Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
PCBwayPCBway
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dziwny komunikat przy uruchamianiu WinXP

05 Sie 2007 03:00 2380 5
 • Poziom 9  
  Oto co mi się pojawia po starcie WinXP SP2 na pulpicie:
  Dziwny komunikat przy uruchamianiu WinXP
  Sądziłem, że jakiś błędny wpis do rejestru dla programu, który usunąłem i zapuściłem czyszczenie, ale to nic nie dało.
  Jak się tego pozbyć?
  Oprócz wciskania OK przy starcie.

  Przypominam, że zdanie rozpoczynamy z wielkiej litery i kończymy kropką, stosujemy również znaki przestankowe (interpunkcja).
  Pisownię niektórych postów koryguję sam, jednak nie jest to moim obowiązkiem.
  TONI_2003
 • PCBwayPCBway
 • Spec od komputerów
  Wklej w zalaczniku log z hijackthis oraz silent runners.
 • PCBwayPCBway
 • Poziom 9  
  Zaraz wyślę załączniki, a nie otwarty tekst...

  Jednak wklejka.
  Cytat:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:12:26, on 2007-08-05
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\BEZPIECZEŃSTWO\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\WINDOWS\system32\CBA\pds.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\Program Files\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe
  C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe
  C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe
  C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  C:\Updater.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe
  C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\TOR\Vidalia\vidalia.exe
  C:\program files\valve\steam\steam.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
  C:\Program Files\GIGABYTE\Gigabyte WP01GS Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaUI.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\TOR\Privoxy\privoxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\PROGRA~1\FREEDO~1\fdm.exe
  C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe
  C:\Program Files\SysDiagnoza\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=localhost:8118;gopher=localhost:8118;http=localhost:8118;https=localhost:8118;socks=localhost:9050
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [GBB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
  O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iRiver Updater] \Updater.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Vidalia] "C:\Program Files\TOR\Vidalia\vidalia.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: GN-WP01GS Utility.lnk = C:\Program Files\GIGABYTE\Gigabyte WP01GS Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaUI.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O4 - Global Startup: Privoxy.lnk = C:\Program Files\TOR\Privoxy\privoxy.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
  O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
  O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Opcje tłumaczenia (rosyjsko-polski) - {C5138A0F-7D8E-4A3B-8BCC-654E0E2ED10F} - C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_opcje.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Opcje tłumaczenia (rosyjsko-polski) - {C5138A0F-7D8E-4A3B-8BCC-654E0E2ED10F} - C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_opcje.htm
  O9 - Extra button: Tłumacz polski->rosyjski - {C51A533B-0756-4A8E-8C72-77B61773803D} - C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_tlumacz2.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz z polskiego na rosyjski - {C51A533B-0756-4A8E-8C72-77B61773803D} - C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_tlumacz2.htm
  O9 - Extra button: Tłumacz rosyjski->polski - {C521B432-9701-4281-8E4E-54C6217C3D49} - C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_tlumacz.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz z rosyjskiego na polski - {C521B432-9701-4281-8E4E-54C6217C3D49} - C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_tlumacz.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl
  O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {31150A86-0BBA-409F-BEB4-F3922D10BF34} (Gif89 Class) - http://www.ustka.pl/kamery/activex/xplug.ocx
  O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v...ls/en/x86/client/muweb_site.cab?1167473674109
  O16 - DPF: {7876E4A5-78B7-4020-B08F-C960A1ED54C9} (WebWatch Class) - http://www.ustka.pl/kamery/WinWebPush.cab
  O16 - DPF: {D30CA0FD-1CA0-11D4-AC78-006008A9A8BC} (WebBasedClientInstall Class) - file://C:\Program Files\Symantec AntiVirus\CLT-INST\WEBINST\webinst.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{87F19C01-B3FC-42DB-85B9-BBB7415257F9}: NameServer = 192.0.2.2,87.239.216.6
  O20 - Winlogon Notify: wincqt32 - wincqt32.dll (file missing)
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\BEZPIECZEŃSTWO\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: IIS Admin (IISADMIN) - iRiver, Inc. - (no file)
  O23 - Service: Intel PDS - Intel® Corporation - C:\WINDOWS\system32\CBA\pds.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe
  O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe
  O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe
  O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

  --
  End of file - 13054 bytes


  i drugi

  Cytat:

  "Silent Runners.vbs", revision R51, http://www.silentrunners.org/
  Operating System: Windows XP SP2
  Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


