Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instrukcja regulacji parametrow BRC JUST

valuss 21 Feb 2008 00:09 10304 1
IGE-XAO
 • #1
  valuss
  Level 16  
  Czy ktos posiada instrukcje (opis) regulacji instalacji BRC Just z poziomu programu diagnostycznego ? Glownie interesuje mnie opis poszczegolnych parametrow np jak rozumiec parametry takie jak:
  -prog niski (dla mieszanki normalnie ubogiej)
  -prog wysoki (dla mieszanki bogatej normalnie)
  - kroki zdwojonego czasu kontroli
  - ilosc krokow do kontroli
  oraz opcje dla biegu jalowego:
  - prog dolny (gdy ubogi na minimum)
  - prog gorny (gdy bogaty na minimum)
  - ilosc krokow dla kontroli
  Z gory dzieki za pomoc
 • IGE-XAO
 • #2
  karp23
  Level 14  
  LAMBDA GAS JUST część 2

  KALIBRACJA SYSTEMU
  Kalibracja i uruchomienie systemu może odbywać się na dwa sposoby:
  - konfiguracja i uruchomienie systemu oparte wyłącznie na przełączaniu i współpracy z DIAGNOSTIC BOX BRC;
  - możliwość pogłębionej kalibracji poprzez program komputerowy.
  W tym rozdziale zostanie opisana dokładnie pierwsza możliwość, przy użyciu tylko przełącznika z wykorzystaniem własnych możliwości mikroprocesora centrali JUST.

  DIAGNOSTIC BOX
  DIAGNOSTIC BOX wraz z przełącznikiem umożliwia wejście w szczegóły środowiska tarowania. Zapewnia wizualizację i umiejscowienie uśrednionego cyklu sygnału sondy lambda oraz pozycji RESET silnika krokowego

  WIZUALIZACJA SYGNAŁÓW NA LINII DIOD
  a/ Wartość obrotów silnika Linia 10 zielonych diod, przedstawia liczbę obrotów /min silnika.
  Po ustaleniu warunków odbioru i konfiguracji automatycznej sygnału obrotów silnika , odczyt na linii diod oznacza liczbę obrotów silnika.
  b/ Sygnał napięcia sondy lambda
  Druga linia diod przedstawia wartości napięcia sondy lambda. Napięcie dostarczane przez sondę lambda różnicuje się od zera do 1 volt. Każda dioda odpowiada 0.1 volt. Można stwierdzić, że przy napięciu 0.4 - 0.5 volt, paliwo ma wartości idealne. Wokół tych wartości wprowadzono diody zielone. Diody żółte oznaczają paliwo dobre. Najwyższe napięcie /zbliżone do 1V/ powoduje zapalenie diod czerwonych , które wskazują mieszankę bogatą. Napięcie zbliżone do zera volt, może wygasić nawet wszystkie diody i oznacza mieszankę ubogą. W przypadku sond o wyższym napięciu, każda dioda odpowiada proporcjonalnie większemu napięciu np. 0,5 V.
  c/. Stopień otwarcia silnika krokowego
  Trzecia linia diod (czerwona) wskazuje aktualną pozycję pracy silnika krokowego. Praca silnika krokowego liczona jest krokami od 0 (całkowicie zamknięty) do 255 kroków (całkowicie otwarty). Pozycja RESET silnika oznacza połowę jego otwarcia (około 125 kroków) Poszczególne diody oznaczają każde 20 kroków silnika. Pozycja, RESET silnika, sygnalizowana jest przez 5 zapalonych diod.
  Jednak np. pojedyncza świecąca dioda informuje, że silnik znajduje się 7 kroków poniżej pozycji RESET , natomiast 9 zapalonych diod informuje, że silnik znajduje się 8 - 9 kroków powyżej pozycji RESET.
  Oczywiście, jeśli diody świecą na całej linii, można stwierdzić tylko, że silnik jest w pozycji, 10 kroków powyżej pozycji RESET( stan znacznego otwarcia , spowodowany np. mieszanką bardzo ubogą).
  Przeciwnie, jeśli wszystkie diody są wygaszone, można tylko stwierdzić, że silnik jest w pozycji, 10 kroków poniżej pozycji RESET (stan znacznego zamknięcia, spowodowanego np. mieszanką bardzo bogatą).

