Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Schemat blokowy Pascal

Cichy666 04 Gru 2007 11:51 4856 1
 • #1 04 Gru 2007 11:51
  Cichy666
  Poziom 20  

  Witam, czy może mi ktoś pomóc w narysowaniu schematu blokowego tych 2 programów?
  Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję.

  Code:
  program 1:
  
  Program Zgadywanka;
  uses crt;
  var
    pr,li,a,b,x:integer;
              c:char;
       label new,zle;
  begin
      new:
       clrscr;
       randomize;
          li:=random(70+1)+10;
          pr:=0;a:=10; b:=80;
       repeat             
          pr:=pr+1;
          writeln('Podaj liczbe od ',a,'-',b,': '); read(x);
             if x=li then begin writeln('Brawo zgadles po ',pr,' probach!!! '); break;
           end;
              if (x<10) or (x>80) then writeln('Przeciez mowilem w przedziale od 10-80')
           else
       begin
           if x<li then begin if x>a then a:=x;  end
              else
                 if x>li then begin if x<b then b:=x;  end;
                 writeln('Nie trafiles ! Liczba znajduje sie w przedziale od ',a,' do ',b);
              end;
                until x=li;
                   writeln;
                   writeln('Czy chcesz zagrac jeszcze raz? (t/n)');
                   zle:
                   c:=readkey;
                      if (c='n') or (c='N') then halt else
                      if (c='t') or (c='T') then goto new else goto zle;
  end.

  i program 2:
  Program Dzialania_Na_Tablicy;
  uses crt;
  const dim = 40;
  type tablica = array [1..dim] of integer;
  var  macierz        : tablica;
       i,j            : integer; {sterowanie petli for}
       a              : integer; {zakres generowanych liczb}
       lp,lnp         : integer; {ilosc liczb parzystych i nieparzystych}
       sump, sumnp    : integer; {suma liczb parzystych i nieparzystych}
       max, min       : integer; {element najwiekszy i najmniejszy}
       pozmax, pozmin : integer; {pozytcja elementu max i min}
       Wart           : integer; {zmienna pomocnicza}
  begin
      clrscr;
         writeln('Podaj pierwszych 6 elementow tablicy:');{Wczytywanie pierwszych 6 element˘w}
           for i:=1 to 6 do
       begin
           write('Podaj ',i,' element = ');
           readln(macierz[i]);
         end;
           writeln;
           writeln('Generowanie pozostalej czesci tablicy');{Generowanie pozostalej czesci tablicy}
           writeln('Podaj zakres generowania liczb: ');
           write('a = '); readln(a);
              randomize;
                 for i:=7 to dim do macierz[i]:=random(2*a+1)+a;
                   clrscr;
                      writeln('Oto cala tablica');{Wyswietlanie tablicy}
                         for i:=1 to dim do
                            write(macierz[i],' ');
                            writeln;
                            writeln;
                            writeln('Wcisnij dowolny klawisz');

