Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

DS18B20 atmega162 serwer www???

michalb67 26 Sty 2008 14:52 2182 0
 • #1
  michalb67
  Poziom 10  
  Witam! Mam taki malutki problem. Chciałem stworzyć sobie taki serwer www (kod programu ściągnięty z archiwów AVT) który pokazywał by mi przez internet temperaturę w jakimś oddalonym pomieszczeniu w innym budynku np. Do budowy tego wykorzystałem AVT-956 tj. internetowy sterownik I/O. Akurat go posiadam ponieważ robiłem nim ćwiczenia na pracowni informatycznej. Ogólnie służy on do sterownia wyjściami i przyjmowania sygnałów wszelakich na wejścia i wyświetlania w przeglądarce internetowej. Ale teraz wymyśliłem że podłącze sobie do niego DS18B20 i będe oglądał temperaturę. No i tak zrobiłem ale nici zero odzewu od DS-a. I moje pytanie takie, ponieważ po chwili sobie zmierzyłem napięcie dochodzące do Ds-a i mam na nim 7,5V z tego co wiem to może być maks. 5.5V czy to mogło być przyczyną problemów?? Poniżej zamieszczam kod źródłowy w Bascomie
  Czujnik podłączony jest do portu D.5 który jest podciągnięty przez rezystor 4.7kΩ do 5V
  Code:

  'Program bedacy serwerem HTTP (www)
  'Umozliwia logowanie do strony www
  'Na stronie www wyswietlana jest zmierzona przez serwer temperatura
  'Z poziomu strony www jest mozliwosc zapalenia lub zgaszenia diody LED
  'Wyswietlany jest dodatkowo status diody LED.
  'Wyswietlana strona jest automatycznie odswiezana co 5 sekund
  'Easy TCP/IP
  $prog &HFF , &HEF , &HD9 , &HFD                             'FuseBits
  $regfile = "M162def.dat"                                    'typ mikrokontrolera
  $crystal = 4000000                                          'czestotliwosc zegara
  $xa                                                         'wlaczenie dostepu do zewnetrznej magistrali mikrokontrolera
  $hwstack = 50                                               'wartosc stosu
  $swstack = 50                                               'wartosc stosu
  $framesize = 50                                             'wartosc ramki
  $lib "tcpip.lbx"                                            'zalaczenie biblioteki tcp/ip

  'stałe dla modułu TCP/IP
  Const Sock_stream = $01                                     ' Tcp
  Const Sock_dgram = $02                                      ' Udp
  Const Sock_ipl_raw = $03                                    ' Ip Layer Raw Sock
  Const Sock_macl_raw = $04                                   ' Mac Layer Raw Sock
  Const Sel_control = 0                                       ' Confirm Socket Status
  Const Sel_send = 1                                          ' Confirm Tx Free Buffer Size
  Const Sel_recv = 2                                          ' Confirm Rx Data Size
  Const Sock_closed = $00                                     ' Status Of Connection Closed
  Const Sock_arp = $01                                        ' Status Of Arp
  Const Sock_listen = $02                                     ' Status Of Waiting For Tcp Connection Setup
  Const Sock_synsent = $03                                    ' Status Of Setting Up Tcp Connection
  Const Sock_synsent_ack = $04                                ' Status Of Setting Up Tcp Connection
  Const Sock_synrecv = $05                                    ' Status Of Setting Up Tcp Connection
  Const Sock_established = $06                                ' Status Of Tcp Connection Established
  Const Sock_close_wait = $07                                 ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_last_ack = $08                                   ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_fin_wait1 = $09                                  ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_fin_wait2 = $0a                                  ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_closing = $0b                                    ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_time_wait = $0c                                  ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_reset = $0d                                      ' Status Of Closing Tcp Connection
  Const Sock_init = $0e                                       ' Status Of Socket Initialization
  Const Sock_udp = $0f                                        ' Status Of Udp
  Const Sock_raw = $10                                        ' Status of IP RAW

  Const Authenticate = 1                                      'wartosc 0 - wylaczenie logowania, 1 - wlaczenie logowania
  Enable Interrupts
  Config Tcpip = Int0 , Mac = 00.40.66.34.56.78 , Ip = 192.168.1.150 , Submask = 255.255.255.0 , Gateway = 192.168.1.1 , Localport = 1000 , Tx = $55 , Rx = $55       'konfiguracja modulu tcp/ip