  WIZUALIZACJA TYPU LICZBOWEGO
  Oprócz wizualizacji głównych sygnałów systemu, trzy linie diod, DIAGNOSTIC BOX, pozwalają uzyskać także ich dokładne wartości liczbowe.
  Uzyskane wartości liczbowe odnoszą się do średniego cyklu sygnału lambda i pozycji RESET silnika krokowego.Zastosowany kod jest następujący:
  - na pierwszej linii diod /licząc od lewej/ zostają zaznaczone setki wykonanych kroków /każda zapalona dioda oznacza 100 kroków/,
  - na drugiej linii diod /licząc od lewej/ zostają zaznaczone dziesiątki kroków /każda dioda oznacza 10 kroków/,
  - na trzeciej linii /licząc od lewej/ zaznaczone są pojedyncze kroki /każda dioda oznacza jeden krok/

  Rys. przedstawia schematycznie wartość numeryczna RESET równą 125.

  KONTROLA WSTĘPNA
  Po zakończeniu podstawowych etapów instalacji, przed uruchomieniem pojazdu na gaz, konieczne jest sprawdzenie przy pustym zbiorniku sposobu montażu poszczególnych urządzeń. Następnie po zatankowaniu 4-5 litrów gazu należy wykonać kontrolę szczelności oraz tarowanie i konfigurację systemu. Odbiór pozycji RESET silnika krokowego, zostaje wykonany przy pracy silnika na gaz.

  ŚRODOWISKO KONFIGURACJI I KALIBRACJI
  Konfiguracja i tarowanie mikroprocesorowej centrali JUST, odbywa się w trzech fazach:
  - pierwsza, to odbiór sygnału TPS, napięcia zapłonowego, sygnału sondy lambda i odbiór pozycji RESET silnika krokowego;
  - druga, to tarowanie ręczne umożliwiające ewentualną korektę otrzymanych wartości,
  - faza trzecia polega na automatycznym dostosowaniu systemu do różnych warunków i charakterystyki pracy silnika.

  INTERPRETACJA WSKAZAŃ NA PRZEŁĄCZNIKU
  W procesie tarowania, podstawowa dioda przełącznika może mieć kolor zielony, czerwony lub żółty /stały lub migający/, w zależności od realizowanej funkcji. Diody zielone są dodatkowo wykorzystywane do sygnalizowania kodów w różnych fazach kalibracji

  PIERWSZY ODBIÓR I KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA
  Przy pierwszym uruchomieniu, przed wykonaniem kalibracji, jeśli przełącznik jest w pozycji centralnej , diody zielone migają na przemian w sposób zmienny. Dioda dwukolorowa jest wyłączona ( rys)

  Silnik może pracować tylko na benzynie.Przed ustawieniem pozycji „gaz”, konieczne jest wykonanie procedury pierwszego odbioru i konfiguracji automatycznej:
  Ustawiamy przełącznik w pozycji benzyna, diody zielone nie świecą, dioda dwukolorowa świeci stałym czerwonym kolorem. Silnik pracuje na benzynie i jedynym sygnałem na DIAGNOSTIC BOX jest sygnał sondy lambda. Zanim rozpocznie się procedurę radzimy przestawić przełącznik na pozycję „benzyna” i uruchomić pojazd rozgrzewając silnik. Po rozgrzaniu silnika, wystarczy przestawić przełącznik do pozycji centralnej rozpoczynając procedurę konfiguracji automatycznej. Silnik pracuje tylko na benzynie.
  Procedura pierwszego odbioru i konfiguracji automatycznej składa się z czterech faz:
  1) Odbiór i konfiguracja automatyczna sygnału TPS
  2) Odbiór i konfiguracja automatyczna napięcia zapłonowego
  3) Odbiór i konfiguracja automatyczna sygnału sondy lambda
  4) Odbiór pozycji RESET silnika krokowego
  Podczas pierwszych trzech faz silnik pracuje na benzynie.
  Na początku czwartej fazy system przełącza się automatycznie na gaz i powraca na benzynę w fazie końcowej. Odbiór pozycji RESET silnika krokowego zostaje wykonany przy pracy na gazie.
  UWAGA:
  W każdym momencie możliwe jest przerwanie procedury tarowania i rozpoczęcie od nowa, przestawiając przełącznik do pozycji „benzyna” i wracając od pozycji centralnej.
  UWAGA:
  Jeśli w trakcie procedury wystąpią anomalia sygnalizowane przez dwukolorową diodę ( dioda mieni się kolorami zielonym, żółtym, czerwonym, po ustaleniu i usunięciu przyczyny, konieczne jest wyłączenie silnika i rozpoczęcie całej procedury od nowa.
  NA
  Po zakończeniu podstawowych etapów instalacji, przed uruchomieniem pojazdu na gaz, konieczne jest sprawdzenie przy pustym zbiorniku sposobu montażu poszczególnych urządzeń. Następnie po zatankowaniu 4-5 litrów gazu należy wykonać kontrolę szczelności oraz tarowanie i konfigurację systemu. Odbiór pozycji RESET silnika krokowego, zostaje wykonany przy pracy silnika na gaz.

