Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Problem z pobieraniem adresu dhcp.

Ficu 28 Aug 2007 13:06 2175 17
 • #1
  Ficu
  Level 31  
  Witam.
  Od wczoraj mam problem z otwieraniem stron internetowych np: elektroda.pl na 2 komputerze.
  Stało się to po instalacji IE7 (ale zaraz usunąłem bo się nie podobał) i instalacji awasta.
  Próbowałem z wyłączonym awastem ale dalej to samo.
  Komputer dostaje internet przez eth z routera (auto dhcp i DNS).
  Ten komputer z którego pisze odbiera internet przez WiFi (Mac).
  Log z hijacka.

  EDIT:
  Teraz to mam jeszcze gorzej: komputer w ogóle nie pobiera adresu dhcp z routera i nie łączy się z internetem, nawet jak wpisałem na sztywno adres dalej nic nie otwiera.

  Prosze o przejrzenie loga z hijacka.

  Quote:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:37:46, on 2007-08-31
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  E:\WINDOWS\System32\smss.exe
  E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  E:\WINDOWS\system32\services.exe
  E:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  E:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe
  E:\WINDOWS\system32\drivers\IMountSRV.exe
  E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  E:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe
  E:\WINDOWS\Explorer.EXE
  E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  E:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe
  E:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  E:\Program Files\Common Files\Nokia\Tools\NclTray.exe
  E:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe
  E:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  E:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe
  E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\WINDOWS\services.exe
  E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  E:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.718\Mini-XP.exe
  E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  E:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe
  E:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.elektroda.pl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - E:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - e:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - E:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] E:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll
  O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "E:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TeamViewer] "E:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Nokia Tray Application] E:\Program Files\Common Files\Nokia\Tools\NclTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "E:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Graphics Suite 1117] E:\Program Files\Corel\Corel Graphics 11\Register\registration.exe /title="Corel Graphics Suite 11" /date=082207 serial=DR11CTD-9999999-KHM
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] E:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows LSSS Service] E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\BARTEK\svchost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows] C:\WINDOWS\services.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Mini-XP] E:\DOCUME~1\Bartek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.718\Mini-XP.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: hamachi.lnk = E:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
  O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'e:\windows\system32\imon.dll' missing
  O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - E:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)
  O23 - Service: crauto - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\drivers\crauto.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - E:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\drivers\IMountSRV.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PMounter - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\PMounter.exe
  O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - E:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: service_name - Unknown owner - E:\WINDOWS/system32/srvany.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: TeamViewer Remote Control (TeamViewer) - Unknown owner - E:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer.exe" -service (file missing)
  O23 - Service: UPSMONService - Unknown owner - E:\Program Files\UPSMON\UPSMON_Service.Exe
  Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
 • #2
  michal_004
  Level 15  
  Witam. Napisz dokładniej co Ci się dzieje. Przeglądarka się wcale nie otwiera czy może pokazuję komunikat typu "Nie można wyświetlić strony"?
  Pozdrawiam
 • #3
  krzychoocpp
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Witam, czy problem występuje we wszystkich przeglądarkach, czy tylko w IE ?

  Pozdrawiam, Krzysztof.
 • #4
  Ficu
  Level 31  
  Występuje to we wszystkich przeglądarkach.
  Ładuje się strona, dochodzi do połowy nieraz mniej lub więcej i nic, lub załaduje się tylko kawałek strony.
 • #5
  mat_ed
  Level 43  
  Czysciles cache przegladarki?
 • #6
  Ficu
  Level 31  
  Cookes? - Tak, bez efektu
 • #7
  Ficu
  Level 31  
  Czy ktoś sprawdził hijacka? Log w 1 poście.
 • #8
  Uszol 1990
  Level 29  
  witam
  spróbuj odinstalować AWAST'a
  Sprawdź również w uruchom
  Code:
   ping onet.pl 

