Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

DS1820 pod Visual Basic

koronen 02 May 2007 19:26 2830 3
 • #1
  koronen
  Level 10  
  Ma ktoś może jakiś kodzik w VB umożliwiający odczyt temeperatury z DS1820?

  Pozdrawiam
 • #2
  robert dudziak
  Level 12  
  Code:
  Option Explicit
  

  ' clsComReader
  '
  ' 1. instantiate
  ' 2. set timer & (optional) Interval
  ' 3. set comm (that will start the first measurement)
  '
  ' 4. handle GotData or read Measurement & MeasurementTime
  '
  ' does one measurement only when interval not set or set to 0
  ' you can force next measurement calling RequestMeasurement
  ' use GotData callback or wait for MeasurementTime <> "" to get the first value
  '

  Public Event GotData()

  Private Const MEASUREMENT_DELAY = 1400

  Private buffer As Variant
  Private mTemperature As String
  Private mMeasurementTime As Date
  Private mInterval As Long ' milliseconds
  Private mSendRequest As Boolean

  Private WithEvents otimer As Timer
  Private WithEvents oComm As MSComm


  Public Property Set Timer(ByVal Value As Timer)
      Set otimer = Value
  End Property


  Public Property Set CommControl(ByVal Value As MSComm)
     
      Set oComm = Value
      ' 9600 baud, no parity, 8 data, and 1 stop bit.
      oComm.Settings = "9600,N,8,1"
      ' Tell the control to read entire buffer when Input is used.
      oComm.InputLen = 0
      oComm.DTREnable = False
      oComm.PortOpen = True
      RequestMeasurement

  End Property


  Public Property Let Interval(ByVal Value As Long)
     
      If Value > 0 Then
          mInterval = Value - MEASUREMENT_DELAY
          If mInterval < 0 Then
              mInterval = 10
          End If
      Else
          mInterval = 0
      End If

  End Property


  Public Property Get Interval() As Long
     
      If mInterval > 0 Then
          Interval = mInterval + MEASUREMENT_DELAY
      Else
          Interval = 0
      End If

  End Property


  Public Property Get Measurement() As String
     
      Measurement = mTemperature

  End Property


  Public Property Get MeasurementTime() As String
     
      MeasurementTime = mMeasurementTime

  End Property


  Public Sub RequestMeasurement()

      otimer.Interval = MEASUREMENT_DELAY
      oComm.Output = buffer
      mSendRequest = False

  End Sub


  Private Sub Class_Initialize()

      buffer = "D0" & vbCr
      mInterval = 0
      mSendRequest = False

  End Sub


  Private Sub oCom_OnComm()

  End Sub

  Private Sub oTimer_Timer()

      If mSendRequest Then
          RequestMeasurement
      Else
          otimer.Interval = mInterval
          mMeasurementTime = Now()
          mTemperature = oComm.Input
          mSendRequest = True
          RaiseEvent GotData
      End If

  End Sub


  Private Sub oComm_OnComm()
     
      Select Case oComm.CommEvent
     ' Handle each event or error by placing
     ' code below each case statement

     ' Errors
        Case comEventBreak   ' A Break was received.
  '        Me.Label1.Caption = "br"
        Case comEventFrame   ' Framing Error
  '        Me.Label1.Caption = "fr"
        Case comEventOverrun   ' Data Lost.
  '        Me.Label1.Caption = "ov"
        Case comEventRxOver   ' Receive buffer overflow.
  '        Me.Label1.Caption = "rx"
        Case comEventRxParity   ' Parity Error.
  '        Me.Label1.Caption = "pa"
        Case comEventTxFull   ' Transmit buffer full.
  '        Me.Label1.Caption = "full"
        Case comEventDCB   ' Unexpected error retrieving DCB]
  '        Me.Label1.Caption = "dcb"

     ' Events
        Case comEvCD   ' Change in the CD line.
  ''        Me.Label1.Caption = "cd " & MSComm1.Input
        Case comEvCTS   ' Change in the CTS line.
  ''        Me.Label1.Caption = "cts " & MSComm1.Input
        Case comEvDSR   ' Change in the DSR line.
  ''        Me.Label1.Caption = "dts"
        Case comEvRing   ' Change in the Ring Indicator.
  ''        Me.Label1.Caption = "ring"
        Case comEvReceive   ' Received RThreshold # of
                          ' chars.
   '       Me.Label1.Caption = "R " & MSComm1.Input
        Case comEvSend   ' There are SThreshold number of
                       ' characters in the transmit
                       ' buffer.
   '       Me.Label1.Caption = "send"
        Case comEvEOF   ' An EOF charater was found in
                       ' the input stream
   '       Me.Label1.Caption = "E " & MSComm1.Input
     End Select

  End Sub


  Private Sub Class_Terminate()

      otimer.Interval = 0
      oComm.PortOpen = False
      Set otimer = Nothing
      Set oComm = Nothing

  End Sub


  Dodano po 3 [minuty]:

  http://smarthvac.com/ow.asp?ComReader

  Kliknik Pozdrawiam

  Kod proszę umieszczać w znacznikach code - krzychoocpp
 • #3
  yasiu13
  Level 12  
  Witam, czy to działa ? ja sobie nie mogę z tym poradzić tworzę forme dodaje kontrolke mscomm i timer czy jeszcze trzeba cos zrobic zeby program zadziałał?

  - w obecnej formie otrzymuje date godzine, ale brak odczytu temperatury mam adapter ds9097e. Bardzo prosze o pomoc
 • #4
  tzok
  Moderator of Cars
  Wejdź sobie na stronę podaną wyżej, masz tam napisane co ma się znaleźć w klasie clsComReader a co na formie.