  ODBIÓR I KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA SYGNAŁU TPS
  Przy rozgrzanym silniku, z przełącznikiem w pozycji „benzyna”, zostawić silnik na minimalnych obrotach i przestawić przełącznik do pozycji centralnej. Po 10 - 15 sekundach, dwukolorowa dioda zapali się na kolor czerwony (początek fazy odbioru TPS) ( rys)

  Wykonać trzy przyspieszenia.
  Podczas tej fazy zostanie określony charakter sygnału /proporcjonalny lub odwrócony/ oraz wartości minimum i maksimum sygnału TPS.
  Jeśli procedura została wykonana poprawnie dioda miga kolorem czerwonym i jest to koniec fazy odbioru TPS ( rys.)

  ODBIÓR I AUTOKONFIGURACJA TYPU NAPIĘCIA ZAPŁONOWEGO
  Po zakończeniu fazy odbioru TPS, pozostawić przełącznik w pozycji centralnej a silnik na obrotach minimum. Następnie przyspieszyć i całkowicie zwolnić pedał gazu - poczekać.Po około 5 sekundach dwukolorowa dioda zaświeci kolorem zielonym (początek fazy odbioru impulsów zapłonu) (rys.)

  Po około 10 sekundach /silnik nadal pracuje na wolnych obrotach/ dioda zaczyna migać kolorem zielonym. Jest to koniec fazy odbioru napięcia zapłonowego (rys.)

  Od tej chwili, wskazania liczby obrotów na pierwszej linii diod w DIAGNOSTIC BOX, powinny być poprawne.
  UWAGA:
  Jeśli liczba obrotów na DIAGNOSTIC BOX nadal nie odpowiada wartościom obrotomierza, procedurę należy powtórzyć.

  ODBIÓR AUTOMATYCZNY SYGNAŁU SONDY LAMBDA
  Po zakończeniu fazy odbioru impulsów zapłonu, przechodzi się do odbioru napięcia sondy lambda. Podczas tej fazy silnik pracuje na benzynie.
  Chcąc wejść do środowiska tarowania sondy lambda, należy przytrzymać silnik na stałych obrotach, około 3000 obr./min.
  Jeśli obroty silnika są poprawne, dioda świeci kolorem żółtym (jest to początek fazy odbioru sygnału sondy lambda) (rys.)

  - Każdorazowe zejście z wymaganego poziomu obrotów, wymaga powtórzenia całej procedury, ponieważ zostaje przerwana analiza sygnału sondy. Aby ponownie rozpocząć odbiór, konieczne jest przywrócenie obrotów silnika do poziomu 3000 obr/min.
  - Faza ta trwa od 20 do 30 sekund, w zależności od typu sondy lambda, podczas jej trwania zostaje ustalona rozpiętość sygnału sondy lambda ( 0 - 1 V; 0,7 - 1,5V; 0 - 5 V) oraz wartości maksymalne i minimalne tego sygnału. Ustalony zostaje także typ sondy lambda.
  Podczas tej fazy, obroty silnika są zróżnicowane i sygnał sondy lambda na DIAGNOSTIC BOX staje się chwilowo bogaty lub ubogi. Jest to część procedury odbioru a nie sygnał złego działania.
  Jeśli kalibracja sygnału sondy lambda ma wynik pozytywny dioda mruga kolorem żółtym oznacza zakończenie (rys. ).

