Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Programy napisane w C przydatne dla studenta i nie tylko

marihires 14 Wrz 2007 12:22 4279 3
 • #1 14 Wrz 2007 12:22
  marihires
  Poziom 29  

  Witam.Chciałbym się podzielić programami napisanymi w C.Są to podstawowe programy jakie pisze się na uczelniach (Politechnika)
  Mam nadzieję że będą one pomocne dla innych studentów.Udostępniam je z takiego powodu, że nie każdy po dwóch wykładach z C umie już pisać takie "zaawansowane" dla początkującego programy.

  Program za pomocą szeregu oblicza wartość funkcji sinusa hiperbolicznego i porównuje ją z wartością otrzymaną z biblioteki math.h

  Code:
  #include<conio.h>
  
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #pragma argsused
  float sinh1(float x, float d);
  int main()
  {
  float x,d;
  printf("\t\tPROGRAM OBLICZA WARTOSC FUNKCJI SINUSA HIPERBOLICZNEGO\n\n");
  printf("Podaj x\n");
  scanf("%f",&x);
  printf("Podaj dokladnosc\n");
  scanf("%f",&d);
  printf("\n\nWartosc funkcji wynosi : %10.8f\n\n",sinh1(x,d));
  printf("Z funkcji standardowej wartosc wynosi: %10.8f",sinh(x));

  getch();
  return(0);
  }


  float sinh1(float x,float d)
  {
  float a,suma; int n;
  a=x;
  suma=x;
  n=3;
  do
  {
  a=a*x*x/(n*(n-1));
  suma=suma+a;
  n=n+2;
  }
  while (a>d);

  return suma;
  }

  Program mnoży dwie macierze.
  Code:
  #include<stdio.h>
  
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<alloc.h>

  void tworz_tab(int **a, int lw, int lk, char x);
  void wypisz_tab(int **a, int lw, int lk);
  void mnoz(int **a1, int **a2, int **a3, int lw1, int lk1, int lk2);

  main()
  {
  int **tab1,**tab2,**tab3,i;
  int lw1,lk1,lw2,lk2;

  clrscr();

  printf("\n\n\t Macierz A");
  printf("\n\n Liczba wierszy - ");
  scanf("%d",&lw1);
  printf(" Liczba kolumn - ");
  scanf("%d",&lk1);

  clrscr();

  printf("\n\n\t Macierz B");
  printf("\n\n Liczba wierszy - ");
  scanf("%d",&lw2);
  printf(" Liczba kolumn - ");
  scanf("%d",&lk2);

  clrscr();

  if(lk1!=lw2)
  {
  printf("\n\n Tych macierzy nie mozna pomnozyc gdyz");
  printf("\n ilosc kolumn macierzy A jest rozna");
  printf("\n od ilosci wierszy maciezy B");
  getch();
  }

  else
  {

  tab1=(int**)calloc(lw1,sizeof(int));
  for(i=0;i<lw1;i++)
  *(tab1+i)=(int*)calloc(lk1,sizeof(int));

  tab2=(int**)calloc(lw2,sizeof(int));
  for(i=0;i<lw2;i++)
  *(tab2+i)=(int*)calloc(lk2,sizeof(int));

  tab3=(int**)calloc(lw1,sizeof(int));
  for(i=0;i<lw1;i++)
  *(tab3+i)=(int*)calloc(lk2,sizeof(int));


  printf("\n");
  tworz_tab(tab1,lw1,lk1,'A');
  printf("\n");
  tworz_tab(tab2,lw2,lk2,'B');

  clrscr();

  printf("\n\n\t Macierz A:");
  wypisz_tab(tab1,lw1,lk1);
  printf("\n\n\t Macierz B:");
  wypisz_tab(tab2,lw2,lk2);

  printf("\n\n\t Wynik:");

  mnoz(tab1,tab2,tab3,lw1,lk1,lk2);
  wypisz_tab(tab3,lw1,lk2);

  getch();

  for(i=0;i<lw1;i++)
  free(*(tab1+i));

  for(i=0;i<lw2;i++)
  free(*(tab2+i));

  for(i=0;i<lw1;i++)
  free(*(tab3+i));
  }

  return 0;
  }

  void tworz_tab(int **a, int lw, int lk, char x)
  {
  int i,j;

  for(i=0;i<lw;i++)
  for(j=0;j<lk;j++)
  {
  printf(" %c [%d %d] - ",x,i,j);
  scanf("%d",*(a+i)+j);
  }
  }

  void wypisz_tab(int **a, int lw, int lk)
  {
  int i,j;

  for(i=0;i<lw;i++)
  {
  printf("\n");
  for(j=0;j<lk;j++)
  {
  printf("\t %5d",*(*(a+i)+j));
  }
  }
  }

  void mnoz(int **a1, int **a2, int **a3, int lw1, int lk1, int lk2)
  {
  int i,j,a;

  for(i=0;i<lw1;i++)
  for(j=0;j<lk2;j++)
  {
  *(*(a3+i)+j) = 0;
  for(a=0;a<lk1;a++)
  {
  *(*(a3+i)+j)=*(*(a3+i)+j) + *(*(a1+i)+a) * *(*(a2+a)+j);
  }
  }
  }


