Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

AT90S2313 8MHz plus 18B20

smajlas 16 Jun 2007 19:50 1689 10
 • #1
  smajlas
  Level 12  
  Witam!
  Przeczytałem już chyba wszystko w temacie, niestety nie daję rady.
  Chcę wyświetlić temperaturę (na razie tylko dodatnią) na dwóch wyświetlaczach siedmiosegmentowych (wspólne anody, przełączane z portu D3 i D4), no i niestety, same głupoty są wyświetlane (dziwne, bo w tablicy znaków nie ma odpowiedników dla takich cudów, które są u mnie... czyżby d1, lub d2 były takimi wielkimi liczbami, że wyszedłem poza obszar tablicy??)
  Z tego co mi wiadomo, bardzo ważną sprawą są odpowiednie czasy w których próbkujemy/podajemy stany dla DS-a. Sprawdziłem to oscyloskopem, i wiem, że w moim przypadku pętla "delay(1)" będzie trwać 600ns, a "waitms(1)" 420mikrosekund.
  Listing:
  Code:
  //Timingi niby poprawione :/
  

  #include <avr/io.h>

  #include <avr/interrupt.h>


  #define DQ 0   //numer portu, który służy jako 1-wire
  #define OSC 8    //częstotliwość zegara w MHz
  #define SET_DQ DDRD &= ~_BV(DQ)   //ustawienie portu D0 w stan niski, czyli jako WE,
                          //co zwalnia linię 1-w, rezystor podciąga do 1,
                          //wymagany brak podciągnięcia do 1
  #define CLR_DQ DDRD |= _BV(DQ)  //ustawienie portu D0 w stan wysoki, czyli jako WY,
                          //czyli 1-w będzie niski
                          //(nie zapomnij zdefiniować PORTD PIN0 jako bez podciągnięcia)
                          //np. PORTD &=~_BV(0);

  #define IN_DQ PIND & _BV(DQ)

  char znaki[] = {192,249,164,176,153,146,130,248,128,144,136,131,198,161,134,142,220,158,157,188,181,179,241,185};
  //dłuższa tablica, dla dodatkowych znaków, może tu trafiamy...

  char wysw = 0;
  unsigned char d1, d2;
  // procedura obsługi przerwania od timera TC0
  SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
  {
  TCNT0 = 250;       // załadowanie do licznika wartości początkowej
  PORTD &= ~_BV(4);    // wygaszenie wszystkich cyfr wyświetlacza
  PORTD &= ~_BV(3);
  PORTB = 0xFF;
  wysw++;          // zwiększenie o 1 zmiennej wysw

  switch(wysw)      // w zależności od wartości wysw włącz odpowiednią cyfrę na wyświetlaczu
  {
     case 1:
     {
        PORTD |= _BV(3);       // włącz pierwszą cyfrę wyświetlcza (tu są jednostki - wyświetlacz bardziej na prawo)
        PORTB = *(znaki + d2); // na wyświetlaczu wyświetl odpowiedni znak pobrany z tablicy znaków
        break;               // opuść instrukcję switch
     }
     case 2:
     {
        PORTD |= _BV(4);       // włącz drugą cyfrę wyświetlcza (tu są dziesiątki - wyświetlacz bardziej na lewo)
        PORTB = *(znaki + d1); // na wyświetlaczu wyświetl odpowiedni znak pobrany z tablicy znaków
        wysw = 0;
        break;             // opuść instrukcję switch
     }
  }
  }
  //procedura opóźniająca o 420us, gdy p==1 i OSC=8
  void waitms(unsigned char p)
  {
  unsigned char a,b; //zmienne licznikowe
  for(;p>0;--p) //ta pętla do wykonania p razy
     for(b=10;b>0;--b) //ta 10 razy
        for(a=10*OSC;a>0;--a) //ta petla 100 razy
        __asm("nop"); //dodatkowe opóźnienie o 1 cykl
  }

