Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

o DS18s20 będzie mowa [BASCOM]

rysiek182 29 Dec 2007 13:51 4518 14
 • #1
  rysiek182
  Level 11  
  Witam,

  Ponawiam, swoje pytanie odno¶nie programu do komunikacji 89s52 a ds18s20 w Bascom.


  Otóż cały czas wy¶wietla mi się 85 stopni Celsjusza i doczytałem, że to kwestia złego dobrania czasu między poszczególnymi komendami, i czujnik nie jest w stanie się zresetować.
  Próbowałem już kilku kombinacji, ale i tak lipa, a najciekawsze, że ds1820 na tym samym programie, ¶migał aż huczało, a ds18s20 już nie,

  Jeżeli kto¶ z Was drodzy forumowicze poradził sobie z tym problemem, to poproszę o kilka linijek kodu, bo już sam nie wiem co robię Ľle.

  Pozdrawiam i życzę wystrzałowego sylwestra
 • #2
  thorin00
  Level 14  
  ds18s20 to nie to samo co ds1820 z tego co pamietam odczyt temperatury z ds1820 jest na 8 bitach natomiast ds18s20 na 16bitach. sciagnij sobie note katalogowa ds18s20.
 • #3
  rysiek182
  Level 11  
  Witam ponownie,

  Poniżej zamieszczam kod, który wpalony jest w AT89s52 z przy 12MHz

  Code:
  Do
  

  Disable Timer2

  Went = Not Went
    1wreset                                                   
    1wwrite &HCC                                             
    1wwrite &H44                                             
    Waitms 250
    Waitms 250
    Waitms 250
    1wreset                                                 
    1wwrite &HCC

    1wwrite &HBE                                               

    T(1) = 1wread()                                           

    T(2) = 1wread()       
                                       
    1wreset

  Cls
  Lcd T(1)
  Lowerline
  Lcd T(2)
  Wait 2
  Loop


  efektem jest pojawienie się na wy¶wietlaczu liczby 170 i poniżej 0, czyli te 85 stopni Celsjusza.

  Moim zdaniem, skoro uP odczytuje tę warto¶ć, to komunikacja jest zrobiona dobrze i jednak gdzie¶ jest bł±d w programie.

  Acha, wszystkie przerwania s± wył±czone i działa tylko ta pętelka, nic więcej.

  Mam jeszcze jedno pytanie, czy rezystor 4,7 k który wpina się między sygnałem 1wire a zasilaniem, może być umieszczony tuż przy czujniku, czy lepiej przy mikroprocesorze. Dodam, że przewód ł±cz±cy to zwykła tasiemka o długo¶ci około 20 cm.

  Pozdrawiam

  Proszę umieszczać listingi programów w znacznikach "Code". [c_p]
 • #4
  Spięcie
  Level 12  
  może sie przyda - program wła¶nie na czujnik 18s20  Code:
     ' BASCOM College
  
  ' (EdW 2001.01 str. 20)

  ' Temat      : "Termometr z Dallas DS1820"
  '              wersja 1.1 (20.03.2001)
  ' Compiler   : BASCOM 8051 LIBRARY V 2.06
  ' Used ROM   : &H7A3     1955 (dec)  > Ok

  ' Poprawki do ver. 1.0:
  '        - poprawiony błąd odczytu temp > 41,5 st.C (bo Waitms działa tylko dla warto?ci 1-255)
  '        - optymalizacja kodu (skrócenie):
  '          - przerzucenie polecenia 1Wreset do podprocedury skróciło program o 15 bajtów
  '          - drobna poprawka procedury wy?wietlania temperatury (Wysw_temp)

  'Czę?ci składowe:
  '        TEST BOARD AVT-2500 z AT89C2051 i LCD,
  '        DS1820 na magistrali 1WIRE

  'Autor :
  '        Artur Schwartz
  '        artursch(malpa)rumia.edu.pl
  '        (058) 671-52-30


  ' Konfiguracja sprzętowa : 1WIRE, LCD

  ' 1 Wire:
  '  P 1.0

  ' LCD:
  '  RS  - P1.2
  '  EN  - P1.3
  '  DB4 - P1.4
  '  DB5 - P1.5
  '  DB6 - P1.6
  '  DB7 - P1.7

  ' 1 Wire commands:
  '  1. Read     ROM - 33h
  '  2. Match    ROM - 55h
  '  3. Search   ROM - F0h
  '  4. Skip     ROM - CCh
  '  5. Alarm Search - ECh
  '  Convert T       - 44h
  '  Read Scratchpad - BEh
  '  WriteScratchpad - 4Eh
  '  Copy Scratchpad - 48h
  '  Recall E2       - B8h
  '  Read Power Supl - B4h

  ' Konfiguracja programowa :
  Config 1wire = P3.7                                           ' wskazanie kompilatorowi do którego pinu podłączamy magistralę
  Config Lcd = 20 * 2                                           'wy?wietlacz LCD
  Deflcdchar 0 , 238 , 234 , 238 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224       'definicja symbolu "stopień"

  ' Zmienne
  Dim Is_device As Bit                                          'zmienna wskazująca czy na magistrali jest urządzenie
  Dim Number(8) As Byte                                         'tu przechowamy serial number urządzenia

  Dim T(2) As Byte                                              'tu przechowamy odczytaną warto?ć z DS1820
  Dim X As Byte
  Dim R As Byte
  Dim Temp As Single                                            'warto?ć temperatury po przekształceniach
  Dim Str_temp As String * 5                                    'string do wy?wietlenia temperatury

  ' Stałe
  Const R_rom = &H33                                            '1. Read     ROM - 33h
  Const Con_t = &H44                                            'Convert T       - 44h
  Const M_rom = &H55                                            '2. Match    ROM - 55h
  Const R_src = &HBE                                            'Read Scratchpad - BEh

  ' Komunikaty
  Const Kom_1 = "Termometr 1.1"                                 'Komunikat powitalny
  Const Kom_2 = "Temp. :"
  Const Minus = "-"
  Const Celcj = "C"                                             'symbol stopni CELCJUSZA
  Const Err_1 = "Error: "                                       'komunikat błędu - np. przerwa na 1WIRE
  Const Err_2 = "No Device !"                                   'komunikat błędu - brak urządzenia

  'Deklaracje procedur
  Declare Sub Read_numbers                                      'Odczytaj SerialNumber urządzenia
  Declare Sub Pomiar_temp                                       'Dokonaj pomiaru temperatury
  Declare Sub Match_rom                                         'Wywołaj urządzenie na magistrali
  Declare Sub Wysw_temp                                         'Konwertuj/wy?wietl odczytaną warto?ć
  Declare Sub 1w_reset
  ' Początek programu
  Cls
  Is_device = 1                                                 'Na początek zakładamy, że urządzenie jest na magistrali
  Cursor Off
  Lcd Kom_1                                                     'Powitanie
  Wait 1
  Cls
  Cursor Off

  Lcd Kom_2

  Do                                                            'początek pętli programowej
    1w_reset                                                    'inicjacja magistrali 1WIRE
    If Err = 1 Then                                             'jeżeli żaden układ nie odpowiedział
                                                                'na wezwanie to:
      Is_device = 0                                             ' brak urządzenia
      Cls                                                       ' wyczy?ć wy?wietlacz
      Lcd Err_1 ; Err_2                                         ' wy?wietl komunkikat
      Waitms 250
                                                    ' zaczekaj 250 ms
    Else
      Call Read_numbers                                         'przeczytaj serial układu 1WIRE
      Call Pomiar_temp                                          'Odczytaj temperaturę
      Call Wysw_temp                                            'Wy?wietl odczytaną warto?ć na LCD
    End If
  Loop
  ' Koniec programu


  'Procedury


  Sub Read_numbers                                              'Odczytaj/zapamiętaj SerialNumber urządzenia

