Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Siliniki liniowe

elektronikopo 16 Mar 2008 18:03 7244 0
 • #1
  elektronikopo
  Level 20  
  Poszukuje informacji na temat liników liniowych i siłowników hydraualicznych Ja znalazłem :

  5. KROKOWE SILNIKI LINIOWE

  Najczęściej są stosowane liniowe silniki skokowe reluktancyjne i hybrydowe znaczne rzadziej elektrodynamiczne. Liniowy reluktancyjny silnik krokowy jest odpowiednikiem wielosegmentowego wirującego reluktancyjnego silnika skokowego. Rdzeń stojana i nabiegunniki są wykonane z blachy elektrotechnicznej. Hybrydowy, liniowy silnik krokowy składa się z ruchomego biegunnika i nieruchomego stojana. Stojan stanowi uzębiona płyta z materiału ferromagnetycznego. Część ruchoma składa się z dwu rdzeni ferromagnetycznych, pomiędzy którymi znajduje się magnes trwały. Na każdym rdzeniu znajduje się uzwojenie. Rdzenie mają zęby ,które znajdują się w takiej odległości od siebie, by odpowiadały podziałce zębowej stojana .Zaletą liniowego silnika skokowego jest bezpośrednia zamiana impulsowych sygnałów wejściowych na przemieszczenie liniowe. Stwierdzono ,że liniowe silniki skokowe mają większą dokładność i sprawność oraz lepsze charakterystyki. dynamiczne w porównaniu z wirującymi silnikami krokowymi w połączeniu z mechanizmami przetwarzania ruchu obrotowego na postępowy.

  Silniki indukcyjne liniowe
  Silniki liniowe przetwarzają, za pośrednictwem pola magnetycznego, energię elektryczną na energię mechaniczną przy ruchu postępowym. Podobnie jak silniki wirujące, silniki liniowe mogą być prądu stałego i prądu przemiennego. Ze względu na prostotę wykonania najchętniej są stosowane silniki liniowe indukcyjne.
  Silnik liniowy składa się z induktora i bieżnika, które są odpowiednikami stojana i wirnika zwykłego silnika elektrycznego, lecz rozwiniętymi w linię prostą; częścią ruchomą silnika może być zarówno induktor, jak i bieżnik.
  Silniki elektryczne liniowe stosuje się gł. w automatyce, w napędach specjalnych oraz w trakcji elektrycznej, do napędu: suwnic, drzwi przesuwnych, wyłączników, zaworów itp.
  Jeśli zwykły wirujący silnik indukcyjny przetniemy półpłaszczyzną ograniczoną osią maszyny i rozwiniemy po obwodzie, to otrzymamy silnik liniowy płaski. Natomiast przez zwinięcie silnika liniowego płaskiego wzdłuż osi pokrywającej się z kierunkiem ruchu otrzymamy silnik liniowy tubowy.
  Wynikiem przekształcenia silnika wirującego w liniowy jest przejście od pola magnetycznego wirującego do pola magnetycznego "jedynie" wędrującego wzdłuż induktora. Droga magnetyczna, wzdłuż której wiruje pole magnetyczne, jest w silniku wirującym zamknięta. Natomiast w silniku liniowym droga magnetyczna, wzdłuż której wędruje pole magnetyczne, ma swój początek, gdzie pole powstaje oraz i koniec, gdzie pole zanika. Jest to przyczyną występowania tzw. zjawisk krańcowych, mających niekorzystny wpływ na pracę silnika liniowego.

  Silnik liniowy
  Silnik liniowy - to silnik elektryczny generujący ruch postępowy. Taki rodzaj ruchu uzyskano dzięki zmianie topologicznej rozmieszczenia uzwojeń. W elektrycznym silniku obrotowym umieszczone one były równolegle do osi obrotu wirnika, a w silniku liniowym umieszczone są prostopadle do osi ruchu.
  Nowy Jork – kolej AirTrain JFK. Element silnika liniowego znajduje się w osi toru. Zasilanie pociągów z trzeciej szyny.

  Tokio – rozjazd na linii Ō-Edo metra Toei. Kolej z silnikiem liniowym. Widoczne zasilanie górne ze sztywnych przewodników.

