Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Windows XP pracuje normalnie dopiero po 5-10 min.

kwiatek_m 03 Aug 2007 20:21 2763 14
 • #1
  kwiatek_m
  Level 10  
  Mam problem z odpalaniem windowsa XP. Nie ładują się wszystkie programy tzn. tak jakby się zawieszał na czymś. W tym czasie nie można praktycznie nic uruchomić. Ikona z programem antywirusowym jest przekreślona i nie ma połączenia internetowego. Nie można także podłączyć żadnego urządzenia na USB gdyż system go nie widzi a widać, że urządzenie działa. Praktycznie w tym czasie wszystko chodzi tak jakby to był stary 386.
  Posiadam Atlona 2800+ i 512MB, płyta Gigabyte K8NSpro.
  Dopiero po jakichś 5-10 min. wszystko pozostałe się uruchamia i system pracuje już normalnie. Powraca połączenie internetowe i autoochrona Antywirusowa również się włącza.
  Gdy uruchomie system awaryjnie z obsługą sieci to połączenie internetowe chodzi od razu tyle że nie ma prawie żadnego programu uruchamianego w autostarcie.
  Dysk testowałem na obecność wirusów przy pomocy skanera online (kaspersky i mks) i żadnych wirusów mi nie znalazły.
  Proszę o pomoc gdyż moje pomysły się już wyczerpały. Co to może być?

  Zamieszczam loga z Hijacka.  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:59:11, on 2007-08-02
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32Info.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  D:\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.407\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe
  O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
  O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe
 • #2
  Kolobos
  IT specialist
  Odinstaluj nortona, zainstaluj AntiVir PE oraz SuperAntiSpyware i zrob skan. Wylacz zbedne programy w msconfig. Daj w zalaczniku log z combofix oraz log z NOWEJ wersji hijackthis (2.0).
 • #3
  User removed account
  User removed account  
 • #4
  tomsyty

  Level 26  
  Jest jeszcze taki ciekawy program - Microsoft Bootvis, pokazuje on ile czasu zajmuje uruchamianie poszczególnych elementów, wtedy będziesz wiedział co powoduje takie zawieszanie.
 • #5
  md
  Level 40  
  Podobny efekt jest w przypadku sypiącego się dysku twardego lub zmiana trybu pracy kontrolera na PIO lub niższy UDMA
 • #6
  kwiatek_m
  Level 10  
  Dysk procuje w UDMA-5 i tu raczej chodzi nie o to że uruchamia sie powoli tylko uruchamia się do pewnego momentu i po kilku min. zaczynaja się ładować następne programy razem z siecią. Badałem go już różnymi programami na spyware i trojany ale bez rezultatu gdyż nic nie wykrywają.

  "Można to porównać do jazdy samochodem na autostradzie i natrafiamy na korek i musimy się zatrzymać i dopiero po pewnym czasie dalej możemy jechać z dużą prędkością".
 • #7
  paweliw
  IT specialist
  Zrób to co radził wcześniej Kolobos.

  Najpierw wyłącz przy starcie Nortona i sprawdź czy coś się zmieniło, potem wyłącz zbędne wpisy autostartu (poprzez msconfig, hijackthis):
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe
  O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\quickstart.exe
  Nie są one niezbędne do właściwej pracy komputera (więcej - zbędnie obciążają procesor), jak będą potrzebne można je zawsze włączyć.

  Jak nie będzie poprawy wklej log z combofix oraz log z nowej wersji hijackthis.
 • #8
  User removed account
  User removed account  
 • #9
  kwiatek_m
  Level 10  
  Zrobiłem logi z Combofix i Hijackthis.