  // procedura opóźniająca o (5*t)* 0,125 us dla 8MHz kwarcu, tutaj jest 600ns (mierzone oscyloskopem)
  void delay(unsigned char t)
  {
  do
     {
     asm("nop");
     }
     while(--t);
  }
  // procedura reset
  void ow_reset(void)
  {
  CLR_DQ; // stan niski na linii 1wire
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us razem ok 500us lub wiecej
  SET_DQ;// stan wysoki na linii 1wire
  delay(200); //
  delay(200);
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us, razem ok 500us
  }  void ow_write_bit(char b)      // procedura zapisu bitu na linię 1wire
  {
     cli();       // zablokowanie przerwań
     CLR_DQ;    // MASTER robi stan niski na linii 1wire
     delay(2);    // opóźnienie 1.2us - inicjalizacja slotu zapisu
     if(b) SET_DQ; // jeśli parametr jest niezerowy to ustaw stan wysoki na linii
     delay(108);    // opóźnienie 64us
     SET_DQ;    // MASTER odpuszcza, więc stan wysoki na linii 1wire
     delay(2);   //recovery -co najmniej 1us, mam 1.2us
     sei();       // odblokowanie przerwań
  }
  void ow_write_byte(char val)    //zapis całego bajta do DS18B20
  {
     unsigned char i;
     unsigned char zm;
     for (i=0; i<8; i++)      //bajt = 8xbit
     {
        zm = val >> i;
        zm &= 0x01;
        ow_write_bit(zm);
     }
     //delay(4);
  }
  char ow_read_bit(void)      //odczyt bita informacji z DS-a
  {
     cli();
     CLR_DQ;     //1-w stan niski
     delay(2);   //nie mniej niż 1us, mamy 1.2us
     SET_DQ;      //port 1-w jest wejściem, można czytać, co DS dał na linię
              //(przy okazji mamy zwolnienie linii, więc stan wysoki po skończeniu slotu)
     delay(20);      //czekaj 12us
     if(IN_DQ) return 1; else return 0; //odczyt
     delay(80);   //48us (cały slot co najmniej 60us, mam 61us)
     delay(2);  //recovery - 1us
     sei();
     
  }

  unsigned char ow_read_byte(void)   //odczyt całego bajta
  {
     unsigned char i;
     unsigned char value = 0;
     for (i=0;i<8;i++)
     {
        if(ow_read_bit())   //jak zczytana jedynka
        value|=0x01<<i;      //to wpisuj jedynkę i przesuwaj w lewo całość
        // a co jak odczytane zero??
     }
     return(value);
  }


  //---------------------------------------------------------------------------
  int main(void)
  {
  char msb, lsb, temp;
  TCCR0 = 0x04;      //preskaler 100, czyli
  TCNT0 = 250;      // wpisanie wartości początkowej
  TIMSK = 0x02;      // odblokowanie przerwania od licznika
  sei();      // globalne odblokowanie przerwań

  DDRB = 0xFF;   //wszystkie B WY
  DDRD |= _BV(6);      //port D6 WY (kontrola stan niski-wysoki)
  DDRD |= _BV(4);      //port D4 wyjście (wyświetlacz 1 wspólna Anoda +)
  DDRD |= _BV(3);      //port D3 wyjście (wyświetlacz 2 wspólna Anoda +)
  PORTD |= _BV(6);   //D6 stan wysoki
  PORTD &= ~_BV(5);   //d5 stan niski
  PORTD &= ~_BV(0);   //D0 niepodciągnięty (1-wire)

  while(1)
  {
  ow_reset();
  ow_write_byte(0xCC);      //CC - przeskocz skanowanie ROM, wysyłanie seriala itd
  ow_write_byte(0x44);      //44 - konwertuj temperaturę
  waitms(250);   //105ms na konwersję potrzeba ok 750ms, kiedy max rozdzielczość
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);  ow_reset();
  ow_write_byte(0xCC);
  ow_write_byte(0xBE);
  lsb = ow_read_byte();
  msb = ow_read_byte();
  //                                        |---MSB---|---LSB---|
  //                                        |znak  |calk   |części
  //organizacja 12-bitowej temperatury: np. +0.5stopnia 0000 0000 0000 1000
  //                              np. +10.125 st  0000 0000 1010 0010
  //                             np. +25.0625 st 0000 0001 1001 0001

  lsb = lsb >> 4;      //przesuń lsb o 4 miejsca w prawo (lsb - bajt; normalnie 4bity temp całkowite stopnie i 4 po przecinku)
  msb &= 0x07;       //z-anduj msb i 0111 i przypisz do msb (msb - bajt; 5 starszych bitów - znak plus 3 bity liczby całkowitej)
  msb = msb << 4;      //przesuń msb o 4 miejsca w lewo
  temp = lsb | msb;
  d2 = temp / 10;         //podziel temp na 10 i umieść w d2
  d1 = temp % 10;         //resztę z dzielenia daj do d1
  }
  return 0;
  }


  Gdzie popełniłem błąd? Zaznaczam, że czasy zapis/odczyt/reset pochodzą z datasheet-a dla DS18B20 Dallas.

