Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Programowanie pilot JEEP cherokee grand

Sławek711 23 Nov 2007 07:33 23854 0
 • #1
  Sławek711
  Level 1  
  METODA A

  naciskać guzik 5 razy w 2 sekundach przerwy żeby zsynchronizować nadajnik
  włączyć zapłon
  używając jakiegokolwiek oryginalnego działającega nadajnika naciskać guzik UNLOCK od 4 do 10 sekund
  w przeciągu od 4 do 10 sekund kontynuować naciskanie guzika UNLOCK i w tym samym czasie na 1 sekundę wcisnąć przycisk PANIC, zwplnić te przyciski w tym samym czasie. wtedy dostanie się sygnał że programowanie się skończyło
  naciskać oba przyciski LOCK i UNLOCK w tym samym czasie i zwolnić je (dla AN/PN będzie sygnał)
  naciśnij i zwolnij jakikolwiek guzik i pilot wyda dźwięk żeby skończyć programowanie
  powtórzyć kroki od 5 do 7 dla dodatkowych funkcji
  wyłączyć zapłon. tryb programowania zatrzyma się po 1 minucie (dla AN/PN i RS to 30 sekund)
  METODA B

  naciśnij guzik LOCK 5 razy z 2-ma sekundowymi przerwami żeby zsynchronizować nadajnik
  włączyć zapłon i poczekać aż dzwonek zapłonu się wyłączy
  używając oryginalnego nadajnika nacisnąć UNLOCK od 4 do 10 sekund
  przytrzymując guzik UNLOCK nacisnąć guzik PANIC(alarmu). dzwonek wyda dźwięk że jest koniec programowania
  naciśnij każdy guzik nba pilocie. powinien się pojawić dźwięk
  wyłącz zapłon do trybu wyjścia programu  KEY FOB PROGRAMMING

  CHRYSLER / JEEP

  96 Concorde, Intrepid, LHS, New Yorker, Vision Remote Programming

  1. Turn Ignition ON.

  2. Connect a jump wire from Pin 1 of the Diagnostic Connector (Upper left

  pin is number 1). Connect to ground.

  3. Doors will LOCK and then UNLOCK to verify program mode.

  4. Press the button on the remote control, doors will LOCK and UNLOCK to

  verify programming is complete.

  5. Repeat for additional transmitters.

  6. Remove wire and turn ignition OFF.

  7. Test all remote controls.

  Programming this type of Remote control

  1. Open the drivers door and leave open.

  2. Turn the mechanical door lock lever on the drivers door to LOCK.

  3. Insert Ignition key and turn ignition ON.

  4. Point the transmitter at the receiver and press the LOCK button for 5 seconds.

  If successful the door will unlock.

  5. Additional remotes can be programmed by moving the lock lever back to

  the lock position and perform procedure 4 again.

  6. Repeat for up to 4 remotes.

  7. When completed turn ignition OFF and ON within 20 seconds of programming

  the final remote control.

  8. Check all remotes for operation.

  1.21

  KEY FOB PROGRAMMING

  CHRYSLER / JEEP

  1.22

  KEY FOB PROGRAMMING

  CHRYSLER / JEEP

  1.23

  KEY FOB PROGRAMMING

  CHRYSLER / JEEP

  Program Method A

  Procedure

  1. Press the LOCK button 5 times at 2 second intervals to synchronise transmitter.

  2. Turn ignition ON, and wait for vehicle ignition Chimes to stop.

  3. Using any original working transmitter press the UNLOCK button for 4 to

  10 seconds.

  4. Within the 4 to 10 seconds continue pressing the UNLOCK button and

  press the PANIC button for 1 second and then release both buttons at the

  same time. (FOR AN/DN release either button first). A chime will sound to

  indicate the programming mode has been entered.

  5. Press the LOCK and UNLCOCK buttons at the same time for 1 second and

  release. (For AN/DN a chime will sound).

  6. Press and release any button and the chime will sound to indicate successful

  programming (AN/DN the locks will cycle).

  7. Repeat steps 5 to 7 for additional remotes.

  8. Turn ignition OFF. Programming mode will stop after 1 minute (AN/DN

  and RS it is 30 seconds).

  Program Method B

  Procedure

  1. 1. Press the LOCK button 5 times at 2 second intervals to synchronise

  transmitter.

  2. Turn ignition ON, and wait for vehicle ignition Chimes to stop.

  3. Using any original working transmitter press the UNLOCK button for 4 to

  10 seconds.

  4. Continue to HOLD the UNLOCK button and press the PANIC button. A

  chime will sound to indicate programming mode has been entered.

  5. Press a button on the remote control of all that require programming including

  any existing remotes. A chime will sound for each remote programmed.

  6. Turn ignition OFF to exit program mode.

  1.24

  KEY FOB PROGRAMMING

  CHRYSLER / JEEP

  Program Method C

  NOTE : DRBIII REQUIRED FOR THIS METHOD.

  Program Method D

  Procedure

  1. Locate the dark green program enable wire connected to Pin 1 of the

  OBD 16 pin connector under the left side of the Instrument Panel.

  2. Connect the program enable more terminal to ground.

  3. Insert the key into the ignition and turn ignition ON. The central locking

  will lock and unlock indicating program mode has been entered.

  4. Using the remote control to be programmed press the LOCK or UNLCCK

  buttons. The locks will cycle to indicate programming has been successful.

  5. Repeat step 4 for additional remotes.

  6. Disconnect program enable wire.

  7. Turn ignition OFF and remove key.

  8. Test all remotes.

  1.25