  pozdrawiam
 • #9
  Ficu
  Level 31  
  Odinstalować? Po co? Nie wystarczy wyłączyć jego procesy?
  Ping z onetu średni 120ms.
 • #10
  elektryk
  Level 42  
  Ficu wrote:
  Występuje to we wszystkich przeglądarkach.
  Ładuje się strona, dochodzi do połowy nieraz mniej lub więcej i nic, lub załaduje się tylko kawałek strony.
  Mnie to wygląda na problemy z internetem, napisz jeszcze raz jak są połączone komputery.
 • #11
  Ficu
  Level 31  
  Router odbiera sygnał WiFi - przesyła kablem do 2 routera, który rozsyła dalej przez WiFi na 3 kompy. Mój komputer (w nim właśnie nie otwierają się strony) jest podłączony do 2 routera przez eth.
 • #12
  Ficu
  Level 31  
  Faktycznie, usunołem avasta i wszystko ok, teraz tylko jeszcze jeden problem jakiego zainstalować antivirusa?
 • #13
  VC
  Level 21  
  Ficu wrote:
  Faktycznie, usunołem avasta i wszystko ok, teraz tylko jeszcze jeden problem jakiego zainstalować antivirusa?

  Używaj Firefoxa, nie wchodź na bliżej nie znane strony z crackami, xxx, nie otwieraj poczty od nieznajomych. Mi to wystarcza.
 • #14
  Ficu
  Level 31  
  Wole sie zabezpieczyć (czytaj komputer). Tylko jakim programem?
 • #15
  jankolo
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Z logu hijack:

  O4 - HKLM\..\Run: [Windows LSSS Service] E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\BARTEK\svchost.exe

  Must be fixed! Added by the CONE.B WORM! Note - this is not the legitimate svchost.exe process which is always located in the System (9x/Me) or System32 (NT/2K/XP) folder and should not normally figure in Msconfig/Startup! This file is found in the Winnt or Windows folder
 • #16
  Mariopi
  Level 34  
  Dobrymi programami z rodziny AV są NOD32 lub KAV (Kaspersky Anty Virus). Niestety (co raczej nie jest wadą) obydwa są płatne (usługa abonamentowa) i uzyskanie klucza aktywacyjnego np. na rok wymaga wydatku ok. parędziesięciu PLN.
  Oczywiście istnieje więcej programów AV, jednak ja mam do czynienia z ww. no w pracy niejako jestem zmuszony korzystać z produktu Symanteca (Norton AV lub NIS Norton Internet Security), ale raczej jestem nie jestem "za" i odradzam zakup - potrafi "mulić" komputer, dość drogi a i warunki przedłużenia aktywacji (subskrypcja) trochę niekorzystne. Jedyny plus że Symantec udostępnia uaktualnienie baz danych w formie skomapktowanej pigułki co dla mnie jako admina jest wygodne - bo ze względów na ochronę inf. niejawnych BSK /bezpiecznych stanowisk komputerowych/ nie można podłączać do internetu aby np. pobrać aktualizację "on line".
 • #17
  Ficu
  Level 31  
  jankolo wrote:
  Z logu hijack:

  O4 - HKLM\..\Run: [Windows LSSS Service] E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\BARTEK\svchost.exe

  Must be fixed! Added by the CONE.B WORM! Note - this is not the legitimate svchost.exe process which is always located in the System (9x/Me) or System32 (NT/2K/XP) folder and should not normally figure in Msconfig/Startup! This file is found in the Winnt or Windows folder


  To jest akurat prosty mój keylogger;p

  Co do symanteca to lubię go miałem 2004, 2005, 2006 internet security ale faktycznie jest drogi i było szkoda pieniędzy;/
  A może kaspersky internet security?
 • #18
  Ficu
  Level 31  
  Po instalacji noda mam problem ;( usunąlem go i dalej nic nie otwiera (edit)

  Dodano po 1 [godziny] 35 [minuty]:

  temat zamykam i zakladam nowy.