  Inna sprawa:
  Wielu zaawansowanych użytkowników proponuje zrobić wszystkie czasy za pomocą przerwań. Chętnie to zrobiłbym, ale jak to zrealizować? Co ma robić procek w czasie pomiędzy przerwaniami??
 • #2
  zumek
  Level 39  
  smajlas wrote:
  Gdzie popełniłem błąd?

  Ba , żeby tylko jeden ;) Twój kod jest naszpikowany błędami , "jak dobra kasza skwarkami" :D
  Code:

  // procedura reset
  void ow_reset(void)
  {
  CLR_DQ; // stan niski na linii 1wire
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us razem ok 500us lub wiecej
  SET_DQ;// stan wysoki na linii 1wire
  delay(200); //
  delay(200);
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us, razem ok 500us
  }

  Dlaczego ta procedura , nie zwraca wartości PRESENCEPULSE :?:
  Zakładasz , że Twój DS zawsze odpowie :?:

  Code:

  char ow_read_bit(void)      //odczyt bita informacji z DS-a
  {
     cli();
     CLR_DQ;     //1-w stan niski
     delay(2);   //nie mniej niż 1us, mamy 1.2us
     SET_DQ;      //port 1-w jest wejściem, można czytać, co DS dał na linię
              //(przy okazji mamy zwolnienie linii, więc stan wysoki po skończeniu slotu)
     delay(20);      //czekaj 12us
  /*------------------------------------------------------------*/
     if(IN_DQ) return 1; else return 0;//odczyt

  Koniec procedury , a przerwania wyłączone :D
  Code:

     delay(80);   //48us (cały slot co najmniej 60us, mam 61us)
     delay(2);  //recovery - 1us
     sei();
  }

  Powyższe , w tej postaci zbędne , bo się nigdy nie wykona :(
  Narazie tyle ;)
  ... jeszcze jedno - dlaczego odświeżasz wyświetlacze > 6kHz :?:
  120Hz dla dwóch , spoko wystarczy.

  Piotrek
 • #3
  smajlas
  Level 12  
  Dobra poprawiłem to odświeżanie (fiu, rzeczywiście, ale to dla spokoju oczu, mniej mruga, mniej się zużywają, hihi) ;)
  teraz
  Code:
  TCNT0 = 1;      // wpisanie wartości początkowej

  i wywaliłem zbędne
  Code:
     delay(108);    // opóźnienie 64us
  
     SET_DQ;    // MASTER odpuszcza, więc stan wysoki na linii 1wire
     delay(2);   //recovery -co najmniej 1us, mam 1.2us
  z kawałka
  Code:
  void ow_write_bit(char b)      // procedura zapisu bitu na linię 1wire
  
  {
     cli();       // zablokowanie przerwań
     CLR_DQ;    // MASTER robi stan niski na linii 1wire
     delay(2);    // opóźnienie 1.2us - inicjalizacja slotu zapisu
     if(b) SET_DQ; // jeśli parametr jest niezerowy to ustaw stan wysoki na linii
     delay(108);    // opóźnienie 64us
     SET_DQ;    // MASTER odpuszcza, więc stan wysoki na linii 1wire
     delay(2);   //recovery -co najmniej 1us, mam 1.2us
     sei();       // odblokowanie przerwań
  }

  Niestety, skwarki okazały się być zbyt małe, żeby zaspokoić głód...
  śmieci jak były, tak są. Jutro dopracuję kwestię presence pulse.
  Z drugiej strony, byłem ciekaw, czy rzeczywiście DS odpowiada, dlatego zaaplikowałem mu (po wcześniejszych niepowodzeniach) taki kawałek:
  Code:

  // port D0 jest portem 1-wire, do niego podpięty został czujnik temperatury DS18B20
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>

  char z,a,b;

  SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
  {
     
     z=z+1;
     switch (z)
     {
        case 1:            //tu będzie już 15us (na wszelki wypadek, niech się wszystko uspokoi)
        {
           PORTD &=0b01000110;         //wymuszenie stanu niskiego na linii 1-wire (D0)
           TCNT0=0x05;               //od nowa 250us
           break;
        }
        case 2:         //od ściągnięcia 1-wire ułynęło 250us
        {
           TCNT0=0x05;         //250us
           if(PIND&1)         //warunek spełniony jak 1-wire ma stan różny od zera (wysoki)
           PORTB|=0x01;      //jak 1-wire wysoki to zaświeć diodę na B0 (dioda 1)(zgaszona 28maj07)
           break;
        }
        case 3:         //od ściągnięcia 1-wire upłynęło już 500 us
        {               //ZMIENIAMY KIERUNEK DZIAŁANIA PORTU 1-WIRE
           DDRD=0x7E;         //port D0 jest teraz WEjściem niepodciągniętym, czyli na 1-wire pojawi się 1, bo jest zewnętrznie podciągnięta rezystorem
           PORTD=0b01000110;         //nie chcemy podciągnięcia wewnętrznego 0100 0110,  a wartość 7e to 0111 1110
           TCNT0=0xF5;         //teraz załaduj EF, żeby licznik odmierzył 10us (FF-0A)
           
           break;
        }
        case 4:         //od zmiany na 1-wire upłynęło 10us, teraz rezystor podciąga linię 1-wire do stanu wysokiego
        {
           if(PIND&1)         //jeśli 1-wire ma stan wysoki
           PORTB|=0x02;      //zaświeć diodę na B1 (dioda 2) (swieci-28maj07)
           TCNT0=0xE1;         //nastepne przerwanie za 30us
           break;
        }
        case 5:            //od zmiany na 1-wire upłynęło już 40us
        {
           if(PIND&1)         //jeśli 1-wire ma stan wysoki
           PORTB|=0x04;      //zaświeć diodę na B2 (dioda 3) (zgaszona-28maj)
           TCNT0=0xE6;         //następne przerwanie za 25us
           break;
        }
        case 6:               //od zmiany 65us
        {
           if(PIND&1)         //jeśli 1-wire ma stan wysoki
           PORTB|=0x08;      //zaświeć diodę na B3 (dioda 4) (zgaszona-28maj)
           TCNT0=0xE6;         //następne przerwanie za 25us
           break;
        }
        case 7:               //od zmiany 90us
        {
           if(PIND&1)         //jeśli 1-wire ma stan wysoki
           PORTB|=0x10;      //zaświeć diodę na B4 (dioda 5) (zgaszona-28maj)
           TCNT0=0xCD;         //następne przerwanie za 50us
           break;
        }
        case 8:               //od zmiany 140us
        {
           if(PIND&1)         //jeśli 1-wire ma stan wysoki
           PORTB|=0x20;      //zaświeć diodę na B5 (dioda 6) (swieci-28maj)
           TCNT0=0x4B;         //następne przerwanie za 180us
           break;
        }
        case 9:            //od zmiany 320us
        {
           if(PIND&1)         //jeśli 1-wire ma stan wysoki
           PORTB|=0x40;      //zaświeć diodę na B6 (dioda 7) (swieci-28maj)
           TCCR0=0x00;         //zatrzymaj licznik TC0
           z=0;
           break;
        }
     }
  }

  int main(void)
  {
  DDRB = 0xFF;   //wszystko WY
  DDRD = 0x7F;   //wszystko WY
  PORTB=0x00;      //wszystko do 0 podciągnięte
  PORTD=0b01000111;    // d6, D2 i D1 D0 do jedynek, reszta OC
  TCCR0=0x02;         //0x02 to 010, czyli CK/8 co nam daje flagę TOV0 co 256us jak licznik liczy od zera
  TCNT0=0xF0;         //na początek do licznika wpisujemy 0xF0 (czyli 240), co daje nam przepełnienie licznika po 15us
  z=0;
  sei();            //WAŻNE!!!!!!!!!!
  TIMSK=0x02;       //odblokowanie przerwania lokalnego licznika TC0  WAŻNE!!!!!!!
  while(1)
  {
     if(bit_is_clear(PIND,PD1))      //do D1 podpięty jest przycisk, jak zostanie naciśnięty, to
     {
     TCCR0=0x02;                  //wystartuj od nowa licznik TC0
     TCNT0=0x10;                  //niech odlicza 240us
     DDRD=0x7F;                  // D0 jest WYjściem (0111 1111)
     PORTD = 0b01000110;            //ustaw D6 w stan wysoki
     PORTB=0x00;
     z=0;
     }
     
