Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Metal Work Pneumatic
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dzielnik czestot. + licznik w XC3s500E - problem

Wojtasss84 05 Lip 2007 20:12 1497 4
 • #1 05 Lip 2007 20:12
  Wojtasss84
  Poziom 10  

  Witam! Stworzyłem w VHDL'u prosty licznik i dzielnik częstotliwości. Po zaimplementowaniu w układzie, układ szaleje, tzn. diodki zapalają się w losowej kolejności, niektóre świecą jaśniej bądź ciemniej... Używam płytki Spartan 3E starter kit.

  Licznik:

  Code:

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

  entity UPCTR is
      Port ( CLOCK : in  STD_LOGIC;
             enable : in  STD_LOGIC;
             reset : in  STD_LOGIC;
             PV : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
             --wyjscie
             CV: out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
             Q : out  STD_LOGIC);
  end UPCTR;

  architecture Behavioral of UPCTR is
  signal sCV : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000";
  signal flaga: STD_LOGIC;

  begin process(reset,enable,clock)
  begin
  if reset='1' then
        sCV <= "0000000000000000";
  end if;

  if CLOCK='1' then
     if enable='1' then
           sCV<=sCV + 1;
     end if;
  end if;
  end process;
  CV<=sCV;
  end Behavioral;


  Dzielnik:
  Code:

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

  entity T2 is
      port(
         CLOCK : in STD_LOGIC;
         T_10MS : out STD_LOGIC;
         T_100MS : out STD_LOGIC;
         T_MIN : out STD_LOGIC;
         T_SEC : out STD_LOGIC;
         enable : in STD_LOGIC
          );
  end T2;

  architecture T2 of T2 is                      
  constant minuta: integer := 59;
  constant step:integer := 0;   -- step:= (wartosc - 1)
  constant dzielnik:integer := 10000000;--dzielnik zegara taktujacego. Nalezy ustawic taka wartosc, aby
  signal CNT: integer :=0;
  signal s10MS: integer:=0;
  signal s100MS: integer:=0;
  signal sSEC: integer:=0;
  signal sMIN: integer:=0;
  signal f10MS: STD_LOGIC:='0';
  signal f100MS: STD_LOGIC:='0';
  signal fSEC: STD_LOGIC:='0';
  signal fMIN: STD_LOGIC:='0';
  begin
     process (CLOCK,enable)
     begin
        if enable='1' then                  
           if CLOCK'event and CLOCK='1' then   
              CNT<= CNT + 1;               
              if CNT = dzielnik then   
                 f10MS   <= not f10MS;
                 T_10MS   <= f10MS;
                 CNT      <=0;
                 s100MS<=s100MS + 1;
              end if;
  --------------------------------------------------------            
              if s100MS = 5 then
                 f100MS<= not f100MS;
                 T_100MS<=f100MS;
                 sSEC<=sSEC + 1;
                 s100MS<=0;
              end if;         
  ---------------------------------------------------------
              if sSEC = 10 then
                 fSEC<= not fSEC;
                 T_SEC<=fSEC;
                 sSEC<=0;
                 sMIN<=sMIN + 1;
              end if;         
  ----------------------------------------------------------
              if sMIN = 60 then
                 fMIN<= not fMIN;
                 T_MIN<=fMIN;
                 sMIN<=0;
              end if;         
  ----------------------------------------------------------
           end if;
        else T_10MS <='0';                  --gdy uklad nie jest aktywny
            T_100MS<='0';
            T_MIN  <='0';
            T_SEC   <='0';
        end if;
     end process   ;
     process (f10MS)
     begin            
     end process;
  end T2;                        

  Cały moduł:
  Code:

  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

  entity upctr_t is
      Port ( CLOCK : in  STD_LOGIC;
             ENABLE : in STD_LOGIC;
             WART : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
  end upctr_t;

  architecture Behavioral of upctr_t is
  signal en: STD_LOGIC:='1';
  signal sCV: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

  component T2
    port (
         CLOCK : in STD_LOGIC;
         enable : in STD_LOGIC;
         T_100MS : out STD_LOGIC;
         T_10MS : out STD_LOGIC;
         T_MIN : out STD_LOGIC;
         T_SEC : out STD_LOGIC
    );
  end component;
  component UPCTR
    port (
         CLOCK : in STD_LOGIC;
         PV : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
         enable : in STD_LOGIC;
         reset : in STD_LOGIC;
         CV : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
         Q : out STD_LOGIC
    );
  end component;


  begin
  U1 : T2
    port map(
         CLOCK => CLOCK,
         enable => ENABLE,
        T_100MS => en
    );

  U2 : UPCTR
    port map(
         CLOCK => CLOCK,
         CV => WART,
         PV =>"0000000000000001",
         enable => en,
         reset =>'0'
        
    );


  end Behavioral;

  0 4
 • Metal Work Pneumatic
 • #2 06 Lip 2007 07:13
  Mirko51
  Poziom 15  

  Wojtasss84 napisał:
  Witam! Stworzyłem w VHDL'u prosty licznik i dzielnik częstotliwości.

