Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia

06 Mar 2008 11:20 85592 3
 • HDD Recovery specialist
  Chodzi o dowiedzenie się co komendy robią które działają w trybie edycji a które tylko w trybie odczytu :

  Wersja MHDD 4,6 !!
  Przełączniki MHDD
  /NOPINGPONG - Wyłączenie dzwieku głośniczka systemowego
  /DISABLEBIOS - Wyłączenie ERASE (zerowania) Po Przez BIOS
  /DISABLESCSI - Wyłączenie maszyny SCSI
  /ENABLEPRIMARY - Włączenie Pierwszego kanału IDE/SATA
  /RO - Uruchomienie MHDD z write-protected storage (wyłączenie logging i tworzenia plików temp)

  tutaj jest opis części z tych instrukcji pozwoliłem sobie umieścić zdjęcia z tamtej strony. http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html.

  Na wstępie trzeba zauważyć,że nie wszystkie komendy są dostępne dla każdego dysku. Jeśli np. dysk nie, saportuje AAT to nie będzie go można ustawić.

  Po poprawnym uruchomieniu MHDD z CD czy FDD zainicjalizowaniu dysku wybraniu go,
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia
  ukazuje się nam znak zachęty.
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia
  Po wciśnięciu F1 wyświetla się lista komend,szczegółowe informacje na temat komendy można uzyskać po napisaniu man en (komenda):
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia

  Niebieski – nie wiem dokładnie jak komenda działa, prosił bym o rozwinięcie przez osoby wiedzące dokładnie jak to jest robione opis bardziej szczegółowy
  Czarny - Komendy działające w trybie odczytu (lub opisy tekst)
  Purpurowy – komenda działająca w trybie edycji
  filetowy – komenda działająca w zależności od parametrów w trybie edycji lub odczytu.

  EXIT – wyjście z programu (skrót ALT-X)
  (oczywiście zakończenie działania programu)
  QUIT – wyjście z programu (skrót ALT-X)
  (to samo co wyżej)

  HELP – wyświetlenie pomocy (skrót F1)
  (Wyświetla dostępne komendy)

  BATCH – Uruchomienie BATCH-a (pliku wsadowego, skryptu) (skrót F5)
  (z tego co rozumie jest to komenda uruchomiająca skrypt przygotowany wcześniej np. do wpisywania odpowiednich wartości w poszczególne sektory albo odczytująca pewne wartości z pewnych sektorów przykładowy plik skryptu nazywa się sample.mba)
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia
  po ":" należy wpisać nazwę skryptu (np.smple.mba)
  w tym wątku jest opis przykładowy użycia scryptu ( poniżej ten scrypt z tego wątku) (dysk WD400EB-32CPF0 odczyt modułu)
  Quote:
  przykładowy skrypt mhdd odczytu modułu =>
  Code:
  ; rm modul id 41 
  
  ;
  reset
  waitnbsy

  regs = $57 $44 $43 $00 $00 $a0 $8a
  waitnbsy

  regs = $00 $02 $00 $80 $0f $e0 $21
  waitnbsy

  checkdrq

  sectorsto = ~dir.bin
  ; End.

  Tutaj również inny wątek dotyczące skryptów w MHDD

  WAIT – Ta komenda daje opóźnienie 2 sec. w trakcie których słychać "BIP" sygnał głośniczka
  (przydatne np. w skryptach w trakcie trwania przerwy można przerwać operacje)

  CLS – wyczyszczenie ekranu konsoli
  (Czyści ekran)

  SCREENSHOT – zapisanie ekranu do pliku (to, co na ekranie wyświetlone captcher) (skrót F10)
  (zapisanie do pliku tego co się wyświetla obecnie na ekranie - Przydatne jeśli ktoś prosi o podanie np. błędu jaki występuje podczas uruchomienia MHDD lub w trakcie jego działania)

  PORT – wybranie portu i dysku (również ponowne) (skrót SHIFT+F3)
  (pozwala na ponowne wybranie dysku na kontrolerze jeśli MHDD uruchomiony jest z przełącznikiem /ENABLEPRIMARY - Włączymy pierwszy kanał IDE/SATA)
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia

  SCSIINFO – informacja o urządzeniu SCSI (skrót F9) ?
  (tutaj nie wiem dokładnie jakie informacje są pokazywane instrukcja działa w trybie odczytu)


  RST – reset ponowna inicjacja dysku (skrót F3)
  (Jak opisał kolega Dydzio Funkcja użyteczna w przypadku, gdy program zawiesi się na BS lub w innym przypadku. Mrugają wtedy kontrolki (z pamięci) DREQ i BUSY (Kontrolki na górze ekranu lewy panel)

  MAN – opis szczegółowy komendy ( należy wybrać język np. MAN EN Komenda)
  (Komenda po wpisaniu MAN EN CLS wyświetli: )
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia

  SCAN – skanowanie lub naprawa powierzchni (skrót F4) po wydaniu komendy wyświetla się ekran pomocniczy wyboru)
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia

  Opis Ekranu Menu komendy SCAN :
  Start LBA - początkowa wartość LBA
  (początek zakresu powierzchni z która będziemy pracować)
  End LBA - końcowa wartość LBA
  (koniec zakresu powierzchni z którą będziemy pracować)
  Remap - włączenie/wyłączenie remapowania dysku
  (Kolega Nirvanowiec wyjaśnił : Remap - Uszkodzone sektory zapisuje do G-List )
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia
  Przykład jak wygląda ekran remapowania

  Timeout (sec) - ?
  (nie wiem)

  Spindown after scan - włączenie/wyłączenia dysku po skończonej pracy
  (Wyłącza silnik dysku przechodzi w tryb uśpienia po skończeniu pracy)
  Loop test/repair - włączenie/wyłączenie testu/naprawy obszaru na którym pracujemy w pętli
  (SCAN lub REMAP będzie działał w kółko w pętli)
  Erase Delays *DESTRUCTIVE* - Kasowanie BAD sektorów logicznych po przez zerowanie
  (Nirvanowiec wyjaśnił : komenda działa w ten sposób ,iż wpisuje 00 w miejsce BAD sektorów logicznych (z fizycznymi nic nie robi) przywracając je do użytku. Działa selektywnie tylko na BAD sektorach pozostawiając dane nie ruszone (nie ze wszystkimi dyskami chce działać prawidłowo)


  HPA – obcięcie dysku, zmniejszenie sprzętowe jego pojemności (np. zamiast zworkami) system nie będzie widział wyciętej zablokowanej powierzchni
  (Po wpisaniu komendy otrzymujemy pytanie czy ograniczenie ma być Temporary - tymczasowe - (0) do następnego restartu komputera czy Presistent - stałe - (1) będzie do czasu zdjęcia ograniczenia (komenda NHPA) następnie po wybraniu (0 lub1) wpisuje się maksymalny LBA)

  NHPA – odblokowanie HPA
  (powrót do wielkości dysku producenta - natywnej)

  RHPA – wyświetlenie oryginalnej (fabrycznej - natywnej) wielkości dysku

  RX – odczyt danych z bufora dysku tylko do odczytu
  (Odczytuje bufor (Cache) dysku)

  PWD – zablokowanie dysku hasłem ATA
  (Blokuje hasłem ATA na poziomie dysku dane)

  UNLOCK - odblokowanie dysku do momentu restartu
  (Odblokowanie dysku potrzebne podanie hasła (dwa poziomy master i user) administratora lub użytkownika)

  DISPWD – odblokowanie dysku również po restarcie (Aby wykonać tą komendę należy najpierw wykonać komendę UNLOCK potrzebne podanie hasła (dwa poziomy master i user) administratora lub użytkownika)

  RPM – pomiar RPM rotation per min. obrotów na minutę
  (Czyta ilość obrotów na minute talerzy np. 7200 Obr/min 5400 Obr/min)


  FF – zapis sektorów z pliku
  (zapisuje nowe dane z pliku na dysk (należy podać plik z danymi i określić miejsce zapisu)) Przykład okzo tu
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia

  AAM – ustawienie AAM, czyli Automatic Acoustic Management (automatycznego zarządzania głośnością) ustawienie parametru głośności
  (Nie wszystkie dyski to obsługują daje możliwość po przez wpisanie parametru zwiększenie wydajności kosztem głośności lub na odwrót)

  MAKE BAD – utworzenie BAD bloku (uszkodzonego bloku)
  (tworzy w wyznaczonym miejscu BAD blok logiczny)

  RANDOMBAD – utworzenie BAD bloku losowo (uszkodzonego bloku losowo)
  (tworzy losowo BAD bloki logiczne)

  INIT – reset i rekalibracja dysku
  (jest to zainicjowanie dysku po to np. by wyszedł on ze stanu Stand BY (tryb spoczynku)

  FDISK – utworzenie jednej partycji o wielkości całego dysku (efektywnie zapis tylko do MBR)
  (tworzy partycję o wielkości całego dysku wpisując efektywnie informacje do MBR)

  SMART – atrybuty kontrola, SMART (skrót F8 )
  (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego dysku - instrukcja ta wyświetla atrybuty lub daje możliwość kontroli tej funkcji)
  Opis S.M.A.R.T. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4917728#4917728

  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia
  Instrukcje komendy SMRAT:
  SMART HELP [cmd] – wyświetlenie pomocy do instrukcji komendy SMART
  SMART OFF – wyłączenie funkcji SMART
  SMART ON – włączenie funkcji SMART
  SMART AAS – wyłączenie / włączenie funkcji zapisu SMART
  SMART TEST – uruchomienie testu off-line , bezpośredniego
  SMART DATA – odczyt danych SMART ustawień
  (Są to parametry samej funkcji SMART a nie odczyt informacji o stanie dysku (atrybutów))
  SMART ERLOG – zrzut logu błędów do pliku
  (zapisuje do pliku log błędów SMART)
  SMART ATT – odczyt atrybutów SMART (skrót F8 )