     
  }
  return (0);
  }
  /*
  28 maja 2007 po pomiarze oscyloskopem okazało się, że timing jest następujący
         ______                ____________________
  ______|      |______________|               
        |-30us-|-----100us----|
     B0  B1      B2  B3  B4     B5            B6   - to są czasy, kiedy które testowanie się odbywa

  No i odpowiedział jak należy... :)
 • #4
  zumek
  Level 39  
  smajlas wrote:
  Dobra poprawiłem to odświeżanie (fiu, rzeczywiście, ale to dla spokoju oczu, mniej mruga, mniej się zużywają, hihi) ;)
  teraz
  Code:
  TCNT0 = 1;      // wpisanie wartości początkowej

  A po co przeładowywać licznik :?:
  8MHz/256(preskaler)/256(pojemność licznika)=~122 Hz i to wystarczy.
  smajlas wrote:

  i wywaliłem zbędne
  Code:
     delay(108);    // opóźnienie 64us
  
     SET_DQ;    // MASTER odpuszcza, więc stan wysoki na linii 1wire
     delay(2);   //recovery -co najmniej 1us, mam 1.2us

  Ja pisałem o funkcji char ow_read_bit() i nie napisałem że to wogóle jest zbędne , tylko że w takiej postaci jak Ty to napisałeś ;)
  Myślałem o czymś takim:
  Code:

  char ow_read_bit(void)      //odczyt bita informacji z DS-a
  {
     char return_bit;
     cli();
     CLR_DQ;     //1-w stan niski
     delay(2);   //nie mniej niż 1us, mamy 1.2us
     SET_DQ;      //port 1-w jest wejściem, można czytać, co DS dał na linię
              //(przy okazji mamy zwolnienie linii, więc stan wysoki po skończeniu slotu)
     delay(20);      //czekaj 12us
     /*   if(IN_DQ) return 1; else return 0; //odczyt  */
     return_bit=IN_DQ;
     delay(80);   //48us (cały slot co najmniej 60us, mam 61us)
     delay(2);  //recovery - 1us
     sei();
     return return_bit;   //gdy odczytany bit =0 zwraca 0 , a dla 1 zwraca !=0
  }


  Piotrek
 • #5
  smajlas
  Level 12  
  No tak,
  Code:
  return return_bit
  jest znacznie bardziej elegancki.
  Przestałem przeładowywać licznik (ale to wpisywanie wartości początkowej, to po prostu brak doświadczenia - myślałem, że zawsze 3eba)
  Poza tym zrealizowałem funkcję presence:
  Code:
  // procedura reset
  
  char ow_reset(void)
  {
  char presence;
  CLR_DQ; // stan niski na linii 1wire
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us razem ok 500us lub wiecej
  SET_DQ;// stan wysoki na linii 1wire

  delay(100); //po zwolnieniu linii czekaj 60us
  presence=~IN_DQ; //tu ma być stan niski, jak DS obecny, więc trzeba zrobić jedynkę
  delay(200);
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us, razem ok 500us
  return presence;
  }

  a w main()
  Code:
  while(1)
  
  {
  PORTD &=~_BV(6);   //zresetowanie stanu portu D6
  if(ow_reset())
  {
  PORTD |=_BV(6); //jeśli wystąpił presence pulse pokaż na diodach
  ow_write_byte(0xCC);      //CC - przeskocz skanowanie ROM, wysyłanie seriala itd
  ow_write_byte(0x44);      //44 - konwertuj temperaturę

  waitms(250);   //105ms na konwersję potrzeba ok 750ms, kiedy max rozdzielczość
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  }


  if(ow_reset())
  {
  ow_write_byte(0xCC);
  ow_write_byte(0xBE);
  }
  lsb = ow_read_byte();
  msb = ow_read_byte();


  Teraz co mam:
  presence pulse obecny - na diodach krótkie mrugnięcia uspakajają mnie co do DSa.
  Jestem już w pół drogi: mam pokazaną temperaturę w zakresie od 33 do 39 stopni. Powyżej pokazuje mi np: dla 40st - 0A, 41st - 06, 42 -08, niestety, powyżej na jednym wyśw zero, na drugim: śmieć. Poniżej 32 stopni 0 i coś co wygląda jak J...