  Quote:

  ComboFix 07-08-04.3 - "Mariusz" 2007-08-04 21:20:34.1 [GMT 2:00] - NTFS
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.Prawda
  * Created a new restore point


  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-07-04 to 2007-08-04 )))))))))))))))))))))))))))))))


  2007-08-04 21:20 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe
  2007-08-04 21:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
  2007-08-03 23:23 <DIR> d-------- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
  2007-08-03 23:23 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\Mariusz\DANEAP~1\SUPERAntiSpyware.com
  2007-08-03 23:23 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DANEAP~1\SUPERAntiSpyware.com
  2007-08-03 23:21 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft Bootvis
  2007-08-03 22:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
  2007-08-03 22:42 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DANEAP~1\Lavasoft
  2007-08-03 20:55 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
  2007-08-02 22:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
  2007-08-02 20:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\SkanerOnline
  2007-08-02 17:33 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Kaspersky Lab
  2007-08-02 17:24 <DIR> d--hs---- C:\WINDOWS\CSC
  2007-08-01 19:37 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\NETWOR~1\DANEAP~1\Symantec
  2007-07-28 13:32 5,242,880 --a------ C:\DOCUME~1\Mariusz\ntuser.dat
  2007-07-28 13:32 229,376 --a------ C:\DOCUME~1\LOCALS~1\ntuser.dat
  2007-07-05 22:47 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy


  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2007-08-04 18:06 --------- d-------- C:\Program Files\Kalendarz XP
  2007-08-04 17:55 23040 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\GVTDrv.sys
  2007-08-04 11:17 24 --a------ C:\WINDOWS\system32\DVCStateBkp-{00000002-00000000-00000007-00001102-00000004-00531102}.dat
  2007-08-04 11:17 24 --a------ C:\WINDOWS\system32\DVCState-{00000002-00000000-00000007-00001102-00000004-00531102}.dat
  2007-08-03 23:51 --------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
  2007-08-03 22:40 --------- d-------- C:\DOCUME~1\Mariusz\DANEAP~1\OpenOffice.ux.pl2
  2007-07-26 19:40 --------- d-------- C:\DOCUME~1\Mariusz\DANEAP~1\Roxio
  2007-07-23 11:31 --------- d-------- C:\DOCUME~1\Mariusz\DANEAP~1\Skype
  2007-06-04 15:18 9344 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NSDriver.sys
  2007-06-04 15:17 8320 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AWRTRD.sys
  2007-06-04 15:14 6272 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AWRTPD.sys
  2007-05-16 17:19 85504 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabimp.dll
  2007-05-16 17:19 510976 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32.dll
  2007-05-16 17:19 1314816 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoe.dll
  2007-05-16 17:18 86528 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\directdb.dll
  2007-05-16 17:18 683520 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
  2007-05-16 17:18 683520 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
  2007-05-08 11:00 3583488 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll


  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 12:52]
  "VGAUtil"="C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe" [2004-09-17 13:32]
  "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 19:42]
  "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2006-03-09 11:47]
  "URLLSTCK.exe"="C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe" [2003-12-11 19:35]
  "UpdReg"="C:\WINDOWS\Updreg.exe" [2000-05-11 01:00]
  "CTStartup"="C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.exe" [2001-09-15 03:10]
  "Jet Detection"="C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe" [2001-04-20 14:52]
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2006-10-15 13:29]
  "EasyTuneV"="C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe" [2004-06-14 12:54]
  "PCSuiteTrayApplication"="C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.exe" [2006-04-26 09:29]
  "BigDogPath"="C:\WINDOWS\VM_STI.exe" [2005-07-08 16:36]
  "BigDog303"="C:\WINDOWS\VM303_STI.exe" [2005-10-25 13:56]

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "TaskTray"="C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe" [2001-06-29 01:00]
  "Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2006-10-10 17:51]
  "PcSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [2006-04-11 18:52]
  "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24]
  "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00]
  "SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2007-06-21 14:06]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runservices]
  "RegisterDropHandler"=C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe

  C:\Documents and Settings\Mariusz\Menu Start\Programy\Autostart\
  HDDlife.lnk - C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe [2006-10-03 13:34:48]