  Startup items buried in registry:
  ---------------------------------

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
  "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]
  "MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]
  "Start WingMan Profiler" = "(empty string)" [file not found]
  "AlertPing" = "(empty string)" [file not found]
  "Vidalia" = ""C:\Program Files\TOR\Vidalia\vidalia.exe"" [null data]
  "Steam" = ""c:\program files\valve\steam\steam.exe" -silent" ["Valve Corporation"]
  "H/PC Connection Agent" = ""C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"" [MS]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
  "RTHDCPL" = "RTHDCPL.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]
  "SkyTel" = "SkyTel.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]
  "Alcmtr" = "ALCMTR.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]
  "GBB36X Configure" = "C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot" ["Gigabyte Technology Corp."]
  "VGAUtil" = "C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe" [empty string]
  "EasyTuneV" = "C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe" [empty string]
  "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]
  "DAEMON Tools-1033" = ""C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]
  "ccApp" = ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]
  "vptray" = "C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe" ["Symantec Corporation"]
  "iRiver Updater" = "\Updater.exe" [file not found]
  "SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]
  "ISUSPM Startup" = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup" ["InstallShield Software Corporation"]
  "ISUSScheduler" = ""C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start" ["InstallShield Software Corporation"]
  "Logitech Hardware Abstraction Layer" = "KHALMNPR.EXE" ["Logitech Inc."]
  "LGODDFU" = ""C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe"" [null data]
  "RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]
  "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]
  "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]
  "NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]
  "QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Inc."]
  "Adobe Reader Speed Launcher" = ""C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
  {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]
  {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
  {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "FDMIECookiesBHO Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll" [null data]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
  "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Display Panning CPL Extension"
  -> {HKLM...CLSID} = "Display Panning CPL Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
  "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "HyperTerminal Icon Ext"
  -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
  "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"
  -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\axshlex.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]
  "{BDA77241-42F6-11d0-85E2-00AA001FE28C}" = "LDVP Shell Extensions"
  -> {HKLM...CLSID} = "VpshellEx Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SSC\vpshell2.dll" ["Symantec Corporation"]
  "{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]
  "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]
  "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
  "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" = "PowerISO"
  -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]
  "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"
  -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"
  -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"
  -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"
  -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{49BF5420-FA7F-11cf-8011-00A0C90A8F78}" = "Mobile Device"
  -> {HKLM...CLSID} = "Urządzenie przenośne"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Wcesview.dll" [MS]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
  <<!>> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"
  -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BEZPIECZEŃSTWO\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\
  "WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\
  <<!>> NavLogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll" ["Symantec Corporation"]
  <<!>> wincqt32\DLLName = "wincqt32.dll" [file not found]

  HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
  <<!>> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
  {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"
  -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

  HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
  AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
  -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BEZPIECZEŃSTWO\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
  LDVPMenu\(Default) = "{BDA77241-42F6-11d0-85E2-00AA001FE28C}"
  -> {HKLM...CLSID} = "VpshellEx Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SSC\vpshell2.dll" ["Symantec Corporation"]
  PowerISO\(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"
  -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

  HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
  AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
  -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BEZPIECZEŃSTWO\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
  PowerISO\(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"
  -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

  HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
  LDVPMenu\(Default) = "{BDA77241-42F6-11d0-85E2-00AA001FE28C}"
  -> {HKLM...CLSID} = "VpshellEx Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SSC\vpshell2.dll" ["Symantec Corporation"]
  PowerISO\(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"
  -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL" ["PowerISO Computing, Inc."]
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


  Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:
  -----------------------------------------------

  Note: detected settings may not have any effect.

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

  "NoCDBurning" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {unrecognized setting}

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

  "DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {User Configuration|Administrative Templates|System|
  Prevent access to registry editing tools}

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

  "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
  Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

  "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
  Devices: Allow undock without having to log on}


  Active Desktop and Wallpaper:
  -----------------------------

  Active Desktop may be disabled at this entry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

  Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:
  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\
  "Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Bliss.bmp"

  Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:
  HKCU\Control Panel\Desktop\
  "Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Bliss.bmp"


  Startup items in "przemek" & "All Users" startup folders:
  ---------------------------------------------------------

  C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  "GN-WP01GS Utility" -> shortcut to: "C:\Program Files\GIGABYTE\Gigabyte WP01GS Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaUI.exe -s" ["GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD."]
  "Logitech SetPoint" -> shortcut to: "C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe" ["Logitech Inc."]
  "Privoxy" -> shortcut to: "C:\Program Files\TOR\Privoxy\privoxy.exe" ["The Privoxy team - www.privoxy.org"]


  Enabled Scheduled Tasks:
  ------------------------

  "AppleSoftwareUpdate" -> launches: "C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe -task" ["Apple Inc."]