  Coś jednak nie tak: Mam przełącznik do odłączania DS-a od portu D0, po przełączeniu w OFF, diodka od potwierdzania obecności dalej mruga.... :(, ale na wyświetlaczach 00 (więc tu chyba ok)
 • #6
  zumek
  Level 39  
  smajlas wrote:
  ...Coś jednak nie tak: Mam przełącznik do odłączania DS-a od portu D0, po przełączeniu w OFF, diodka od potwierdzania obecności dalej mruga.... :(, ale na wyświetlaczach 00 (więc tu chyba ok)

  A czy ten przełącznik , nie odłącza również rezystora podciągającego 1wire od VCC :?: Po odłączeniu od magistrali DS-a , a pozostawieniu zewnętrznego pull-up'a , powinno odczytywać się z magistrali wyłącznie jedynki , więc skąd 00 na wyświetlaczu :?:
  Dziwne :|

  Piotrek

  PS
  Sposób w jaki obliczasz odczytaną temperaturę , też mi sie wielce nie podoba , bo wykonujesz przesunięcie w prawo na typie signed char , a to nie to samo co na unsigned char .Poza tym ,"obcinasz" o 1 bit za dużo z msb :(
 • #7
  smajlas
  Level 12  
  Ach, słuszne zauważenie. Odłączałem również rezystor, było bez podciągnięcia, więc zera :) No i diodka mrugała, teraz wskazuje prawidłowo :)
  Dzięki zumek!
  Jednak nadal pozostaje kwestia tych dziwactw... dlaczego zamiast 40st mam 0A ? czyżby to dzielenie temp/10 i temp%10 było nieakuratne?

  Jak to za dużo obcinam? Czy nie jest tak, że 4 bity z lsb to "niższa" część temperatury, a 3 z msb to "wyższa" część?

  A jeśli inaczej liczyć, to jak? Zaraz nad tym pomyślę...
 • Helpful post
  #8
  zumek
  Level 39  
  smajlas wrote:
  ...Jednak nadal pozostaje kwestia tych dziwactw... dlaczego zamiast 40st mam 0A ? czyżby to dzielenie temp/10 i temp%10 było nieakuratne?

  W ostatnim poście napisałem:
  Quote:

  PS
  Sposób w jaki obliczasz odczytaną temperaturę , też mi sie wielce nie podoba , bo wykonujesz przesunięcie w prawo na typie signed char , a to nie to samo co na unsigned char ... .

  Skoro "nie dotarło" :D , to podaję rozwiązanie
  Jest:
  Code:

  char msb, lsb, temp;
  /* .... */
  lsb = lsb >> 4;      //przesuń lsb o 4 miejsca w prawo (lsb - bajt; normalnie 4bity temp całkowite stopnie i 4 po przecinku)
  //...

  Powinno/ma być:
  Code:

  unsigned char msb, lsb, temp;
  /* ... */
  lsb = lsb >> 4;      //przesuń lsb o 4 miejsca w prawo (lsb - bajt; normalnie 4bity temp całkowite stopnie i 4 po przecinku)
  //...

  A Ty zastanów się , dlaczego tak ;)

  Piotrek
 • #9
  smajlas
  Level 12  
  YYess!!
  Działa, i do tego dobrze działa! Mogę otwierać szampana :D

  Dzięki zumek!! Dzięki!!

  Problem zrozumiałem. Używanie signed char jest sporym błędem, bo najbardziej znaczący bit robi liczbę ujemną i to o wartości zupełnie innej :) (uzupełnienie do 2, teraz już jestem mądrzejszy.. hihi)
  Tylko żeby do tego dojść, trzeba było poszukać - a nie chciało mi się... Lenistwo nie popłaca...
 • #10
  me_super
  Level 29  
  smajlas wrote:
  YYess!!
  Działa, i do tego dobrze działa! Mogę otwierać szampana :D  Zamieść działające źródło tutaj -- sam walczyłem z tym kodem i nie mogłem sobie poradzić :-)
 • #11
  smajlas
  Level 12  
  Quote:
  Zamieść działające źródło tutaj -- sam walczyłem z tym kodem i nie mogłem sobie poradzić