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
  @=

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2006-12-20 13:55 77824]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 13:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InstantAccess]
  C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]
  %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]
  "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RegisterDropHandler]
  C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RoxioEngineUtility]
  "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
  "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

  R0 BTHidMgr;Bluetooth HID Manager Service;C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHidMgr.sys
  R0 iteraid;ITERAID_Service_Install;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\iteraid.sys
  R1 Cdr4_xp;Cdr4_xp;C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdr4_xp.sys
  R1 cdudf_xp;cdudf_xp;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdudf_xp.sys
  R1 DVDVRRdr_xp;DVDVRRdr_xp;C:\WINDOWS\system32\drivers\DVDVRRdr_xp.sys
  R1 pwd_2k;pwd_2k;C:\WINDOWS\system32\drivers\pwd_2k.sys
  R1 SASDIFSV;SASDIFSV;\??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS
  R1 SASKUTIL;SASKUTIL;\??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.sys
  R1 UdfReadr_xp;UdfReadr_xp;C:\WINDOWS\system32\drivers\UdfReadr_xp.sys
  R1 UserPort;UserPort;C:\WINDOWS\system32\Drivers\UserPort.sys
  R2 GVCplDrv;GVCplDrv;C:\WINDOWS\system32\drivers\GVCplDrv.sys
  R2 SCNDRVP;SCNDRVP;C:\WINDOWS\system32\drivers\SCNDRVP.sys
  R3 BlueletAudio;Bluetooth Audio Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\blueletaudio.sys
  R3 BT;Bluetooth PAN Network Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btnetdrv.sys
  R3 BTHidEnum;Bluetooth HID Enumerator;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vbtenum.sys
  R3 dvd_2K;dvd_2K;C:\WINDOWS\system32\drivers\dvd_2K.sys
  R3 emu10kx;Creative EMU10K1/EMU10K2 Audio Driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\drivers\e10kx2k.sys
  R3 ET5Drv;ET5Drv;\??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\ET5Drv.sys
  R3 GVTDrv;GVTDrv;C:\WINDOWS\system32\drivers\GVTDrv.sys
  R3 irsir;Sterownik portu szeregowego podczerwieni Microsoft;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irsir.sys
  R3 mmc_2K;mmc_2K;C:\WINDOWS\system32\drivers\mmc_2K.sys
  R3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\RootMdm.sys
  R3 SASENUM;SASENUM;\??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS
  R3 VComm;Virtual Serial port driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VComm.sys
  R3 VcommMgr;Bluetooth VComm Manager Service;C:\WINDOWS\system32\Drivers\VcommMgr.sys
  R3 WMIBIOS;%WMIBIOS.ServiceName%;C:\WINDOWS\system32\Drivers\wmibios.sys
  R3 WMIINFO;WMIINFO Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\wmiinfo.sys
  S3 BlueletSCOAudio;Bluetooth SCO Audio Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BlueletSCOAudio.sys
  S3 Btcsrusb;Bluetooth USB For Bluetooth Service;C:\WINDOWS\system32\Drivers\btcusb.sys
  S3 MSIRCOMM;Microsoft IR Communications Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MSIRCOMM.sys
  S3 Nokia USB Generic;Nokia USB Generic;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdc.sys
  S3 Nokia USB Modem;Nokia USB Modem;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdcm.sys
  S3 Nokia USB Phone Parent;Nokia USB Phone Parent;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcd.sys
  S3 NSNDIS5;NSNDIS5 NDIS Protocol Driver;\??\C:\WINDOWS\system32\NSNDIS5.SYS
  S3 SER120;OTI Serial port driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SER120.sys
  S3 usbscan;Sterownik skanera USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys
  S3 USBSTOR;Sterownik magazynu masowego USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
  S3 ZSMC301b;VIMICRO USB PC Camera;C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbVM31b.sys
  S3 ZSMC303;A4 TECH PC Camera H;C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbVM303.sys


