Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Turbo Pascal potrzebuje programu.

11 Dec 2007 20:03 1182 3
 • Level 17  
  Potrzebuje programu który będzie działał następująco:

  Po wpisaniu tekstu z klawiatury program pyta nas o wybór jakiejkolwiek litery, następnie w tekście który wpisaliśmy zamienia wszystkie litery wybrane wcześniej na "_X_". Jeżeli litera którą wpisaliśmy nie występuje w tekście program wyświetla "nie ma takiej litery" i prosi o ponowny wybór.
  [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
 • Level 18  
  No a teraz napisz w czym masz problem z tym programem. Bo chyba nie liczysz na gotowca?
 • Level 37  
  Smilox wrote:
  No a teraz napisz w czym masz problem z tym programem. Bo chyba nie liczysz na gotowca?


  Chyba liczy.
 • Level 34  
  Zapomniałem o warunku braku w tekscie zadanej litery, masz poprawione
  Code:

   uses crt,strings;
   var dl,i:integer;
       s,ss,sss:string;
       ch,ch_z:char;
   begin
   clrscr;
   ss:='';
   write('podaj litere do zamiany ');readln(ch_z);
   Writeln('pisz tekst');
    readln(s);
    dl:=length(s);
    for i:=1 to dl do
     begin
     ch:=s[i];
     if ch=ch_z then begin ch:='X';sss:='jest';end;
     ss:=ss+ch;
     end;
     if sss='jest' then  writeln(ss) else writeln('nie ma takiej litery');
   readkey;
    end.