  Program również liczy sinusa hiperbolicznego tylko że z iteracją
  Code:
  #pragma argsused
  
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  float sinh1(float x, float d,int *i);

  int main()
  {
  float x,d;
  int i;
  printf("\t\tPROGRAM OBLICZA WARTOSC FUNKCJI SINUSA HIPERBOLICZNEGO\n\n");
  printf("Podaj x\n");
  scanf("%f",&x);
  printf("Podaj dokladnosc\n");
  scanf("%f",&d);
  printf("\n\nWartosc funkcji wynosi: %10.8f\n",sinh1(x,d,&i));
  printf("Liczba krokow do jej obliczenia: %d\n\n",i);
  printf("Z funkcji standradowej wartosc wynosi: %10.8f",sinh(x));
  getch();
  return(0);
  }


  float sinh1(float x,float d, int *i)
  {
  float a,suma; int n;
  a=x;
  suma=x;
  n=3;
  do
  {
  a=a*x*x/(n*(n-1));
  suma=suma+a;
  n=n+2;
  }
  while (a>d);
   n=((n-1)/2);
   *i=n;
  return suma;
  }

  Tablica 2-wymiarowa
  Code:
  #pragma argsused
  
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<alloc.h>
  void wpisywanie(float **t,int lw,int lk);
  void wypisywanie(float **t,int lw,int lk);
  float **rezerwacja(int lw,int lk);
  void zwolnienie(float **t,int lw,int lk);
  int zamiana(float **t,int lk,int w1,int w2);
  void wiersz(float **t,int lw,int lk,int n);
  int main()
  {
  int lw,lk,n,w1,w2,y;
  float **x;
  printf("\t\tPROGRAM POKAZUJE ZASTOSOWANIE TABLIC DWUWYMIAROWYCH\n\n");
  printf("Liczba wierszy:\t");
  scanf("%d",&lw);
  printf("Liczba kolumn:\t");
  scanf("%d",&lk);
  x=rezerwacja(lw,lk);
  wpisywanie(x,lw,lk);
  wypisywanie(x,lw,lk);
  printf("Podaj numer pierwszego wiersza do zamiany:\t");
  scanf("%d",&w1);
  printf("Podaj numer drugiego wiersza do zamiany:\t");
  scanf("%d",&w2);
  w1=w1-1;
  w2=w2-1;
  y=zamiana(x,lk,w1,w2);
  if(y==0)
  printf("Podano numer tego samego wiersza");
  else
  wypisywanie(x,lw,lk);
  printf("Podaj numer wiersza do usuniecia:\t");
  scanf("%d",&n);
  n=n-1;
  wiersz(x,lw,lk,n);
  lw=lw-1;
  wypisywanie(x,lw,lk);
  zwolnienie(x,lw,lk);
  getch();
  return 0;
  }

  float **rezerwacja(int lw,int lk)
  {
  float **t;
  int i;
  t=(float**)calloc(lw,sizeof(float));
  for(i=0;i<lw;i++)
  *(t+i)=(float*)calloc(lk,sizeof(float));
  return t;
  }

  void zwolnienie(float **t,int lw,int lk)
  {
  int i;
  for(i=0;i<lw;i++)
  free(*(t+i));
  free(t);
  }

  void wpisywanie(float **t,int lw,int lk)
  {
  int i,j;
  for(i=0;i<lw;i++)
  for(j=0;j<lk;j++)
  {
  printf("t[%d][%d]=",i,j);
  scanf("%f",*(t+i)+j);
  }
  }

  void wypisywanie(float **t,int lw,int lk)
  {
  int i,j;
  for(i=0;i<lw;i++)
  {
  printf("\n");
  for(j=0;j<lk;j++)
  printf("%1.0f\t",*(*(t+i)+j));
  }
  printf("\n");
  }

  void wiersz(float **t,int lw,int lk,int n)
  {
  int i,j;
  for(i=n;i<lw-1;i++)
  for(j=0;j<lk;j++)
  {
  *(*(t+i)+j)=*(*(t+i+1)+j);
  }
  }

  int zamiana(float **t,int lk,int w1,int w2)
  {
  int z;
  float *w=NULL;
  z=w1-w2;
  if(z==0) return 0;
  else
  {
  w=*(t+w1);
  *(t+w1)=*(t+w2);
  *(t+w2)=w;
  return 1;
  }
  }


