Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Aproksymacja i bierny filtr Projekty

ziomgub 23 Nov 2007 14:28 980 0
Altium Designer Computer Controls
 • #1
  ziomgub
  Level 10  
  witam mam do napisania 2 projekty szukam chetnego. kontakt na forum lub maila ziomgub(małpa)o2.pl lub gg4846990 Podaje tematy :

  Temat: Bierny filtr RC
  1. Założenia:
  1.1. filtr górnoprzepustowy,
  1.2. częstotliwość graniczna fd = 50 Hz
  1.3. zastosować elementy RC zgodne z ciągiem E12, tzn. ±10%, znamionowych rezystancji i pojemności.
  2. Zadania do wykonania:
  2.1. schemat ideowy projektowanego filtru,
  2.2. obliczenia uzasadniające wybór elementów,
  2.3. transmitancję operatorową,
  2.4. charakterystykę częstotliwościową amplitudową (zależność i wykres),
  2.5. charakterystykę częstotliwościową fazową (zależność i wykres)
  2.6. odpowiedź filtru na wymuszenie jednostkowe (zależność i wykres),
  2.7. w oparciu o charakterystykę częstotliwościową określić pasmo przepustowe filtru oraz szybkość opadania charakterystyki w paśmie zaporowym,
  2.8. wyznaczyć analitycznie i graficznie stałą czasową T filtru oraz czas ustalania TU dla marginesu błędu ε= ±10%,
  2.9. uwagi i wnioski dotyczące realizacji projektu oraz uzyskanych wyników, wykaz cytowanej literatury i wykorzystywanych programów.
  3. Literatura:
  3.1. Technika sensorowa - materiały pomocnicze do wykładu.
  3.2. Hagel R. Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne, WNT, Warszawa, 1984.
  Wartości A ciągu liczbowego E12 (±10%)
  100
  120
  150
  180
  220
  270
  330
  390
  470
  560
  680
  820
  Wartości znamionowe Xn (rezystorów i kondensatorów) określone są w sposób następujący:
  Xn=A•10³ gdzie N = 0,+1,+2,+3.... tam dzie jest potega ³ ma byc n

  ------------------------------
  Temat: Aproksymacja charakterystyk przetwarzania
  przetworników pomiarowych
  1. ZałoŜenia:
  1.1 Dana jest charakterystyka przetwarzania (charakterystyka termometryczna)
  termoelektrycznego przetwornika (czujnika) temperatury typu S w postaci
  tabelarycznej. Tabela zawiera wyniki pomiarów charakterystyki termometrycznej
  przetwornika. Błędy pomiarów charakterystyki są na tyle małe, Ŝe mogą być pominięte.
  1.2 Zakres przetwarzania wynosi: 00C - 10000C.
  2. Zadania do wykonania:
  2.1 Wyznaczyć błąd nieliniowości charakterystyki przetwarzania w odniesieniu do prostej
  przechodzącej przez punkty o współrzędnych wyznaczonych przez zakres przetwarzania
  przetwornika,
  2.2 Wyznaczyć błąd nieliniowości charakterystyki przetwarzania w odniesieniu do prostej
  wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów,
  2.3 Stosując metodę aproksymacji średniokwadratowej wielomianowej zbadać wpływ
  stopnia wielomianu na błąd aproksymacji.

  Tabele Charakterystyka termometryczna termoelementu S podam mailem
 • Altium Designer Computer Controls