Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Szkolenia, uprawnienia P.Poż

mirekq 19 Mar 2008 20:27 29477 12
Computer Controls
 • #1
  mirekq
  Level 17  
  Witam
  Mam kilka pytań odnośnie "papierów" niezbędnych do montażu instalacji p.poż.
  1) Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik instalujący systemy wykrywania pożaru?
  2) Czy są jakieś kursy szkolące w tym zakresie?
  3) Czy kursy te zakończone są egzaminami nadającymi konkretne uprawnienia?
  4) Jakie dokumenty/certyfikaty wymagane są do odbioru instalacji p.poż w dużych obiektach.
  5) Jakie są ceny kursów/egazminów/certywigkatów itp.

  Bardzo był bym wdzięczny gdyby ktoś pracujący w branży zabezpiecznie anty-pożarowego skontaktował się ze mną na poprzez PW.

  Dziękuję i Pozdrawiam
 • Computer Controls
 • Helpful post
  #2
  mielcar
  Level 22  
  Witam.
  1. Uprawnienia do montażu - żadne.
  2. Szkolenia w zakresie montażu i uruchamiania urządzeń prowadzą dystrybutorzy i producenci systemów.
  3. Czasem (ale żadnych uprawnień, jedynie "certyfikat", bądź "świadectwo". że jest się "autoryzowanym" instalatorem danego systemu.
  4. Do odbioru instalacji p.poż w obiekcie, gdzie WYMAGANA jest obowiązkowa ochrona SAP-em potrzebny jest projekt instalacji sap zrobiony prze osobę z uprawnieniami budowlanymi, sprawdzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i zatwierdzony (uzgodniony, sprawdzony ponownie) przez specjalistę do spraw p.poż. Jeżeli system MUSI być włączony do monitoringu PSP, należy to wszystko jeszcze uzgodnić z komendantem miejskim PSP. Zaprojektowane urządzenia i przewody, kable zasilające MUSZĄ posiadać certyfikat CNBOP w Józefowie (zgodnie z przeznaczeniem i normą). Tyle faza projektowa.Wykonawstwo (urządzenia i kable zastosowane do wykonania systemu)- patrz wyżej.
  5. Brak danych. CNBOP w Józefowie robi co prawda szkolenia dla projektantów systemów SAP i DSO, ale to jest raczej sprawa ambicji, niż wymogów prawnych.

  Pozdrawiam.
 • #3
  User removed account
  Level 1  
 • Computer Controls
 • #4
  mielcar
  Level 22  
  A fakt - zapomniałem. W przypadku chęci stosowania czujek izotopowych należy najpierw dostać zezwolenie Państwowej Komisji Atomistyki. Droga i upierdliwa sprawa.
 • #5
  Robertzz
  Level 2  
  Witam,

  Mam pytanie odnośnie tematu. Do projektowania SAP i DSO wymagane są podobno uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. A jak wygląda sprawa w przypadku systemów oddymiania klatki schodowej?
  Firma z którą kiedyś miałem do czynienia nie posiada uprawnień do projektowania inst. el. a mimo to wykonywała projekty i to nie tylko oddymiania ale SAP w obiektach które mają ustawowe obowiązki posiadać takie systemy. Czy jakieś inne uprawnienia pozwalają na tworzenie projektów?

  Wiem jeszcze, że takie projekty muszą być zatwierdzone przez rzeczoznawce przeciwpożarowego.

  Co do kursów CNBOP w Józefowie:

  Koszt szkolenia DSO wynosi 2 000,00 złotych od osoby.
  Koszt szkolenia SAP wynosi 2 000,00 złotych od osoby.

  Pozdrawiam
 • #6
  mielcar
  Level 22  
  Zatwierdzenia przez rzeczoznawcę do spraw p.poż. wymagają projekty dla obiektów ujętych w rozporządzeniu ministra (MSWiA) o ochronie przeciwpożarowej obiektów... itd. Nie pamiętam dokładnie tytułu. I tu musi być projektant po Józefowie (coraz więcej inwestorów to sobie zastrzega w specyfikacji przetargowej), sprawdzający musi mieć uprawnienia budowlane (elektryczne, bądź telekomunikacyjne - bez ograniczeń). Oddymianie, instalacje tryskaczowe i wszystkie inne urządzenia przeciwpożarowe - to samo. Jeśli są w wymienione w rozporządzeniu, to jak wyżej.
 • #7
  poczatkujacy_laik
  Level 11  
  Witam czy ma ktoś z forumowiczów materiały ze szkoleń SAP i DSO ? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam.
 • #8
  subo
  Level 12  
  Ku odświeżeniu tematu: projektant systemów pożarowych, czy DSO nie musi posiadać uprawnień budowlanych, gdyż tego typu instalacje nie stanowią wykonania robót budowlanych w świetle ustawy - Prawo budowlane. Wykonanie i montaż takich instalacji należy rozpatrywać jako "użytkowanie rzeczy wynikające z prawa własności - a to reguluje Kodeks cywilny.
 • #9
  kordian27
  Level 2  
  Jeśli chodzi o uprawnienia ppoż to na stronie portal-ppoz.pl znalazłem artykuł na ten temat, aczkolwiek nie ma nic o projektowaniu. Może jakby zadać pytanie poprzez kontakt to można by się czegoś dowiedzieć.

