Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

opóźnienie czasowe w vhdl'u

28 Maj 2007 21:43 2321 2
 • Poziom 11  
  Witam
  Czy wie ktoś może jak zrobić w vhdl'u układ który będzie generował impuls wyzwalany narastającym zboczem sygnału wejściowego, a czas trwania tego impulsu żeby był ustawiany na 4 bitach wejściowych. Zależy mi na czasach do 3 sekund i koniecznie aby układ zliczał od początku gdy przyjdzie kolejny impuls wyzwolenia a jeszcze nie skończył generować poprzedniego impulsu - tak jak układ 74123.
  Myślałem aby zrobić licznik, który będzie zliczał impulsy z generatora. Próbowałem coś takiego ale kompilator wyświetla komunikat "Process clocking is too complex"

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

  entity timer123 is port (
  CLK, CLR, A, B, S0,S1,S2,S3: in std_logic;
  Q, NQ: out std_logic
  );
  end timer123;

  architecture arch_timer123 of timer123 is
  signal wyzwolenie: std_logic;
  signal liczba: std_logic_vector(3 downto 0);

  begin
  wyzwolenie <= not A and B and CLK;

  process (CLR,CLK,wyzwolenie)
  begin
  if (CLR='0') then
  Q <= '0';
  NQ <= '1';
  elsif (wyzwolenie'event and wyzwolenie='1') then
  liczba <= S3 & S2 & S1 & S0;
  Q <= '1';
  NQ <= '0';
  elsif (CLK'event and CLK='1') then
  if liczba = "0000" then
  Q <= '0';
  NQ <= '1';
  else
  liczba <= liczba-1;
  end if;
  end if;
  end process;

  end;
 • Poziom 15  
  Soker napisał:

  Czy wie ktoś może jak zrobić w vhdl'u układ który będzie generował impuls wyzwalany narastającym zboczem sygnału wejściowego, a czas trwania tego impulsu żeby był ustawiany na 4 bitach wejściowych. Zależy mi na czasach do 3 sekund i koniecznie aby układ zliczał od początku gdy przyjdzie kolejny impuls wyzwolenia a jeszcze nie skończył generować poprzedniego impulsu - tak jak układ 74123.
  Myślałem aby zrobić licznik, który będzie zliczał impulsy z generatora. Próbowałem coś takiego ale kompilator wyświetla komunikat "Process clocking is too complex"


  nie możesz używać konstrukcji ('event) do kilku sygnałów na raz. Kompilator nie potrafi wygenerować poprawnie równań - a tym bardziej taki zapis nie przejdzie przez syntezę.
  Przyjęło się, że zbocze wykrywa się tylko dla zegara - clk jest jedynym sygnałem czułym na zbocze (w większości projektów), a przyjamniej minimalizuje się liczbę zegarów - najlepiej jak jest tylko 1. Wszystkie inne sygnały mogą być synchronizowane w takt zegara - ale same nie powinny wypracowywać zboczy sterujących innymi blokami logicznymi.
  W HDL możesz napisać każdą bzdurę, poprawną pod kątem składni, ale w rzeczywistym układzie prawdopodobnie niedziałającą (jeśli w ogóle przejdzie to przez syntezę).

  Poniżej kod mojego pomysłu. Sygnały wejściowe synchronizowane zegarem (eliminacja skew). Detekcja zbocza w triggerze przez róźniczkowanie. Odmierzanie czasu licznikiem - zegar np. 1 Mhz => odmierzone czasy 1, 2, 3 sekund to jest ileś taktów clk wpisanych jako wartość początkowa do licznika. Najstarszy bit licznika jako flaga - sygnalizuje niedomiar licznika podczas zliczania i zatrzymuje zabawę.

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

  entity DelayCircuit is
  port(
  clk : in STD_LOGIC;
  Trigger : in STD_LOGIC;
  rst : in STD_LOGIC;
  S : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
  Q : out STD_LOGIC
  );
  end DelayCircuit;

  architecture RTL of DelayCircuit is
  signal TriggerRisingEdge, rst_sync: std_logic;
  signal tmp1: std_logic_vector(2 downto 0);
  signal tmp2: std_logic_vector(1 downto 0);
  signal cnt: std_logic_vector(23 downto 0);

  begin

  --synchronizacja triggera, rst
  process(clk)
  begin
  if (clk'event and clk = '1') then
  tmp1 <= tmp1(1 downto 0) & Trigger;
  tmp2 <= tmp2(0) & rst;
  end if;
  end process;

  rst_sync <= tmp2(1);

  --detekcja zbocza narastajacego
  process(clk)
  begin
  if (clk'event and clk = '1') then
  TriggerRisingEdge <= (not tmp1(2)) and tmp1(1);
  end if;
  end process;

  --odmierzanie czasu
  process(clk)
  begin
  if (clk'event and clk = '1') then
  if (rst_sync = '1') then
  cnt <= (others => '1');
  elsif (TriggerRisingEdge = '1') then
  case S is
  -- inicjalizacja licznika, zegar 1 MHz
  when "11" => cnt <= X"2dc6be"; -- 3 sekundy => (3 * 10^6) clk - 2
  when "10" => cnt <= X"1e847e"; -- 2 sekundy => (3 * 10^6) clk - 2
  when "01" => cnt <= X"0f423e"; -- 1 sekunda => (3 * 10^6) clk - 2
  when others => cnt <= (others => '1'); -- odmierzanie czasu zatrzymane
  end case;
  elsif (cnt(cnt'left) = '0') then
  cnt <= cnt - 1;
  end if;
  end if;
  end process;

  --sterowanie wyjsciem
  Q <= cnt(cnt'left);

  end RTL;
 • Poziom 11  
  Wielkie dzięki za wyjaśnienie problemu a przede wszystkim za programik.