  Całka z funkcji kwadratowej
  Code:
  #include<stdio.h>
  
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #pragma argsused
  float funkcja(float a,float b,float c,float x);
  float calka(float xp,float xk, int n, float a, float b, float c);
  int main()
  {
   float xp,xk,a,b,c; int n;
   printf("\t\tPROGRAM OBLICZA CALKE Z FUNKCJI KWADRATOWEJ\n\n");
   printf("Podaj a\n");
   scanf("%f",&a);
   printf("Podaj b\n");
   scanf("%f",&b);
   printf("Podaj c\n");
   scanf("%f",&c);
   printf("\n");
   printf("Funkcja ma postac:  %2.1fx*x + %2.1fx + %2.1f\n\n",a,b,c);
   printf("Podaj poczatek przedzialu\n");
   scanf("%f",&xp);
   printf("Podaj koniec przedzialu\n");
   scanf("%f",&xk);
   printf("\n");
   printf("Podaj na ile czesci dzielic\n");
   scanf("%d",&n);
   printf("\n\n");
   printf("Calka wynosi %f",calka(xp,xk,n,a,b,c));


          getch();
          return 0;
  }

  float funkcja (float a,float b,float c,float x)
  {float y ;
   y=a*x*x+b*x+c ;
   return y;
           }

   float calka (float xp,float xk,int n, float a,float b,float c)
   {float y1,y2,dx,suma,x; int i;
   suma=0;
   dx=(xk-xp)/n;
   for (i=0;i<n;i++)
   {x=xp+i*dx;
   y1=funkcja(a,b,c,x);
   y2=funkcja(a,b,c,x+dx);
   suma=suma+((y1+y2)/2)*dx;
   }
   return suma;
   }

  Tablica jednowymiarowa - sortowanie
  Code:
  #pragma argsused
  
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <alloc.h>
  void wpisanie(float *t, int n);
  void wypisanie(float *t,int n);
  void sortowanie(float *t,float n);
  void minimum(float *t, int n);
  float *rezerwacja(int n);
  void zwolnienie(float *t,int n);
  int main()
  {
  float *x;
  int n;
  printf("\t\tPROGRAM POKAZUJE ZASTOSOWANIE TABLIC JEDNOWYMIAROWYCH\n\n");
  printf("Podaj rozmiar tablicy\n");
  scanf("%d",&n);
  x=rezerwacja(n);
  wpisanie(x,n);
  printf("\n");
  wypisanie(x,n);
  printf("\n");
  printf("Tablica posortowana:\n\n");
  sortowanie(x,n);
  wypisanie(x,n);
  printf("\n");
  minimum(x,n);
  zwolnienie(x,n);
          getch();
          return 0;
  }

  float *rezerwacja(int n)
  {
  float *t;
  t=(float*)calloc(n,sizeof(float));
  }

  void zwolnienie(float *t,int n)
  {
  free(t);
  }

  void wpisanie(float *t, int n)
  {
  int i;

  for(i=0;i<=n-1;i++)
  {
  printf("t[%d]\t",i);
  scanf("%f",t+i);
  }
  }

  void wypisanie(float *t, int n)
  {
  int i;


  for(i=0;i<=n-1;i++)
  {
  printf("%2.1f\t",*(t+i));
  }
  printf("\n");
  }
  void sortowanie(float *t,float n)
  {
  int i,j,k;
  float z,buf;

  for(i=0;i<=n-1;i++)
  {
  z=*(t+i);
  k=i;

  for(j=i;j<=n-1;j++)
  {
  if(z>*(t+j))
  {z=*(t+j);
   k=j;
  }
  }
  buf=*(t+i);
  *(t+i)=*(t+k);
  *(t+k)=buf;
  }
  }

  void minimum(float *t, int n)
  {
  int i;
  float min,max;

  min=*t;
  max=*t;

  for(i=0;i<=n-1;i++)
  {
  if (min>*(t+i))
  {
  min=*(t+i);
  }
  }
  for(i=0;i<=n-1;i++)
  {
  if (max<*(t+i))
  {
  max=*(t+i);
  }
  }


  printf("Wartosc najmniejsza= %2.1f\n",min);
  printf("Wartosc najwieksza= %2.1f\n",max);
  }