  STOP – zatrzymanie silnika
  (wirowania , tryb uśpienia)

  I – odczyt parametrów dysku (skrót F2)
  (pełna inicjalizacja dysku)

  ERASE – Czyszczenie (zapis zerami (zerowanie)) całego dysku włącznie z MBR
  (zerowanie dysku -zapis zerami całej powierzchni user area (MBR i Dane)
  Rozszerzenie opisu MHDD - polecenia

  FASTERASE – szybkie czyszczenie dysku ?
  (funkcja podobna do ERASE pracuje w trybie security co znaczy ,że podczas działania jest zakładane hasło jeśli przerwie sie w trakcie na dysk jest założone hasło przerwanie tej funkcji w trakcie jej działania jest niebezpieczne)


  CLRMBR – tworzy kopie MBR do pliku po czym kasuje MBR
  (instrukcja tą możemy skasować MBR ale przed kasowaniem jest wykonywana kopia MBR)

  CX – Test Seek&Read ?
  (test mechaniczny dysku po przez odczyt sekwencyjny z różnych stref odczytu)

  TOF – odczyt sektora i zapis do pliku (max. wielkość pliku 2 GB)
  (instrukcja ta odczytuje sektory i zapisuje je do jednego pliku nie większego niż 2GB, który można następnie w razie potrzeby skopiować i podać na forum )

  ATOF – odczyt sektorów do oddzielnego pliku
  (Odczyt sektorów do oddzielnych plików nie większych niż 2GB (pozwala na zapis większy niż 2GB))

  MAKELOG – skan dysku i utworzenie logu bin z detalami
  (skanuje dysk i wyniki skanowania zapisuje do pliku logu advlog.bin)

  EID – wyświetla zaawansowane informacje o dysku (skrót SHIFT+F2)

  CONFIG – konfiguracja dysku, ustawienie/odczyt
  (tu by sie przydało coś więcej wiedzieć)

  SETCDSPEED – ustawienie prędkości CD (tylko IDE)
  (ustawia prędkość CDROM-u tylko będącego na kontrolerze IDE)

  UNITSIZE – zmiana jednostki wielkości (SCSI)
  SCSIFORMAT – formatowanie jednostki (SCSI)


  PCISCAN – funkcja ponownego przeszukania magistrali PCI na obecność kontrolerów dyskowych
  (Jak napisał Dydzio funkcja ta służy na przeszukanie magistrali PCI na obecność kontrolerów dyskowych kiedy dołożyliśmy kolejne lub kiedy z jakiegoś powodu MHDD nie wykrył przy starcie kontrolera)

  SWITCHMBR – włączenie/wyłączenie MBR (AA55) (Jak napisał Nirvanowiec funkcja ta po przez zmianę parametru (AA55) wł./wył. MBR)

  Jeśli mogę prosić o rozwinięcie ,już nie dużo brakuje do pełnego opisu funkcji.

  Wydaje mi się, że trzeba to troszkę rozwinąć i uporządkować zanim będzie z tego ciekawe ogłoszenie.
  Przemcio
  [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
 • Level 30  
  migol21 wrote:
  Niebieski – nie wiem dokładnie jak komenda działa, prosił bym o rozwinięcie przez osoby wiedzące dokładnie jak to jest robione opis bardziej szczegółowy


  SCSIINFO – informacja o urządzeniu SCSI (skrót F9) ?
  RST – reset dysku (skrót F3) ?

  PCISCAN –
  WAIT –
  SWITCHMBR –


  W wolnej chwili postaram się sklecić konfiga z dyskiem SCSI i uzupełnić.
  Funkcja RST nie jest niebezpieczna, to po prostu reset (ponowna inicjacja) dysku. Funkcja użyteczna w przypadku, gdy program zawiesi się na BS lub w innym przypadku. Mrugają wtedy kontrolki (z pamięci) DRRQ i BSY.

  PCISCAN to z tego co pamiętam funkcja ponownego przeszukania magistrali PCI na obecność kontrolerów dyskowych.

  Pozdrawiam
 • Level 16  
  migol21 wrote:
  Timeout (sec) - ?
  (nie wiem)


  Pojawienie się czegoś na liczniku TIME w prawej kolumnie oznacza przekroczenie czasu dostępu do dysku.
 • Moderator of Cars
  Zombek wrote:
  migol21 wrote:
  Timeout (sec) - ?
  (nie wiem)


  Pojawienie się czegoś na liczniku TIME w prawej kolumnie oznacza przekroczenie czasu dostępu do dysku.
  To czas po jakim sektor jest uznawany za nieczytelny.

  Config - config overlay.

  Terminal ATA jest niedostępny w ostatniej wersji MHDD.