  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\J]
  AutoRun\command- J:\autorun.exe

  [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{133317f4-19cf-11dc-914c-806d6172696f}]
  AutoRun\command- I:\autorun.exe


  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
  2007-08-03 18:43:11 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Scan my computer.job - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exe
  2007-08-04 15:56:51 C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE

  **************************************************************************

  disk not found C:\

  scanning hidden processes ...

  scanning hidden registry entries ...

  disk not found C:\WINDOWS\system32\config\software
  disk not found C:\Documents and Settings\Mariusz\ntuser.dat
  **************************************************************************

  Completion time: 2007-08-04 21:23:16

  --- E O F ---


  Quote:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:18:15, on 2007-08-04
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
  C:\WINDOWS\VM_STI.EXE
  C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe
  C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera
  O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe
  O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupda...ls/en/x86/client/muweb_site.cab?1186167217515
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe

  --
  End of file - 10114 bytes
 • #10
  Kolobos
  IT specialist
  Dlaczego dalej masz nortona? Miales odinstalowac.
  Do tego nie wylaczyles nic w msconfig..
 • #11
  kwiatek_m
  Level 10  
  CO to jet za usługa? Stale powtarza się ten sam błąd. Log z podglądu zdarzń/system. Teraz raz uruchamia się normalnie a raz z opóźnieniem. Powyłączałem z autostartu zbędne programy ale to chyba nie w tym rzecz bo jest podobnie. Dzisiaj np. uruchomił mi się bez żadnego problemu. Także nie wiem co to może już być.
  Quote:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Service Control Manager
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7000
  Data: 2007-08-05
  Godzina: 02:12:40
  Użytkownik: Brak
  Komputer:
  Opis:
  Nie można uruchomić usługi General Purpose USB Driver (adildr.sys) z powodu następującego błędu:
  Nie można odnaleźć określonego pliku.

  Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.
 • #13
  Dentka
  Level 12  
  Też mam taki problem. Problem jest w tym, że Windows dostaje neta (widocznie jesteś w sieci LAN z interetem) i ma zwis! U mnie dzieje się dokładnie to samo w tedy kiedy połącze się z netem. Po ok 5 min wszystko zaczyna działać normalnie, i co jest dziewne zapamiętuje wszystkie kliknięcia, klawisze i jest fajny efekt jak się odmula i wszystko zaczyna skakać. Nie wiem z kąd ten problem. Przeinstalowywałem już kilka razy Windows i nic nie pomogło. To nie jest żaden wir i nic z tych rzeczy. To coś siedzi Windows bądz stery.
  Jak uda Ci się rozwiązać ten problem to daj znać.
  Dentka15(malpa)op.pl
 • #14
  mocu
  Level 13  
  z tego co widzę masz niezły śmietnik w autostarcie. uruchamia Ci się kupa zbędnych (wg mnie) programów. Nie obraź sie, wytłumaczę jak blondynce, żeby było prosto :)
  START >> Uruchom>> wpisz : msconfig
  ostatnia zakładka: Uruchamianie. Tam powyłączaj wszystko co jest niepotrzebne na starcie, a więc min mesengera, alcohol, adaware, kalendarzXP, Openofice i inne. To powinno pomóc. Ja na miejscu Twojego kompa bym się obraził, a w najlepszym wypadku osiwiał przy takim nawale pracy na starcie :)
 • #15
  porucznik
  Level 10  
  Czy komputer sie przed wlaczeniem Win wielokrotnie restartuje?

  Dodano po 3 [minuty]:

  jesli tak to przyczyna moga byc kondensatory na plycie glownej. Mialem kiedys tak i myslalem ze to wina soft. Rozne ghosty i odzyskiwania systemu nic nie pomogly. Okazalo sie ze kondziory byly padniete i sie nie zdazyly "nagrzac". po wymianie wszystko ladnie sie zalaczalo