Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

potrzeba połaczyć dwa programy bascom

29 Gru 2007 15:07 1667 2
 • Poziom 33  
  Witam jest dość początkującym w dziedzinie programowania i potrzeba mi połączyć tak aby na jednym wyświetlaczu pojawił sie zegar i licznik impulsów
  z halotrona jako obrotomierz

  zegar:
  Code:

  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
        'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
        'o częstotliwości oscylatora
        'taktującego mikrokontroler
  Config Pinb.3 = Input                                       'linia PB1 jako wejściowa
  Config Pinb.4 = Input                                       'linia PB2 jako wejściowa
  Config Lcd = 16 * 2                                         'konfiguracja typu wyświetlacza
        'LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2       'konfiguracja linii
        'mikrokontrolera, do których
        'dołączono wyświetlacz
        'LCD
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
        'konfiguracja Timer1 jako timer
        'z podziałem preskalera przez
        '256

  Declare Sub Wysw_czas                                       'procedura wyświetlająca czas na
        'LCD w formacie gg:mm:ss
  On Timer1 Odmierz_1s                                        'przerwanie od przepełnienia
        'Timer1 o etykiecie Odmierz_1s

  Dim Sekundy As Byte                                         'zmienna zliczająca sekundy
  Dim Minuty As Byte                                          'zmienna zliczająca minuty
  Dim Godziny As Byte                                         'zmienna zliczająca godziny
  Dim Nowa_w As Bit                                           'flaga zezwolenia aktualizacji
        'czasu na LCD
  Dim Wart_bcd As Byte                                        'zmienna pomocnicza, w której
        'jest zapisywana wartość BCD
        'czasu

  S1 Alias Pinb.3                                             'przypisanie nazwie Pinb.2
        'nazwy S1
  S2 Alias Pinb.4                                             'przypisanie nazwie Pinb.1
        'nazwy S2

  Enable Interrupts                                           'odblokowanie globalnego systemu
        'przerwań
  Enable Timer1                                               'odblokowanie przerwania od
        'przepełnienia Timer1
  Counter1 = 34286                                            'wartość początkowa wpisywana do
        'Timer1 (65536 - 31250 = 34286)

  Set Nowa_w                                                  'zezwolenie na wyświetlenie
        'aktualnego czasu
  Set Portb.3                                                 'dołączenie do linii PB1
        'rezystora podciągającego
  Set Portb.4                                                 'dołączenie do linii PB2
        'rezystora podciągającego
  Do

  Cursor Off                                                  'pętla główna programu
   Call Wysw_czas                                             'wywołanie procedury
        'wyświetlającej aktualny czas
   If S1 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S1, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S1 = 0 Then                                            'sprawdzenie, czy przycisk S1
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Minuty                                              'zwiększenie wartości minut
     Sekundy = 0                                              'wyzerowanie zmiennej Sekundy
     If Minuty = 60 Then                                      'jeśli wartość Minuty = 60, to
      Minuty = 0                                              'zerowanie wartości Minuty
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
   If S2 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S2, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S2 = 0 Then                                            'sprawdzenie czy przycisk S2
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Godziny                                             'zwiększenie wartości Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli wartość Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'wyzerowanie wartości Godziny
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
  Loop
  End                                                         'koniec programu


  Sub Wysw_czas                                               'procedura wyświetlająca czas
   If Nowa_w = 1 Then                                         'jeśli flaga Nowa_w = 1, to
    Cls                                                       'czyszczenie LCD
    Wart_bcd = Makebcd(godziny)                               'zamiana wartości Godziny na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości godzin
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(minuty)                                'zamiana wartości Minuty na
        'wartość BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości minut
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(sekundy)                               'zamiana wartości Sekundy na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ;                                       'wyświetlenie wartości sekund
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst
    Reset Nowa_w                                              'zerowanie flagi Nowa_w
   End If
  End Sub                                                     'koniec procedury

  Odmierz_1s:                                                 'podprogramu obsługi przerwania
        'przepełnienia od Timer1
   Counter1 = Counter1 + 34286                                'wpisanie wartości początkowej
        'licznika
   Incr Sekundy                                               'zwiększenie o 1 wartości
        'Sekundy
   Set Nowa_w                                                 'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
   If Sekundy = 60 Then                                       'jeśli Sekundy = 60, to
    Sekundy = 0                                               'wyzerowanie wartości Sekundy
    Incr Minuty                                               'zwiększenie o 1 wartości Minuty
    If Minuty = 60 Then                                       'jeśli Minuty = 60, to
     Minuty = 0                                               'zerowanie wartości Minuty
     Incr Godziny                                             'zwiększenie o 1 wartości
        'Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'zerowanie wartości Godziny
     End If                                                   'koniec warunków
    End If
   End If
  Return  i listing z obrotomierza:
  Code:
  ' Miernik prędko�ci obrotowej
  
  'licznikiem 0...65535 jest Timer1
  Dim Wynik As Long
  Config Timer1 = Counter , Edge = Rising                     'konfiguracja Timera do zliczania impulsów
  Cls : Lcd "Obrotomierz" : Wait 1                            'powitanie

  Do                                                          'program główny - pętla
     Timer1 = 0                                               'zeruj licznik
     Start Timer1                                             'zacznij liczyć
     Wait 1                                                   'zliczaj impulsy przez 1 sekundę
     Stop Timer1                                              'przestań liczyć

     Wynik = Timer1 * 60                                      'wynik zliczania w czasie 1s mnożymy przez 60 dla otrzymania wyniku w: obr/min

     Cls                                                      'czy�cimy LCD
     Lcd "+ Obrotomierz +"                                    'w pierwszej linii wy�wietlamy napis obrotomierz
     Lowerline                                                'przej�cie do drugiej linii

     Lcd "P: " ; Wynik ; " obr/min"                           'wy�wietlamy wynik i jednostkę
     Cursor Off                                               'wyłšczamy kursor na LCD
  Loop                                                        'koniec pętli głównej programu
  End                                                         'koniec całego programu  Oddzielnie programy działają dobrze ale nie mam pomysłu na ich połączenie tak aby zegara wyświetlał sie w górnej linii a obrotomierz w dolnej . Podpowiedzcie jak to można uczynić.
 • Użytkownik usunął konto  
 • Poziom 33  
  w ten sposób to raczej nie przejdzie chodzi o to że timer1 działa jako przerwanie a gdy wykorzystuje do obliczania impulsów drugiego tajmera czyli timer0 to dzieją się cyrki
  wyśiwetla mi np co druga sekunde itd
  wszystko to na atmega8