  Szanghaj – kolej Transrapid z wykorzystaniem lewitacji. Elementy silnika liniowego znajdują się na obu skrajach toru.
  Wyróżniamy kilka rodzajów silników liniowych:
  • indukcyjny jednostronny
  • indukcyjny dwustronny
  • indukcyjny tubowy
  • indukcyjny transformatorowy
  • indukcyjny tarczowy
  • indukcyjny łukowy
  • indukcyjna pompa metalu ciekłego MHD
  Zastosowanie
  Silniki liniowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Wykorzystywane są miedzy innymi w:
  • Silniki indukcyjne linowe:
  - koleje miejskie, w tym typu maglev
  - mechanizm przemieszczający głowicę w dyskach twardych
  - mechanizm zmiany położenia i kąta materaca w łóżkach szpitalnych
  - mechanizmy realizujący zamykanie okien
  - mechanizmy bicia dzwonów
  • Pompa ciekłego metalu MHD
  - chłodzenia w reaktorach jądrowych
  Odrębnym rodzajem silnika elektrycznego jest silnik liniowy, przetwarzający energię elektr. bezpośrednio na energię ruchu postępowego. Silnik liniowy składa się z induktora i bieżnika, które są odpowiednikami stojana i wirnika zwykłego silnika elektrycznego, lecz rozwiniętymi w linię prostą; częścią ruchomą silnika może być zarówno induktor, jak i bieżnik. Głównymi zaletami tego rodzaju silnika są: brak styczności mech. między induktorem a bieżnikiem, idealnie cicha praca, dobre chłodzenie, brak ślizgowych zestyków doprowadzających prąd, łatwość sterowania, możliwość uzyskiwania różnych przebiegów zależności siły od prędkości, możliwość prostego łączenia kilku silników liniowych w jeden zespół o większej mocy. Rozróżnia się silniki elektryczne liniowe prądu stałego, prądu przemiennego, synchroniczne, asynchroniczne, oscylacyjne itp.; do najnowszych konstrukcji należą silniki o poprzecznym strumieniu magnet. (tzw. transverse-flux motor) nadające się zwł. do napędzania szybkich pojazdów poruszających się na poduszce powietrznej lub magnetycznej. Silniki elektryczne liniowe stosuje się gł. w automatyce, w napędach specjalnych oraz w trakcji elektrycznej.

  Siłownik hydrauliczny, (znany także pod nazwą cylinder hydrauliczny), silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym.

  Organem roboczym siłownika mogą być: tłok (1), nurnik (2) lub membrana (3) - umieszczone w cylindrycznym korpusie (4). Do przestrzeni roboczej (5) wtłaczana jest ciecz, która przesuwa tłok lub nurnik, lub odkształca membranę. Powoduje to ruch posuwisty tłoczyska (6).


  Rys. Schematy siłowników hydraulicznych.

  Siłowniki hydrauliczne dzielą się na:

  jednostronnego działania - suw roboczy odbywa się tylko w jednym kierunku
  dwustronnego działania - suwy robocze odbywają się w obu przeciwstawnych kierunkach
  Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania wymagają wymuszenia powrotu tłoka do pozycji wyjściowej oraz usunięcia z komory roboczej cieczy. Może to być zrealizowane za pomocą sprężyny ściskanej w czasie suwu roboczego, która gdy siłownik pozostaje w spoczynku, zapewnia powrót tłoka. Niekiedy ciężar tłoczyska, urządzenia roboczego lub zewnętrznego obciążenia wystarcza do wykonania tej pracy.

  Zasięg suwu roboczego siłownika hydraulicznego jest limitowany długością tłoczyska. Ze względu na niebezpieczeństwo wyboczenia długość ta jest ograniczona. W celu zwiększenia zasięgu suwu roboczego stosuje się siłowniki teleskopowe.

  W niektórych zastosowaniach konieczne jest łagodne zakończenie suwu roboczego. W takich przypadkach w siłowniku instaluje się hamulec końca suwu, którym jest zazwyczaj zawór dławiący, uruchamiany przy końcu suwu siłownika.

  Prosze o pomoc nie moge znleźć charakterystyki siły od poślizgu przy różnych rodzajach poślizgów silnika liniowego z bieżnikiem wielowartwowym Podawajcie jakies dobre strony i informacje
  Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo