Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dziwna ikona w Trayu niebieska tarcza ze znakiem zapytania

19 Sie 2007 11:59 2777 10
 • Poziom 15  
  Witam mam straszny problem w zasobniku systemowym pojawiła mi się ikona niebieska tarcza ze znakiem zapytania oraz czerwona z krzyżykiem jak to usunąć robiłem skan mks_vir Spyware Doctor posusuwał tam coś ale to nic nie dało ?????? POKLIKNIĘCIU NA TO OTWIERA SIĘ TA STRONA http://www.virusprotectpro.com/?aff=1012
  Dziękuje z góry za odpowiedzi i pozdrawiam

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:03:47, on 2007-08-19
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Programy\cfos\spd.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
  C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  D:\Programy\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Programy\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  D:\Programy\cfos\cFosSpeed.exe
  C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe
  C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  D:\Programy\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe
  C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe
  D:\Programy\Opera\Opera.exe
  D:\Programy\Winamp\winamp.exe
  C:\gmer.exe
  C:\hijackthis.com

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://secure.skype.com/feedback/callquality...lt=FINISHED&pstn_feedback_info=2187738463
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Programy\cfos\cFosSpeed.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "D:\Programy\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - D:\Programy\Paltalk Messenger\Paltalk.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O16 - DPF: {4D21BDFC-A621-4DE6-87DA-7C952D0ADF7E} (P00RecImageCtrl Class) - http://www.bochnia.pl/kam/push04.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su2/CTL_V02002/ocx/15030/CTPID.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A0DD00CF-315E-4AB1-BCF5-542A7597AD4D}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O22 - SharedTaskScheduler: counterclaim - {e758745e-b8aa-47ac-a652-6307ff5f3ebf} - C:\WINDOWS\system32\vpccw.dll
  O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Programy\Ares\chatServer.exe
  O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - D:\Programy\cfos\spd.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe
  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe
  O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - D:\Programy\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - D:\Programy\Spyware Doctor\swdsvc.exe

  --
  End of file - 7787 bytes


  "Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/
  Operating System: Windows XP SP2
  Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


  Startup items buried in registry:
  ---------------------------------

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
  "AutoConnect" = "D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe" ["http://autoconnect.prv.pl"]
  "ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]
  "swg" = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" ["Google Inc."]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
  "cFosSpeed" = "D:\Programy\cfos\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]
  "MKS_MENU" = "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe" ["MKS Sp. z o.o."]
  "ABREGMON" = "C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe" ["ArcaBit"]
  "AVFX Engine" = "C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe" ["Creative Technology Ltd."]
  "CTSysVol" = "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r" ["Creative Technology Ltd"]
  "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]
  "SDTray" = ""D:\Programy\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"" ["PC Tools"]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
  {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]
  {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
  {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"
  \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]
  {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Notifier BHO"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll" ["Google Inc."]
  {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
  "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
  -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
  \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
  "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
  -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
  "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"
  -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"
  -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"
  -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{1530F7EE-5128-43BD-9977-84A4B0FAD7DF}" = "PhotoToys"
  -> {HKCU...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\phototoys.dll" [MS]
  "{709C6E11-538F-4759-86AC-6ACB302AA0DE}" = "Desktop Manager"
  -> {HKCU...CLSID} = "Desktop Manager"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\msvdm.dll" [null data]
  "{efb97cb8-a4a4-4357-a261-002ffaed0267}" = "CD Slideshow Powertoy"
  -> {HKCU...CLSID} = "CD Burn Slideshow Hook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\slideshow.dll" [MS]
  "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  "{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"
  -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Kodeki\ACE Mega CoDecS Pack\SystemS\RealMedia\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]
  "{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}" = "Groove GFS Browser Helper"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}" = "Groove GFS Explorer Bar"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove Folder Synchronization"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{A449600E-1DC6-4232-B948-9BD794D62056}" = "Groove GFS Stub Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Icon Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}" = "Groove GFS Context Menu Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{387E725D-DC16-4D76-B310-2C93ED4752A0}" = "Groove XML Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove XML Icon Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{16F3DD56-1AF5-4347-846D-7C10C4192619}" = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{AB5C5600-7E6E-4B06-9197-9ECEF74D31CC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{2916C86E-86A6-43FE-8112-43ABE6BF8DCC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{99FD978C-D287-4F50-827F-B2C658EDA8E7}" = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{920E6DB1-9907-4370-B3A0-BAFC03D81399}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]
  "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\OLKFSTUB.DLL" [MS]
  "{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\MLSHEXT.DLL" [MS]
  "{5858A72C-C2B4-4dd7-B2BF-B76DB1BD9F6C}" = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"
  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONFILTER.DLL" [MS]
  "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\msohevi.dll" [MS]
  "{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]
  "{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"
  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]
  "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"
  -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WapSter\AQQ\System\AQQShellExt.dll" [null data]
  "{97F68CE3-7146-45FF-BE24-D9A7DD7CB8A2}" = "NeroCoverEd Live Icons"
  -> {HKLM...CLSID} = "NeroCoverEdLiveIcons Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero CoverDesigner\CoverEdExtension.dll" ["Nero AG"]
  "{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"
  -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]
  "{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"
  -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]
  "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"
  -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]
  "{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"
  -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]
  "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"
  -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]
  "{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}" = "Messenger Sharing Folders"
  -> {HKLM...CLSID} = "Moje foldery udostępniania"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Messenger\fsshext.8.1.0178.00.dll" [MS]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\
  <<!>> "{e758745e-b8aa-47ac-a652-6307ff5f3ebf}" = "counterclaim"
  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\vpccw.dll" [null data]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
  <<!>> "{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\
  "WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]

  HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
  <<!>> text/xml\CLSID = "{807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office InfoPath XML Mime Filter"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
  {7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"
  -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]
  {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"
  -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

  HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
  AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"
  -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WapSter\AQQ\System\AQQShellExt.dll" [null data]
  Cover Designer\(Default) = "{73FCA462-9BD5-4065-A73F-A8E5F6904EF7}"
  -> {HKLM...CLSID} = "NeroCoverEdContextMenu Class"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero CoverDesigner\CoverEdExtension.dll" ["Nero AG"]
  MkS_Vir\(Default) = "{CC4245C0-D511-11D0-8918-444553540000}"
  -> {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS\Bin\MkSShell.dll" [null data]
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
  MkS_Vir\(Default) = "{CC4245C0-D511-11D0-8918-444553540000}"
  -> {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MKS\Bin\MkSShell.dll" [null data]
  UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"
  -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]
  WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
  \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]
  XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\
  UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"
  -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]
  XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


  Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:
  -----------------------------------------------

  Note: detected settings may not have any effect.

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

  "ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {unrecognized setting}

  "NoLowDiskSpaceChecks" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {unrecognized setting}

  "NoSaveSettings" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {User Configuration|Administrative Templates|Desktop|
  Don't save settings at exit}

  "ForceClassicControlPanel" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {unrecognized setting}

  "NoChangeKeyboardNavigationIndicators" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {unrecognized setting}

  "ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer|
  Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}

  "NoSMConfigurePrograms" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {unrecognized setting}

  "NoRecentDocsMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {unrecognized setting}

  "NoSharedDocuments" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {User Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Windows Explorer|
  Remove Shared Documents from My Computer}

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

  "ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {unrecognized setting}

  "NoRemoteRecursiveEvents" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {unrecognized setting}

  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

  "NoVisualStyleChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {unrecognized setting}

  "NoColorChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {unrecognized setting}

  "NoSizeChoice" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
  {unrecognized setting}

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

  "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
  Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

  "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
  Devices: Allow undock without having to log on}

  "NoInternetOpenWith" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
  {unrecognized setting}


  Active Desktop and Wallpaper:
  -----------------------------

  Active Desktop may be disabled at this entry:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


  Enabled Screen Saver:
  ---------------------

  HKCU\Control Panel\Desktop\
  "SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\3DWIND~1.SCR" (3dwindowsxp.scr) [null data]


  Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:
  ---------------------------------------------------------------

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
  "PowerMenu" -> shortcut to: "C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe" ["Thong Nguyen"]


  Enabled Scheduled Tasks:
  ------------------------

  "MkSUpdate" -> launches: "C:\Program Files\MKS\bin\mks_upd.exe Task" ["MkS Sp. z o. o."]


  Winsock2 Service Provider DLLs:
  -------------------------------

  Namespace Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
  000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
  000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
  000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

  Transport Service Providers

  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
  0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
  %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15
  %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


  Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
  ------------------------------------

  Toolbars

  HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
  "{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"
  -> {HKLM...CLSID} = "&Google"
  \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\
  "{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)
  -> {HKLM...CLSID} = "&Google"
  \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

  Explorer Bars

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}\(Default) = "Groove Folder Synchronization"
  Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

  HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Poszukaj"
  Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
  InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL" [MS]

  Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
  "MenuText" = "Sun Java Console"
  "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"
  -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
  -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

  {2670000A-7350-4F3C-8081-5663EE0C6C49}\
  "ButtonText" = "Wyślij do programu OneNote"
  "MenuText" = "Wyślij &do programu OneNote"
  "CLSIDExtension" = "{48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C}"
  -> {HKLM...CLSID} = "Send to OneNote from Internet Explorer button"
  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll" [MS]

  {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE}\
  "ButtonText" = "PalTalk"
  "Exec" = "D:\Programy\Paltalk Messenger\Paltalk.exe" [file not found]

  {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
  "ButtonText" = "Research"

  {E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\
  "MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"
  "Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]


  Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
  ------------------------------------------------------------------

  cFosSpeed System Service, cFosSpeedS, ""D:\Programy\cfos\spd.exe" -service" ["cFos Software GmbH"]
  Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe" ["Creative Technology Ltd"]
  Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe"" [MS]
  MkS_Scan, MkS_Scan, "C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe" [empty string]
  MkS_Vir Monitor, MksVirMonSvc, "C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe" [empty string]
  NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]
  Spyware Doctor Auxiliary Service, sdAuxService, "D:\Programy\Spyware Doctor\svcntaux.exe" ["PC Tools"]
  Spyware Doctor Service, sdCoreService, "D:\Programy\Spyware Doctor\swdsvc.exe" ["PC Tools"]


  Print Monitors:
  ---------------

  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
  Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]
  Send To Microsoft OneNote Monitor\Driver = "msonpmon.dll" [MS]


  ---------- (launch time: 2007-08-19 12:14:31)
  <<!>>: Suspicious data at a malware launch point.

  + This report excludes default entries except where indicated.
  + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
  launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
  + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI
  DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the
  first message box and "Yes" at the second message box.
  ---------- (total run time: 155 seconds, including 3 seconds for message boxes)
 • Poziom 18  
  Czerwona tarcza z krzyżykiem znaczy, że masz zagrożony komputer. System myśli, że masz niezaktualizowanego antywira, wyłączone aktualizacje automatyczne lub firewalla.
 • Poziom 15  
  ale jak się mam tego pozbyć?????

  GMER 1.0.13.12551 - http://www.gmer.net
  Rootkit scan 2007-08-19 12:30:50
  Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2


  ---- System - GMER 1.0.13 ----

  SSDT a347bus.sys ZwEnumerateKey
  SSDT a347bus.sys ZwEnumerateValueKey

  ---- Devices - GMER 1.0.13 ----

  Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_READ 823E5E90

  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLOSE [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_READ [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_WRITE [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_INFORMATION [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_INFORMATION [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_EA [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_EA [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SHUTDOWN [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_LOCK_CONTROL [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLEANUP [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_SECURITY [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_SECURITY [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_POWER [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DEVICE_CHANGE [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_QUOTA [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_QUOTA [F8616BC0] ikfileflt.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE [F88D003A] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE [F88D0088] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLOSE [F88D00D6] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_READ [F88D0124] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_WRITE [F88D0172] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_INFORMATION [F88D01C0] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_INFORMATION [F88D020E] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_EA [F88D025C] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_EA [F88D02AA] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS [F88D02F8] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION [F88D0346] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION [F88D0394] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL [F88D03E2] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [F88D0430] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F88D047E] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL [F88D04CC] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SHUTDOWN [F88D051A] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_LOCK_CONTROL [F88D0568] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLEANUP [F88D05B6] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT [F88D0604] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_SECURITY [F88D0652] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_SECURITY [F88D06A0] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_POWER [F88D06EE] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F88D073C] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DEVICE_CHANGE [F88D078A] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_QUOTA [F88D07D8] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_QUOTA [F88D0826] MksMonFd.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_CREATE [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_CLOSE [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_READ [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_WRITE [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_QUERY_INFORMATION [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_SET_INFORMATION [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_QUERY_EA [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_SET_EA [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_SHUTDOWN [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_LOCK_CONTROL [804F976C] ntoskrnl.exe
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_CLEANUP [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT [804F976C] ntoskrnl.exe
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_QUERY_SECURITY [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_SET_SECURITY [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_POWER [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_DEVICE_CHANGE [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_QUERY_QUOTA [F864A5F2] ABTDI.sys
  AttachedDevice \Driver\Tcpip \Device\Tcp IRP_MJ_SET_QUOTA [F864A5F2] ABTDI.sys

  ---- EOF - GMER 1.0.13 ----

  Antywirusa mam zuakyualizowanego zaprora jest włączona i nigdy wcześniej tego nie miałem więc to nie jest na 100% chyba to!
  MAcie jakieś pomysły żeby się tego pozbyć?
 • Poziom 18  
  Zaktualizuj antywira, włącz aktualizacje automatyczne lub firewalla systemowego.
 • Poziom 15  
  mam włączone wszystko i nic po kliknięciu na tą ikonke otwiera się ta strona http://www.virusprotectpro.com/?aff=1012
  Mi się wydaje że to jest jakiś wirus czy coś bo włączylem auaktualizacje to jest osobna ikonka od tego a to się podszywa pod nią chyba.
 • Poziom 18  
  Może zainstaluj jeszcze jakiegoś antyvira np z www.free-av.com . (na wszelki wypadek wlej tu screena tych ikonek).
 • Spec od komputerów
  Uzyj Smitfraudfix (opcja 2. Clean) oraz combofix, logi z obu programow wklej na http://wklej.org i daj link lub w ZALACZNIKU do wiadomosci.
 • Poziom 15  
  SmitFraudFix v2.212

  Scan done at 13:02:48,67, 2007-08-19
  Run from C:\SmitfraudFix
  OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT
  The filesystem type is NTFS
  Fix run in normal mode

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\Programy\cfos\spd.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
  C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  D:\Programy\Spyware Doctor\svcntaux.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\Programy\Spyware Doctor\swdsvc.exe
  D:\Programy\cfos\cFosSpeed.exe
  C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe
  C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  D:\Programy\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe
  C:\Program Files\PowerMenu\PowerMenu.exe
  C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe
  D:\Programy\Opera\Opera.exe
  D:\Programy\Winamp\winamp.exe
  D:\Programy\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

  C:\WINDOWS\system32\vpccw.dll FOUND !

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Administrator


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Ulubione


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

  C:\Program Files\VirusProtectPro 3.6\ FOUND !

  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]
  "Source"="About:Home"
  "SubscribedURL"="About:Home"
  "FriendlyName"="Moja bieľĄca strona gˆ˘wna"


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
  !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

  SrchSTS.exe by S!Ri
  Search SharedTaskScheduler's .dll

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
  "{e758745e-b8aa-47ac-a652-6307ff5f3ebf}"="counterclaim"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{e758745e-b8aa-47ac-a652-6307ff5f3ebf}\InProcServer32]
  @="C:\WINDOWS\system32\vpccw.dll"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{e758745e-b8aa-47ac-a652-6307ff5f3ebf}\InProcServer32]
  @="C:\WINDOWS\system32\vpccw.dll"  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
  !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  "AppInit_DLLs"=""


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
  !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  "System"=""


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

  Description: WAN (PPP/SLIP) Interface
  DNS Server Search Order: 194.204.159.1
  DNS Server Search Order: 217.98.63.164

  HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{A0DD00CF-315E-4AB1-BCF5-542A7597AD4D}: NameServer=194.204.159.1 217.98.63.164
  HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{A0DD00CF-315E-4AB1-BCF5-542A7597AD4D}: NameServer=194.204.159.1 217.98.63.164
  HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{A0DD00CF-315E-4AB1-BCF5-542A7597AD4D}: NameServer=194.204.159.1 217.98.63.164


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

  Dodano po 8 [minuty]:

  Ikonka znikneła ale prosze o podanie mi linków do porządnych programów żeby przeczyścic rejestr i cały system z góry dziękuje.
  SmitFraudFix v2.212 - 3 trojany w nim mks_vir znalazł!
 • Pomocny post
  Spec od komputerów
  Nie rozumiesz co napisalem? Miales umiescic w ZALACZNIKU lub na wklej,a nie walic w tresci do tego miales dac DWA logi.

  > prosze o podanie mi linków do porządnych
  > programów żeby przeczyścic rejestr i cały system

  Takie programy sa do niczego i nie ma sensu ich uzywac.

  > SmitFraudFix v2.212 - 3 trojany w nim mks_vir
  > znalazł!

  W smit nie ma żadnych trojanow tylko programy, ktore programy anty moga uznac za zagrozenie.
 • Poziom 15  
  Problem rozwiązany dzięki Kolobos zamykam temat POZDRO pomógł ten program SmitFraudFix v2.212