  ODBIÓR POZYCJI RESET SILNIKA KROKOWEGO
  - Po zakończeniu fazy odbioru sondy lambda, nadal utrzymać silnik na 3000 obr/min.
  Po około 3 sekundach system przełącza się automatycznie na gaz i dioda miga na czerwono i zielono. (jest to początek odbioru pozycji RESET silnika krokowego ( rys.)

  Reset silnika krokowego zostaje wykonany tylko wtedy, gdy obroty silnika znajdują się między obrotami minimalnymi a maksymalnymi.
  Odbiór pozycji RESET zostaje zaznaczony przez diodę, która zapala się na czerwono, zielono.
  - Dla potrzeb wizualizacji typu liczbowego, pojazd przełącza się na benzynę. Wszystkie diody przełącznika gasną a na diodach DIAGNOSTIC BOX nie ma żadnej sygnalizacji obrotów, sygnału lambda czy pozycji silnika krokowego. Można natomiast określić pozycję RESET wg podanych wcześniej kodów
  Jeśli np. odebrany RESET wynosi 85 kroków, wskazania na diodach będą takie, jak na rys.

  Poszukiwanie pozycji RESET rozpoczyna się od wartości domyślnej, z liczbą kroków równą 100. Aż do momentu, rozpoczęcia poszukiwania prawdziwej pozycji RESET, zapalonych jest 5 diod. Podczas fazy poszukiwania właściwej pozycji RESET, sygnał na trzeciej linii diod jest ciągle uaktualniany na podstawie zmieniającego się otwarcia silnika krokowego.
  Ponieważ każda dioda odpowiada dwóm krokom, można pokazać dynamikę otwarcia silnika, w przedziale 90 - 110 kroków. Pozycja końcowa, odebranego RESET, zostaje dokładnie wyświetlona na DIAGNOSTIC BOX Po pierwszym odbiorze pozycji RESET, procedura zostaje zakończona a otrzymane wartości i wykonana konfiguracja, zostają zapamiętane .
  Wyłączenie silnika i wyjęcie kluczyka pozwala wyjść ze środowiska tarowania.

  DODATKOWA KALIBRACJA RĘCZNA I SETUP PARAMETRÓW
  Po zakończeniu pierwszej fazy odbioru i konfiguracji automatycznej, system jest już w gotowy do funkcjonowania na gazie.Zanim jednak przestawimy pojazd na gaz, konieczna jest kalibracja ręczna niektórych parametrów (np. regulacja wskaźnika poziomu, konfiguracja przekaźnika NP oraz NC1/NC2, analogowe określenie pozycji ON/OFF dla silnika krokowego, ewentualna zmiana progu przełączania i czasu nałożenia paliw).

  JAK WYKONAĆ KALIBRACJĘ RĘCZNĄ ?
  Następujące działania umożliwiają kalibrację ręczną:
  - Uruchomić silnik i pozostawić go na wolnych obrotach z przełącznikiem w pozycji centralnej ( nie przełączać na gaz).
  - Rozpoczynając od pozycji centralnej przełącznika, w ciągu trzech sekund, wykonać trzy przejścia benzyna - pozycja centralna.
  - W wyniku trzech przełączeń zaczyna migać czwarta zielona dioda, wskazując wejście w fazę kalibracji ręcznej.
  - Dioda dwukolorowa, jeśli wcześniej nie była wykonywana kalibracja ręczna, nie świeci. Miga jeśli kalibracja została przeprowadzona poprawnie, chociaż jeden raz.
  - Przejście z jednego etapu kalibracji ręcznej do następnego otrzymujemy przestawiając przełącznik z pozycji centralnej na „gaz”.
  (Chcąc np. przejść do czwartego etapu, nie wykonując kalibracji wcześniejszych, konieczne są trzy przejścia, jedno po drugim, od pozycji centralnej do pozycji „gaz”).
  - Wszystkie 7 etapów kalibracji można przeprowadzić w oparciu o kod zielonych diod przełącznika.
  - Parametry kalibracji zatwierdzamy przestawiając przełącznik z pozycji centralnej na benzynę.
  - Dla każdego etapu kalibracji ręcznej sygnalizacja dwukolorowej diody, przybiera następujące znaczenia:
  - dioda nie świeci – nigdy nie została wykonana kalibracja danego parametru;
  - dioda świeci kolorem zielonym lub czerwonym - trwa odbiór aktualnego parametru;
  - dioda miga na zielono lub czerwono - kalibracja danego parametru została wykonana już przynajmniej raz.
  Wyjście ze środowiska kalibracji ręcznej wymaga wyjęcia kluczyka.