  Licznik:
  Code:

  [...]

  begin process(reset,enable,clock)
  begin
  if reset='1' then
        sCV <= "0000000000000000";
  end if;

  if CLOCK='1' then
     if enable='1' then
           sCV<=sCV + 1;
     end if;
  end if;
  end process;  dziwny jest ten twój licznik! to nie ma prawa działać poprawnie!!! a gdzie masz warunek czułości na zbocze zegarowe, bo jak widzę ty masz licznik asynchroniczny, który pędzi z max. szybkością, jaką może dać logika.
  reszty kodu nie sprawdzam.

  0
 • Metal Work Pneumatic
 • #3 06 Lip 2007 07:20
  __Grzegorz__
  Poziom 27  

  czyli powinno być:

  Code:

  [...]
  process(reset,enable,clock)
  begin
  if reset='1' then
        sCV <= "0000000000000000";
  elsif rising_edge(CLOCK) then
     if enable='1' then
           sCV<=sCV + 1;
     end if;
  end if;
  end process;


  jeżeli licznik ma zliczać zbocza narastające zegara...

  0
 • #4 06 Lip 2007 08:01
  Mirko51
  Poziom 15  

  Wojtasss84 napisał:

  Licznik:
  Code:

  begin process(reset,enable,clock)
  begin
  if reset='1' then
        sCV <= "0000000000000000";
  end if;
  if CLOCK='1' then
     if enable='1' then
           sCV<=sCV + 1;
     end if;
  end if;
  end process;  reset powinien byc w tym samym "if" co reszta licznika. Kod będzie bardziej przejrzysty. Raczej stosuj reset synchroniczny, oczywiście zależy czy twój FPGA posiada asynchroniczne zerowanie przerzutników DFF, ale ja unikam większości asynchronizmów w układzie. Z tym często pojawiają się jakieś problemy, jeśli sygnał nie jest synchronizowany.

  W ogóle jak wprowadzasz jakieś zewnętrzne sygnały sterujące do układu, staraj się je synchronizować - kaskada 2 x DFF z zegarem systemowym. Jak np. piszesz komponent UART RX lub SPI Slave a sygnały wchodzą z zewnątrz asynchronicznie, a w FPGA modelujesz logikę synchr. to wszystkie zewnętrzne wejścia (o ile to konieczne) muszą być synchronizowane. Nie mówi się o tym na zajęciach i wykładach, ale to trzeba wiedzieć, jeśli chce się robić działające rzeczywiste projekty, a nie tylko kończyć na symulacji.

  ja bym to zrobił tak:
  lista czulości: tylko clk, bo wszystko chodzi synchronicznie w takt
  Code:

  process(clock)
  begin
  if rising_edge(CLOCK) then
     if reset='1' then
        sCV <= (others => '0');
     elsif enable='1' then
        sCV<=sCV + 1;
     end if;
  end if;
  end process;


  jak masz inicjować wektory, to nie pisz sCV <= "0000000000000000";
  to się ciężko wklepuje, można się pomylić w ilości. Stosuj słowo OTHERS

  Wojtasss84 napisał:

  Dzielnik:
  Code:

  begin
     process (CLOCK,enable)
     begin
        if enable='1' then                  
           if CLOCK'event and CLOCK='1' then   
              CNT<= CNT + 1;               
              if CNT = dzielnik then   
                 f10MS   <= not f10MS;
                 T_10MS   <= f10MS;
                 CNT      <=0;
                 s100MS<=s100MS + 1;
              end if;
  ----------------------------------------------------------
           end if;
        else T_10MS <='0';                  --gdy uklad nie jest aktywny
            T_100MS<='0';
            T_MIN  <='0';
            T_SEC   <='0';
        end if;
     end process   ;


  to enable też bym wrzucił pod zegar (jeśli jest on odpowiednio szybki, pewnie tak jest). Powód: sygnały t_10ms, t_min i podobne im zerujesz asynchronicznie a sterujesz nimi synchronicznie.
  Sterowanie wyjściami T_10ms, T_100ms itd odbywa się w procesie, rejestrowo z warunkiem logicznym. A nie wystarczyłoby poza procesem przypisać T_10ms <= f10ms, itd.? Skoro f10ms jest sygnałem rejestrowym, synchronicznym, to można go bezpośrednio wystawić na wyjścia. Oczywiście mogę się mylić, może jest jakieś uzasadnienie dla takiego kodowania.

  0
 • #5 06 Lip 2007 08:56
  Wojtasss84
  Poziom 10  

  Zmieniłem kod licznika na taki:

  Code:

  architecture Behavioral of UPCTR is
  signal sCV : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000";
  signal flaga: STD_LOGIC;
  begin
  process(reset,clock)
  begin
  if reset='1' then
        sCV <= "0000000000000000";
  elsif rising_edge(CLOCK) then
           sCV<=sCV + 1;
   
  end if;
  end process;
  CV<=sCV;
  end Behavioral;

  i teraz wszystko działa :) Dziękuję wszystkim za pomoc! Teraz widzę, że symulacja a działanie w rzeczywistym układzie to dwie różne bajki...

  0
  Szukaj w 5mln produktów