Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wszystko o na temat BLOSA

Tomik232 17 Feb 2008 15:32 4044 0
 • #1
  Tomik232
  Level 13  
  CZYM JEST BLOS ??
  To nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie mikserów LPG i CNG służących do zasilania
  samochodów gazem LPG lub ziemnym.
  System BLOS - lub po prostu BLOS - jest opatentowany w całym świecie.
  BLOS jest rezultatem kilkuletnich badań a do jego wytwarzania używane są najbardziej
  zaawansowane technologie.


  DLACZEGO BLOS ZAMIAST TRADYCYJNEGO MIKSERA?
  1. Tradycyjny mikser o małej średnicy wewnętrznej pracuje poprawnie na wolnych obrotach
  i przy małych obciążeniach ale - właśnie z racji małego przelotu - zmniejsza radykalnie
  maksymalne osiągi silnika. BLOS zachowuje się w tym przypadku jak mikser mający o
  wiele większa średnicę redukując do minimum zmniejszenie mocy i pozwalając silnikowi
  „oddychać pełną piersią”.
  2. Tradycyjny mikser o dużej średnicy zachowuje się poprawnie przy dużych prędkościach
  (dużych obciążeniach) ale z drugiej strony jest przyczyną niestabilnego składu mieszanki
  na wolnych obrotach, „dziur” w przyspieszeniu i strzałów w dolot. BLOS dzięki swej
  budowie jest pozbawiony tych niedogodności.
  3. BLOS pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu paliwa. Prawidłowy i optymalny skład
  mieszanki paliwowo powietrznej w pełnym zakresie obrotów uzyskiwany dzięki
  zastosowaniu BLOS’a pozwala na sprostanie najbardziej rygorystycznym normom
  dotyczącym emisji spalin.
  4. BLOS z powodzeniem może być zastosowany we wszelkich silnikach z wtryskiem
  zasilanych LPG lub CNG.
  5. Zastosowanie BLOS-a zdecydowanie upraszcza montaż instalacji.Z powodzeniem można
  go zainstalować pomiędzy przepływomierzem klapkowym a przepustnicami bez
  konieczności instalowania dodatkowych mierników przepływu czy jakichkolwiek
  kompensatorów ciśnienia. Jeden model można zastosować zdecydowanej większości
  typach samochodów.
  6. BLOS minimalizuje ryzyko strzałów w dolot spowodowanych wadliwym składem
  mieszanki. Należy jednak pamiętać, że to urządzenie nie zabezpiecza przed wystrzałami
  spowodowanymi przez zły stan świec, instalacji wysokiego napięcia (przewody, kopułka
  rozdzielacza, cewka etc.) czy też całkowite wypalenie gazu ze zbiornika ( co powoduje
  zubożenie mieszanki ) Można dodatkowo wyposażyć instalację w ochronnik
  przepływomierzy (do nabycia w sieci BRC), klapy antywybuchowe etc. Ochronnik
  przepływomierza montuje się bezpośrednio na korpusie BLOSa spiłowując przedtem rant
  na krawędzi dolotu.


  ZASADA DZIAŁANIA
  BLOS można nazwać mikserem o zmiennym przekroju. Mówiąc wprost jest to mikser, o
  zmiennej średnicy uzależnionej od zapotrzebowania silnika. Może być równoważny
  mikserowi o średnicy mniejszej niż 10mm na wolnych obrotach i mikserowi o średnicy sporo
  przekraczającej 45 mm przy dużym obciążeniu gdy przelot jest całkowicie otwarty.
  BLOS wytwarza praktycznie stałe podciśnienie w każdych warunkach pracy.
  Diagram obok pokazuje, jak tradycyjny mikser wytwarza bardzo słabe podciśnienie na
  wolnych obrotach (niestabilny skład mieszanki) i bardzo duże przy wysokiej prędkości
  powodując problemy z wypełnianiem komory spalania)
  BLOS natomiast na wolnych obrotach wytwarza podciśnienie większe o 20-50 razy niż
  klasyczny mikser, co powoduje bardzo precyzyjne i dokładne dawkowanie gazu.
  Na szczegółowym rysunku BLOS-a możemy zobaczyć korpus 6 w którym przepustnica 18
  przesuwa się po „gwizdku” 8. Membrana 19 jest przymocowana do przepustnicy za pomocą
  pierścienia 20. Sprężyna 22 cały czas dociska przepustnicę w dół. Przepływ powietrza przez
  BLOS-a (w kierunku oznaczonym strzałką na korpusie) powoduje powstanie
  podciśnienia. Różnica ciśnień z obu stron membrany powoduje wytworzenie siły która unosi
  przepustnicę aż do momentu uzyskania równowagi ciśnień.
  Można więc określić, że ustalona pozycja przepustnicy odpowiada ilości przepływającego
  powietrza. Przepustnica podnosząc się odsłania zmiennej geometrii otwór „gwizdka”, którym
  dostaje się gaz w ilości proporcjonalnej do aktualnego przepływu powietrza. Dawkowanie
  więc gazu odbywa się praktycznie jednocześnie z pomiarem ilości przepływającego powietrza
  i są to procesy nieodłącznie ze sobą powiązane. Dzięki faktowi, że działanie urządzenia
  oparte jest na prostych i niezawodnych prawach fizyki oraz, że nie zastosowano tu żadnych
  elementów elektronicznych (które zawsze wprowadzają pewne opóźnienia i często niestety są
  zawodne), urządzenie zyskuje coraz większą rzeszę zadowolonych użytkowników.

  MONTAŻ BLOS-a
  Blos został zaprojektowany z myślą o silnikach wtryskowych, jednakże dzięki niewielkiemu
  podciśnieniu potrzebnemu do otwarcia przepustnicy może być również zastosowany do
  silników gaźnikowych.
  W pojazdach wyposażonych w przepływomierz należy go montować pomiędzy
  przepływomierzem a przepustnicą/ami. W pojazdach bez przepływomierzy montujemy
  BLOS-a pomiędzy filtrem powietrza a przepustnicą/ami. Blos musi być ustawiony tak, aby
  strzałki na korpusie były skierowane w stronę przepustnic/y . Ponadto należy sprawdzić
  czy otwór w gwizdku oraz otwory w przepustnicy są ustawione w stronę silnika. Wąż
  doprowadzający gaz powinien być dołączony do kolanka 1 i bezpośrednio najkrótszą drogą
  do parownika (usuwamy wszelkie registry, aktuatory itp.1) W wielu samochodach wystarczy
  przeciąć wąż doprowadzający powietrze aby wstawić BLOS-a, jeżeli nie jest to możliwe to
  należy użyć odpowiednich redukcji prostych lub giętych (np. 60x70, 70x70 czy 80x70,
  produkcji BRC lub z innych dostępnych źródeł).
  Można również wziąć pod uwagę zastosowanie ochrony klapkowej na przepływomierz np.
  BRC 70x70 kod 90AV99010033 bezpośrednio na BLOS-a od strony silnika, (chociaż nie jest to
  konieczne z racji na zminimalizowane ryzyko strzałów w dolot przy założeniu, że użytkownik
  utrzymuje w należytym stanie instalację wysokiego napięcia, kable WN i świece.
  1 Można na wężu doprowadzającym gaz od parownika zamontować np. atrapę registra (dla dociekliwych
  diagnostów) ale sam przelot gazu musi być wolny od wszelkich regulacji i ograniczeń.  WAŻNE UWAGI
  Należy zadbać o szczelność połączeń, szczególnie gazowych jak i pomiędzy blos-em a
  silnikiem.
  Najlepszą pozycją dla BLOS-a jest praca w pionie (kolanko u góry) lub z niewielkimi od
  niego odchyłami. Praca w odwrotnym położeniu jest całkowicie odradzana i może
  powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
  Blos jest składany w sposób szczelny więc nie powinno się go rozkręcać aby uniknąć
  rozszczelnienia lub uszkodzenia elementów.


  doprowadzający gaz powinien być dołączony do kolanka 1 i bezpośrednio najkrótszą drogą
  do parownika (usuwamy wszelkie registry, aktuatory itp.1) W wielu samochodach wystarczy
  przeciąć wąż doprowadzający powietrze aby wstawić BLOS-a, jeżeli nie jest to możliwe to
  należy użyć odpowiednich redukcji prostych lub giętych (np. 60x70, 70x70 czy 80x70,
  produkcji BRC lub z innych dostępnych źródeł).
  Można również wziąć pod uwagę zastosowanie ochrony klapkowej na przepływomierz np.
  BRC 70x70 kod 90AV99010033 bezpośrednio na BLOS-a od strony silnika, (chociaż nie jest to
  konieczne z racji na zminimalizowane ryzyko strzałów w dolot przy założeniu, że użytkownik
  utrzymuje w należytym stanie instalację wysokiego napięcia, kable WN i świece.


  EKSPLOATACJA
  Przy okresowych regulacjach ( ok. 20.000 km ) należy sprawdzić czy przepustnica BLOS-a
  gładko i płynnie porusza się po gwizdku. W razie potrzeby wyczyścić (np. benzyną
  ekstrakcyjną lub isopropanol-em) gwizdek z mazutu i innych zanieczyszczeń aby
  przepustnica chodziła poprawnie.