  PRÓG MINIMUM CZUJNIKA POZIOMU ( ZBIORNIK PUSTY)
  Chcąc wykonać kalibrację w tym zakresie, należy odnieść się do informacji zawartych w/w.Środowisko kalibracji ukazane jest na rys. i służy do programowania minimalnego poziomu paliwa.

  Informacje, uzyskane za pośrednictwem diody, odzwierciedlone na rysunku, odnoszą się do pierwszej kalibracji. Programowanie wykonuje się przy pustym zbiorniku.
  - Przełącznik przestawić z pozycji centralnej na pozycję "benzyna" by zaprogramować, jako minimalny, poziom aktualnie występujący w zbiorniku. Dwukolorowa dioda świeci kolorem zielonym (wskazując, że stan poziomu minimalnego został zaprogramowany).
  - Należy ponownie wrócić do pozycji centralnej , dioda miga kolorem zielonym (wskazując, że kalibracja została wykonana).
  Tarowanie poziomu może być wykonywane wielokrotnie.

  PRÓG 4/4 CZUJNIKA POZIOMU (NAPEŁNIENIE 80%)
  Do wykonania tej procedury należy wykorzystać paragraf w/w
  Środowisko kalibracji ukazane jest na rys. i służy do otrzymania poziomu 4/4 paliwa Rys. odnosi się do pierwszego programowania.

  Programowanie wykonuje się przy pełnym zbiorniku (4/4).
  - Przestawić przełącznik z pozycji centralnej na pozycję "benzyna", pozwala to odebrać, jako poziom 4/4, poziom aktualny w zbiorniku. Dioda świeci kolorem zielonym ( wskazując, że stan został osiągnięty).
  - Należy wrócić do pozycji centralnej, dioda miga kolorem zielonym( wskazując, że kalibracja została już wykonana). Możliwe jest wielokrotne programowanie wg tej samej procedury.

  PRÓG PRZEŁĄCZANIA
  Problemy programowania progu przełączania omawia w/w oraz rys. , odnoszący się do pierwszej procedury.

  - Silnik wprowadzić na obroty odpowiadające wybranemu progowi przełączania ( muszą mieścić się między 1500 i 4500 obr/min) i przestawić przełącznik z pozycji centralnej na pozycję "benzyna". Wybrana wielkość obrotów staje się progiem, powyżej którego następuje przełączenie na gaz. Dwukolorowa dioda świeci kolorem zielonym, ( wskazując, że program został przyjęty).
  - Powrót przełącznika do pozycji centralnej wywołuje miganie diody kolorem zielonym, co jest potwierdzeniem wykonanej procedury.
  Możliwe jest wielokrotne powtórzenie programowania i ustalenie nowych wartości wg tej samej procedury.

  KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKA NP - NC1/NC2
  Wcześniej opisane zagadnienia wyjaśniają wejścia w procedurę tarowania. Jednocześnie rys. przedstawia sposób zmiany konfiguracji połączeń przekaźnika dla przewodu białego i biało pomarańczowego. Przekaźnik może realizować funkcję NP. /No Problem/, wykorzystywaną do wyzerowania pamięci centrali wtrysku benzyny lub funkcję NC1/NC2, do przerwania sygnału.

  - Gdy dwukolorowa dioda, miga na zielono, jest to informacja o kalibracji wartości domyślnej dla działania NP.
  - Przestawiając przełącznik z pozycji centralnej na pozycję „benzyna” zmieniamy zadanie przekaźnika, wybierając funkcję NC1/NC2. Stan ten zaznaczony jest czerwonym kolorem diody.
  Powrót do pozycji centralnej, powoduje że dioda miga kolorem czerwonym,
  ( kalibracja wykonana, wybrana funkcja przekaźnika NC1/NC2). W każdej sytuacji możliwa jest wielokrotna zmiana funkcji przekaźnika, w zależności od potrzeb. Wymaga to jednak powtórzenia procedury.

