Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

if() w pętli i poza pętlą

12 Sty 2008 13:48 1134 4
 • Poziom 12  
  Witam
  W próbie opanowania LCDka natrafiłem na poniższy problem:
  Kiedy zestaw instrukcji znajduje się poza pętlą, to wykonuje się bez problemów, kiedy znajdzie się w pętli - cisza.

  Code:
  int main(void)
  
  {
   // konfiguracja portów we/wy
   DDRB = 0xFF;
   DDRD = 0xFF;  //wszystko 1, czyli WY
   PORTB = 0xFF;
   PORTD = 0xFE; //do D0 podłączony DS18B20, ma być bez podciągnięcia 1111 1110
  int a;
   char bufor[3];
   // inicjalizacja LCD
   lcd_init();
   // zapisz na LCD przykładowy tekst
   write_text("Presence Dallas");
   LCDxy(0,1);
   write_text("DS");
   
     LCDxy(4,1);
     a=ow_reset();
     if (a)
     write_text("Obecny");
     else
     write_text("Brak DS-a");

   // petla nieskończona
   while(1);

   
   return 0;
  }

  Tak działa - dostaję komunikat w zależności od tego, czy DS jest podłączony, czy nie. Niestety, żeby to sprawdzić za każdym razem po odłączeniu/podłączeniu DS-a muszę zresetować układ.
  Wyjściem byłoby umieścić blok sprawdzania w pętli while, czyli:
  Code:
  int main(void)
  
  {
   // konfiguracja portów we/wy
   DDRB = 0xFF;
   DDRD = 0xFF;  //wszystko 1, czyli WY
   PORTB = 0xFF;
   PORTD = 0xFE; //do D0 podłączony DS18B20, ma być bez podciągnięcia 1111 1110
  int a;
   char bufor[3];
   // inicjalizacja LCD
   lcd_init();
   // zapisz na LCD przykładowy tekst
   write_text("Presence Dallas");
   LCDxy(0,1);
   write_text("DS");
   

   // petla nieskończona
   while(1);
   {
     LCDxy(4,1);
     a=ow_reset();
     if (a)
     write_text("Obecny");
     else
     write_text("Brak DS-a");
   }
   return 0;
  }

  Niestety, wtedy na LCD-ku za pozycją 4,1, czyli za napisem DS nie mam nic, puste miejsce. Czy ktoś wie, dlaczego??
 • Pomocny post
  Poziom 39  
  smajlas napisał:
  ... Czy ktoś wie, dlaczego??

  Wywal średnik przy
  Code:
  while(1);
  , w drugiej wersji programu :)

  Piotrek
 • Poziom 12  
  Osz, (tu powinien być taki chłopek walący się łapą w czoło)...
  Oczywiście teraz działa ślicznie :)
  Zumek, jesteś Kimś... Dzięki!
  A tak btw, to jak tam jest średnik, to kompilator siedzi spokojnie, ale czego pętla nie działa? Czyżby to znaczyło, że po while brak jest jakichkolwiek instrukcji wtedy??
 • Poziom 27  
  Kompilator nie zwraca Tobie błędu (ostrzeżenia) w stylu:

  "Unreachable code"

  ??

  while(1); oznacza wieczną pustą pętlę.....
 • Poziom 12  
  Nie, brak takiego ostrzeżenia, za to teraz mam następną nowinę:
  po zaprogramowaniu tym:

  Code:

  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  //Połączenie LCDka do Portów:
  //B2 - RS, B3 - E, B4 - B7 D4-D7
  //#define LCD  PORTB
  //podłączenie DS18B20 - do portu D0, podciągnięte do zasilania rezystorem 4K7
  #define E  3
  #define RS  2
  //
  #define SET_E   PORTB |= _BV(E)
  #define CLR_E   PORTB &= ~_BV(E)
  //
  #define SET_RS  PORTB |= _BV(RS)
  #define CLR_RS  PORTB &= ~_BV(RS)
  #define OSC 8


  //procedura opóźniająca o 420us, gdy p==1 i OSC=8
  void waitms(unsigned char p)
  {
  unsigned char a,b; //zmienne licznikowe
  for(;p>0;--p) //ta pętla do wykonania p razy
     for(b=10;b>0;--b) //ta 10 razy
        for(a=10*OSC;a>0;--a) //ta petla 100 razy
        __asm("nop"); //dodatkowe opóźnienie o 1 cykl
  }