  Pozdrawiam
 • #10
  sindbad80
  Level 9  
  Witam

  Dosyć ciekawe pytania i odpowiedzi są tutaj. A co z konserwacją systemów zasysania typu : Vesda, Titanus, Stratos.
  Szkolenia tych firm są po to żeby wiedzieć jak konserwować ewentualnie dostać kody jakieś uniwersalne lub kupić drogi interface. A co jeśli się sami nauczyliśmy obsługi i wiemy jak zrobić przegląd i pożyczymy interface. Zrobisz konserwacje, naprawę systemu nie mając papierka ze szkolenia.
  Przecież nie ma przepisów określających jakie trzeba mieć uprawnienia. Podobnie jest z hydrantami. Nie trzeba mieć uprawnień żadnych. Liczy się wiedza, doświadczenie.

  Pozdrawiam
 • #11
  Gutek1512
  Level 20  
  na co hydraulik nie musi mieć uprawnień ?? na kręcenie rurek ?? bo na uruchomienie pieca już chyba takowe są potrzebne. System PPOŻ ma za zadanie chronić ludzkie życie, i dla własnego bezpieczeństwa warto mieć autoryzacje producenta którą się konserwuje. Chrzanisz chłopie że szkolenia są po to żeby kupić drogi interfejs, są po to żebyś wiedział i znał normy i obostrzenia jakie powinny spełniać te systemy przy zastosowaniu danych urządzeń.
  Jednym słowem, możesz robić, ale w przypadku kiedy coś się stanie, i nie ważne że system zadziała, nie pomoże Ci nawet pokaz umiejętności przed prokuratorem. Oczywiście to jest moje zdanie, tak ja to widzę, więc nie tykam się pożarówek, na które nie posiadam uprawnień.
 • #12
  jacek_mi
  Level 2  
  Witam kolegów.
  Wiem, że temat jest stary ale przekażę trochę informacji w tym temacie.
  W świetle obowiązujących przepisów projekt większości instalacji pożarowych może sporządzić przysłowiowy Kowalski z ulicy. (przy instantyzacjach tryskaczowych, wentylacji mechanicznej i gaszenia gazem wymagana jest dodatkowa wiedza z zakresu mechaniki cieczy, gazów i budynków.) Każdy projekt systemu pożarowego wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s ppoż. Ja się spotkałem z faktem wymogu posiadania certyfikatu CNBOP dla konkretnego systemu zarówno w przetargach jak i przez samych rzeczoznawców. Warto przejść takie szkolenie aby mieć większą orientację o sprawach pożarowych i uwarunkowaniach systemów.
  Co do montażu, uruchomienia i późniejszej konserwacji specyfikacja PKN-CEN/TS 54-14 zaleca a przepisy ogólne wymagają aby robiły to osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Reasumując sprowadza się to do tego, że taka osoba powinna posiadać certyfikat instalatora montowanego systemu wydany przez producenta a dodatkowo certyfikat instalatora wydany przez CNBOP.
  Przy braku takich dokumentów odebranie wykonanej nawet perfekcyjnie instalacji ochrony pożarowej może stać się drogą przez mękę.
  Osobiście posiadam takie certyfikaty i mogę powiedzieć, że nie poprawiam swoich projektów, a wykonane instalacje odbieram za pierwszym razem.
  W swojej wieloletniej praktyce spotkałem się także z tym, że producent systemu nie udostępnił mi hasła do centrali bez pokazania swojego certyfikatu instalatora.
 • #13
  Domelski
  Level 17  
  jacek_mi wrote:
  W świetle obowiązujących przepisów projekt większości instalacji pożarowych może sporządzić przysłowiowy Kowalski z ulicy.

  Byłbym bardzo ostrożny w formułowaniu takich stwierdzeń.

  Przepisy przeciwpożarowe używają wyrażenia "projekt"
  Dz.U.Nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...]
  Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.


  Wszelkie zagadnienia związane z "projektem" i "projektowaniem" reguluje poniższy akt w randze ustawy:
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  Rozdział 1 Przepisy ogólne
  Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

  Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
  1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

  Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
  2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.
  4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5.

  20. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.
  21. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.
  22. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
  23. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

  Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
  Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:
  3) projektant;

  Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
  1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów
  – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

  3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

  Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
  2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

  2. Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
  3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
  1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;  Wiele systemów pożarowych jak SSP czy oddymianie to urządzenia elektryczne. A tym samym do ich projektowania w procesie budowlanym wymagane są uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych.
  Wentylacja pożarowa co oczywiste wymaga uprawnień projektowych w zakresie instalacji sanitarnych jak i elektrycznych.

  Co oczywiste projekt budowlany jak i projekt techniczny i tym samym wszelkie urządzenia przeciwpożarowe wymagające takiej dokumentacji (zawarte) wymagają uprawnień.
  Jak rozumiem swoje stwierdzenie oparł Pan na instalacjach dla których możliwe jest wykonanie jedynie tzw. projektu urządzenia przeciwpożarowego nie wymienionego z nazwy w Prawie Budowlanym. Nie oznacza to jednak, że jeżeli w innym opracowaniu projektowym wymaganym przez inne regulacje prawne (zgodnie z art.18 PB) są instalacje wymienione w Prawie Budowlanym jako wymagające uprawnień (np. elektryczne), to może Pan ominąć w ten sposób wymóg uprawnień projektowych i zaprojektować dla obiektu budowlanego instalację bez posiadania uprawnień. Nie sądzę aby w razie wypadku jakikolwiek sąd przychylił się do takiego tłumaczenia. Obawiam się, że narazi się Pan na zarzut sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie bez wymaganych uprawnień co jak wiemy zagrożone jest karą pozbawienia wolności.
  Jeżeli przepisy odrębne stawiają dla instalacji wymaganej na obiekcie budowlanym wymóg projektu to musi Pan go zrealizować zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i nie ma znaczenia, że to nie jest ranga projektu budowlanego czy technicznego.