  WYBÓR CZASU NAŁOŻENIA PALIW
  Zakres i sposób wejścia w środowisko tarowania opisane wcześniej zagadnienia
  a rys. ilustruje funkcję nałożenia paliw podczas przełączania zasilania z benzyny na gaz. Również w tym przypadku, opis odnosi się do procedury wykonywanej po raz pierwszy .

  - Przestawiając przełącznik z pozycji centralnej na pozycję „benzyna” dwukolorowa dioda świeci, kolorem zielonym. W tym czasie, przez 3 sekundy, na diodach zielonych sygnalizowany jest aktualny czas nakładki paliw, wg następujących kodów:
  - diody nie świecą : brak nakładki paliw
  - 1 dioda świeci: nakładka 0,3 s.
  - 2 diody świecą: nakładka 0,6 s.
  - 3 diody świecą: nakładka 0,9 s.
  - 4 diody świecą: nakładka 1,2 s.
  Po każdych 0,3 sekundy, czas nałożenia paliw wzrasta o kolejne 0,3 sekundy. Sytuacja ta jest na bieżąco aktualizowana na diodach,
  (w momencie gdy przekracza 1,2 sekundy, procedura zaczyna się od zera itd.).
  - Ponownie przestawiając przełącznik do pozycji centralnej, otrzymujemy potwierdzenie zaprogramowanego czasu nałożenia paliw, sygnalizowane przez miganie kolorem zielonym dwukolorowej diody (jest to potwierdzenie, że kalibracja została wykonana).
  Także w tym przypadku możliwe jest powtórzenie kalibracji i otrzymanie nowych wartości.

  WYBÓR TPS TYPU ANALOGOWEGO ON/OFF (przełącznik na przepustnicy)

  Warunki kalibracji opisane wcześniej zagadnienia a rys. ilustruje sposób zaprogramowania sygnału TPS typu analogowego ON/OFF, jeśli taki występuje w konkretnym pojeździe.
  - Jeśli dwukolorowa dioda miga na zielono, oznacza, że trwa kalibracja wartości domyślnej , która akceptuje TPS typu analogowego.
  - Przestawiając przełącznik z pozycji centralnej, do pozycji „benzyna” programujemy funkcję TPS, typu analogowego ON-OFF. Potwierdzeniem przyjęcia typu TPS, jest miganie diody dwukolorowej na czerwono.
  - Powrót do pozycji środkowej wywołuje stałe świecenie diody kolorem czerwonym (kalibracja zakończona, wybrano TPS typu ON-OFF). Możliwe są wielokrotne zmiany typu TPS, wymagają jednak powtórzenia procedury.

  ZEROWANIE /SET-UP/ PARAMETRÓW
  Zakres kalibracji opisane wcześniej zagadnienia Rysunek przedstawia sposób usunięcia parametrów wprowadzonych wcześniej.

  Procedura jest następująca:
  - Przestawić przełącznik z pozycji centralnej na pozycję „benzyna”.
  - Przez około 5 sekund pozostawić silnik na wolnych obrotach.
  W tym czasie następuje całkowite usunięcie, wszystkich zaprogramowanych wcześniej parametrów. Druga, trzecia i czwarta zielona dioda na przełączniku oraz dioda dwukolorowa pozostają zapalone. DIAGNOSTIC BOX jest wyłączony.(rys. )

  Po wykonanych czynnościach konieczne jest wyłączenie silnika i powtórzenie procedury pierwszego odbioru i konfiguracji automatycznej.
  Zerowanie parametrów powinno być przeprowadzone tylko w szczególnych przypadkach.
  biorniku. Dioda świeci kolorem zielonym ( wskazując, że stan został osiągnięty).
  - Należy wrócić do pozycji centralnej, dioda miga kolorem zielonym( wskazując, że kalibracja została już wykonana). Możliwe jest wielokrotne programowanie wg tej samej procedury.

  WIZUALIZACJA I MODYFIKACJA CZĘSTOTLIWOŚCI WYSYŁANEGO SYGNAŁU LAMBDA
  Aby wejść do środowiska emulacji sygnału lambda, należy wykonać następujące czynności:
  Włączyć stacyjkę, z przełącznikiem w pozycji centralnej.
  Wykonać trzy szybkie przejścia z pozycji „benzyna” do pozycji centralnej w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy.
  Po trzech przejściach diody przełącznika są wyłączone a na DIAGNOSTIC BOX zostaje ukazana wartość procentowa ( 0 - 100%) wysyłanego sygnału lambda wg kodów przedstawionych już przy procedurze RESET:
  na pierwszej linii diod zostają zaznaczone setki (licząc od lewej),
  na drugiej linii zostają zaznaczone dziesiątki,
  na trzeciej linii zostają zaznaczone jednostki.
  Wartość domyślna pod koniec procedury pierwszego odbioru i konfiguracji automatycznej, wynosi 46 (rys. 40).