  // procedura zapisu bajtu do wyświetlacza LCD
  // bez rozróżnienia instrukcja/dana
  //zeby zapisac znak do LCD trzeba ustawic RS - 1, dane na D4 do D7
  //tryb 4-bity i "zatrzasnąć" sygnalem E
  void write_to_lcd(char x)
  {
  PORTB = ((PORTB & 0x0F) | (x & 0xF0));       // dane- pierwszej połówki bajtu
  SET_E;                                 // ustaw na E stan wysoki
  waitms(1);
  CLR_E;                                  // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
  PORTB = ((PORTB & 0x0F) | ((x & 0x0F) << 4)); // zapis drugiej połowki bajtu
  SET_E;                                 // ustaw na E stan wysoki
  waitms(1);
  CLR_E;                                  // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
  waitms(1);                               // czekaj 1ms
  }

  // procedura zapisu instrukcji do wyświetlacza LCD
  void write_command(char x)
  {
  CLR_RS;             // niski stan na RS -> zapis instrukcji
  write_to_lcd(x);       // zapis do LCD
  }

  // procedura zapisu danej do wyświetlacza LCD
  void write_char(char x)
  {
  SET_RS;            // wysoki stan na RS -> zapis danej
  CLR_E;
  write_to_lcd(x);       // zapis do LCD
  }

  // procedura zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
  void write_text(char *s)
  {
  while(*s)             // do napotkania 0
    {
    write_char(*s);       // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
    s++;                // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
    }
  }

  //pozycjonowanie na LCD
  void LCDxy(char x,char y)
  {
     unsigned char com=0x80;//1000 0000
     com|=(x|(y<<6));
     write_command(com);
     //po write command(com) do wyświetlacza zostaje zapisana komenda 1xxx xxxx, co daje nam
     //polecenie wybrania określonego adresu w pamięci DDRAM wyświetlacza, od teraz operacja zapisu
     //będzie się odnosić do tej komórki w pamięci
  }
  //---------------inicjalizacja LCDka--------------------------------
  void lcd_init(void)
  {
  waitms(100);          // czekaj 100ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
  CLR_E;                // E = 0
  CLR_RS;             // RS = 0
  char i;             // zmienna licznikowa
  for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
    {
    PORTB = 0x30;       // 30h to jest
    //7654 3210
    //0011 0000
    waitms(1);
    SET_E;             // E = 1
    waitms(1);         // sygnał E -stan wysoki ma być utrzymany co najmniej tEN>450ns
    CLR_E;             // E = 0
    waitms(5);          // czekaj 5ms
    }
  PORTB = 0x20;          //
  //7654 3210
  //0010 0000
  SET_E;                // E = 1
  waitms(1);
  CLR_E;                // E = 0
  waitms(2);             // czekaj 1ms

  write_command(0x28);    // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7  0010 1000 
  //organizacja: 0010 NFxx N- liczba linii (1-2linie, 0-1linia), F-znak (1-5x10, 0-5x7)
  write_command(0x08);    // wyłącz LCD, kursor i miganie
  //organizacja: 0000 1000 - wyłączanie LCD
  write_command(0x01);    // czyść LCD
  //organizacja: 0000 0001 - włącz LCD (czysty)
  write_command(0x06);    // bez przesuwania w prawo
  //0000 01D0   gdzie D to kierunek przesuwu kursora 1 to + zaś 0 to -
  write_command(0x0C);    // włącz LCD, bez kursora i mrugania
  //0000 1101 ???
  }
  //--------- procedura opóźniająca o (5*t)* 0,125 us dla 8MHz kwarcu, tutaj jest 600ns (mierzone oscyloskopem)
  void delay(unsigned char t)
  {
  do
     {
     asm("nop");
     }
     while(--t);
  }
  //-----------------------------------------------Inicjalizacja DS18B20----------------------
  #define DQ 0 //definicja portu który służy jako 1-wire
  #define CLR_DQ DDRD |= _BV(DQ)  //ustawienie portu D0 w stan wysoki, czyli jako WY,
                          //czyli 1-w będzie niski
                          //(nie zapomnij zdefiniować PORTD PIN0 jako bez podciągnięcia)
                          //np. PORTD &=~_BV(0);
  #define SET_DQ DDRD &= ~_BV(DQ)   //ustawienie portu D0 w stan niski, czyli jako WE,
                          //co zwalnia linię 1-w, rezystor podciąga do 1,
                          //wymagany brak podciągnięcia do 1
  #define IN_DQ PIND & _BV(DQ)
  char ow_reset(void)
  {
  char presence;
  CLR_DQ; // stan niski na linii 1wire
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us razem ok 500us lub wiecej
  SET_DQ;// stan wysoki na linii 1wire

  delay(100); //po zwolnieniu linii czekaj 60us
  presence=~IN_DQ; //tu ma być stan niski, jak DS obecny
  delay(200);
  delay(200);   //120us
  delay(250);   //140us, razem ok 500us
  return presence;
  }
  void ow_write_bit(char b)      // procedura zapisu bitu na linię 1wire
  {
     //cli();       // zablokowanie przerwań
     CLR_DQ;    // MASTER robi stan niski na linii 1wire
     delay(2);    // opóźnienie 1.2us - inicjalizacja slotu zapisu
     if(b) SET_DQ; // jeśli parametr jest niezerowy to ustaw stan wysoki na linii
     delay(108);    // opóźnienie 64us
     SET_DQ;    // MASTER odpuszcza, więc stan wysoki na linii 1wire
     delay(2);   //recovery -co najmniej 1us, mam 1.2us
     //sei();       // odblokowanie przerwań
  }
  void ow_write_byte(char val)    //zapis całego bajta do DS18B20
  {
     unsigned char i;
     unsigned char zm;
     for (i=0; i<8; i++)      //bajt = 8xbit
     {
        zm = val >> i;
        zm &= 0x01;
        ow_write_bit(zm);
     }
     //delay(4);
  }
  char ow_read_bit(void)      //odczyt bita informacji z DS-a
  {
     char return_bit;
     //cli();
     CLR_DQ;     //1-w stan niski
     delay(2);   //nie mniej niż 1us, mamy 1.2us
     SET_DQ;      //port 1-w jest wejściem, można czytać, co DS dał na linię
              //(przy okazji mamy zwolnienie linii, więc stan wysoki po skończeniu slotu)
     delay(20);      //czekaj 12us

     //if(IN_DQ) return 1; else return 0; //odczyt
     return_bit=IN_DQ;   //przypisanie aktualnego stanu portu do zmiennej return_bit
     delay(80);   //48us, cały slot = 61us (minimum to 60)
     delay(2); //recovery
     //sei();      //odblokowanie przerwań
     return return_bit;   
  }

  unsigned char ow_read_byte(void)   //odczyt całego bajta
  {
     unsigned char i;
     unsigned char value = 0;
     for (i=0;i<8;i++)
     {
        if(ow_read_bit())   //jak zczytana jedynka
        value|=0x01<<i;      //to wpisuj jedynkę i przesuwaj w lewo całość
        // a co jak odczytane zero??
     }
     return(value);
  }


  //----------------------------program główny----------------------------------------------------------

  int main(void)
  {
  unsigned char msb, lsb;
   // konfiguracja portów we/wy
   DDRB = 0xFF;
   DDRD = 0xFF;  //wszystko 1, czyli WY
   PORTB = 0xFF;
   PORTD = 0xFE; //do D0 podłączony DS18B20, ma być bez podciągnięcia 1111 1110
  int a;
   char bufor[8];
   // inicjalizacja LCD
   lcd_init();
   // zapisz na LCD przykładowy tekst
   write_text("DS18B20-");
   // petla nieskończona
   while(1)
   {
     LCDxy(8,0);
     a=ow_reset();
     if (a)
     write_text("obecny");
     else
     write_text("brak  ");
   
  if(a)
   {

   ow_write_byte(0xCC);      //CC - przeskocz skanowanie ROM, wysyłanie seriala itd
   ow_write_byte(0x44);      //44 - konwertuj temperaturę

   waitms(250);   //105ms na konwersję potrzeba ok 750ms, kiedy max rozdzielczość
   waitms(250);
   waitms(250);
   waitms(250);
   waitms(250);
   waitms(250);
   waitms(250);
   waitms(250);
   }


  if(a)
   {
   ow_write_byte(0xCC);
   ow_write_byte(0xBE);
   }
  lsb = ow_read_byte();
  msb = ow_read_byte();
  LCDxy(0,1);
  write_text(itoa(msb,bufor,2));

  write_text(itoa(lsb,bufor,2));
   }
   return 0;
  }

  na LCD-ku pod opisem DS18B20-obecny/brak mam same jedynki... muszę coś pogrzebać, bo tak być nie może, przecież w pokoju mam około 20 st C!
  Znalazłem. Trzeba jeszcze zresetować DS-a przed konwersją i przed odczytem temp.