  Voila!
  Code:
  //Timingi poprawione, błędy usunięte
  

  #include <avr/io.h>

  #include <avr/interrupt.h>


  #define DQ 0   //numer portu, który służy jako 1-wire
  #define OSC 8    //częstotliwość zegara w MHz
  #define SET_DQ DDRD &= ~_BV(DQ)   //ustawienie portu D0 w stan niski, czyli jako WE,
                          //co zwalnia linię 1-w, rezystor podciąga do 1,
                          //wymagany brak podciągnięcia do 1
  #define CLR_DQ DDRD |= _BV(DQ)  //ustawienie portu D0 w stan wysoki, czyli jako WY,
                          //czyli 1-w będzie niski
                          //(nie zapomnij zdefiniować PORTD PIN0 jako bez podciągnięcia)
                          //np. PORTD &=~_BV(0);

  #define IN_DQ PIND & _BV(DQ)

  char znaki[] = {192,249,164,176,153,146,130,248,128,144,136,131,198,161,134,142,220,158,157,188,181,179,241,185};
  //dłuższa tablica, dla dodatkowych znaków, może tu trafiamy...

  char wysw = 0;
  unsigned char d1, d2;
  // procedura obsługi przerwania od timera TC0
  SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
  {
  //TCNT0 = 1;       // załadowanie do licznika wartości początkowej
  PORTD &= ~_BV(4);    // wygaszenie wszystkich cyfr wyświetlacza
  PORTD &= ~_BV(3);
  PORTB = 0xFF;
  wysw++;          // zwiększenie o 1 zmiennej wysw

  switch(wysw)      // w zależności od wartości wysw włącz odpowiednią cyfrę na wyświetlaczu
  {
     case 1:
     {
        PORTD |= _BV(3);       // włącz pierwszą cyfrę wyświetlcza (tu są jednostki - wyświetlacz bardziej na prawo)
        PORTB = *(znaki + d2); // na wyświetlaczu wyświetl odpowiedni znak pobrany z tablicy znaków
        break;               // opuść instrukcję switch
     }
     case 2:
     {
        PORTD |= _BV(4);       // włącz drugą cyfrę wyświetlcza (tu są dziesiątki - wyświetlacz bardziej na lewo)
        PORTB = *(znaki + d1); // na wyświetlaczu wyświetl odpowiedni znak pobrany z tablicy znaków
        wysw = 0;
        break;             // opuść instrukcję switch
     }
  }
  }
  //procedura opóźniająca o 420us, gdy p==1 i OSC=8
  void waitms(unsigned char p)
  {
  unsigned char a,b; //zmienne licznikowe
  for(;p>0;--p) //ta pętla do wykonania p razy
     for(b=10;b>0;--b) //ta 10 razy
        for(a=10*OSC;a>0;--a) //ta petla 100 razy
        __asm("nop"); //dodatkowe opóźnienie o 1 cykl
  }

  // procedura opóźniająca o (5*t)* 0,125 us dla 8MHz kwarcu, tutaj jest 600ns (mierzone oscyloskopem)
  void delay(unsigned char t)
  {
  do
     {
     asm("nop");
     }
     while(--t);
  }
  // procedura reset
  char ow_reset(void)
  {
  char presence;
  CLR_DQ; // stan niski na linii 1wire
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us razem ok 500us lub wiecej
  SET_DQ;// stan wysoki na linii 1wire

  delay(100); //po zwolnieniu linii czekaj 60us
  presence=~IN_DQ; //tu ma być stan niski, jak DS obecny
  delay(200);
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us, razem ok 500us
  return presence;
  }

  void ow_write_bit(char b)      // procedura zapisu bitu na linię 1wire
  {
     cli();       // zablokowanie przerwań
     CLR_DQ;    // MASTER robi stan niski na linii 1wire
     delay(2);    // opóźnienie 1.2us - inicjalizacja slotu zapisu
     if(b) SET_DQ; // jeśli parametr jest niezerowy to ustaw stan wysoki na linii
     delay(108);    // opóźnienie 64us
     SET_DQ;    // MASTER odpuszcza, więc stan wysoki na linii 1wire
     delay(2);   //recovery -co najmniej 1us, mam 1.2us
     sei();       // odblokowanie przerwań
  }
  void ow_write_byte(char val)    //zapis całego bajta do DS18B20
  {
     unsigned char i;
     unsigned char zm;
     for (i=0; i<8; i++)      //bajt = 8xbit
     {
        zm = val >> i;
        zm &= 0x01;
        ow_write_bit(zm);
     }
     //delay(4);
  }
  char ow_read_bit(void)      //odczyt bita informacji z DS-a
  {
     char return_bit;
     cli();
     CLR_DQ;     //1-w stan niski
     delay(2);   //nie mniej niż 1us, mamy 1.2us
     SET_DQ;      //port 1-w jest wejściem, można czytać, co DS dał na linię
              //(przy okazji mamy zwolnienie linii, więc stan wysoki po skończeniu slotu)
     delay(20);      //czekaj 12us

