednostek minut osiągnął wartość 10 to
  {
  jednostki_minut = 0; // wyzeruj licznik jednostek minut
  dziesiatki_minut++; // zwiększ licznik dzieisątekminut o 1
  if(dziesiatki_minut == 6) // jeśli licznik dziesiątek minut osiągnął wartość 6 to
  {
  dziesiatki_minut = 0; // wyzeruj licznik dziesiątek minut
  jednostki_godzin++; // zwiększ licznik jednostek godzin o 1
  if((dziesiatki_godzin == 2) && (jednostki_godzin == 4)) // jeżeli jest północ to
  {
  dziesiatki_godzin = jednostki_godzin = 0; // zeruj licznik dziesiątek i jednostek godzin
  }
  if(jednostki_godzin == 10) // jeśli licznik jednostek godzin osiągnął wartość 10 to
  {
  jednostki_godzin = 0; // wyzeruj licznik jednostek godzin
  dziesiatki_godzin++; // zwiększ licznik dziesiątek godzin o 1
  }
  }
  }
  }
  }
  }

  // Program główny
  int main(void)
  {
  lcd_init();
  int www;
  www = 1;
  int aaa;
  aaa = 7;
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  TCCR1B = 0x03;
  TIMSK = 130; // globalne odblokowanie przerwań

  while(1)
  {

  sei();
  if (www <= 7)
  {
  www++;
  }

  if ( www > 7)
  {
  www ++;
  aaa --;
  }

  if (www == 14)
  {
  www = 1;
  aaa = 7;
  }

  char bb[3];
  itoa(www,bb,10);

  if (www <= 7)
  {
  write_command(0x01);
  locate(1,www);
  write_text(bb);
  waitms(50);
  }

  if (www > 7)
  {
  write_command(0x01);
  locate(1,aaa);
  write_text(bb);
  waitms(50);
  }

  char a[2];
  itoa(dziesiatki_godzin,a,2);
  char b[2];
  itoa(jednostki_godzin,b,2);
  char c[2];
  itoa(dziesiatki_minut,c,2);
  char d[2];
  itoa(jednostki_minut,d,2);
  char e[2];
  itoa(dziesiatki_sekund,e,2);
  char f[2];
  itoa(jednostki_sekund,f,2);

  locate(2,2);
  write_text(a);
  locate(2,3);
  write_text(b);
  locate(2,4);
  write_text(":");
  locate(2,5);
  write_text(c);
  locate(2,6);
  write_text(d);
  locate(2,7);
  write_text(":");
  locate(2,8);
  write_text(e);
  locate(2,9);
  write_text(f);
  waitms(250);

  }
  return 0;
  }
 • Poziom 10  
  Problem tkwi w miejscu gdzie są inicjowane wartości zmiennych do odnierzania czasu.
  Wyglądając tak
  Code:

  void aktualizuj_czas(void)
  {
  jednostki_sekund = 9;
  dziesiatki_sekund = 5;
  jednostki_minut = 9;
  dziesiatki_minut = 5;
  jednostki_godzin = 3;
  dziesiatki_godzin = 2;
  ...

  przy każdym uruchomieniu funkcji [przerwania] zmienne te są ustawiana od nowa na te same wartości.
  Dopiero potem zwiększana jest wartość sekund.
  Na wyświetlaczu uzyskując 00:00:00, otrzymujesz jak najbardziej poprawne wartości, przy takich wartościach początkowych.

  Proponuję przenieść fragment deklaracji i ustawienia tych zmiennych przed main, aby były widziane globalnie. Aby wywołane zostały raz.
  Powinno pomóc.
 • Poziom 10  
  Dzięki kolego Zielec
  Tego też próbowałem ale efekt dalej ten sam - 00 :00 :00
 • Pomocny post
  Poziom 39  
  zielec napisał:
  Problem tkwi w miejscu gdzie są inicjowane wartości zmiennych do odnierzania czasu.

  Niestety nie :(
  Problem tkwi tu:
  Code:

  /*    TIMSK = 130; // globalne odblokowanie przerwań  /*
  TIMSK |=(1<<TOIE1);

  Skąd wytrzasnąłeś te 130 :?:

  Piotrek

  PS
  A jaki to proc :?:
 • Poziom 10  
  Zumek masz rację problem jest z występowaniem przerwań
  niestety TIMSK |=(1<<TOIE1); też nic nie zmienia ale dzięki - utwierdziłeś mnie w tym że problem tkwi w przerwaniu
  Pozdrawiam
 • Poziom 39  
  PiotrKA1 napisał:
  Zumek masz rację problem jest z występowaniem przerwań
  niestety TIMSK |=(1<<TOIE1); też nic nie zmienia ale dzięki - utwierdziłeś mnie w tym że problem tkwi w przerwaniu
  Pozdrawiam

  To przyjrzyj się również temu ...
  Code:

  TCNT1L = 0xDC; // załadowanie do licznika TIMER1 wartości początkowych
  TCNT1H = 0x0B; // określających częstotliwość występowania przerwania

  ... i sprawdź w dokumentacji , w jakiej kolejności zapisywać rejestry licznika i dlaczego to ma znaczenie :D

  Piotrek
 • Poziom 10  
  Jednak Zumek miał rację - to było to
  Jeszcze przed while{ } trzeba było wsadzić sei(); i działa
  Dziękuję wszystkim, teraz mogę się spokojnie położyć spać