    If Is_device = 0 Then                                       'je?li był poprzednio wy?wietlony błąd
      Cls
      Lcd Kom_2                                                 ' wyczy?ć teksty i już nie rób "czyszczenia"
      Is_device = 1                                             ' wy?wietlacza następnym razem
    End If
    1wwrite R_rom                                               'żądanie podania przez odnaleziony
                                                                'układ jego numeru seryjnego
    For R = 1 To 11
      Number(r) = 1wread()                                      'odczytaj z magistrali 1WIRE kolejne
                                                                'bajty numeru układu i zapamiętaj
    Next R
  End Sub


  Sub Pomiar_temp                                               'Dokonaj pomiaru temperatury

    1w_reset                                                    'inicjacja magistrali 1WIRE
    Call Match_rom                                              'Wybierz konkretne urządzenie
    1wwrite Con_t                                               'Convert T
    Wait 1                                                      'Idle DS1820 (w sumie 500 ms)
    1w_reset                                                    'inicjacja magistrali 1WIRE
    Call Match_rom                                              'Wybierz konkretne urządzenie
    1wwrite R_src                                               'żądanie odczytania temperatury
    T(1) = 1wread()                                             'odczytaj z magistrali 1WIRE 1 bajt
    T(2) = 1wread()                                             'odczytaj z magistrali 1WIRE 2 bajt
    1w_reset                                                    'inicjacja magistrali 1WIRE
  End Sub


  Sub Match_rom                                                 'Wywołaj urządzenie na magistrali

    1wwrite M_rom                                               'Żądanie "Match ROM"
    For R = 1 To 11

      1wwrite Number(r)                                         ' dla urządzenia o SerialNum.
      If Err = 1 Then                                           'jeżeli Błąd
        Is_device = 0                                           ' ustaw Brak_Urządzenia
        Cls                                                     ' wyczy?ć wy?wietlacz
        Lcd Err_1 ; R                                           ' wy?wietl komunkikat
        Wait 1                                                  ' chwilkę zaczekaj/wy?wietlaj
      End If
    Next R
  End Sub


  Sub Wysw_temp                                                 'Konwertuj/wy?wietl odczytaną warto?ć

    Locate 2 , 2
    If T(2) = 0 Then                                            'Temperatury dodatnie
      Temp = T(1) / 2                                           ' oblicz temperaturę
    Else                                                        'Temperatury ujemne
      X = 256 - T(1)                                            ' oblicz temperaturę
      Temp = X / 2                                              ' oblicz temperaturę
      Lcd Minus                                                 ' znak "minus" dla ujemnych
    End If
    Str_temp = Fusing(temp , ###.&)                             ' przekształć do string
    Lcd Str_temp ; Chr(0) ; Celcj ; " "                         'Wy?wietl temperaturę
  End Sub

  Sub 1w_reset                                                  ' dla skrócenia kodu
    1wreset
  End Sub


  Dodano po 18 [minuty]:

  Najlepiej będzie jak zerkniesz sobie na t± stronkę - znajdziesz tu to co Cię interesuje http://mirley.firlej.org/termometr_domowy

  Proszę umieszczać listingi programów w znacznikach "Code". [c_p]
 • #5
  rysiek182
  Level 11  
  hmm,

  po sprawdzeniu kodu sugerowanego przez Spięcie, wła¶ciwie ie dopatrzyłem się różnicy pomiędzy moim kodem a tym sugerowanym, zreszt± oboje korzystali¶my z tego samego Ľródła bo nawet oznaczenia zmiennych s± takie same. Jedyna różnica to instrukcja wait 1 która u mnie to waitms 250 x2, ale zmiana na 1 sekundę i nawet na więcej nic nie pomaga.

  mam pytanie jeszcze, czy jeżeli ds18s20 jest uszkodzony i nie działa prawidłowo, to czy można odczytać z niego wła¶nie te 85 stopni?
  Bo dochodzę do wniosku, że to wina wadliwej sztuki DS.

  no i jeszcze ponawiam moje pytanie odno¶nie umiejscowienia rezystora?
  Czy lepiej dać go blisko DSa, czy może blisko uP

  Pozdrawiam
 • #6
  Spięcie
  Level 12  
  Przypomniałem sobie tak± sytuację że przez jaki¶ czas też na LCD wy¶wietlała mi się temperatura 85*C , pamiętam że wtedy zmieniłem po prostu pin do którego podpięty ma być czujnik
  Code:
  1 Wire:       '  P 1.0


  spróbuj zmienić na jaki¶ inny np. P1.7 lub w ogóle inny port
  napisz czy pomogło
  pozdrawiam
 • #7
  sakohq
  Level 2  
  rysiek182 wrote:
  mam pytanie jeszcze, czy jeżeli ds18s20 jest uszkodzony i nie działa prawidłowo, to czy można odczytać z niego wła¶nie te 85 stopni?
  Bo dochodzę do wniosku, że to wina wadliwej sztuki DS.


  85 stopni to wartosc domyslna, odczytywana z czujnika po wlaczeniu zasilania bez prawidlowego pomiaru (jeszcze). Wyglada na to, ze komunikacja z DS dziala, wiec byc moze jest problem z niewystarczajacym opoznieniem przy odczycie danych z DS po konwersji, np. przez zbyt male opoznienia (DS dostaje kolejne polecenie rozpoczecia konwersji zanim skonczy poprzednia).
 • #8
  romsik
  Level 14  
  witam
  Twój problem polega najprawdopodobniej na tym, że ds 18s20 potrzebuje o połowę czasu wiecej na przetworzenie temp niz ds 1820. nie znam bascoma ale w c miałem troche podobny problem. Ty każesz mu zmierzyc temp, a on jeszcze tego niei zd±żył zrobić i juz go czytasz to zwraca waro¶ć domy¶ln±. Tak jest oczywi¶cie przy zasilaniu z lini danych. Je¶li zasilasz z osobnego wej¶cia to musisz sprawdzać czy skończył juz pomiar. Patrz nota katalogowa- algorytm na 2 strony ale jasny :). co do rezystora to u mnie działa zarówno z rezystorem jak i bez niego na porcie p1.0 - klcocek atmela ale troche inny
  ostatecznie moje rady s± takie:
  1. sprawdz czy zasilasz z linii danych
  2. upewnij sie ze procedura waitms na pewno czeka 250 ms bo z opisu dzilania programu wynika ,ze chyba jednak krócej
 • #9
  Charly
  Level 18  
  A co to jest u Ciebie w kodzie to "Went" ?
 • #10
  rysiek182
  Level 11  
  Witam ponownie, dziękuj± za zainteresowanie moim tematem.

  Zmienna went odnosi się do linii portu, do której podł±czona jest tylko katoda diody led, która obrazuje mi jedynie, czy program działa, przy zmianie z zapalonej na zgaszona i odwrotnie, wiem, że jest to moment, w którym program zaczyna inicjalizację szyny 1WIRE.

  Jeżeli chodzi o czasy, to próbowałem już różna od waitms 250 poprzez dwukrotne 2x waitms 250, oraz 3x waitms 250, no i wait 1, i wait 2 bez poż±danego efektu.

  Nie wiem, co robić, dalej.
 • #11
  Charly
  Level 18  
  No to nic tylko DS nawalił.
  Wsadziłem to u mnie tak i czyta (bajty się zmieniaj± w czasie ogrzewania i chłodzenia czujnika). Ten ostatni 1wreset jest niepotrzebny.
  Code:
  Do
  

  Disable Timer2


    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 250
    Waitms 250
    Waitms 250
    1wreset
    1wwrite &HCC

    1wwrite &HBE

    T1 = 1wread()

    T2 = 1wread()

    1wreset

  Cls
  Lcd T1
  Lowerline
  Lcd T2
  Wait 2
  Loop
 • #12
  rysiek182
  Level 11  
  Witam po raz kolejny.

  No i zmieniłem DSa na innego a póĽniej na jeszcze innego i ci±gle jest ten sam problem, mało tego ten ostatni pokazuje mi teraz 127,5 stopnia. Najdziwniejsze z tego wszystkiego to to, że DS1820 w tym okładzie, na tym samym programie ¶migał aż miło, po prostu go wlutowałem i od razu zacz±ł działać, a ten DS18S20 nie chce. Podejrzewam, że to wina błędnych sztuk, bo kupiłem 4 od jednego sprzedawcy i został mi tylko jeszcze jeden więc jak ten nie da rady, to zostaje mi się tylko poci±ć. :)

  Podejrzewam, że Wam też już ręce opadaj± ale jakby nasunęły się Wam jeszcze jakie¶ inne propozycje, to piszcie.

  Odno¶nie podł±czenia to nie jest on podł±czony w trybie pasożytniczym, a zasilanie ma to samo co zasilanie mikroprocesora, a rezystor jest tuż przy mikroprocesorze, ale jak był tuz przy czujniku, to działo się to samo.

  Pozdrawiam,
 • #13
  romsik
  Level 14  
  ja bym raczej tak szybko nie przekre¶lał tych ds-ów i sprzedawcy :)
  je¶li co¶ do Ciebie gadaj± to znaczy ,że chyba jednak żyj±. :)
  Rozumiem, że wait 1 czeka 1 sekundę , je¶li tak to niedobrze, ale czy na pewno dla zegara 12MHz? (może dla 4).
  Ja spróbowałbym jeszcze zrobić tak jak mówi dokumentacja, czyli po rozkazie pomiaru temp odczytujesz z ds 1 bit. jesli jest 0 tzn ,że przetwarza i dalej trzeba odczyttywać bit tak aż będzie li 1 to już skończył i można go odczytać
  pzdr rs
 • #14
  rysiek182
  Level 11  
  Panowie, już teraz nie wiem kogo mam słuchać,

  Muszę się przyznać, że do taj pory nie miałem do czynienia z układami 1wire, ale jako¶ z DS1820 sobie poradziłem, i skoro DS18S20 to podobno zamiennik, no to s±dziłem, że nie będzie problemu, a tu proszę.

  Nie wiem dokładnie co oznacza zapis w pdfie na stronie 3 "..will respond by transmitting 0 while the temperature is in progres, and 1 when the conversion is done. ..." Ok, rozumiem, że DS18S20 transmituje 0 w czasie konwersji, i zmienia 0 na 1 jak skończy sie proces konwersji, ale co to oznacza, mam sprawdzać stan linii 1wire, bo już sam nie wiem.

  No ale pomimo tego, jak zmieniłem warto¶ć wait do 5 (no to s±dzę, że juz powinien sobie poradzić z konwersja), to i tak odczytuje te 85 stopni.
 • #15
  rysiek182
  Level 11  
  Ok, już wszystko wiadomo. :P

  Problem tkwił w tym, że nie do końca dobrze odczytałem nazwę elementu, bo okazało się, że chciałem mierzyć temperaturę układem z zewnętrznym Ľródłem zasilania, a jako przetwornik używałem DS18S20p który do tej metody się nie nadaje.

  Po zakupie zwykłego DSa wszystko zaczęło na nowo ¶migać aż miło

  Ale niestety niewykorzystane leża te nieszczęsne DS18S20p i to zwracam się do Was drodzy forumowicze jaki typ tranzystora stosujecie przy podłaczeniu tych czujników w trybie pasożytniczym

  Temat uznaję za czę¶ciowo zamknięty :P

  Chciałem podziękować tym wszystkim którzy do tej pory próbowali mi pomóc, gdyż niepotrzebnie naraziłem ich na marnowanie jakże cennego czasu

  pozdrawiam Ry¶