     //if(IN_DQ) return 1; else return 0; //odczyt
     return_bit=IN_DQ;   //przypisanie aktualnego stanu portu do zmiennej return_bit
     delay(80);   //48us, cały slot = 61us (minimum to 60)
     delay(2); //recovery
     sei();      //odblokowanie przerwań
     return return_bit;   
  }

  unsigned char ow_read_byte(void)   //odczyt całego bajta
  {
     unsigned char i;
     unsigned char value = 0;
     for (i=0;i<8;i++)
     {
        if(ow_read_bit())   //jak zczytana jedynka
        value|=0x01<<i;      //to wpisuj jedynkę i przesuwaj w lewo całość
        // a co jak odczytane zero??
     }
     return(value);
  }


  //---------------------------------------------------------------------------
  int main(void)
  {
  unsigned char msb, lsb, temp;
  TCCR0 = 0x04;      //preskaler 100, czyli
  //TCNT0 = 1;      // wpisanie wartości początkowej
  TIMSK = 0x02;      // odblokowanie przerwania od licznika
  sei();      // globalne odblokowanie przerwań

  DDRB = 0xFF;   //wszystkie B WY
  DDRD |= _BV(6);      //port D6 WY (kontrola stan niski-wysoki)
  DDRD |= _BV(4);      //port D4 wyjście (wyświetlacz 1 wspólna Anoda +)
  DDRD |= _BV(3);      //port D3 wyjście (wyświetlacz 2 wspólna Anoda +)
  PORTD &= ~_BV(6);   //D6 stan niski (diodka-czerwona-niski, zielona-wysoki)
  PORTD &= ~_BV(5);   //d5 stan niski
  PORTD &= ~_BV(0);   //D0 niepodciągnięty (1-wire)

  while(1)
  {
  PORTD &=~_BV(6);   //zresetowanie stanu portu D6
  if(ow_reset())
  {
  PORTD |=_BV(6); //jeśli wystąpił presence pulse pokaż na diodach
  ow_write_byte(0xCC);      //CC - przeskocz skanowanie ROM, wysyłanie seriala itd
  ow_write_byte(0x44);      //44 - konwertuj temperaturę

  waitms(250);   //105ms na konwersję potrzeba ok 750ms, kiedy max rozdzielczość
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  waitms(250);
  }


  if(ow_reset())
  {
  ow_write_byte(0xCC);
  ow_write_byte(0xBE);
  }
  lsb = ow_read_byte();
  msb = ow_read_byte();
  //                                        |---MSB---|---LSB---|
  //                                        |znak  |calk   |części
  //organizacja 12-bitowej temperatury: np. +0.5stopnia 0000 0000 0000 1000
  //                              np. +10.125 st  0000 0000 1010 0010
  //                             np. +25.0625 st 0000 0001 1001 0001

  lsb = lsb >> 4;      //przesuń lsb o 4 miejsca w prawo (lsb - bajt; normalnie 4bity temp całkowite stopnie i 4 po przecinku)
  msb &= 0x0F;       //z-anduj msb i 0111 i przypisz do msb (msb - bajt; 5 starszych bitów - znak plus 3 bity liczby całkowitej)
  msb = msb << 4;      //przesuń msb o 4 miejsca w lewo
  temp = lsb | msb;
  d2 = temp / 10;         //podziel temp na 10 i umieść w d2
  d1 = temp % 10;         //resztę z dzielenia daj do d1
  }
  return 0;
  }


  Działający, taram!!
  Procek, AT90S2313, kwarc 8MHz, 1-wire to port D0 z podciągniętym DS18B20 przez rezystor 4K7 do plusa. Do tego 2 7-segmentowe wyświetlacze, wspólna anoda, oraz diodka kontrolna na D6, przy stanie wysokim zgaszona (żeby było widać króciutkie błyśnięcia).
  Życzę powodzenia,
  Michał[/code]