Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

S.M.A.R.T znane i nieznane funkcje

16 Mar 2008 22:17 85360 11
 • Specjalista HDD Recovery
  Szukam gdzie są specyfikacje S.M.A.R.T-a dla Seagate Maxtora Caviara Samsunga.
  Chodzi konkretnie o atrybuty i ich opisy dla konkretnych modeli.

  To co znalazłem zarówno tu jak i w necie podaje. Są też tam te ,których nie ma szczegółowo opisanych ,a których szukam jak i też ich opisów.

  Cytat:

  Atrybut ID 01
  Raw Read Error Rate
  Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczyu/zapisu.
  Krytyczny: Tak

  Atrybut ID 02
  Throughput Performance
  Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 03
  Spin Up Time
  Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 04
  Start/Stop Mount (Number of spin-up times)
  Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 05
  Reallocated Sectors Count
  Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni
  Krytyczny: Tak

  Atrybut ID 06
  Read Channel Margin
  Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja ego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 07
  Seek Error Rate
  Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 08
  Seek Time Performance
  Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 09
  Power-On Hours
  Ilość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 10
  Spin Retry Count (Spin-up retries)
  Ilość ponowień prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 11
  Recalibration Retries
  Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (po warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 12
  Device Power Cycle Mount (Start/stop count)
  Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 13
  Soft Read Error Rate
  Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 187
  Reported UNC Error

  Atrybut ID 189
  High Fly Writes
  (Wysokość głowicy nad powierzchnie zapisu na talerzach)

  Atrybut ID 190
  Airflow Temperature
  (Temperatura otoczenia (powietrza))

  Atrybut ID 192
  Power-off retract count

  Atrybut ID 193
  Load/Unload Cycle Count
  Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 194
  HDA Temperature
  Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach C).
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 195
  Hardware ECC Recovered
  częstotliwość występowania "błędów w locie"
  Krytyczny:

  Atrybut ID 196
  Reallocation Event Count
  Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane.
  Krytyczny: Tak

  Atrybut ID 197
  Current Pending Sector Count
  Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany. Jeśli wartość tego atrybutu wynosi zero, wskazuje to, że stan powierzchni dysku jest zły.
  Krytyczny: Tak

  Atrybut ID 198
  Uncorrectable Sector Mount (Offline scan UNC sectors)
  Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Tak

  Atrybut ID 199
  UltraDMA CRC Error Count
  Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 200
  Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
  Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 201
  Off-track errors Mount

  Atrybut ID 202
  DAM errors count
  Krytyczny:

  Atrybut ID 203
  ECC Errors count

  Atrybut ID 204
  Corrections Count

  Atrybut ID 205
  TA Errors count

  Atrybut ID 207
  Spin Current (?)

  Atrybut ID 208
  Spin buzzes count

  Atrybut ID 210
  Vibration During Write

  Atrybut ID 211
  Vibration During Read

  Atrybut ID 212
  Shock During Write

  Atrybut ID 220
  Disk Shift
  Przesunięcie dysków od osi. Wartość RAW pokazuje jak bardzo dysk został przesunięty. Jednostka miary jest nieznana. UWAGA: Przesunięcie dysków jest możliwym rezultatem silnego uderzenia lub upadku.
  Krytyczny: Tak

  Atrybut ID 221
  G-Sense Error Rate
  Częstość błędów występujących podczas uderzeń. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przeciążeń i podaje łączną ilość błędów występujących jako rezultat wewnętrznych przeciążeń (upuszczenia dysku, niewłaściwej instalacji, i t.p.).
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 222
  Loaded Hours
  Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akuratora.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 223
  Load/Unload Retry Count
  Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane licznymi wystąpienia operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic i t.p. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 224
  Load Friction
  Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane tarciem mechanicznych części dysku. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 226
  Load-in Time
  Łączny czas działania akuratora głowic. Atrybut ten wskazuje łączny czas w którym dysk był obciążony (przy założeniu, że głowice były w stanie działania, poza obszarem parkowania).
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 228
  Power-Off Retract Mount
  Atrybut ten podaje ile razy dysk był wyłączany.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 227
  Torque Amplification Count
  Ilość prób rozkręcenia talerzy dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 230
  GMR Head Amplitude
  Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.
  Krytyczny: Nie

  -Spin High Current - najwyższa wartość prądu potrzebna do "rozkręcenia" talerzy dysku
  -Run Out Cancel - częstotliwość występowania błędów ECC
  -Soft ECC Correction - ilość błędów ECC skorygowanych przez software
  -Thermal Asperity Rate - częstotliwość występowania "błędów termicznych"
  -Power-Off Retract Cycle - ilość naprawionych cykli wyłączenia
  -Off-line Scan Uncorrectable Count - ilość nie naprawionych błędów
  -Data Address Mark Errors - częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"
  -Spin Buzz - ilość "buzz routines" potrzebna do "rozkręcenia" talerzy dysku
  -Offline Seek Performance - wydajność wyszukiwania podczas operacji offline
  -Power-Off Retract Count - liczba naprawionych wyłączeń dysku

