Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pytanie do programistów [TP]

14 May 2007 15:44 1274 10
 • Level 14  
  Witam mam następujący problem z pascalem mam następujący programik wyświetlający kontekstowe menu

  Code:
   USES CRT;
  
  Var
   c1,c2:char;
   y:byte;
   tablica:array[1..3]of string;

  Procedure info;                                {1}
  Begin
  End;

  Procedure glowny_program;                      {2}
  Begin
  End;

  Begin
    Tablica[1]:='   Info    ';                   {3}
    Tablica[2]:='  Program  ';                   {4}
    Tablica[3]:='  Wyjscie  ';                   {5}
    ClrScr;
    TextColor(15);
    For y:=1 to 3 do                             {6}
      Begin                                      {7}
        TextColor(15);                           {8}
        TextBackGround(0);                       {9}
        GotoXY(32,11+y);                         {10}
        Write(tablica[y]);                       {11}
      End;                                       {12}
    y:=1;                                        {13}
    Repeat                                       {14}
      TextColor(0);                              {15}
      TextBackGround(15);                        {16}
      GotoXY(32,11+y);                           {17}
      Write(tablica[y]);                         {18}
      c1:=ReadKey;                               {19}
      c2:=' ';                                   {20}
      If c1=Chr(0) Then c2:=ReadKey;             {21}
      TextColor(15);                             {22}
      TextBackGround(0);                         {23}
      GotoXY(32,11+y);                           {24}
      Write(tablica[y]);                         {25}
      If c2='H' Then Dec(y);                     {26}
      If c2='P' Then Inc(y);                     {27}
      If y=0 Then y:=3;                          {28}
      If y=4 Then y:=1;                          {29}
      If c1=Chr(27) Then y:=3;                   {30}
    Until (c1=chr(27)) or (c1=chr(13));         

  [b]Do tego 3 napisane programy
  pierwszy z nich[/b]

  program druk_prost;
  var k, r, i, s : integer;
  procedure rysowanie_lini ;
     begin
        for r := 1 to s do
           write('@');
        writeln
     end { druk_wiersza };
  begin
     readln(i,s);
     for k := 1 to i do
      rysowanie_lini;
      write;
     readln;
  end.

  [b]Drugi[/b]

  program pokaz_rekordow;

  uses crt;

  type licznik = record
  sasiad : string[20];
  ja : string[20];
  ile   : longint;
  end;

  var stats : licznik;

  procedure pobierz;
  begin
  writeln('Podaj sasiad, pole moze zawierac 20 liter: ');
  readln(stats.sasiad);
  writeln('Podaj ja, pole moze zawierac 20 liter: ');
  readln(stats.ja);
  writeln('Podaj ilosc wywolan, maks. longint: ');
  readln(stats.ile);
  end;

  procedure pokaz;
  begin
  write('sasiad: ');
  writeln(stats.sasiad);
  write('ja: ');
  writeln(stats.ja);
  write('Ilosc wywolan: ');
  writeln(stats.ile);
  end;

  begin
  clrscr;
  pobierz;
  pokaz;
  readln;

  [b] i Trzeci [/b]

  program rownanie_kwadratowe;
  uses crt;
  var a,b,c,delta,x,x1,x2: real;
  begin
  clrscr;
  write ('wpisz a '); read (a);
  write ('wpisz b '); read (b);
  write ('wpisz c '); read (c);
  delta:=(b*b)-4*a*c;
  if (delta<0) then
  begin
  write ('brak rozwiązań');
  end
  else
  begin
  if (delta=0) then
   begin
   x:=-b/2*a;
   write (x:2:2);
   end
  else
   begin
   x1:=-b-sqrt(delta)/2*a;
   x2:=-b+sqrt(delta)/2*a;
   write (x1:2:2,',', x2:2:2);
   end;
   end;
  end.


  moim zadaniem było połączenie ich jakby w jedno przez te menu tzn wybór poszczególnego z prgramów poprzez menu pod 1 pierwszy itd
  jeśli ktoś umiałby mi pomóc w tej dolegliwości to będe bardzo wdzięczny i przepraszam za taki długi post ;)

  z Poważaniem
  Snake[/code]
  [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
 • Level 21  
  Chyba pomyliłeś dział. Powinieneś umieścić ten temat w "programowanie ogólne".
 • Level 14  
  proszę o przeniesienie w takim razie tematu :)
 • Helpful post
  Level 28  
  Po pierwsze primo, kod źródłowy umieszczamy w znacznikach code (przycisk powyżej okna edycji postu) - to znacznie ułatwia odczytanie kodu.
  Po drugie primo:

  Code:
  uses
  
   crt;

  var
   klawisz: char;
   wybor: byte;
   napisy: array[0..4] of string;
   y: byte;

  procedure info;
  begin
   ...
  end;

  procedure program_1;
  begin
   ...
  end;

  procedure program_2;
  begin
   ...
  end;
  procedure program_3;
  begin
   ...
  end;

  begin
   napisy[0] := 'Info';                 {wybor = 1}
   napisy[3] := 'Program 1';        {wybor = 2}
   napisy[4] := 'Program 2';         {wybor = 3}
   napisy[5] := 'Program 3';        {wybor = 4}
   napisy[2] := 'Wyjscie';            {wybor = 5}

   wybor := 1;

   repeat
    clrscr;

    for y:= 1 to 5 do
    begin
     if y = wybor then
     begin
      textcolor(black);
      textbackground(white);
     end
     else
     begin
      textcolor(white);
      textbackground(black);
     end
     gotoxy(32, 11 + wybor);
     write(napisy[y-1]);
    end; 

    klawisz := upcase(readkey);
    if (klawisz = 'H') and (wybor > 1) then dec(wybor) else wybor := 5;
    if (klawisz = 'P') and (wybor < 5) then inc(wybor) else wybor := 1;
    if klawisz = #27 then wybor := 5; {Esc}

    if klawisz = #13 then                   {Enter}
    case wybor of
     1: info;
     2: program_1;
     3: program_2;
     4: program_3;
     5: wybor := 0;
    end;

   until wybor = 0;

  end.


  Teraz wystarzczy jeszcze do kodu wstawić te 3 programy jako procedury (procedure_1, procedure_2, procedure_3) - zamieniasz program na procedure i end. na end;, wywalasz uses i juz. Musisz jeszcze zadbac o to, by kazdy z podprogramow wyswietlil wyniki - mozna dodac czekanie na dowolny klawisz przed powrotem do glownej petli. Uwaga - deklaracje type musisz umieścić w "dużym" programie.
  Dalsze problemy, pytania - pisz.
 • Level 14  
  witam ponownie jednak mam problem próbowałem już z tymi deklaracjami na okrągło błąd mi wyskakuje

  więc program wygląda tak

  Code:


  uses
   crt;

  var
   klawisz: char;
   wybor: byte;
   napisy: array[0..4] of string;
   y: byte;

  procedure info;
  begin
   ...
  end;

  procedure program_1;
  begin
  uses crt;                              [color=red]to rozumiem usuwam [/color]
  var a,b,c,delta,x,x1,x2: real;
  begin
  clrscr;
  write ('wpisz a '); read (a);
  write ('wpisz b '); read (b);
  write ('wpisz c '); read (c);
  delta:=(b*b)-4*a*c;
  if (delta<0) then
  begin
  write ('brak rozwiązań');
  end
  else
  begin
  if (delta=0) then
   begin
   x:=-b/2*a;
   write (x:2:2);
   end
  else
   begin
   x1:=-b-sqrt(delta)/2*a;
   x2:=-b+sqrt(delta)/2*a;
   write (x1:2:2,',', x2:2:2);
   
  end;

  procedure program_2;
  begin
  uses crt;        [color=red]tutaj tak samo [/color]

  type licznik = record
  sasiad : string[20];
  ja : string[20];
  ile   : longint;
  end;

  var stats : licznik;

  procedure pobierz;
  begin
  writeln('Podaj sasiad, pole moze zawierac 20 liter: ');
  readln(stats.sasiad);
  writeln('Podaj ja, pole moze zawierac 20 liter: ');
  readln(stats.ja);
  writeln('Podaj ilosc wywolan, maks. longint: ');
  readln(stats.ile);
  end;

  procedure pokaz;
  begin
  write('sasiad: ');
  writeln(stats.sasiad);
  write('ja: ');
  writeln(stats.ja);
  write('Ilosc wywolan: ');
  writeln(stats.ile);
  end;

  begin
  clrscr;
  pobierz;
  pokaz;
  readln;
  end;

  procedure program_3;
  begin
  var k, r, i, s : integer;
  procedure rysowanie_lini ;
     begin
        for r := 1 to s do
           write('@');
        writeln
     end { druk_wiersza };
  begin
     readln(i,s);
     for k := 1 to i do
      rysowanie_lini;
      write;
     readln;
  end;


  begin
   napisy[0] := 'Info';                 {wybor = 1}
   napisy[3] := 'Program 1';        {wybor = 2}
   napisy[4] := 'Program 2';         {wybor = 3}
   napisy[5] := 'Program 3';        {wybor = 4}
   napisy[2] := 'Wyjscie';            {wybor = 5}

   wybor := 1;

   repeat
    clrscr;

    for y:= 1 to 5 do
    begin
     if y = wybor then
     begin
      textcolor(black);
      textbackground(white);
     end
     else
     begin
      textcolor(white);
      textbackground(black);
     end
     gotoxy(32, 11 + wybor);
     write(napisy[y-1]);
    end;

    klawisz := upcase(readkey);
    if (klawisz = 'H') and (wybor > 1) then dec(wybor) else wybor := 5;
    if (klawisz = 'P') and (wybor < 5) then inc(wybor) else wybor := 1;
    if klawisz = #27 then wybor := 5; {Esc}

    if klawisz = #13 then                   {Enter}
    case wybor of
     1: info;
     2: program_1;
     3: program_2;
     4: program_3;
     5: wybor := 0;
    end;

   until wybor = 0;

  end.  czy mógłbyś rzucić okiem co ja tu pomyliłem i ewentulanie wskazać takie miejsce nanieść poprawke oddam wszsytkie punkty chociaż a dużo ich nie mam ;) zależy mi na tym programie i z góry barrdzo dziękuje
 • Helpful post
  Level 28  
  Tak jak wspominałem wcześniej - deklaracji uses używasz tylko raz (na początku, najlepiej po program).
  Wziąłeś mnie trochę zbyt dosłownie:
  Code:
  procedure info;
  
  begin
   ...
  end;

  - w miejscu ... powinieneś wstawić kod, który np.: wyświetla jakiś tekst informacyjny o programie. Oczywiście, to żaden przymus, możesz nic nie wstawiać - wtedy procedura info jest pusta, można ją wywalić i nie wywoływać jej w ciele głównym programu.
  Deklarację typu (type) najlepiej daj globalnie - czyli przesuń ją na początek programu (np.: po uses).
  Nie deklaruj procedury w procedurze, to niezdrowy nawyk; przekształć kod:
  Code:
  procedure procedura_1;
  
  begin
    procedure procedura_2;
    begin
    end:
    procedura_2;
  end;

  na:
  Code:
  procedure procedura_2;
  
  begin
  end:

  procedure procedura_1;
  begin
    procedura_2;
  end;

  i tu uwaga - żeby w danym miejscu móc odwołać się do procedury, musi być ona zdefiniowana powyżej odwołania.
  Zmienne, których używasz w danej procedurze deklarujesz po procedure:
  Code:
  procedure procedura_1;
  
  var a, b, c: integer;
  begin
    a := 1;
    b := 2;
    c := 3;
  end;

  To tyle na pierwszy rzut oka. Poświęcę się, i zainstaluję sobie Pascala, żeby sklecić ten program, ale jak zauważyłeś, my tu na elektrodzie nie jesteśmy fanami dawania głodnemu ryby, wolimy raczej dać mu wędkę ;) - dlatego powyższe informacje to tylko wskazówki, a nie materiał do bezpośredniego wklejenia w Twój kod. Pomęcz się jeszcze trochę sam, bo widzę, że zmierzasz w dobrym kierunku.
  Acha, no i najważniejsze - po każdym end kończącym wyrażenie stawiamy średnik. Wyjątkiem jest końcowe end programu, gdzie stawiamy kropkę. Nie stawiamy średnika, gdy end jest w środku bardziej złożonego wyrażenia:
  Code:
  program moj_program;
  

  uses crt;

  var a, b: integer;

  procedure procedura_1;
  begin
  end;   { kończy definicję procedury - średnik }

  begin
    a := 1;
    b := 2;
    if a > b then
    begin
      a := b;
      b := 0;
    end     { kończy blok wewnątrz złożonego wyrażenia "if" - bez średnika }
    else
    begin
      b := a;
      a := 0;
    end;   { kończy złożone wyrażenie "if" - średnik }
  end.    { koniec programu - kropka }

  Pomyliłem też indeksy (swoją drogą, nietrudno zauważyć, że tablica jest zdeklarowana od 0 do 4, więc indeks 5 jest nieprawidłowy):
  Code:
    napisy[0] := 'Info';             {wybor = 1}
  
    napisy[3] := 'Program 1';        {wybor = 2}
    napisy[4] := 'Program 2';        {wybor = 3}
    napisy[5] := 'Program 3';        {wybor = 4}
    napisy[2] := 'Wyjscie';          {wybor = 5}

  - powinno być oczywiście
  Code:
    napisy[0] := 'Info';             {wybor = 1}
  
    napisy[1] := 'Program 1';        {wybor = 2}
    napisy[2] := 'Program 2';        {wybor = 3}
    napisy[3] := 'Program 3';        {wybor = 4}
    napisy[4] := 'Wyjscie';          {wybor = 5}

  Kod pisałem z głowy, bez sprawdzania, ale nawet raczkujący programista Pascala powinien zauważyć np.: brak średnika tam, gdzie być on powinien - tym bardziej, że przy próbie kompilacji kompilator Pascala podświetla linijkę z błędem i podaje prawdopodobną jego przyczynę.
 • Level 14  
  Code:
  uses 
  
   crt;

  var
   klawisz: char;
   wybor: byte;
   napisy: array[0..4] of string;
   y: byte;

  procedure info;
  begin
   ...
  end;

  procedure program_1;
  [b] uses crt;   
  begin                         
  var a,b,c,delta,x,x1,x2: real;
  end;[/b]

  begin
  clrscr;
  write ('wpisz a '); read (a);
  write ('wpisz b '); read (b);
  write ('wpisz c '); read (c);
  delta:=(b*b)-4*a*c;
  if (delta<0) then
  begin
  write ('brak rozwiązań');
  end
  else
  begin
  if (delta=0) then
   begin
   x:=-b/2*a;
   write (x:2:2);
   end
  else
   begin
   x1:=-b-sqrt(delta)/2*a;
   x2:=-b+sqrt(delta)/2*a;
   write (x1:2:2,',', x2:2:2);
   
  end;

  procedure program_2;
  [b]uses crt;
   begin                                     
  sasiad : string[20];
  ja : string[20];
  ile   : longint;
  end; [/b]

  var stats : licznik;

  procedure pobierz;
  begin
  writeln('Podaj sasiad, pole moze zawierac 20 liter: ');
  readln(stats.sasiad);
  writeln('Podaj ja, pole moze zawierac 20 liter: ');
  readln(stats.ja);
  writeln('Podaj ilosc wywolan, maks. longint: ');
  readln(stats.ile);
  end;

  procedure pokaz;
  begin
  write('sasiad: ');
  writeln(stats.sasiad);
  write('ja: ');
  writeln(stats.ja);
  write('Ilosc wywolan: ');
  writeln(stats.ile);
  end;

  begin
  clrscr;
  pobierz;
  pokaz;
  readln;
  end;

  procedure program_3;
  [b]begin
  var k, r, i, s : integer;
  end;[/b]
  procedure rysowanie_lini ;
     begin
        for r := 1 to s do
           write('@');
        writeln
     end { druk_wiersza };
  begin
     readln(i,s);
     for k := 1 to i do
      rysowanie_lini;
      write;
     readln;
  end;


  begin
  [b] napisy[0] := 'Info';                 {wybor = 1}
   napisy[1] := 'Program 1';        {wybor = 2}
   napisy[2] := 'Program 2';         {wybor = 3}
   napisy[3] := 'Program 3';        {wybor = 4}
   napisy[4] := 'Wyjscie';            {wybor = 5} [/b]

   wybor := 1;

   repeat
    clrscr;

    for y:= 1 to 5 do
    begin
     if y = wybor then
     begin
      textcolor(black);
      textbackground(white);
     end
     else
     begin
      textcolor(white);
      textbackground(black);
     end
     gotoxy(32, 11 + wybor);
     write(napisy[y-1]);
    end;

    klawisz := upcase(readkey);
    if (klawisz = 'H') and (wybor > 1) then dec(wybor) else wybor := 5;
    if (klawisz = 'P') and (wybor < 5) then inc(wybor) else wybor := 1;
    if klawisz = #27 then wybor := 5; {Esc}

    if klawisz = #13 then                   {Enter}
    case wybor of
     1: info;
     2: program_1;
     3: program_2;
     4: program_3;
     5: wybor := 0;
    end;

   until wybor = 0;

  end.  uff juz powoli zaczynam się denerwować sam na siebie ;) dziki za Twoje poświęcenie :) pogrubiłem to co poprawiłem w tym moim nieszczęsnym programiku tylko niew eim czy wszystko dobrze zrozumiałem ...[/b]
 • Helpful post
  Level 28  
  Teraz to ja się zaczynam gubić. Daj kod wynikowy (już poprawiony), bo ten zamieszczony powyżej niewiele mówi (z punktu widzenia programu nieważne, co poprawiałeś, ważne, co otrzymałeś w wyniku).
 • Level 14  
  procedure program_1;
  uses crt; ---- w tej linijce podkreśla mi uses i error 36
  begin expected
  begin
  var a,b,c,delta,x,x1,x2: real;
  end;