  Macierze - mnożenie
  Code:
  #pragma argsused
  
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<alloc.h>
  void wpisywanie(float **t,int lw,int lk);
  void wypisywanie(float **t,int lw,int lk);
  float **rezerwacja(int lw,int lk);
  void zwolnienie(float **t,int lw,int lk);
  void mnozenie(float **t1,float **t2,float **t3,int lw,int lk);
  float wyznacznik(float **t1);
  int main()
  {
  int lw1,lk1,lw2,lk2;
  float **x,**y,**z;
  printf("Liczba wierszy macierzy 1:\t");
  scanf("%d",&lw1);
  printf("Liczba kolumn macierzy 1:\t");
  scanf("%d",&lk1);
  x=rezerwacja(lw1,lk1);
  wpisywanie(x,lw1,lk1);
  printf("Liczba wierszy macierzy 2:\t");
  scanf("%d",&lw2);
  printf("Liczba kolumn macierzy 2:\t");
  scanf("%d",&lk2);
  y=rezerwacja(lw2,lk2);
  wpisywanie(y,lw2,lk2);
  clrscr();
  wypisywanie(x,lw1,lk1);
  wypisywanie(y,lw2,lk2);
  lw1=lw2;lk1=lk2;
  z=rezerwacja(lw1,lk1);
  mnozenie(x,y,z,lw1,lk1);
  wypisywanie(z,lw1,lk1);
  printf("Wyznacznik macierzy 3 jest rowny %f",wyznacznik(z));
  zwolnienie(x,lw1,lk1);
  zwolnienie(y,lw2,lk2);
  zwolnienie(z,lw1,lk1);
  getch();
  return 0;
  }

  float **rezerwacja(int lw,int lk)
  {
  float **t;
  int i;
  t=(float**)calloc(lw,sizeof(float));
  for(i=0;i<lw;i++)
  *(t+i)=(float*)calloc(lk,sizeof(float));
  return t;
  }

  void zwolnienie(float **t,int lw,int lk)
  {
  int i;
  for(i=0;i<lw;i++)
  free(*(t+i));
  free(t);
  }

  void wpisywanie(float **t,int lw,int lk)
  {
  int i,j;
  for(i=0;i<lw;i++)
  for(j=0;j<lk;j++)
  {
  printf("t[%d][%d]=",i,j);
  scanf("%f",*(t+i)+j);
  }
  }

  void wypisywanie(float **t,int lw,int lk)
  {
  int i,j;
  for(i=0;i<lw;i++)
  {
  printf("\n");
  for(j=0;j<lk;j++)
  printf("%1.0f\t",*(*(t+i)+j));
  }
  printf("\n");
  }

  void mnozenie(float **t1,float **t2,float **t3,int lw,int lk)
  {
  int i,j,k,m;
  for(i=0;i<lw;i++)
  for(j=0;j<lk;j++)
  {
  *(*(t3+i)+j)=0;
  for(k=0;k<lk;k++)
  {
  m=*(*(t1+i)+k)**(*(t2+k)+j);
  *(*(t3+i)+j)=*(*(t3+i)+j)+m;
  }
  }
  }
  float wyznacznik(float **t1)
  {
  float x;
  x= t1[0][0]*t1[1][1] - t1[0][1]*t1[1][0] ;
  return x;
  }  Miłego programowania...pozdrawiam

  0 3
 • #2 21 Gru 2007 14:09
  dextero
  Poziom 9  

  wielki dzieki napewno wykorzystam co nieco :) nie ma łatwo na pierwszym roku polibudy hehe pozdro

  0
 • #3 21 Gru 2007 23:10
  Samuraj
  Poziom 35  

  Jak dla mnie to dostał byś lacza, bez sprawdzania.
  Te programy nie są czytelne,czy słyszałeś o wcięciach i formatowaniu składni :?:
  Pierwszy przykład z brzegu:

  Code:

  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #pragma argsused
  float sinh1(float x, float d);

  int main()
  {
     float x,d;
     printf("\t\tPROGRAM OBLICZA WARTOSC FUNKCJI SINUSA HIPERBOLICZNEGO\n\n");
     printf("Podaj x\n");
     scanf("%f",&x);
     printf("Podaj dokladnosc\n");
     scanf("%f",&d);
     printf("\n\nWartosc funkcji wynosi : %10.8f\n\n",sinh1(x,d));
     printf("Z funkcji standardowej wartosc wynosi: %10.8f",sinh(x));

     getch();
     return(0);
  }


  float sinh1(float x,float d)
  {
     float a,suma; int n;
     a=x;
     suma=x;
     n=3;
     do
     {
        a=a*x*x/(n*(n-1));
        suma=suma+a;
        n=n+2;
     }
     while (a>d);

     return suma;
  }

  O ile łatwiej analizuje się taki program.

  0
 • #4 22 Gru 2007 11:43
  marihires
  Poziom 29  

  Programy te w powstałych wersjach miały wszystkie wcięcia etc. jedynie zostawały szybko wklejane podczas zajęć do notatnika i wrzucane na poczte...dlatego po drodze zgubiły sie te ozdobniki...ja tylko je tu umieszczam z tego względu że mogą się przydać...są za darmo do ściągnięcia,nic za nie nie chce...a jeszcze ktoś sie czepia...Pozdrawiam.

  0
  Szukaj w 5mln produktów