  Pracując, system S.M.A.R.T może wykonywać różnego rodzaju testy pomagające określić stan dysku twardego. Testy te możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:
  -Testy przeprowadzane w trybie CAPTIVE (na czas trwania testu dysk zostaje wyłączony z użycia kontrolera)
  -Testy przeprowadzane w trybie IDLE (testy przeprowadzane są w czasie, gdy dysk nie jest zajęty innymi operacjami "zleconymi" przez kontroler)

  Rodzaje testów:
  -Immediate Offline Test (czas trwania poniżej pięciu minut), podstawowy test dysku, jest szybki i wykrywa najpoważniejsze problemy
  -Short Self Test (zwykle trwa poniżej dziesięciu minut), krótki test wykrywający większość problemów
  -Extended Self Test (trwa kilkadziesiąt minut) długi test wykrywa wszystkie problemy jakie podsystem S.M.A.R.T. danego dysku jest w stanie rozpoznać
  -Conveyance Self Test (od kilku do kilkunastu minut), ten test ma za zadanie wykryć uszkodzenia powstałe podczas transportu urządzenia (test nośnika magnetycznego)
  -Select - przeznaczony do testowania części dysku, dzięki niemu można wykonać test jednej partycji

  Self-Monitoring Podczas pracy dysku system S.M.A.R.T na bieżąco monitoruje istotne parametry, każdy z nich może przyjąć następujące stany:
  -Pre-failure warranty attribute (PW) - wskazuje warunek przed awaryjny, może uchronić od straty wielu danych
  -Online collection attribute (OC) - oznacza, że wartości są obliczane podczas pracy dysku
  -Performance attribute (PE) - oznacza pogorszenie spowodowane zużyciem lub wiekiem dysku
  -Error rate attribute (ER) - oznacza parametr czestości pomiaru błędów
  -Error count attribute (EC) - oznacza parametr ilości zmierzonych błędów
  -Self-preserving attribute (SP) - oznacza parametr który jest automatycznie ustawiany podczas testu S.M.A.R.T
 • Poziom 26  
  A można prosić o więcej danych. Dokładne wyjaśnienie co znaczy VAL/Value Wrst/Worst Tresh/Treshold, no RAW to jak można przypuszczać że poprostu wartość liczbowa odczytana z dysku. Jakie wartości atrybutów są już niepokojące, jakie są bardzo złe? Np. czy Atrybut ID 200 Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) na poziomie 16000 (raw) to już bardzo źle?
 • Specjalista HDD Recovery
  Wszystko zależy od modelu dysku. Są parametry dla każdego dysku wspólne wartościowo a są takie które się dość znacznie różnią .

  VAL/Value Wrst/Worst Tresh/Treshold - Słownik angielskiego
  Wartość , Najgorszy , Progowa
 • Poziom 26  
  No tak tłumaczenia rozumiem zresztą np. te z Victorii rozwinąłem przecież do pełnych ang. słów. - wiem jakie polskie wyrazy im odpowiadają. Ale czemu zazwyczaj w tabeli SMART VAL==Worst.

  Po przeczytaniu conieco wiem już, że Worst nie jest żadną granicą a najgorszą wartością jaka została odnotowana w czasie pracy dysku od włączenia smarta na nim. Czyli jeżeli dysk nie ma "wachań nastroju" to zazwyczaj faktycznie Val będzie == Worst. Jeżeli ma wachania i mu się poprawiło to Val > Worst. Val < Worst nie może wystapić (na podstawie np. opisu z http://www.linuxjournal.com/article/6983) .

  Jeżeli jakiś parametr Val lub Worst spadnie poniżej Treshold to znaczy, że jest źle aktualnie (Val<Treshold) lub było źle kiedyś wcześniej (Worst<Treshold).


  Tak to zrozumiałem - prosze o poprawienie mnie jeżeli źle. Mam też nadzieję, że komuś ten opis się przyda. Bo dla mnie na samym początku taki wydruk ze smart to była tabelka cyferek z których najwięcej mówiła czasami raw :)


  Mam jeszcze pytanie - czy dla nowiutkiego, idealnie sprawnego dysku - wiele lub większość Val to 253? Czy też od razu startują one z jakiegoś niższego pułapu?
 • Specjalista HDD Recovery
  To wszystko zależy od tego jak programista który pisał program np. MHDD Victoria HDtiune itp. interpretuje wartości dlatego tłumaczenie jest takie jak pisałem .

