Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Nierozpoznane procesy

mall_pall 11 Maj 2007 01:27 1995 2
 • #1 11 Maj 2007 01:27
  mall_pall
  Poziom 15  

  prosze o sprawdzenie logów z HiJack
  Logfile of HiJackFree v2.1
  Scan saved at 23:25:35, on 2007-05-09
  Platform: Windows XP Dodatek Service Pack 2 (Windows NT 5.1.2600)
  MSIE: Internet Explorer v 6.0 Dodatek Service Pack 2 (6.0.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\a-squared HiJackFree\a2hijackfree.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Urządzenie alarmowe - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa bramy warstwy aplikacji - C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  O23 - Service: Zarządzanie aplikacjami - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Windows Audio - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Przeglądarka komputera - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa indeksowania - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  O23 - Service: ClipBook - C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe
  O23 - Service: Aplikacja systemowa modelu COM+ - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  O23 - Service: Usługi kryptograficzne - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Program uruchamiający proces serwera DCOM - C:\WINDOWS\system32\svchost
  O23 - Service: Klient DHCP - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: Menedżer dysków logicznych - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Klient DNS - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa raportowania błędów - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Dziennik zdarzeń - C:\WINDOWS\system32\services.exe
  O23 - Service: System zdarzeń COM+ - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Zgodność szybkiego przełączania użytkowników - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Pomoc i obsługa techniczna - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Dostęp do urządzeń interfejsu HID - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: HTTP SSL - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
  O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  O23 - Service: Serwer - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Stacja robocza - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Pomoc TCP/IP NetBIOS - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Posłaniec - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: NetMeeting Remote Desktop Sharing - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
  O23 - Service: Distributed Transaction Coordinator - C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
  O23 - Service: Instalator Windows - C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  O23 - Service: DDE sieci - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
  O23 - Service: DSDM DDE sieci - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
  O23 - Service: Logowanie do sieci - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Połączenia sieciowe - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa NT LM Security Support Provider - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Magazyn wymienny - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Plug and Play - C:\WINDOWS\system32\services.exe
  O23 - Service: Usługi IPSEC - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Magazyn chroniony - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
  O23 - Service: Routing i dostęp zdalny - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) - C:\WINDOWS\system32\locator.exe
  O23 - Service: Zdalne wywoływanie procedur (RPC) - C:\WINDOWS\system32\svchost
  O23 - Service: QoS RSVP - C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe
  O23 - Service: Menedżer kont zabezpieczeń - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Karta inteligentna - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
  O23 - Service: Harmonogram zadań - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Logowanie pomocnicze - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Wykrywanie sprzętu powłoki - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Bufor wydruku - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  O23 - Service: Usługa przywracania systemu - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa odnajdywania SSDP - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Windows Image Acquisition (WIA) - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: MS Software Shadow Copy Provider - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  O23 - Service: Dzienniki wydajności i alerty - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
  O23 - Service: Telefonia - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługi terminalowe - C:\WINDOWS\System32\svchost
  O23 - Service: Kompozycje - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Zasilacz awaryjny (UPS) - C:\WINDOWS\System32\ups.exe
  O23 - Service: Kopiowanie woluminów w tle - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
  O23 - Service: Usługa Czas systemu Windows - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: WebClient - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Instrumentacja zarządzania Windows - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Karta wydajności WMI - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  O23 - Service: Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player - C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  O23 - Service: Centrum zabezpieczeń - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Aktualizacje automatyczne - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa dostarczania sieci - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  oraz ten:
  Logfile of HiJackFree v2.1
  Scan saved at 01:05:31, on 2007-05-11
  Platform: Windows XP Dodatek Service Pack 2 (Windows NT 5.1.2600)
  MSIE: Internet Explorer v 6.0 Dodatek Service Pack 2 (6.0.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\a-squared HiJackFree\a2hijackfree.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Urządzenie alarmowe - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa bramy warstwy aplikacji - C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  O23 - Service: Zarządzanie aplikacjami - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Windows Audio - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Przeglądarka komputera - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa indeksowania - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  O23 - Service: ClipBook - C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe
  O23 - Service: Aplikacja systemowa modelu COM+ - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  O23 - Service: Usługi kryptograficzne - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Program uruchamiający proces serwera DCOM - C:\WINDOWS\system32\svchost
  O23 - Service: Klient DHCP - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: Menedżer dysków logicznych - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Klient DNS - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa raportowania błędów - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Dziennik zdarzeń - C:\WINDOWS\system32\services.exe
  O23 - Service: System zdarzeń COM+ - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Zgodność szybkiego przełączania użytkowników - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Pomoc i obsługa techniczna - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Dostęp do urządzeń interfejsu HID - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: HTTP SSL - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI - C:\WINDOWS\system32\imapi.exe
  O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  O23 - Service: Serwer - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Stacja robocza - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Pomoc TCP/IP NetBIOS - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Posłaniec - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: NetMeeting Remote Desktop Sharing - C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
  O23 - Service: Distributed Transaction Coordinator - C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
  O23 - Service: Instalator Windows - C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  O23 - Service: DDE sieci - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
  O23 - Service: DSDM DDE sieci - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
  O23 - Service: Logowanie do sieci - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Połączenia sieciowe - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa NT LM Security Support Provider - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Magazyn wymienny - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Plug and Play - C:\WINDOWS\system32\services.exe
  O23 - Service: Usługi IPSEC - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Magazyn chroniony - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
  O23 - Service: Routing i dostęp zdalny - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) - C:\WINDOWS\system32\locator.exe
  O23 - Service: Zdalne wywoływanie procedur (RPC) - C:\WINDOWS\system32\svchost
  O23 - Service: QoS RSVP - C:\WINDOWS\system32\rsvp.exe
  O23 - Service: Menedżer kont zabezpieczeń - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  O23 - Service: Karta inteligentna - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
  O23 - Service: Harmonogram zadań - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Logowanie pomocnicze - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Wykrywanie sprzętu powłoki - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Bufor wydruku - C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  O23 - Service: Usługa przywracania systemu - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa odnajdywania SSDP - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Windows Image Acquisition (WIA) - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: MS Software Shadow Copy Provider - C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  O23 - Service: Dzienniki wydajności i alerty - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe
  O23 - Service: Telefonia - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługi terminalowe - C:\WINDOWS\System32\svchost
  O23 - Service: Kompozycje - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Klient śledzenia łączy rozproszonych - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Zasilacz awaryjny (UPS) - C:\WINDOWS\System32\ups.exe
  O23 - Service: Kopiowanie woluminów w tle - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe
  O23 - Service: Usługa Czas systemu Windows - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: WebClient - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Instrumentacja zarządzania Windows - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Karta wydajności WMI - C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  O23 - Service: Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player - C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  O23 - Service: Centrum zabezpieczeń - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Aktualizacje automatyczne - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework - C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  O23 - Service: Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  O23 - Service: Usługa dostarczania sieci - C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  0 2
 • Pomocny post
  #2 11 Maj 2007 01:42
  Kolobos
  Spec od komputerów

  Wygladaja ok, a na przyszlosc uzywaj normalnej wersji Hijackthis, a nie HijackFree.

  0
 • #3 11 Maj 2007 01:45
  mall_pall
  Poziom 15  

  a jest jakas kkoloalna roznica miedzy tymi versjami??

  0