                            {Repeat Until Keypressed;}

                    {Wyswietlanie elmentow parzystych i nieparzystych}
                  clrscr;
                     lp:=0; lnp:=0; sump:=0; sumnp:=0;
                     writeln;
                     writeln('Elementy parzyste tablicy:');
                     write('Parzyste = ');
                        for i:= 1 to dim do
            begin
               if (macierz[i] mod 2 = 0) then
              begin
                 write(macierz[i],' ');
                 lp:=lp+1;              {obliczanie ilosci liczb}
                 sump:=sump+macierz[i]; {oblicznie ich sumy}
              end;
            end;
              writeln;
              writeln('Ilosc liczb parzystych to: ',lp);
                  if lp > 0 then
                     writeln('Ich suma to: ',sump,' a ich srednia to: ',sump/lp)
                  else
                     writeln('Brak liczb przystych');
                     writeln;
                     writeln('Elementy nieparzyste tablicy:');
                     write('Nieparzyste = ');
                        for i:= 1 to dim do
                 begin
                    if (macierz[i] mod 2 <> 0) then
                   begin
                       write(macierz[i],' ');
                       lnp:=lnp+1;              {obliczanie ilosci liczb}
                       sumnp:=sumnp+macierz[i]; {oblicznie ich sumy}
                   end;
                 end;
                   writeln;
                   writeln('Ilosc liczb nieparzystych to: ',lnp);
                       if lp > 0 then
                          writeln('Ich suma to: ',sumnp,' a ich srednia to: ',sumnp/lnp)
                       else
                          writeln('Brak liczb nieprzystych');
                          writeln;
                          writeln;
                          writeln('Wcisnij klawisz Enter');
                          readln;
                     {Element najwiekszy i najmniejszy}
                 clrscr;
                     writeln('Wyszukiwanie elmentu najwiekszego  i najmniejszego');
                     Writeln;
                     max:= macierz[1]; min:= macierz[1]; pozmax:=1; pozmin:=1;
                         for i:= 2 to dim do
                      begin
                          if macierz[i] > max then
                        begin
                            max:= macierz[i]; {szukanie max}
                            pozmax:=i; {pamietanie pozycji max}
                        end;
                           if macierz[i] < min then
                          begin
                              min:= macierz[i]; {szukanie min}
                              pozmin:=i; {pamietanie pozycji min}
                          end;
                       end;
                         writeln('Element max = ', max);
                         write('Element max na pozycji: ');
                             for i:= 1 to dim do
                             if macierz[i] = max then
                                 write(i, ' ');
                                 writeln;
                                 writeln('Element min = ', min);
                                 write('Element min na pozycji: ');
                                    for i:= 1 to dim do
                                    if macierz[i] = min then
                                       write(i, ' ');
                                       writeln;
                                       writeln;
                                       writeln;
                                       writeln('Wci˜nij klawisz Enter');
                                       readln;
                       {Zamiana elementu min i max}
                   clrscr;
                       writeln('Zamiana pozycji elementu max i min');
                       writeln('Tablica przed zamiana');
                           for i:=1 to dim do
                              write(macierz[i],' ');
                              writeln;
                              macierz[pozmax]:=min;
                              macierz[pozmin]:=max;
                              writeln('Tablica po zamianie:');
                                 for i:=1 to dim do
                                    write(macierz[i],' ');
                                    writeln;
                                    writeln;
                                    writeln;
                                    writeln('Wcisnij klawisz Enter');
                                    readln;
                       {Sortowanie Tablicy}
                   clrscr;
                       writeln('Tablica przed sortowaniem:');
                           for i:=1 to dim do
                              write(macierz[i],' ');
                              writeln;
                                 for i:=dim-1 downto 1 do
                                 for j:=1 to i do
                             begin
                                 if macierz[j] > macierz[j+1] then
                               begin
                                   wart:=macierz[j];
                                   macierz[j]:=macierz[j+1];
                                   macierz[j+1]:=Wart;
                               end;
                             end;
                               writeln('Tablica po sortowaniu:');
                                  for i:=1 To Dim Do Write(macierz[i],' ');
                                     writeln;
                                     writeln;
                                     writeln;
                                     writeln('Wcisnij dowolny klawisz');
                Repeat Until Keypressed;
  end.


  Kod proszę umieszczać w znacznikach code - krzychoocpp

  0 1
 • #2 04 Gru 2007 12:06
  RhinoRace
  Poziom 16  

  po pierwsze umiesc kod w tagach CODE

  po drugie sformatuj kod - czyli zrob tabulacje przed sekcjami, zeby byly na tym samym poziomie - jak nie wiesz o co chodzi to przejrzyj forum - wiele osob jak pisze kod to daje go sformatowanego :)

  inna sprawa, ze jak masz kod sformatowany i znasz podstawy jezyka to zrobienie schematu blokowego nie jest zbyt wielkim problemem - chociaz to tez zalezy od skomplikowania programu oraz stopnia abstrakcji w jakim chcesz ten schemat zrobic ;)

  0
  Szukaj w 5mln produktów