  Wartość obecna Val może zwiększyć się w stosunku do do wartości najgorszej Worst ale też i zmniejszyć. Zależy od rodzaju parametru
 • Moderator Samochody
  ...nie zależy od programisty programu tylko firmware. Zazwyczaj parametry "startują" od wartości 100 lub 255.
 • Poziom 26  
  migol21 napisał:
  Wartość obecna Val może zwiększyć się w stosunku do do wartości najgorszej Worst ale też i zmniejszyć. Zależy od rodzaju parametru


  Ale jeżeli Val się zmniejszy to i Worst też przecież? Czy dobrze rozumiem?
 • Moderator Samochody
  Dla VALUE im mniej tym gorzej, WORST to najniższa odnotowana wartość VALUE. Gdy VALUE jest poniżej THRESHOLD jest źle, ale niektóre programy dają SMART Failed nawet jeśli aktualnie wszystkie VALUE są powyżej THRESHOLD ale któryś z WORST jest poniżej... WORST się nigdy sam nie "poprawia" (wzrasta).
 • Specjalista HDD Recovery
  Tutaj po polsku w translatorze wiki angielska. Daje możliwość stwierdzenia
  1) Wartość niższa czy wyższa, lepsza oraz jak to się ma w dyskach Seagate, w których niektóre wartości mają zawyżone, lecz dla nich jest to zupełnie normalne.

  Dodatkowe znaleziska :
  Cytat:
  191 BF -> G-sense error rate
  Częstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Im niższa wartość tym lepiej.

  192 C0 -> Power-off Retract Count
  Ilość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle. Im mniejsza wartość tym lepiej

  201 -> Off-track errors Mount
  Krytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej)

  202 CA -> Data Address Mark errors
  Liczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (lub specyficznych dla dostawcy).

  203 CB -> Run Out Cancel
  Liczba błędów ECC

  204 CC -> Soft ECC Correction
  Liczba błędy poprawione przez oprogramowanie ECC

  205 CD -> Thermal Asperity Rate (TAR)
  Number of thermal asperity errors.
  Liczba termicznie ostrych (nagłych, skokowych) błędów.

  206 CE -> Flying Height Height of heads above the disk surface.
  Wysokość głowicy powyżej powierzchni dysku.

  207 CF -> Spin High Current Amount of high current used to spin up the drive.
  Ilość z danej wielkości wykorzystywanej do spin up dysku.

  208 D0 -> Spin Buzz
  Liczba rutynowego szumu do spin up dysku.

  209 D1 -> Offline Seek Performance Drive’s seek performance during offline operations

  231 E7 -> Temperature
  Temperatura Dysku

  240 F0 -> Head Flying Hours
  Czas pozycjonowania głowicy

  250 FA -> Read Error Retry Rate
  Liczba błędów podczas odczytu z dysku


  Każdy producent dysku, definiuje zbiór atrybutów i wybiera wartości które nie powinny być przekroczone w ramach normalnej eksploatacji. Każdy atrybut ma wartość RAW której znaczenie określa każdy producent dysku a znormalizowana wartość waha się od 1 do 253 (1 najgorzej , 253 najlepiej). W zależności od producenta wartość 100 lub 200 jest często używana jako normalna wartość.
  W poniższej Tabeli wymieniono niektóre atrybuty SMART i typowym opisem wartości RAW. Znormalizowane wartości ustawiane są tak ,że wyższe wartości są lepsze (z bardzo rzadkimi wyjątkami, takimi jak atrybut „Temperature” i nie które atrybuty dysków Seagate) . Producenci nie wypracowali w tej kwestii jednolitego standardu . Jako przykład atrybut "Reallocated Sectors Count" znormalizowana wartość zmniejsza się, a ilość realokowanych sektorów wzrasta. W tym przypadku, wartość atrybutu RAW często przedstawia rzeczywistą aktualną liczbę sektorów które zostały realokowane (liczba zwiększa się).
 • Spec od pamięci masowych
  :arrow:migol21
  Ciekawy opis (także w naszym języku) atrybutów z podaniem wartości krytycznych SMART zawiera program Hard Drive Inspector z http://www.altrixsoft.com/en/hddinsp/ - czy ta wersja trialowa jest przydatna do polecania na tym forum, pozostawiam do oceny pozostałych kolegów?
 • Specjalista HDD Recovery
  Niestety nie jest on idealny i na dodatek płatny co ciekawe atrybut 187 dla tego programu jest nie znany189 również