  Config 1wire = Pind.5                                       'konfiguracja interfejsu 1wire

  Declare Sub Pom_temp                                        'procedura odczytu temperatury z DS18B20

  Dim S As String * 500 At &H200 , Shtml As String * 15 , Sheader As String * 30       'zmienne tekstowe
  Dim Woffset As Word , Wsize As Word , Bgenerate As Bit      'zmienne wykorzystywany przy wysylaniu strony www do przegladarki
  Dim Buf(500) As Byte At &H200 Overlay                       'tablica buf umieszczona w tej samej przestrzeni adresowej co zmienna S
  Dim Tempw As Word                                           'zmienna pomocnicza
  Dim I As Byte , Bcmd As Byte , P1 As Byte , P2 As Byte , Size As Word       'zmienne pomocnicze
  Dim Bcontent As Byte                                        'zmienna pomocnicza
  Dim Bauth As Byte , Ipcon As Long                           'zmienne wymagane przy wlaczonym logowaniu
  Dim Led_f As Bit                                            'flaga stanu diody LED
  Dim Count As Word                                           'zmienna licznikowa
  Dim Temperature As String * 6                               'zmienna przechowujaca tekstowo temperature
  Dim Tmp_ds As Integer
  Dim Temp_zm As Integer
  Dim Temp5 As Byte
  Dim Temp_ds(2) As Byte
  Dim T As Integer
  Dim Blad As String * 6

  Temp5 = 0
  I = 0                                                       'zmienna potrzebna przy pomiarze temperatury
  Do
    Tempw = Socketstat(i , 0)                                 'pobranie statusu polaczenia
    Select Case Tempw                                         'w zajeznosci od statusu jesli
      Case Sock_established                                   'polaczenie jest ustabilizowane to

        If Getdstip(i) <> Ipcon Then                          'jesli pobrany adres IP jest rowny adresowi IP w zmiennej Ipcon to
          Bauth = 0                                           'zerowanie bitu autoryzacji (po odswiezeniu strony nie bedzie ponownego logowania)
        End If
        Tempw = Socketstat(i , Sel_recv)                      'sprawdzenie czy sa dane do odebrania

        If Tempw > 0 Then                                     'jesli tempw wieksze od 0 to
          Bcmd = 0                                            'zerowanie bcmd
          Do                                                  'poczatek petli
            Tempw = Tcpread(i , S)                            'odczyt danych z TCP
            If Left(s , 3) = "GET" Then                       'jesli metoda GET to
              Bcmd = 1                                        'przypisanie do zmiennej wartosci 1
              Gosub Page                                      'skok do podprogramu Page
            Elseif Left(s , 4) = "HEAD" Then                  'jesli metoda HEAD to
              Bcmd = 1                                        'przypisanie do zmiennej wartosci 1
              Gosub Page                                      'skok do podprogramu Page
            Elseif Left(s , 4) = "POST" Then                  'jesli metoda POST to
              Bcmd = 2                                        'przypisanie do zmiennej wartosci 3
              Gosub Page                                      'skok do podprogramu Page
            Elseif Left(s , 15) = "Content-Length:" Then      'w przypadku metody POST odczytywana jest ilosc danych
              S = Mid(s , 16) : Bcontent = Val(s)             'ktora po przeksztalceniu zapisywana jest do zmiennej Bcontent
            Elseif Left(s , 20) = "Authorization: Basic" Then 'wykrywany jest komunikat autoryzacji
              Print S                                         'wyslanie do terminala zawartosci zmiennej S
              S = Mid(s , 22)                                 'odczyt zakodowanych znakow uzytkownika i hasla wyslanych przez przegladarke

              If Base64dec(s) = "test:test" Then              'jest uzytkownik i haslo poprawne to
                Bauth = 1                                     ' zapis ze autoryzacja przebiegla ok
                Ipcon = Getdstip(i)                           'zapis numeru IP uzytkownika
              End If

            End If
          Loop Until S = ""                                   'oczekiwanie az odebrane zostana wszystkie dane
          #if Authenticate                                    'jesli autoryzacja wlaczona to
            If Bauth = 0 Then                                 'i jeszcze nie przeprowadzono autoryzacji to
              Tempw = Tcpwrite(i , "HTTP/1.0 401 OK{013}{010}")       'wyslanie do przegladarki komendy autoryzacji 401
              Tempw = Tcpwrite(i , "WWW-Authenticate: Basic realm={034}Easy TCP/IP{034}{013}{010}")       'wyslanie nazwy serwera www
              Goto Continue                                   'skok do etykiety
            Else                                              'w przeciwnym razie
              Tempw = Tcpwrite(i , "HTTP/1.0 200 OK{013}{010}")       'wyslanie do przegladarki komendy 200
            End If
          #else                                               'gdy autoryzacja wylaczona to
              Tempw = Tcpwrite(i , "HTTP/1.0 200 OK{013}{010}")       'wyslanie do przegladarki komendy 200
          #endif
          If Bcmd = 2 Then                                    'jesli bcmd=3 to wykorzystywana metoda POST

            Tempw = Tcpread(i , Buf(1) , Bcontent)            'odczyt danych z TCP
            Bcontent = Bcontent + 1                           'obliczenie zmiennej
            Buf(bcontent) = 0                                 'dodanie znaku konca tekstu

          End If
          Gosub Struc                                         'skok do podprogramu struc
  Continue:                                                   'etykieta

          Closesocket I                                       'zamknięcie połączenia (gniazda)
        End If
      Case Sock_close_wait                                    'oczekiwanie na zamkniecie gniazda

        Closesocket I                                         'zamknięcie połączenia (gniazda
      Case Sock_closed                                        'zamkniecie gniazda

        I = Getsocket(0 , Sock_stream , 80 , 0)               'otarcie gniazda o numerze idx na porcie 80
        Socketlisten I                                        'otwarcie gniazda w trybie serwera

    End Select                                                'koniec instrukcji case

    Call Pom_temp

  Loop                                                        'koniec nieskonczonej petli
  End                                                         'koniec programu


  Page:                                                       'podprogram pobierajacy adres strony z przegladarki
    P1 = Instr(s , " ")                                       'szuka pierwszej spacji
    P1 = P1 + 1                                               'podanie do P1 wartosci 1
    P2 = Instr(p1 , S , " ")                                  'szuka drugiej spacji
    P2 = P2 - P1                                              'odjecie od P2 wartosci P1
    Shtml = Mid(s , P1 , P2)                                  'wydobywa nazwe strony
    Shtml = Lcase(shtml)                                      'zamienia duze znaki strony na male
    Print "HTML page:" ; Shtml                                'wyslanie do terminala nazwy strony
  Return                                                      'powrot z podprogramu

  Struc:                                                      'podprogram wysylajacy strone www
    Bgenerate = 0                                             'zerowanie zmiennej
    Select Case Shtml                                         'w zaleznosci od otrzymanego adresu
      Case "/index.htm"                                       'jesli adres index.htm to
        Bgenerate = 1                                         'wartosc zmiennej 1
      Case Else                                               'w przeciwnym razie
        Bgenerate = 0                                         'wartosc zmiennej 0
    End Select                                                'koniec instrukcji wyboru
    Tempw = Tcpwrite(i , "Content-Type: text/html{013}{010}") 'wyslanie do przegladarki komunikatu

      If Bgenerate = 0 Then                                   'jest zmienna 0 to
      S = "<html><head><title</title></head><body onload='window.location.href=" + Chr(34) + "/index.htm" + Chr(34) + "'></body></html>"       'wyslanie przekierowania na adres index.htm
      Wsize = Len(s)                                          'obliczenie ilosci wysylanych znakow
      Sheader = "Content-Length: " + Str(wsize) + "{013}{010}"       'dodanie ilosci wysylanych znakow
      Tempw = Tcpwritestr(i , Sheader , 255)                  'wyslanie ilosci danych
      Tempw = Tcpwrite(i , S , Wsize)                         'wyslanie strony www
                                    'zerowanie zmiennej
       Else                                                   'w przeciwnym razie
      Count = 0                                               'zerowanie zmiennej
      Restore Www                                             'ustawienie wskaznika na tablice www
      Wsize = 10000
      Sheader = "Content-Length: " + Str(wsize) + "{013}{010}"       'dodanie ilosci wysylanych znakow
      Tempw = Tcpwritestr(i , Sheader , 255)                  'wyslanie ilosci danych
      Count = 0                                               'zerowanie zmiennej
      Restore Www                                             'ustawienie wskaznika na tablice www
     Do
        Read S
     If S = "Temperatur:" Then
        S = S + Temperature
     End If
   Tempw = Tcpwritestr(i , S , 255)
   Loop Until S = "</body></html>"
    End If   Sub Pom_temp

          If Temp5 = 0 Then                                   'jesli temp5=0 to
      1wreset                                                 'zerowanie magistrali 1wire
      1wwrite &HCC                                            'przeskoczenie numeru ukladu DS
      1wwrite &H44                                            'start pomiaru
    End If
    Incr Temp5                                                'zmiekszenie o 1 wartosci temp5
    If Temp5 < 15 Then                                        'jesli temp5 < 15 to
      Waitms 50                                               'czekaj 50 ms
    Else                                                      'w przeciwnym razie
      Temp5 = 0                                               'temp5=0
      1wreset                                                 'zerowanie magistrali 1wire
      1wwrite &HCC                                            'przeskoczenie numeru ukladu DS
      1wwrite &HBE                                            'rozkaz odczytu temperatury
      Temp_ds(1) = 1wread(2)                                  'odczyt temperatury
      Tmp_ds = Temp_ds(2)                                     'obliczenie temperatury
      Shift Tmp_ds , Left , 8                                 'dalsze obliczenia
      Tmp_ds = Tmp_ds + Temp_ds(1)                            'dalsze obliczenia
      Temp_zm = Tmp_ds / 16                                   'dalsze obliczenia
      Temperature = Str(temp_zm)


                                   'zamiana temperatury na postac tekstowa

    End If     End Sub  Www:                                                        'Zawartosc Strony Www
  Data "<html><head>"
  Data "<meta content={034}text/html; charset=ISO-8859-2{034}"
  Data "http-equiv={034}content-type{034}>"
  Data "<meta HTTP-EQUIV={034}refresh{034} CONTENT={034}5{034}>"
  Data "<title>Serwer www</title></head><body style={034}"
  Data "color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(125, 255, 118); {034}"
  Data " alink={034}#000099{034} link={034}#000099{034} vlink={034}#990099{034}>"
  Data "<div style={034}text-align: center;{034}><big><big style={034}"
  Data "font-family: Agency FB; color: rgb(102, 51, 0);{034}><big><big><big><big><big"
  Data "style={034}font-weight: bold;{034}>Serwer www</big></big></big></b...g></big><br></div>"
  Data "<div style={034}text-align: center;{034}><big><big><big><big>Easy TCP/IP<br>"
  Data "</big></big></big></big><div style={034}text-align: left;{034}>"
  Data "<hr style={034}height: 5px; width: 100%;{034}></div></div>"
  Data "<div style={034}text-align: center;{034}><big><big><span style={034}font-style: italic;{034}><span style={034}"
  Data "color: rgb(255, 0, 0);{034}>"
  Data "Temperatura:"
  Data " &deg;C</span><br></span></big></big>"
  Data "<hr style={034}height: 5px; width: 100%;{034}><div style={034}"
  Data "text-align: left;{034}><big style={034}font-family: Agency FB; color: rgb(51, 102, 255);{034}>"
  Data "<big><span style={034}font-style: italic;{034}><span style={034}font-weight: bold;{034}>Status LED: </span> &nbsp;"
  Data "<span style={034}"
  Data "color: rgb(204, 102, 204);{034}>"
  Data "</span> </span></big></big><br>"
  Data "<big><big><span style={034}font-style: italic;{034}></span></big></big></div>"
  Data "<div style={034}text-align: left;{034}><big><big><span style={034}font-style: italic;{034}></span></big></big>&nbsp;<br>"

  Data "<hr style={034}height: 3px; width: 100%;{034}></div></div>"
  Data "</body></html>"  Dodano po 3 [godziny] 43 [minuty]:

  Witam:) Teraz to aż mi głupio za ten temat. Problem już rozwiązany chodziło tylko o jedną literkę której brakowało i wszystko działa a męczyłem się z tym tydzień:) Niestety Bascom nie widział błędu:( i wszystko kompilował. Tak więc temat zamykam:)