  - Przestawiając przełącznik z pozycji centralnej ustala się jedną z wartości emulacji aktualną
  ( wizualizacja na DIAGNOSTIC BOX zostaje uaktualniona).
  - Przestawiając przełącznik z pozycji centralnej na pozycję benzyny, likwiduje się aktualną wartość emulacji ( i wizualizacja na DIAGNOSTIC BOX zostaje uaktualniona) .
  -By otrzymać nową wartość emulacji konieczne jest wyjęcie kluczyka.

  WIZUALIZACJA I MODYFIKACJA POZYCJI RESET SILNIKA KROKOWEGO.
  By wejść do środowiska wizualizacji i modyfikacji pozycji RESET silnika krokowego, należy wykonać następujące działania:

  Z przełącznikiem w pozycji centralnej uruchomić pojazd na benzynie i dojść do obrotów silnika ponad 1500 obr/min, uważając by nie przełączyć na gaz.
  W tych warunkach zaczynając od przełącznika w pozycji centralnej , wykonać trzy przejścia z pozycji benzyny na pozycję centralną i w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy (nie wolno zatrzymać się nawet na pół sekundy w tej samej pozycji w innym przypadku należy powtórzyć całe to działanie).
  Po zakończeniu tych trzech przejść DIODY przełącznika są wszystkie wyłączone, natomiast na DIAGNOSTIC BOX zostaje ukazana pozycja RESET aktualna , wg kodów przedstawionych już w par. 3.4.4.
  Można teraz zwolnić całkowicie przyspieszenie i pozostawić silnik na benzynie.
  Przestawiając przełącznik z pozycji centralnej ustala się jedną z aktualnych pozycji RESET (wizualizacja na DIAGNOSTIC BOX zostaje uaktualniona).
  Przestawiając przełącznik z pozycji centralnej na pozycję benzyny, likwiduje się aktualną pozycję RESET ( wizualizacja na DIAGNOSTIC BOX zostaje uaktualniona)
  Pozycja RESET nie może przekraczać ustalonego progu.
  By zapamiętać nową pozycję RESET konieczne jest wyłączenie silnika.
  Podczas pozostawania w tym środowisku kalibracji samochód działa tylko na benzynę.
  Zaleca się wejście do środowiska kalibracji tylko dla ukazania pozycji RESET i odradza się intuicyjnej modyfikacji, jeśli ewentualne poprawki są już wykonane przez zastosowanie samo dostosowania

  SAMODOSTOSOWANIE
  Wspominano już w wcześniej, że system JUST posiada szczególną zdolność samo dostosowania do różnych warunków i charakterystyk działania pojazdu, by zagwarantować stałą i ciągłą optymalizację pracy.
  Własności i charakterystyki tych strategii mogą zostać podsumowane w dwóch głównych aspektach:
  stała kontrola i uaktualnianie używanych sygnałów przez system , z ewentualnymi poprawkami do wykonywanych konfiguracji podczas pierwszej kalibracji;
  dynamika i stałe uaktualnianie pozycji RESET silnika krokowego, w stopniu umożliwiającym samo dostosowanie się do różnych charakterystyk pojazdów i różnych warunków jazdy.
  W szczególności samo dostosowanie się pozycji RESET ma na celu optymalizację kontroli paliwa w każdej sytuacji, gwarantując maksymalną stabilność systemu zarówno przy normalnym, jak i zwiększonym obciążeniu .
  Samo dostosowanie pozycji RESET ma na celu również szybką optymalizację pozycji w przypadku w którym podczas pierwszego uruchomienia otrzymano wartość nie odpowiadającą realnej pracy.
  W tym przypadku podczas jazdy pozycja RESET przestawi się na optymalną.
  i RESET ma na celu optymalizację kontroli paliwa w każdej sytuacji, gwarantując maksymalną stabilność systemu zarówno przy normalnym, jak i zwiększonym obciążeniu .
  Samo dostosowanie pozycji RESET ma na celu również szybką optymalizację pozycji w przypadku w którym podczas pierwszego uruchomienia otrzymano wartość nie odpowiadającą realnej pracy.
  W tym przypadku podczas jazdy pozycja RESET przestawi się na optymalną.

  DIAGNOSTYKA SYSTEMU
  Centralka JUST wyposażona jest w system autodiagnozy , który ukazuje nieprawidłowe działanie pojazdu za pomocą kodów wyświetlanych na DIODACH ZIELONYCH i przemiennymi kolorami zielono - żółtym i czerwonym na DIODZIE DWUKOLOROWEJ.
  By zweryfikować anomalia wyłączyć całkowicie silnik, wyciągając również kluczyk, postarać się usunąć przyczynę. Jeśli przyczyna została efektywnie usunięta przy ponownym włączeniu pojazdu system powróci do poprawnego działania.
  Jeśli przyczyna nie została zlokalizowana i usunięta możliwe, że ponownie zostanie zasygnalizowane złe działanie.
  W przypadku w którym zweryfikujemy złe działanie podczas pierwszego odbioru i konfiguracji automatycznej, konieczne jest rozpoczęcie tej procedury od początku.
  Jeśli zweryfikujemy złe działanie podczas funkcjonowania na gaz pojazdu, będzie ona nadal działała na gaz, ale silnik krokowy zostanie unieruchomiony w pozycji RESET ( wymaga pilnej kontroli).

  Lista typowych błędów i ewentualnych kodów na DIODACH przełącznika.

  - Przesyłanie sygnałów sondy lambda nie emulowanych lub sondy lambda nie działającej poprawnie (rys.).

  Anomalia zostaną zasygnalizowane jeśli system nie odbierze sygnału sondy lambda przez dłuższy czas, zarówno w fazie pierwszego odbioru jak i przy normalnym działaniu na gaz pojazdu.

  - Problemy z połączeniem elektrozaworów gazu (rys.)

  Weryfikacja tej anomalii jest wskazaniem problemów działania elektrozaworów gazu ( występuje problem przynajmniej na jednym elektrozaworze). Błędu należy szukać w przerwanym połączeniu, w uszkodzonym elektrozaworze lub w zwarciu elektrycznym.

  - Problem w sygnale TPS podczas procedury pierwszego odbioru ( zawsze poniżej minimalnego progu lub przy niepoprawnym połączeniu) (rys.).

  Kontrola sygnału TPS zostaje wykonana w fazie pierwszego odbioru i konfiguracji automatycznej Ewentualny błąd jest wskazówką złego przyłączenia kabla Biało/ Fioletowego (par.2.3.3.10.) lub złego działania potencjometru TPS.

  - Błąd lub problem w procedurze odbioru pozycji RESET silnika krokowego (rys.)

  Precyzowano już, że silnik krokowy nie może poruszać się poza pewnymi limitami otwarcia i zamknięcia. Także RESET otrzymany podczas fazy pierwszego odbioru musi być określony w pewnym przedziale wartości.
  Jeśli pojawi się ten kod błędu ,oznacza to, że silnik krokowy umiejscowił się w pozycji pracy niepoprawnej, nie gwarantując stechiometrii kontroli. Konieczne jest zweryfikowanie urządzenia i określenie czy reduktor i mikser nie są uszkodzone lub niepoprawnie zainstalowane.

  - Problem działania EEPROM centralki (rys.).

  Powyższy błąd oznacza, że centrala elektroniczna jest poważnie uszkodzona i nie można zlokalizować problemu. należy natychmiast zwrócić się do serwisu technicznego BRC.
  RESET ma na celu optymalizację kontroli paliwa w każdej sytuacji, gwarantując maksymalną stabilność systemu zarówno przy normalnym, jak i zwiększonym obciążeniu .
  Samo dostosowanie pozycji RESET ma na celu również szybką optymalizację pozycji w przypadku w którym podczas pierwszego uruchomienia otrzymano wartość nie odpowiadającą realnej pracy.
  W tym przypadku podczas jazdy pozycja RESET przestawi się na optymalną.

  Tutoriaux ©

  Tworzenie strony: 0.69 sekund