  coś robie źle z tymi procedurami tylko nie wiem co :/
 • Level 23  
  a w jakim programie kompilujesz ?? Dopiero teraz zauwazylem :] W procedurze nie mozesz umieszczac uses tak jak powiedzial Ci poprzednik ma to byc tylko po nazwie programu glownego np:
  program jakis;
  uses crt;
  begin
  end;

  a procedury wygladaja tak samo tylko bez usesa.
 • Helpful post
  Level 28  
  Tak jak pisałem wcześniej, uses deklarujemy tylko raz, dla całego programu, i musi to nastąpić w bloku deklaracji globalnych. Wstawiłeś uses w deklarację procedury, stąd compiler error 36.
  Code:
  uses
  
    crt;

  type licznik = record
                  sasiad: string[20];
                      ja: string[20];
                     ile: longint;
                 end;

  var
   klawisz: char;
     wybor: byte;
    napisy: array[0..4] of string;
         y: byte;

     stats: licznik; { deklarujemy globalnie, zeby byla widoczna we wszystkich procedurach }

  procedure info;
  begin
  end;

  procedure program_1;
  var a, b, c, delta, x, x1, x2: real;
  begin
    clrscr;
    write('wpisz a '); read(a);
    write('wpisz b '); read(b);
    write('wpisz c '); read(c);
    delta := (b * b) - 4 * a * c;
    if delta < 0 then
    begin
      write('brak rozwiazan');
    end
    else if delta = 0 then
    begin
      x := -b / (2 * a);
      write(x :2 :2);
    end
    else
    begin
      x1 := -b - sqrt(delta) / (2*a);
      x2 := -b + sqrt(delta) / (2*a);
      write(x1 :2 :2, ',', x2 :2 :2);
    end;
    { czekamy na nacisniecie dowolnego klawisza }
    writeln;
    write('Wcisnij dowolny klawisz, aby powrocic do menu...');
    readkey;
  end;

  procedure pobierz;
  begin
    writeln('Podaj sasiad, pole moze zawierac 20 liter: ');
    readln(stats.sasiad);
    writeln('Podaj ja, pole moze zawierac 20 liter: ');
    readln(stats.ja);
    writeln('Podaj ilosc wywolan, maks. longint: ');
    readln(stats.ile);
  end;

  procedure pokaz;
  begin
    write('sasiad: ');
    writeln(stats.sasiad);
    write('ja: ');
    writeln(stats.ja);
    write('Ilosc wywolan: ');
    writeln(stats.ile);
  end;

  procedure program_2;
  begin
    clrscr;
    pobierz;
    pokaz;
    { czekamy na nacisniecie dowolnego klawisza }
    writeln;
    write('Wcisnij dowolny klawisz, aby powrocic do menu...');
    readkey;
  end;

  procedure rysowanie_lini(r, s: integer);
  begin
    for r := 1 to s do write('@');
    writeln;
  end;

  procedure program_3;
  var k, r, i, s: integer;
  begin
    clrscr;
    readln(i, s);
    for k := 1 to i do rysowanie_lini(r, s);
    { czekamy na nacisniecie dowolnego klawisza }
    writeln;
    write('Wcisnij dowolny klawisz, aby powrocic do menu...');
    readkey;
  end;

  begin
    napisy[0] := 'Info';             {wybor = 1}
    napisy[1] := 'Program 1';        {wybor = 2}
    napisy[2] := 'Program 2';        {wybor = 3}
    napisy[3] := 'Program 3';        {wybor = 4}
    napisy[4] := 'Wyjscie';          {wybor = 5}

    wybor := 2;

    repeat
      textbackground(black);
      clrscr;

      for y:= 1 to 5 do
      begin
        if y = wybor then
        begin
          textcolor(black);
          textbackground(white);
        end
        else
        begin
          textcolor(white);
          textbackground(black);
        end;
        gotoxy(32, 11 + y);
        write(napisy[y - 1]);
      end;

      klawisz := upcase(readkey);
      if klawisz = 'H' then if wybor > 1 then dec(wybor) else wybor := 5;
      if klawisz = 'P' then if wybor < 5 then inc(wybor) else wybor := 1;
      if klawisz = #27 then wybor := 5; { jezeli Esc}

      if klawisz = #13 then { jezeli Enter }
      case wybor of
        1: info;
        2: program_1;
        3: program_2;
        4: program_3;
        5: wybor := 0;
      end;

    until wybor = 0;

  end.

  Powyżej masz kod, poprawiony przeze mnie i na pewno działający (sprawdziłem). Przejrzyj dokładnie, porównaj ze swoim i wyciągnij wnioski.