  Winsock2 Service Provider DLLs:
  -------------------------------

  Namespace Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
  000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
  000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
  000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

  Transport Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
  0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
  %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 21
  %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


  Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
  ------------------------------------

  Explorer Bars

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"
  Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

  Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
  "MenuText" = "Sun Java Console"
  "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"
  -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
  -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

  {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\
  "ButtonText" = "Create Mobile Favorite"
  "CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll" [MS]

  {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\
  "MenuText" = "Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego..."
  "CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll" [MS]

  {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
  "ButtonText" = "Badanie"

  {C5138A0F-7D8E-4A3B-8BCC-654E0E2ED10F}\
  "ButtonText" = "Opcje tłumaczenia (rosyjsko-polski)"
  "MenuText" = "Opcje tłumaczenia (rosyjsko-polski)"
  "Script" = "C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_opcje.htm" [null data]

  {C51A533B-0756-4A8E-8C72-77B61773803D}\
  "ButtonText" = "Tłumacz polski->rosyjski"
  "MenuText" = "Tłumacz z polskiego na rosyjski"
  "Script" = "C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_tlumacz2.htm" [null data]

  {C521B432-9701-4281-8E4E-54C6217C3D49}\
  "ButtonText" = "Tłumacz rosyjski->polski"
  "MenuText" = "Tłumacz z rosyjskiego na polski"
  "Script" = "C:\Program Files\pz\ROSYJSKI\trru2ie_tlumacz.htm" [null data]

  {E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\
  "MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"
  "Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]

  {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\
  "ButtonText" = "Messenger"
  "MenuText" = "Windows Messenger"
  "Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]


  Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
  ------------------------------------------------------------------

  Apple Mobile Device, Apple Mobile Device, ""C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe"" ["Apple, Inc."]
  AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, "C:\Program Files\BEZPIECZEŃSTWO\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe" ["Anti-Malware Development a.s."]
  Intel PDS, Intel PDS, "C:\WINDOWS\system32\CBA\pds.exe" ["Intel&reg; Corporation"]
  Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]
  NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]
  StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]
  Symantec AntiVirus, Symantec AntiVirus, ""C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe"" ["Symantec Corporation"]
  Symantec AntiVirus Definition Watcher, DefWatch, ""C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe"" ["Symantec Corporation"]
  Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]
  Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]
  VMware Authorization Service, VMAuthdService, "C:\Program Files\VMware\VMware Player\vmware-authd.exe" ["VMware, Inc."]
  VMware DHCP Service, VMnetDHCP, "C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe" ["VMware, Inc."]
  VMware NAT Service, VMware NAT Service, "C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe" ["VMware, Inc."]
  VMware Virtual Mount Manager Extended, vmount2, ""C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe"" ["VMware, Inc."]


  Print Monitors:
  ---------------

  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
  Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]


  ---------- (launch time: 2007-08-05 11:10:12)
  <<!>>: Suspicious data at a malware launch point.

  + This report excludes default entries except where indicated.
  + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
  launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
  + The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives
  took 25 seconds.
  ---------- (total run time: 50 seconds)


  Może przy okazji uda się coś zoptymalizować...:D
 • Pomocny post
  Spec od komputerów
  Dlaczego nie w zalaczniku? Nie potraficie obslugiwac forum? Kazdemu pisze zeby umiescil w zalaczniku, a i tak wklejacie w tresci.

  Odinstaluj Nortona, zainstaluj AntiVir PE oraz Comodo Firewall.

  Usun w hijackthis:
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: wincqt32 - wincqt32.dll (file missing)

  To wylacz w msconfig (jak cos jest Ci potrzebne to mozesz zostawic):
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [iRiver Updater] \Updater.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  Zepsute uslugi do kasacji:
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - (no file)
  O23 - Service: IIS Admin (IISADMIN) - iRiver, Inc. - (no file)

  Start->Uruchom->cmd i tam wpisz:
  sc stop gusvc
  sc stop IISADMIN
  sc delete gusvc
  sc delete IISADMIN
 • Poziom 9  
  Będę pamiętał na przyszłość!:!:

  Przed tym, jak to wykonam (cmd), objaśnij mi proszę, jaki da to efekt. Pytam, bo nie usuwam póki co Symantec AV i nie chcę, by cosik się pogryzło...
  :D
 • Użytkownik usunął konto